Lichtwerker in je tweede land

Lichtwerker in je tweede land -deel 3 en slot van de blog ‘Lichtwerker in Hongarije’

Door Wytske Jónás, 28 september 2017

I   Transformeren van familielijnen

Tussen twee culturen

Kind zijn van twee culturen is boeiend, maar niet altijd makkelijk. Zo heb ik in mijn adolescentiejaren en vroege volwassen jaren mijn interne mix van zowel Nederlandse als Hongaarse genen wel eens als tegenstrijdig ervaren. Geen twee werelden leken in mijn ogen verder uit elkaar te liggen dan de Hongaarse en de Nederlandse, want de Hollandse nuchterheid en gereserveerdheid leken schril af te steken tegen de Hongaarse melancholie en passie. Het voelde alsof ik beide werelden in mijzelf moest verenigen –twee geschiedenissen, twee volkskarakters, twee temperamenten.

Ook spiritueel gezien heeft het opgroeien binnen twee culturen betekenis, omdat je je energetisch met beide culturen verbindt. In jou komen familielijnen samen die ook nog eens zijn verbonden met de voorgeschiedenis en het karma van de twee (of meer) landen en volken. Dit kan ook gebeuren wanneer je emigreert en je je verbindt met de energie van je nieuwe land. Wanneer je dan spiritueel ontwaakt en je lichtlichaam zich als een patchwork of de beroemde mantel van Jozef begint op te bouwen, kunnen deze kleurvlakken ineens op beginnen te lichten en aan je ziel de boodschap doorgeven: ‘nu ben je er klaar voor; er is goddelijk werk voor je aan de winkel als je je ziel waarlijk wilt laten groeien.’

Dat goddelijke werk betreft doorgaans eerst het opruimen van je eigen stukken, je zielskarma en –voor krachtige zielen die dikwijls voorafgaand aan hun incarnatie hiervoor kiezen- ook delen uit het familiekarma. Daarin herkent men reeds de lichtwerker, die voor het laten indalen van zijn ziel zowel heeft gekeken naar de potenties van een bepaalde familielijn als naar datgene wat al deze potenties en het stralende licht van de familielijn in de weg staat. Regelmatig ontdekken cliënten in mijn praktijk dat ze op zielsniveau kiezen voor het zuiveren, helen en bevrijden van bepaalde thema’s die hun genetische lijn karmisch meedraagt. Karma betekent hier: terugkeren om iets in evenwicht te brengen, om bepaalde energievormen in de oorspronkelijke blauwdruk te herstellen. De lichtwerker wenst dit te doen voor zowel zijn eigen ziel, dat zelf ook met dit thema en/of dat volk of land is verbonden, alsook voor de familielijn waarbinnen hij geboren wordt. Die familie kan leden bevatten van zijn eigen zielengroep, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn.

De paden van de ziel zijn ingenieus en het patchwork klopt altijd. Zodra één iemand ontwaakt binnen de familielijn, kan een nieuwe, veelkleurige tapisserie gewoven worden waarbij lijnen helderder in elkaar over beginnen te vloeien. Noch het verleden noch de toekomst liggen vast, en waar in vroegere tijden mensen vanuit een onbewuste staat oude patronen in stand hielden en deze zelfs lieten verknopen, kunnen we nu in deze tijd van ontwakend en groeiend bewustzijn kiezen voor de verlichting en bevrijding hiervan. Een prachtige mozaïek van verlichting en nieuwe kansen dient zich dan aan! Vastzittende aspecten uit het verleden beginnen weer vrij te stromen, en dit betekent tevens de bevrijding van zielen op die lijn die nu zelf ook weer verder kunnen groeien.

Magie

In mijn eigen familie, zo ontdekte ik de afgelopen maanden, komt een oude lijn van magiër-alchemisten voor die niet alleen verbonden zijn met Hongarije, maar ook met het oude Egypte en Atlantis. Ik maakte tijdens mijn meditaties contact met deze energie, of liever: zij maakten contact met mij. Het was duidelijk dat zij hulp nodig hadden, omdat ze niet verder konden groeien zolang zij het oude karma niet opgelost en zichzelf diepgaand vergeven hadden. Elke spirituele groei gedijt, staakt of valt bij de gratie van een open hartchakra dat verbonden is met het Hogere Hart om waarlijk het Goddelijke Zelf door ons heen te laten komen. Een magiër of alchemist zonder (volledig) geopend hart vol zuivere intenties is geen ware Magiër of Alchemist omdat verleidingen tot lagere of onzuivere handelingen vanuit het ego altijd op de loer blijven liggen. Het werd mij allengs duidelijk dat deze energie op mijn familielijn heling nodig had, ook gezien het feit dat hartfalen op jongere leeftijd hier veel voorkomt. En ook omdat ik weet, dat de (slapende) Magiër op diep niveau ook in de mannelijke energie van mijn ziel huist.

Al een paar keer kom ik hem tegen tijdens het mediteren. En iedere keer bij dezelfde, grote piramide van Luxor in Egypte. Eerst haalde hij mij op en kon ik alleen maar zijn rug zien terwijl hij mij voorging naar de grote hal. Ik begreep dat dat de bedoeling was, om geen emoties tussen ons op te wekken. In dit leven was hij mijn vader, die op 57-jarige leeftijd overleed aan een hartinfarct. Maar op zielsniveau kennen we elkaar al veel langer, dus het was beter om niet gebonden te raken aan mijn aardse herinnering aan hem. Serapis Bey is er ook, een ‘oude bekende’ die samen met Saint Germain het ‘Pad van de Meesters’ voor mijn ziel helpt oplichten. Mijn vader en Serapis kennen elkaar, begrijp ik. En het is mijn vader die achter de schermen al jarenlang kleine ‘porretjes’ aan mij aan het geven was, om mij te helpen ontwaken voor dit pad.
Ik voel dat hij blij is dat ik dit pad ben gaan lopen, het pad van het ontwaken van het mannelijke deel van mijn ziel. Mijn vrouwelijke deel volgt het pad van de Godin, een ouder pad zo lijkt het. Een pad diep verbonden met het Heilige der Heiligen en de Elohim. En deze twee paden zullen steeds meer in mij samen beginnen te komen. Want op het oorspronkelijke niveau van mijn ziel bestaat er geen scheiding meer tussen het mannelijke en vrouwelijke deel. Dan zijn zij weer één, net als voor de afsplitsing. Mijn hart is in dit alles duidelijk de sleutel, want hierdoor kunnen beide paden samenkomen. Mijn vader laat mij weten dat door het openen van mijn hartchakra het ook voor hem mogelijk werd om dingen af te ronden en los te laten, met het oog op ascentie voor zijn ziel. Zijn geest is altijd groot en onafhankelijk geweest, maar op het aardse niveau was het hem in dit leven spijtig genoeg niet gelukt om de grootse dingen die hij voorhad, ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
Ook mijn opa, die ik nooit gekend had omdat hij jaren voor mijn geboorte was overleden, klopt bij mij aan. Ik weet niets van hem, want er is nooit over hem gesproken in mijn familie. Hij vertelt dat hij graag rehabilitatie wil. Ik heb geen idee waarover hij het heeft. Gaandeweg begin ik flarden van het verhaal door te krijgen. Het zijn slechts kleine flarden, want ik ben karmisch niet betrokken bij het verhaal. Ik open mijn hart voor hem en zijn verhaal, en er vloeit violette energie zijn kant uit. Ik laat deze energie door zijn familielijn lopen en erken hem voor wie hij is. Dat violet was wat hij nodig had en zijn energie begint te veranderen.
Enigszins verbaasd kijk ik toe, hoe hij een soort magiërmantel omslaat en zijn eigen Magiërschap weer opneemt. Hij bedankt me en vertelt me dat dat alles was wat hij nodig had voor nu. De rest hoef ik niet meer te doen, want daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Ik zie hem zich omdraaien en het pad terug beginnen te lopen naar het verleden, richting Azië (mogelijk India). Onderweg zal hij zelf een groot transformatieproces uitvoeren, om de energie weer recht te zetten. Ik zie tevens hoe enkele andere familieleden oplaaien in deze violette energie die hun eigen werkstraal lijkt te zijn. Ze hadden vanuit onbewustheid de potentie en kracht van deze straal laten liggen. En ik ben dankbaar dat ik hierbij heb mogen helpen.

II   Lichtwerk in Hongarije

Pas onlangs realiseerde ik me, hoe belangrijk deze twee ervaringen waren voor het lichtwerk dat ik daarna mocht doen in Hongarije tijdens mijn vakantie. Hierdoor was er een kracht, een momentum van licht opgebouwd in mijn aura die het mogelijk maakten om op verschillende plaatsen een zuil en kanaal van Licht te zijn voor de Goddelijke Doorstroom vanuit de hogere dimensies van mijn eigen Wezen. De lijn was vrijgemaakt omdat de schoorsteen als het ware was schoon was geveegd. In het vorige deel van deze blog schreef ik al over enkele van deze ervaringen. Hieronder pak ik de draad weer op en kun je lezen hoe ik met twee andere vrouwen een brug van licht mocht vormen om de ‘geknakte ziel’ van het prachtige land dat Hongarije is, te ondersteunen bij haar wederopstanding en opleving.

De heuvels van Kán

Na een week met name in het oosten van Hongarije te hebben doorgebracht, trekken mijn vriend en ik verder zuid- en westwaarts. Onze reis voert ons naar de heuvels bij Pécs, in de heetste periode van de maand augustus waarbij de temperaturen de 40 graden halen. We brengen drie dagen door in Kán, een dorpje dat vanaf ca. 1760 bewoond werd door Schwaben-Duitsers. In Hongarije zijn meerdere van dit soort Schwabendorpen te vinden. Ze ontwikkelden een eigen dialect van het Duits, een eigen cultuur en een eigen bouwstijl. Hongarije stond heel lang welwillend tegenover deze groep, die een boost betekende voor o.a. het economische leven. Na de Tweede Wereldoorlog werd echter het merendeel van de Schwaben-Duitsers uit Hongarije verdreven of zelfs naar de Sovjet-Unie gedeporteerd door het nieuwe communistische regime.

Kán ademt deze wond: het is een klein dorpje dat half verscholen ligt in de heuvels. Het verhaal gaat dat de bevolking hier lang autarkisch leefde: ze kwamen zelden naar beneden omdat ze voor het grootste deel zelf in hun levensonderhoud konden voorzien. Jarenlang is het dorpje hierna onbewoond gebleven, of woonden er hooguit een paar gezinnen. Een jaar geleden lieten Saskia en haar man Ron hun oog en hart op deze plek vallen en een emigratie volgde kort daarna. Zodra je hun erf oprijdt, lijkt het of je een moment uit het dagelijkse leven wordt opgetild; de tijd verstilt en onder de walnotenboom waan je je even ver van alle wereldse drukte. Met veel zorg hebben ze hun gastenhuis gerenoveerd en ingericht. Mijn oog valt gelijk op de typisch Hongaarse details en de eenheid die het geheel uitstraalt en ik vraag hun of ze het Etnografisch Museum in Boedapest bezocht hebben. Zo authentiek Hongaars lijkt de inrichting! Saskia antwoordt dat dit niet het geval is en dat ze puur op gevoel spullen van markten heeft verzameld.

Hoewel ik Saskia reeds in Nederland ontmoet heb, is het pas daar ter plekke dat ik gewaarword dat ze een groot lichtaura om zich heen heeft. Alsof de plaats en de persoon samenvallen en elkaar bekrachtigen. Ik luister naar de verhalen van de geschiedenis van het dorp en niet lang daarna begint de energie van deze plaats ook met mij te communiceren. Die nacht voel ik hoe vlak voor het slapengaan eerst mijn ledematen en vervolgens mijn hele lijf van hout beginnen te worden. Ik voel hoe ik uit bed geschoven word als een beeld dat tijdens een processie wordt meegedragen de heuvels af naar beneden, het dal in. Ik ben en blijf een vrouwelijke energie en word de Godin. Het is voor het eerst dat ik gewaarword hoe ook houten processiebeelden bezield kunnen worden met de energie van de Godin, want speciaal voor deze gelegenheid, voor deze ceremonie, ben ik ‘erin gegaan’ om me bij en onder de mensen te bevinden. Zo werkt de Godin dus ook! –realiseer ik me op dat moment. Het is een bijzondere ervaring en ik weet meteen dat dit niet alleen een herinnering aan een historische gebeurtenis moet zijn geweest, maar dat op dit moment in deze tijd de ‘geest van de Godin’ opnieuw in het dal wordt geïntroduceerd.

Die nacht slapen mijn vriend en ik slecht. Er is drukkende energie in huis, alsof de geesten en zielen uit het verleden hier nog rondwaren. Zij willen niet zomaar vertrekken en lijken erkenning te vragen voor hun verhalen en voor hetgeen in hun dorp gebeurd is. Omdat ik voel dat het de bedoeling is dat ook Saskia meehelpt met het bevrijden van deze zielen, stel ik voor die nacht alleen de violette energie in werking. De volgende dag zie ik op een foto, hoe de violette straal nog steeds hangt boven het bed. Samen met Saskia lukt het om de ruimte energetisch te reinigen en zielen het licht te brengen. We erkennen het verhaal van de vorige bewoners, helpen hen de plek los te laten en vragen aan de ziel van het huis toestemming om van deze plek een mooi (spiritueel) oord te maken. Een oord waar mensen heling en vrede kunnen vinden, en gedragen worden door de energie ter plaatse. Saskia krijgt door dat ze hiervoor heilige klanken mag gebruiken, en dat ze gesteund en gedragen wordt door de liefdevolle en krachtige energie van enkele grote meesters en engelen. Van deze samenwerking zou niet alleen het huis weer opleven, maar tevens het hele dorp. Ze is de juiste vrouw op de juiste plaats, met de juiste instrumenten.

Het kloppende hart

Na ons avontuur in Kán, reizen mijn vriend en ik verder naar het noorden, richting Boedapest. We doen Dobogókő aan, volgens de overlevering het spirituele kloppende hart van Hongarije. Dobogókő ligt in het Pilis-gebergte en volgens sommigen is hier het hartchakra van Europa te vinden; het is waar dat er een levendige spiritualiteit te vinden is –zowel christelijk, sjamanistisch en boeddhistisch. De plek ademt op sommige plekken een betoverende schoonheid uit, waarbij het licht dat tussen de bomen door in het dal weerkaatst een haast feërieke en etherisch effect geeft. We ontdekken echter ook, dat deze plek toeristisch behoorlijk uitgebaat wordt. Het lijkt zelfs alsof de oorspronkelijke bezieling wat afgenomen is en een stem zegt: ‘wij zijn naar elders getrokken’.

Ik stem me er op af. Ik ervaar hoe het hele gebied eromheen, de heuvels en de rest van het glooiende oppervlak, gevuld wordt met de liefde en energie van godinnen, goden, boeddha’s, bodhisattva’s en andere gezanten van het Licht. Het is alsof de liefdesenergie hierin gegoten en vastgehouden wordt door de heuvels en bergen van deze plek, als een groot hart vol liefde waaruit geschonken wordt aan de bevolking van de regio. De heuvels liggen vlakbij Boedapest, en vanuit dit Grote Gevulde Hart wordt liefde en licht verspreid naar de hoofdstad en daaromheen. Dat is nodig. Terstond begrijp ik dat de vele spirituele gelukszoekers, die in Dobogókő op zoek gaan naar dé steen (Dobogókő betekent: kloppende steen), deze steen nooit op die manier zullen vinden. Het kloppende hart bevindt zich hier wel degelijk, maar concentreert zich vooral in het gebied eromheen en is pure liefdesenergie, een vat gevuld met Liefde dat uitstroomt naar de bewoners van het land. En uitsluitend zij die deze frequentie kunnen bereiken, worden deelnemer aan dit proces door eveneens dit hart te vullen met liefdesvibraties.

Op het moment dat ik me afvraag, wat de rol van de Turulmadár (de turulvogel, het nationale symbool van Hongarije dat veel weg heeft van een mix tussen adelaar, valk en havik) in dit geheel is, zie ik hem verschijnen in mijn gezichtsveld. Hij maakt een gespannen indruk wanneer ik hem in Dobogókő uitnodig. Ineens lijkt hij niet meer vrij te zijn maar te worden vastgehouden in een bepaalde spanning. Deze spanning lijkt te maken te hebben met de revival van het sjamanisme op precies deze plek. De Turulmadár wordt, zodra hij hier terechtkomt, ook opgeladen met andere frequenties dan die van Liefde. Zodra dat gebeurt, is hij niet langer de vrije vogel die de ziel de weg naar bevrijding kan wijzen, maar de gekooide vogel die ook met nationalistische gevoelens geladen wordt. Het wordt me duidelijk dat wij mensen zo krachtig zijn, dat we met gebruik van onze vrije wil symbolen en voorwerpen kunnen opladen met energie. Wanneer dit vanuit Liefde en Wijsheid gebeurt, kan het een positief geladen symbool of voorwerp worden. Zo niet, dan is het belangrijk dat we als lichtwerkers deze voorwerpen en symbolen ontladen en zuiveren. Ik zie hoe een felle violette wolk de vogel omhult en hem vervolgens –bevrijd- verder laat vliegen.

Hoe belangrijk het werk is dat lichtwerkers en bodhisattva’s doen voor Hongarije, blijkt eveneens uit een zielenreis die ik mag begeleiden voor een vriendin, die net als ik Hongaars bloed door de aderen heeft stromen. Vanaf het begin van de sessie voelt zij, hoe zij voortdurend lichtwerk in Hongarije uitvoert en daar immer in haar lichtlichaam aanwezig is. Ze ervaart zichzelf staand op een berg in de buurt van Boedapest in Maria’s energie en is voortdurend bezig liefde vanuit haar hart het dal in te stralen, naar de mensen in het gebied en naar de hoofdstad. Haar aura en lichtveld zijn enorm krachtig, en ze vertelt dat het nodig is voor het land. Hongarije moet weer op een wijze en liefdevolle manier krachtig worden en in haar licht gaan staan. Ook de Turulvogel komt bij haar en laat haar zien hoe hij het hele land doorkruist in strakke lijnen, om licht en kracht aan de mensen te brengen. Hij is opgeladen met haar liefdevolle energie en kan zo door haar als instrument voor lichtwerk en bewustwording gebruikt worden. Ze ziet vervolgens hoe een lijn oplicht naar het oude Egypte, zowel voor haar vader als voor het Hongaarse volk.

De Goddelijke Vrouw

Het bijzondere is, dat ik Ilonka van tevoren niets heb verteld over mijn ervaring in Dobogókő, noch over mijn mystieke ervaring op de laatste dag van mijn vakantie in Boedapest. Die dag bezoek ik de Joodse synagoge. Deze synagoge is de grootste van Europa, en na die van New York de tweede grootste ter wereld. Ik voel een innerlijke ‘push’ om deze te bezoeken, alsof iets me daarnaartoe trekt. De synagoge valt mij persoonlijk tegen, gezien de voor Hongaarse begrippen hoge toegangsprijs die je daarvoor moet betalen.. Op de plek zelf hebben veel joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven gelaten. Wederom voel ik, dat ik ook hier als kanaal gebruikt word om enkele dolende zielen naar het licht te brengen.

Maar nog krachtiger voel ik hier de afwezigheid van de vrouw, of het Goddelijke Vrouwelijke. Het lijkt alsof –energetisch gezien- de politieke staat Israël hier een stevige invloed heeft en de toeristische ader flink uitgebuit wordt ten gunste van de politieke staat. Het is een gevoel dat mij bekruipt en dat ik verder niet geverifieerd heb, omdat ik de politiek niet volg. In plaats daarvan ga ik zitten in het midden van de synagoge en stem mij af op het goddelijke vrouwelijke, en wat de reden is dat zij hier niet aanwezig is. Meteen daarop zie ik hoe, in een buis van licht, de een na de ander begint af te dalen: Rachel, Rivka, Rachab, Batsheba, Esther, en vervolgens vang ik een glimp op van Ashera en de Shekhina. Zij kunnen nog niet helemaal naar beneden komen, want ze gebruiken slechts mijn zuil van licht om mij van hun aanwezigheid op de hoogte te brengen. Buiten die zuil is het nog niet zuiver en licht genoeg voor hen. Ze gebruiken de zuil ook om symbolen naar beneden te brengen, onder anderen een Davidster in gezuiverde vorm die de universele religie van het hart toegankelijker zal maken.

Grace

’s Avonds voel ik hoe ik een bloemenkrans om me heen krijg en overal om mij heen bloemen worden geweven. Er zijn nog meer vrouwen bij me, waaronder een paar lichtwerkvriendinnen uit Nederland. Ik ontspan diep en stijg vervolgens op. Mijn kleed omhult de hele Hongaarse hoofdstad. Ik hang boven de stad en zend liefde uit via mijn hart. Ik weet dat ik morgen terugvlieg naar Nederland, dat ik moe ben van al het werk, maar tegelijk ook zo dankbaar. Het is de dag van het volop openen van de Leeuwenpoort, waardoor via Sirius sterke golven zonne-energie door ons lichtwerkers zullen worden opgevangen. De Maan is krachtig en vol. We zullen een flinke stap gaan zetten in onze kosmische groei. Er is geen weg meer terug. Diep en hoog zullen we gaan. We zullen anderen meenemen op onze vleugels, maar bovenal zullen wij hun zelf leren vliegen.

Want de ziel wil vrij zijn en weer vrij vliegen, net als de Turulvogel. Wij wijzen haar de weg en laten haar zien dat we krachtiger, grootser en goddelijker zijn dan we vanuit ons persoonlijke, aardse perspectief geloven. Wij zijn in staat tot planetaire en kosmische alchemie. Hoe meer liefde en licht we in ons hart en onze energievelden hebben opgebouwd, hoe krachtiger ons lichtwerk wordt. We worden poorten van goddelijke Almacht, Wijsheid en Liefde. We zijn dit ooit al geweest, maar toen hebben we krachtig deze deuren dichtgegooid. We zijn gaan geloven dat we uit de gratie (Grace) gevallen zijn en dat die deuren maar beter dicht konden blijven om ons niet langer te confronteren met de gevolgen van het speelveld van dualiteit en karma in een lagere trilling. Nu, in deze tijd, gaat die trilling gestaag weer omhoog en mogen we die deuren weer openen.

De meesten van ons hebben zich innerlijk zodanig beveiligd, dat dit ‘Sesam open u’ alleen werkt bij het volledig opengaan van ons hartchakra. Wie wil leren dit hartchakra te openen, kan zich op ieder moment aansluiten bij de andere lichtwerkers en bodhisattva’s die voortdurend hun hart laten overstromen van Liefde. Of dit nu voor henzelf is, voor hun naasten, voor een land of voor de hele planeet. Wij komen weer terug in de ‘Gratie Gods’ die we zelf zijn, en beginnen vanuit hier de zegeningen van deze Gratie of Grace niet alleen zelf te belichamen, maar tevens te verspreiden in de wereld om ons heen. Wij worden hierbij zelf de Graal, de kloppende steen, de hoorn des overvloeds en de kelk die overstroomt van Liefde. Dat is de hoogste alchemie en het geheim van iedere oprechte mystieke en magische traditie.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).