2017: een nieuwe fase voor de voorhoede van lichtwerkers

Door Wytske Jónás, 3 januari 2017

De Wijsheid van de Geest

Spirit laat me zweten en duizelen. Letterlijk. Voor het slapengaan vroeg ik mijn Geest of ‘ik’ met mijn fysieke brein en lichaam meer mocht onthouden van de lessen en ervaringen die mijn ziel ’s nachts opdeed. De laatste weken is mijn slaap onrustig en vaak moet ik tussendoor opstaan om water te drinken voordat ik verder kan slapen. Vannacht werd ik duizelig en zwetend wakker middenin de ervaring die ik had. Ik onderging een bad van licht en dat licht was zo hoogfrequent, dat het simpelweg teveel was voor mijn lichaam om dit in wakkere staat te ervaren.

De ervaring was gehuld in zulke lichtcodes dat menselijke taal niet toereikend is om deze te beschrijven. Het was een ervaring voorbij de taal der symbolen en waar Licht de rechtstreekse taal was waarin deze in mijn energievelden geschreven en gegrift werd. Ik hoorde een vraag door mijn lijf gaan: ‘wil je nog verder weten wat je ’s nachts hier leert?’ Ik wist meteen dat als ik ja zou zeggen, ik me misselijk zou voelen door de verdere hoeveelheid licht die dan door zou komen. Mijn lichaam kon het gewoon niet aan. Ik schudde inwendig nee. Ik had nu begrepen hoe wijs Spirit/Geest is door op cruciale momenten, vlak voor het wakker worden, mijn ‘droomscherm’ uit te vegen. Ik draaide me om, hoorde voelbaar nog ‘eens zul je wel zover zijn, omdat het de bedoeling is dat je dit bewustzijn naar de aarde brengt’ en daarna moet ik opnieuw in slaap zijn gevallen.

Het universum, dat ben jij

Het afgelopen jaar zijn de opbouw van mijn lichtlichaam en het percentage licht dat mijn fysieke lichaam bevat versneld toegenomen. Door een jarenlange opbouw van stress in mijn lichaam echter (o.a. door een veeleisende baan in het onderwijs gedurende zo’n 20 jaar), loopt mijn fysieke lichaam nog niet in de pas met mijn overige (mentale, spirituele en emotionele) lichamen en moet ik ervoor waken dat het ‘vuur van goddelijk inzicht’ mijn aardse lichaam niet verschroeit. Nu pas begrijp ik ook de diepgang van mijn eigen woorden, wanneer de stress van het onderwijs mij de afgelopen jaren te veel werd. Ik verwoordde dit in het verleden regelmatig als ‘dat ik mij uit mijn eigen (planeet)baan geschoten voelde’. Dit is namelijk ook wat er eigenlijk gebeurt wanneer onze spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen niet gelijk met elkaar draaien.

Jezelf in alle lagen van je wezen zien als een zonnestelsel of heel universum is niet eens een gek idee. Het universum: dat zijn wij namelijk zelf. Wanneer je jezelf zou kunnen ervaren in alle multidimensionale versies van jezelf –van de laagstfrequente tot aan de hoogstfrequente realisatie van jezelf- dan zou je je eigen roadmap hebben én kunnen lezen om overal tegelijk te kunnen zijn waar je bewustzijn je leidt. Hoe fantastisch of ’S-F’ dit voor velen ook klinkt, het is wel de weg die we allemaal ooit weer zullen gaan en de groep van lichtwerkers, die hierin al grote stappen heeft gezet voor zichzelf en de planeet, komt steeds dichterbij deze realisatie. Zij stappen in dit nieuwe jaar 2017 een nieuwe fase van hun lichtwerkerschap binnen.

Wat is die nieuwe, mogelijke fase? Laat ik beginnen te zeggen dat ik in deze blog met name mijn eigen ervaring en eigen Weg deel. Wat ik doorgeef, hoeft niet aan te sluiten bij of te resoneren met jouw eigen ervaring. Ik heb schoorvoetend (lees: nederig) geaccepteerd om de informatie die ik ervaar en doorkrijg te delen met de mensen die zich op een vergelijkbaar pad begeven of die zich hiervoor openstellen. Ik werk samen met (aarts)engelen, meesters, godinnen en een prachtige beschermengel uit de twaalfde dimensie die met haar licht specifiek mijn spirituele proces bewaakt. Maar het wordt mij steeds meer duidelijk dat mijn eigen pad er vooral een van (zelf)Meesterschap is, dat wil zeggen dat ik mag laten zien wat het betekent wanneer je alle multidimensionale lagen van je Wezen verbindt met de kleinste en meest beperkte manifestatie van jezelf als goddelijk wezen: je aardse persoonlijkheid.

Waarom het doorgeven van zo’n proces dan ‘nederig’ en schoorvoetend accepteren? Ten eerste omdat ik zelf nog druk lerende ben. Mijn perfectionisme houdt me wel eens tegen om dingen te delen: mag ik fouten maken van mezelf? Keer op keer krijg ik de bevestiging dat dat mag. Wanneer ik tien stappen voor ben, kan ik de mensen immers niet meer helpen omdat de afstand dan te groot is. Het is beter om maar een of enkele stappen voor te zijn, om de aansluiting niet te missen als instrument tussen hemel, aarde en de wereld der mensen. Ten tweede houdt nederigheid ook voor mij nog een aarzeling in om mijn spirituele grootsheid en soevereiniteit op te eisen. Het gaat namelijk niet om mijn persoonlijke ik, dat volmaakt gelukkig is met het eenvoudige en rustige leven dat ze nu heeft. En het is ook geen verdienste van dat persoonlijke ik – ze heeft zichzelf enkel beschikbaar gesteld als kanaal en instrument (oké, vooruit, daar heeft ze wel jarenlang hard aan gewerkt:-)).

Gelukkig helpt mijn dubbele Hongaarse-Nederlandse achtergrond me hierin een keuze te maken: waar mijn Nederlandse deel kiest voor nuchtere bescheidenheid, heeft mijn Hongaarse deel daarentegen geen enkele moeite met het omarmen van zijn eigen grootsheid en wichtigheid. Laat ik daarom maar een beroep doen op dit belangrijke Hongaarse stuk in mij voor het tweede deel van deze blog:-).

De nieuwe fase in het lichtwerkerschap

Wanneer je daaraan toe bent, zal je merken dat je ‘Geest-zelf’ en ‘Geest’ zich steeds meer zullen proberen uit te drukken via je aanwezigheid, de woorden en handelingen die jij in de wereld neerzet. Je voelt een diep verlangen in jezelf om je leven tot een Gebed en Meditatie van Eenheid te verheffen. Ook word je steeds meer uitgenodigd (of uitgedaagd- hoe je het wil noemen) om in je Meesterschap te gaan staan.

Dit is een grote uitnodiging of uitdaging. Het vraagt om ongelooflijk veel integriteit, zuiverheid en helder afstemmen. Iets wat voor een mens, om de simpele reden dat hij een mens is met menselijke uitdagingen in een menselijke wereld, niet altijd makkelijk zal zijn. Je bestaat immers nog niet uit 100% licht, anders zou je geen enkele moeite hebben om het licht uit de hoogste dimensies permanent te integreren. De fysieke versie die jij bent van je eigen God-Wezen is een versie waarin het licht trapsgewijs is gedaald om zich via kleuren, klanken, patronen en blauwdrukken in je huidige zelf te manifesteren. Jouw fysieke ervaring van jezelf en de wereld om je heen is er een waarin dit getrapte licht de illusie wekt van dichtheid en ondoordringbaarheid.

In wezen is alles wat je met je fysieke zintuigen waarneemt echter licht dat ogenschijnlijk stil is komen te staan-ook jouw fysieke lichaam en de objecten zoals rotsen en huizen in je omgeving. Het zijn optisch stilstaande lichtgolven, maar ga maar eens na: hoe komt het dan dat astrale entiteiten, kleuren, stralen en dergelijke totaal geen moeite hebben om door de grenzen van jouw lichaam en door muren en bergen te bewegen en dringen? Hoe meer licht ons lichaam zal bevatten, hoe makkelijker we zelf weer deze illusie kunnen opheffen. Hiervoor dienen we ons lichaam zelf hierop voor te bereiden. Het lichaam gelooft immers nog dat het een oud programma moet volgen: een programma van veroudering en uiteindelijk afsterven. En je fysieke zintuigen helpen je om deze illusie in stand te houden.

Terug even naar de uitdaging: mijn eigen proces kreeg hierin onlangs een nieuwe boost. De woorden die de laatste paar dagen via ingenieuze manieren steeds opnieuw in mijn gezichtsveld kwamen, waren de woorden ‘onderscheidingsvermogen’, ‘de macht van woorden’ en ‘magie’. Ze vallen wat mij betreft miraculeus samen. Geest zal mij testen door me steeds een beroep te laten doen op de juistheid van mijn onderscheidingsvermogen (‘klopt het wat ik voel en doorkrijg’? ‘van wie is het afkomstig?’ en ‘dient dit mijn pad van licht en de onvoorwaardelijke liefde in de wereld?’). Als lichtwerker is het belangrijk om hetzelfde te doen, om voortdurend na te gaan voor jezelf wat juist aanvoelt en wat niet. Leg dat laatste dan terzijde. Dat geldt ook voor alles wat ik in mijn blogs met je deel.

Wat betreft de woorden ‘magie’ en de ‘macht van woorden’: uit een juist toepassen van je onderscheidingsvermogen volgt vanzelf dat, naarmate je spiritueel verder groeit en hogere frequenties integreert in je leven, de woorden die je spreekt meer kracht en macht zullen bezitten. En ook dat je verder ingewijd wordt in de wereld van magie (de manier waarop is per persoon verschillend en hangt dikwijls samen met verworvenheden uit vorige incarnaties en de stevigheid van je verbinding met Moeder Aarde zelf). Wijsheid, integriteit en een open hartchakra zijn onontbeerlijk voor een zuiver toepassen van deze ‘heilige attributen’. Het vraagt je ook voortdurend alert te zijn op en verantwoordelijkheid te dragen voor het percentage licht dat je vergaart of vergaard hebt: in de eerste plaats door je energie in eigen beheer te nemen (je aura reinigen, goed neerzetten en de functie van je (twaalf) chakra’s op peil houden) en in de tweede plaats door je hartchakra open te houden en verder te openen tot aan je eigen Christusbewustzijn en –liefde.

Zoals je wellicht weet, is momenteel de sluier tussen de zichtbare en onzichtbare werelden en dimensies nu uiterst dun en er is de afgelopen jaren keihard door lichtwerkers gewerkt aan het opbouwen van het lichtnetwerk of lichtraster waarlangs de hoogfrequente energieën trapsgewijs omlaag gebracht worden om op aarde geankerd te worden*. Door dit raster is het voor iedereen die ontwaakt veel eenvoudiger om in te haken en via dit lichtnet omhoog te klimmen in frequentie. Voorts is het voor de lichtwereld makkelijker geworden om ons te bereiken en te helpen (werkelijk, nog nooit eerder stonden de aartsengelen, meesters en andere lichtwezens ons zo terzijde als nu –met hen werken is nu makkelijker en krachtiger dan ooit sinds onze val in vibratie ruim 10.000 jaar geleden. We hoeven het hun alleen maar te vragen!). Het is overigens niet zo dat dit voor het eerst in onze ‘mensenervaring’ is. Ik heb herinneringen aan een tijd (Lemurië en Atlantis) waarin we voortdurend in contact stonden met onze engelen, draken en andere prachtige aardse en onaardse wezens. En in de mysteriënscholen en tempels werd deze verbinding zo lang mogelijk aangehouden.

Zeven lichtwenken

Om deze blog niet eindeloos lang te maken, zal ik hieronder nog beknopt zeven wenken uiteenzetten voor de lichtwerker die zich hier klaar voor voelt:

Ik wens je een prachtig nieuw jaar toe vol mooie en magische dingen op je Pad. Moge 2017 je verlichten en zegenen op alle fronten.  En… het belangrijkste is misschien nog wel:

Hou het Vuur van Liefde en Vreugde in je hart te allen tijde hoog, omdat dit je belangrijkste kompas is in het Leven! Namasté!

NB: Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.
Noten:
*Letterlijk. Door licht naar binnen te halen en deze aan te wenden voor transmutatie van de oude programma’s in jou, geef je dit licht automatisch door aan je omgeving. Dat wil zeggen aan de mensen om je heen wanneer deze er op zielsniveau voor open staan en in de aarde (die je hier dankbaar voor is) op plaatsen waar dit licht nodig is. Dit licht vindt vervolgens zijn eigen weg om karma van dat gebied te transformeren en de harten van de mensen die in dat gebied leven te bereiken. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar onderdrukking en oorlog de gemoederen al generaties bezighouden!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel en geest. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. 

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Ook in 2017 geldt dat sessies hypnotherapie vergoed kunnen blijven worden voor wie aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken).