2017: een nieuwe fase voor de voorhoede van lichtwerkers

Door Wytske Jónás, 3 januari 2017

De Wijsheid van de Geest

Spirit laat me zweten en duizelen. Letterlijk. Voor het slapengaan vroeg ik mijn Geest of ‘ik’ met mijn fysieke brein en lichaam meer mocht onthouden van de lessen en ervaringen die mijn ziel ’s nachts opdeed. De laatste weken is mijn slaap onrustig en vaak moet ik tussendoor opstaan om water te drinken voordat ik verder kan slapen. Vannacht werd ik duizelig en zwetend wakker middenin de ervaring die ik had. Ik onderging een bad van licht en dat licht was zo hoogfrequent, dat het simpelweg teveel was voor mijn lichaam om dit in wakkere staat te ervaren.

De ervaring was gehuld in zulke lichtcodes dat menselijke taal niet toereikend is om deze te beschrijven. Het was een ervaring voorbij de taal der symbolen en waar Licht de rechtstreekse taal was waarin deze in mijn energievelden geschreven en gegrift werd. Ik hoorde een vraag door mijn lijf gaan: ‘wil je nog verder weten wat je ’s nachts hier leert?’ Ik wist meteen dat als ik ja zou zeggen, ik me misselijk zou voelen door de verdere hoeveelheid licht die dan door zou komen. Mijn lichaam kon het gewoon niet aan. Ik schudde inwendig nee. Ik had nu begrepen hoe wijs Spirit/Geest is door op cruciale momenten, vlak voor het wakker worden, mijn ‘droomscherm’ uit te vegen. Ik draaide me om, hoorde voelbaar nog ‘eens zul je wel zover zijn, omdat het de bedoeling is dat je dit bewustzijn naar de aarde brengt’ en daarna moet ik opnieuw in slaap zijn gevallen.

Het universum, dat ben jij

Het afgelopen jaar zijn de opbouw van mijn lichtlichaam en het percentage licht dat mijn fysieke lichaam bevat versneld toegenomen. Door een jarenlange opbouw van stress in mijn lichaam echter (o.a. door een veeleisende baan in het onderwijs gedurende zo’n 20 jaar), loopt mijn fysieke lichaam nog niet in de pas met mijn overige (mentale, spirituele en emotionele) lichamen en moet ik ervoor waken dat het ‘vuur van goddelijk inzicht’ mijn aardse lichaam niet verschroeit. Nu pas begrijp ik ook de diepgang van mijn eigen woorden, wanneer de stress van het onderwijs mij de afgelopen jaren te veel werd. Ik verwoordde dit in het verleden regelmatig als ‘dat ik mij uit mijn eigen (planeet)baan geschoten voelde’. Dit is namelijk ook wat er eigenlijk gebeurt wanneer onze spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen niet gelijk met elkaar draaien.

Jezelf in alle lagen van je wezen zien als een zonnestelsel of heel universum is niet eens een gek idee. Het universum: dat zijn wij namelijk zelf. Wanneer je jezelf zou kunnen ervaren in alle multidimensionale versies van jezelf –van de laagstfrequente tot aan de hoogstfrequente realisatie van jezelf- dan zou je je eigen roadmap hebben én kunnen lezen om overal tegelijk te kunnen zijn waar je bewustzijn je leidt. Hoe fantastisch of ’S-F’ dit voor velen ook klinkt, het is wel de weg die we allemaal ooit weer zullen gaan en de groep van lichtwerkers, die hierin al grote stappen heeft gezet voor zichzelf en de planeet, komt steeds dichterbij deze realisatie. Zij stappen in dit nieuwe jaar 2017 een nieuwe fase van hun lichtwerkerschap binnen.

Wat is die nieuwe, mogelijke fase? Laat ik beginnen te zeggen dat ik in deze blog met name mijn eigen ervaring en eigen Weg deel. Wat ik doorgeef, hoeft niet aan te sluiten bij of te resoneren met jouw eigen ervaring. Ik heb schoorvoetend (lees: nederig) geaccepteerd om de informatie die ik ervaar en doorkrijg te delen met de mensen die zich op een vergelijkbaar pad begeven of die zich hiervoor openstellen. Ik werk samen met (aarts)engelen, meesters, godinnen en een prachtige beschermengel uit de twaalfde dimensie die met haar licht specifiek mijn spirituele proces bewaakt. Maar het wordt mij steeds meer duidelijk dat mijn eigen pad er vooral een van (zelf)Meesterschap is, dat wil zeggen dat ik mag laten zien wat het betekent wanneer je alle multidimensionale lagen van je Wezen verbindt met de kleinste en meest beperkte manifestatie van jezelf als goddelijk wezen: je aardse persoonlijkheid.

Waarom het doorgeven van zo’n proces dan ‘nederig’ en schoorvoetend accepteren? Ten eerste omdat ik zelf nog druk lerende ben. Mijn perfectionisme houdt me wel eens tegen om dingen te delen: mag ik fouten maken van mezelf? Keer op keer krijg ik de bevestiging dat dat mag. Wanneer ik tien stappen voor ben, kan ik de mensen immers niet meer helpen omdat de afstand dan te groot is. Het is beter om maar een of enkele stappen voor te zijn, om de aansluiting niet te missen als instrument tussen hemel, aarde en de wereld der mensen. Ten tweede houdt nederigheid ook voor mij nog een aarzeling in om mijn spirituele grootsheid en soevereiniteit op te eisen. Het gaat namelijk niet om mijn persoonlijke ik, dat volmaakt gelukkig is met het eenvoudige en rustige leven dat ze nu heeft. En het is ook geen verdienste van dat persoonlijke ik – ze heeft zichzelf enkel beschikbaar gesteld als kanaal en instrument (oké, vooruit, daar heeft ze wel jarenlang hard aan gewerkt:-)).

Gelukkig helpt mijn dubbele Hongaarse-Nederlandse achtergrond me hierin een keuze te maken: waar mijn Nederlandse deel kiest voor nuchtere bescheidenheid, heeft mijn Hongaarse deel daarentegen geen enkele moeite met het omarmen van zijn eigen grootsheid en wichtigheid. Laat ik daarom maar een beroep doen op dit belangrijke Hongaarse stuk in mij voor het tweede deel van deze blog:-).

De nieuwe fase in het lichtwerkerschap

Wanneer je daaraan toe bent, zal je merken dat je ‘Geest-zelf’ en ‘Geest’ zich steeds meer zullen proberen uit te drukken via je aanwezigheid, de woorden en handelingen die jij in de wereld neerzet. Je voelt een diep verlangen in jezelf om je leven tot een Gebed en Meditatie van Eenheid te verheffen. Ook word je steeds meer uitgenodigd (of uitgedaagd- hoe je het wil noemen) om in je Meesterschap te gaan staan.

Dit is een grote uitnodiging of uitdaging. Het vraagt om ongelooflijk veel integriteit, zuiverheid en helder afstemmen. Iets wat voor een mens, om de simpele reden dat hij een mens is met menselijke uitdagingen in een menselijke wereld, niet altijd makkelijk zal zijn. Je bestaat immers nog niet uit 100% licht, anders zou je geen enkele moeite hebben om het licht uit de hoogste dimensies permanent te integreren. De fysieke versie die jij bent van je eigen God-Wezen is een versie waarin het licht trapsgewijs is gedaald om zich via kleuren, klanken, patronen en blauwdrukken in je huidige zelf te manifesteren. Jouw fysieke ervaring van jezelf en de wereld om je heen is er een waarin dit getrapte licht de illusie wekt van dichtheid en ondoordringbaarheid.

In wezen is alles wat je met je fysieke zintuigen waarneemt echter licht dat ogenschijnlijk stil is komen te staan-ook jouw fysieke lichaam en de objecten zoals rotsen en huizen in je omgeving. Het zijn optisch stilstaande lichtgolven, maar ga maar eens na: hoe komt het dan dat astrale entiteiten, kleuren, stralen en dergelijke totaal geen moeite hebben om door de grenzen van jouw lichaam en door muren en bergen te bewegen en dringen? Hoe meer licht ons lichaam zal bevatten, hoe makkelijker we zelf weer deze illusie kunnen opheffen. Hiervoor dienen we ons lichaam zelf hierop voor te bereiden. Het lichaam gelooft immers nog dat het een oud programma moet volgen: een programma van veroudering en uiteindelijk afsterven. En je fysieke zintuigen helpen je om deze illusie in stand te houden.

Terug even naar de uitdaging: mijn eigen proces kreeg hierin onlangs een nieuwe boost. De woorden die de laatste paar dagen via ingenieuze manieren steeds opnieuw in mijn gezichtsveld kwamen, waren de woorden ‘onderscheidingsvermogen’, ‘de macht van woorden’ en ‘magie’. Ze vallen wat mij betreft miraculeus samen. Geest zal mij testen door me steeds een beroep te laten doen op de juistheid van mijn onderscheidingsvermogen (‘klopt het wat ik voel en doorkrijg’? ‘van wie is het afkomstig?’ en ‘dient dit mijn pad van licht en de onvoorwaardelijke liefde in de wereld?’). Als lichtwerker is het belangrijk om hetzelfde te doen, om voortdurend na te gaan voor jezelf wat juist aanvoelt en wat niet. Leg dat laatste dan terzijde. Dat geldt ook voor alles wat ik in mijn blogs met je deel.

Wat betreft de woorden ‘magie’ en de ‘macht van woorden’: uit een juist toepassen van je onderscheidingsvermogen volgt vanzelf dat, naarmate je spiritueel verder groeit en hogere frequenties integreert in je leven, de woorden die je spreekt meer kracht en macht zullen bezitten. En ook dat je verder ingewijd wordt in de wereld van magie (de manier waarop is per persoon verschillend en hangt dikwijls samen met verworvenheden uit vorige incarnaties en de stevigheid van je verbinding met Moeder Aarde zelf). Wijsheid, integriteit en een open hartchakra zijn onontbeerlijk voor een zuiver toepassen van deze ‘heilige attributen’. Het vraagt je ook voortdurend alert te zijn op en verantwoordelijkheid te dragen voor het percentage licht dat je vergaart of vergaard hebt: in de eerste plaats door je energie in eigen beheer te nemen (je aura reinigen, goed neerzetten en de functie van je (twaalf) chakra’s op peil houden) en in de tweede plaats door je hartchakra open te houden en verder te openen tot aan je eigen Christusbewustzijn en –liefde.

Zoals je wellicht weet, is momenteel de sluier tussen de zichtbare en onzichtbare werelden en dimensies nu uiterst dun en er is de afgelopen jaren keihard door lichtwerkers gewerkt aan het opbouwen van het lichtnetwerk of lichtraster waarlangs de hoogfrequente energieën trapsgewijs omlaag gebracht worden om op aarde geankerd te worden*. Door dit raster is het voor iedereen die ontwaakt veel eenvoudiger om in te haken en via dit lichtnet omhoog te klimmen in frequentie. Voorts is het voor de lichtwereld makkelijker geworden om ons te bereiken en te helpen (werkelijk, nog nooit eerder stonden de aartsengelen, meesters en andere lichtwezens ons zo terzijde als nu –met hen werken is nu makkelijker en krachtiger dan ooit sinds onze val in vibratie ruim 10.000 jaar geleden. We hoeven het hun alleen maar te vragen!). Het is overigens niet zo dat dit voor het eerst in onze ‘mensenervaring’ is. Ik heb herinneringen aan een tijd (Lemurië en Atlantis) waarin we voortdurend in contact stonden met onze engelen, draken en andere prachtige aardse en onaardse wezens. En in de mysteriënscholen en tempels werd deze verbinding zo lang mogelijk aangehouden.

Zeven lichtwenken

Om deze blog niet eindeloos lang te maken, zal ik hieronder nog beknopt zeven wenken uiteenzetten voor de lichtwerker die zich hier klaar voor voelt:

  • Wees en blijf je ervan bewust dat leven vanuit je hart en met een volledig geopend hartchakra de belangrijkste snelweg naar het christusbewustzijn (of boeddha- of Bronbewustzijn) is. Dit christusbewustzijn of het leven vanuit Eenheid met Al Wat Is is het uiteindelijke doel van ALLE mensen hier op aarde en een belangrijk station op onze ‘ascentieladder’. Er circuleert onnodig veel informatie die ons bewust of onbewust hiervan weghoudt. Ik denk daarbij niet alleen aan de media (nieuws is bijna altijd ellendig nieuws, mooi en positief nieuws haalt zelden de mainstreammedia. Dit terwijl het eerste onze frequentie verlaagt en het tweede onze frequentie zou verhogen), maar ook aan berichten in de spirituele wereld die niet helemaal vanuit onvoorwaardelijke liefde geschreven worden. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘complotberichten’: ja, er zijn tegenstrevers die onze planetaire ascentie willen tegenhouden. Maar als wij hierin meegaan, zouden deze tegenstrevers juist hun doel bereiken omdat dit ons uit ons hart van onvoorwaardelijke liefde weghoudt. Wie krachtig in zijn hart gegrond is, heeft van dergelijke energieën helemaal niets te vrezen omdat deze op de frequentie van onvoorwaardelijke liefde onmogelijk stand kunnen houden!
  • Aan het eind van de ascentieladder staat je eigen goddelijke Christuszelf, die je verder helpt verbinden met je monade (zielengroep) en de Bron/Geest/Al Wat Is. Overgave van je persoonlijke zelf en je persoonlijke wil aan de Goddelijke Wil is feitelijk niets anders dan overgave aan je Goddelijke Zelf, waarvan jij de projectie bent die het meest intens de ervaring van afgescheidenheid van de Bron en al je multidimensionale zelven doorgemaakt hebt- in dit of in vorige levens. Moge deze constatering je helpen je makkelijker over te geven aan de Goddelijke Wil teneinde je eigen spirituele groei te bevorderen.
  • Niet alles is zonneschijn wat spiritueel ontwikkeld overkomt. Gebruik hierin wederom je onderscheidingsvermogen. Omdat iets oud-Egyptisch, Hopi of Tibetaans is (bijvoorbeeld), wil nog niet zeggen dat het 100% zuiver is. Realiseer je altijd dat, zodra je je in verbinding stelt met een externe bron van wijsheid, je je ook verbindt met het energetische veld dat hierbij hoort. Ik heb al een paar keer meegemaakt bij cliënten dat ook hierin vloeken kunnen worden doorgegeven! Daarom is het zo belangrijk om je zelfmeesterschap te ontwikkelen, dat wil zeggen je eigen energievelden en je eigen lichtquotiënt op peil te houden. Niet eenmaal per maand, maar zo nodig dagelijks of wekelijks. Dit doe je door er bewust voor te kiezen van deze bronnen alleen datgene wat het hoogste goddelijke licht, wijsheid, liefde en waarheid dient, toe te laten en de overige koorden los te laten of af te ketsen. Bewustzijn is je belangrijkste spirituele sleutel, en de Liefde en Vreugde in je hart je belangrijkste graadmeter in alles wat je binnenhaalt!
  • Als lichtwerker ben je misschien nog niet op je eindbestemming (de vraag is of dit überhaupt mogelijk is, en of de Weg zelf niet je ‘bestemming’ is), maar word je mogelijk wel (zoals ik) gevraagd om je medemensen onder de vleugels mee te nemen ‘omhoog’, naar ‘het licht’. Jij valt daarbij zelf onder de vleugels van anderen die jou voorgegaan zijn, zoals de opgestegen meesters. En natuurlijk de lichtwereld. Een van onze belangrijkste lessen is vertrouwen te ontwikkelen. Ook als mensen je vragen, waarom zij zelf niets kunnen zien van de energieën. Vertrouwen leren ontwikkelen en ons hartbewustzijn leren vergroten zijn lessen die veel zielen vooraf aan hun huidige incarnatie gekozen hebben. Dat betekent dat we soms wat langer een sluier in stand houden boven onze (innerlijke) zintuigen, vooral het zicht en het gehoor. Een van de redenen waarom we dit doen, is omdat velen van ons in vorige incarnaties ervaren hebben wat het betekent om onze gaven of heilige geboorterechten te misbruiken. Magie zonder vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde kan in zwarte magie uitmonden. Om een herhaling hierin te voorkomen, heeft onze ziel er veelal voor gekozen om de nadruk te leggen op het a priori opnieuw ontwikkelen van deze belangrijke zieleneigenschappen en waarden (vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde).
  • Wanneer je als lichtwerker het gevoel hebt dat je leven door alles wat je hebt meegemaakt erg zwaar is, kan het zijn dat je ziel ervoor heeft gekozen om in dit leven, dat hiervoor een uitgelezen kans is, alle ‘losse karmische en niet-karmische eindjes’ af te ronden om je door te helpen groeien naar je meesterschap tijdens deze incarnatie. Ook kan het zijn dat je ziel zo draagkrachtig is, dat jij intergenerationele en zelfs collectieve en nationale karma en programma’s kunt (helpen) stopzetten en/of inlossen. Of je het bewust weet of niet: je kunt in vorige incarnaties reeds de lijnen en zaden hiervoor uitgezet hebben. Meestal hoef je hiervoor niets bewust te gaan doen, omdat je als dit voor jou geldt vanzelf door je Geest-Zelf hierin geleid zult worden- afhankelijk hoever je in je eigen (groei)proces bent.
  • Op dit moment besta je zoals ik reeds eerder aangaf, niet alleen in de huidige versie van jezelf. Je hebt nog vele andere lagen van jouw Wezen die momenteel –los van tijd en ruimte- bestaan in andere dimensies en andere werelden (sterren en planeten). Maar ook is het mogelijk, dat je ziel of je zielengroep je beelden laat zien van andere levens van ‘jou’ op dit moment op aarde. Of in ogenschijnlijke toekomstige en verleden incarnaties. Het kan zelfs zo zijn dat zij ‘weten’ dat jij er bent, en naar je kijken en je steunen bij je huidige ontwakingsproces. Spirit/Geest is werkelijk wonderlijk en de mogelijkheden zijn onbegrensd. En gelukkig is het voor nu niet nodig om dit allemaal te ontdekken, het zou je op dit moment wellicht ook niet dienen. Maar mocht de ervaring zich bij je aandoen, dan heb je een ‘baken’ om je ervaring aan op te hangen en vervolgens verder te gaan met je Weg.
  • Onderschat als lichtwerker, wanneer je door transformatie van persoonlijke en collectieve wonden en oude programmeringen en condities de hoeveelheid licht in je cellen opbouwt, niet de kracht van dit opgebouwde licht. Dit licht is voor sommige mensen te confronterend, omdat het hun eigen donkere, niet uitgewerkte schaduwplekken en wonden aan de oppervlakte kan duwen. Laat mensen altijd hun eigen proces, ook als ze ervoor kiezen uit de omgang met je weg te blijven. Ga het ze nooit ‘beleren’, en ik zou willen zeggen: gebruik je licht en wijsheid wijselijk. En bovenal: trek het je nooit persoonlijk aan en ga zelf ook nooit de les uit de weg, die je hieruit voor jezelf kunt leren. Alle lessen die andere mensen in onze omgeving ons leren gaan altijd over onvoorwaardelijke liefde: voor onszelf en voor de goddelijke meesters die alle anderen om ons heen ook zijn, ook al zijn we ons dat nog niet allemaal bewust!

Ik wens je een prachtig nieuw jaar toe vol mooie en magische dingen op je Pad. Moge 2017 je verlichten en zegenen op alle fronten.  En… het belangrijkste is misschien nog wel:

Hou het Vuur van Liefde en Vreugde in je hart te allen tijde hoog, omdat dit je belangrijkste kompas is in het Leven! Namasté!

NB: Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.
Noten:
*Letterlijk. Door licht naar binnen te halen en deze aan te wenden voor transmutatie van de oude programma’s in jou, geef je dit licht automatisch door aan je omgeving. Dat wil zeggen aan de mensen om je heen wanneer deze er op zielsniveau voor open staan en in de aarde (die je hier dankbaar voor is) op plaatsen waar dit licht nodig is. Dit licht vindt vervolgens zijn eigen weg om karma van dat gebied te transformeren en de harten van de mensen die in dat gebied leven te bereiken. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar onderdrukking en oorlog de gemoederen al generaties bezighouden!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel en geest. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. 

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Ook in 2017 geldt dat sessies hypnotherapie vergoed kunnen blijven worden voor wie aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken).