Ascentiesessie en regressiesessie: wat is het verschil?

Door Wytske Jónás -12 juni 2016
PENTAX Image
Foto door Josee Holland

Wat is het verschil tussen een ascentiesessie en de wat meer bekende regressiesessies? Hieronder leg ik dit uit en ook hoe ik dit toepas in mijn praktijk. Handig voor als je begeleiding bij je (spirituele) groeiproces overweegt maar nog twijfelt welke vorm het beste bij je past.

Allereerst is het goed om te weten dat er geen strikt onderscheid tussen een ascentie- en een regressiesessie is. Beiden kunnen in elkaar overgaan, een ascentiesessie kan soepel overvloeien in een regressiesessie en andersom.

Regressiesessie

Bij een regressiesessie gaan we op zoek naar de oorzaak achter mogelijke blokkades op emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel gebied. Meestal hangen deze gebieden met elkaar samen; zo kan een belemmerende overtuiging (uit het mentale gebied) samengaan met emotioneel ongemak en/of iemand kan hierdoor lichamelijk vastlopen. Een voorbeeld hiervan is de overtuiging ‘Ik ben niet goed genoeg’ (mentaal) wat een gevoel van teleurstelling, eenzaamheid of afgescheidenheid kan opwekken en het vrij laten stromen van de levenskracht kan verhinderen (bijvoorbeeld van het bloed). Daarom kijkt een regressietherapeut meestal vanuit een holistisch perspectief naar je klacht*.

Ook werkt regressietherapie veelal holografisch. Dit wil zeggen dat je –gewoonlijk in trance- teruggebracht wordt (=regressie) naar een tijd of situatie waarin je klacht ontstond of (opnieuw) getriggerd werd, doorgaans een onverwerkte ervaring op minimaal één van de vier hierboven genoemde gebieden. Dat kan kortgeleden zijn of heel lang geleden, bijvoorbeeld toen je 2 of 3 jaar oud was, nog in de baarmoeder verbleef of zelfs in vorige levens. Wanneer één van deze ervaringen verwerkt wordt, kan daarmee een hele keten van soortgelijke ervaringen uit de zielsenergie vrijgemaakt en losgelaten worden.

free picture lights-1056408 Marie Jeanne Iliescu
‘Lights’ door Marie Jeanne Iliescu

Waar je naar toe gaat is eigenlijk minder belangrijk dan dat de ervaring op zielsniveau wordt vrijgemaakt, doorgewerkt en losgelaten of geïntegreerd in je hele systeem (dus mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel). Zolang dat niet is gebeurd, zal je ziel ervaringen blijven inbrengen in je leven die met deze energie te maken hebben. Dit kan de oorzaak zijn van patronen die zich keer op keer in je leven(s) herhalen, en zelfs van familiekarma. Het helen van familiekarma en generatiepatronen (van vorige en toekomstige generaties) ervaar ik zelf als een belangrijk onderdeel binnen de regressietherapie in mijn praktijk. We leven namelijk in een tijd van versnelde energie en verhoogde frequenties waarbij ons de kans wordt aangereikt om patronen op grotere schaal te doorbreken en los te laten. Wie overweegt om een aantal regressiesessies te ondergaan, noem ik daarom niet voor niets een held of heldin omdat hij of zij de moed opbrengt om energie op zielsniveau vrij te maken voor een grotere groep!

Wie oude patronen, overtuigingen en emoties losmaakt en verwerkt, werkt automatisch ook aan zijn/haar eigen ascentie. Heel kort gezegd behelst ascentie het opbouwen van je lichtlichaam om jezelf en de aarde te helpen om de nieuwe frequenties en het nieuwe bewustzijn te dragen respectievelijk te verankeren. De aarde maakt een grote transformatie door (naar de vijfde dimensie) en wij worden collectief uitgenodigd om mee te gaan naar een wereld van eenheidsbewustzijn, vrede, harmonie en onvoorwaardelijke liefde. Voor wie dit als een utopie klinkt: er komen iedere maand steeds meer mensen bij die dit bewustzijn bereiken en veilig aangekomen zijn in de vijfde dimensie. Dit betekent dat ze –in hun huidige lichaam- in hoge mate zijn afgestemd op hun ziel en hogere zelf die met hun aardse persoonlijkheid samenwerkt om een leven van liefde en voorspoed te creëren.** Al deze mensen geven niet alleen deze frequentie door maar zijn tevens een aanmoediging voor veel anderen om ook hiernaar toe te groeien!

Ascentiesessie

Nu in onze tijd de energieën zo versneld en de frequenties verhoogd worden, merken veel mensen dat ze niet zozeer oude gebeurtenissen of blokkades willen of hoeven te verwerken, maar dat ze een impuls voelen (vanuit hun ziel) om te werken aan het volledig openen van het hart en het indalen van het christusbewustzijn dat hiermee samenhangt. Een volledig geopend hart is in staat het christusbewustzijn op aarde in te brengen, en dit is feitelijk waar verlossing of de terugkeer van de Verlosser om draait (hoewel georganiseerde religies ons de laatste paar duizend jaar iets anders hebben willen laten geloven).

Verlossing gebeurt dus in onszelf! En het betekent dat echt alles, maar dan ook werkelijk alles in liefde aanvaard en tot liefde getransformeerd wil worden. En dan kan het zomaar zijn dat ineens hele kleine dingetjes naar boven komen drijven, dingen van lang vergeten die niet eens zo belangrijk lijken en waarvoor je zeker nooit in therapie zou hoeven te gaan. Kleine restjes onzekerheid, angst, verdriet, schaamte, boosheid, irritatie, zelfveroordeling, onverschilligheid, onvermogen… noem maar op. Gevoelens wellicht die we heel diep van binnen niet echt accepteren van onszelf, en die we daarom afscheiden van ons bewustzijn of proberen te maskeren door iets anders. Of we voelen er weerstand op.

Dit zijn allemaal zogenaamde ‘onhebbelijkheidjes’ waarmee we diepgaande vrede kunnen vinden wanneer we ons hart volledig laten opengaan en de oude weerstand hierop verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zelfs de weerstand zelf leren we aanvaarden en te omarmen! Met andere woorden: we worden Één en volledig mens met al onze kleine ‘tekortkomingen’ die, vanuit ons hart ervaren, ineens daarentegen poorten blijken te zijn naar het opnieuw ervaren van onze grootsheid als goddelijk wezen. Het is hier waar de terugkeer van het goddelijke Vrouwelijke overigens zo belangrijk is en waar het heilige huwelijk plaatsvindt: de omhelzing van onze aardse persoonlijkheid en ons Hogere Zelf dat nooit afgescheiden is geweest van de Bron. Het is prachtig wanneer deze twee elkaar symbolisch de hand reiken en met elkaar wensen samen te smelten.

Made with Repix (http://repix.it)

Tijdens een ascentiesessie werken we doorgaans niet aparte traumatische of pijnlijke gebeurtenissen door, maar werken we vanuit het hart. Het hart is een drager van oneindig bewustzijn en kan zowel fysiek, emotioneel als spiritueel-energetisch ervaren worden. Het kan allerlei gevoelens tegelijk bevatten, en het is op deze plek waar ons ultieme centrum van balans te vinden is waar we gevoelens van dualiteit kunnen aanvaarden en samenbrengen als eenheidservaring. Dus gevoelens van vreugde en verdriet, die op diep niveau met elkaar verbonden zijn omdat ze twee polen zijn die elkaar aanvullen en verdieping brengen in het ervaren van eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Vaak geef ik het voorbeeld van een lemniscaat of het yin-yangsymbool, waarbij het ene altijd besloten ligt in het andere en ze soepel en rustig in elkaar over kunnen vloeien zonder dat de energiestroom belemmerd wordt.

Onplezierige emoties of gevoelens hoeven dus niet te worden ‘opgelost’ of weggepoetst: ze horen bij onze ervaring als mens in een driedimensionale wereld. We zijn ooit de dappere onderneming aangegaan om als afgescheiden deeltje van de Bron onze eigen goddelijkheid te ervaren als mens om te leren leven in een ‘beperkt’ fysiek lichaam en met onze gevoelens en emoties. Dit alles om onvoorwaardelijk te leren houden van het Al Wat Is en van onszelf als de door onszelf (namelijk vanuit ons Hogere Zelf) voortgebrachte creatie/schepping uit ditzelfde Al Wat Is. En om daarbij onze rol van Schepper te herontdekken, die een deel van zijn/haar bewustzijn in zichzelf als mens heeft gelegd om schepper en geschapene volledig met elkaar te verbinden. Het is hier en in ons hart waar we de uitspraak ‘God heeft de wereld geschapen om onvoorwaardelijk van zichzelf te kunnen houden’ ontmoeten en volledig leren begrijpen. Het Ene bracht het vele voort tot in een oneindigheid van creaties en ervaringen.

Het hart als sleutel in een ascentiesessie

VOELEN is waar het echter vooral om gaat tijdens een ascentiesessie, en ook om het maken van een verbinding met je hart en je ziel. Voorafgaand doen we wat voorwerk: we maken een stevige verbinding met de kosmos (Grote Centrale Zon) en met het hart van Moeder Aarde. Deze verbinding is essentieel en helpt bij het gradueel naar binnen halen van de hogere frequenties. Vervolgens leer je je ‘persoonlijke’ veld van creatie en liefde neer te zetten. Dat veld verankeren we en vul je zelf met kleuren, frequenties, waarden, intenties, personen en/of lichtwezens enz. die jij graag in jouw veld wilt hebben. Tevens zetten we je ‘zelfhelend’ vermogen aan waardoor je lichaam op energetisch niveau opgeschoond en opgewaardeerd wordt (of hierbij verder ondersteund wordt). Denk daarbij aan het met de kracht van je intentie opschonen van je pijnappelklier en het regereneren van je cellen van binnenuit.

Vervolgens maken we op een dieper niveau contact met het hart, en vooral met de bloem van het hart omdat deze ons de frequentie aangeeft waar onze ziel mee resoneert. We ontdekken de les van onze ziel en de vraag waarmee zij voor zichzelf een nieuw leven (als jij) heeft gecreëerd. Op welk onderdeel is je hart nog niet helemaal open, welk ‘aards’ aspect van jezelf heb je nog niet volledig aanvaard en op welk gebied houd jij nog niet onvoorwaardelijk van jezelf? Hier inzicht in krijgen en liefdevol verandering inbrengen zodat onvoorwaardelijke zelfacceptatie en liefde kunnen binnenstromen, is het belangrijkste onderdeel van de sessie.

Dit is voor iedereen uiteraard persoonlijk anders: wanneer we iets ‘dieps’ of op onbewust niveau een blokkade hierin tegenkomen, kan de sessie daarom ook soepel overgaan in een regressiesessie om de energie hiervan weer vrij te krijgen. Vaak houden we onszelf onbewust aan iets ouds vast, wat allang niet meer onze groei dient en wat gewoon in complete overgave losgelaten mag worden! We ervaren blijdschap en diepe dankbaarheid dat we zover zijn gekomen, en dat we in deze bijzondere tijd mogen leven waarin we op het punt staan om onze oorspronkelijke heelheid en goddelijkheid te herontdekken en in de armen te sluiten.

Dat geldt niet alleen voor degene die een sessie ondergaat, maar ook voor mijzelf als therapeut. Ik voel diepe vreugde, liefde en dankbaarheid dat we gezamenlijk dit transformatieproces mogen aangaan en dragen, en dat steeds meer mensen op dit moment de verloren verbinding met hun hart, ziel en Hoger Zelf terug leren vinden. Een wonder dat dit nu allemaal gebeurt? Ja, beslist! Maar tegelijkertijd ook een diep, diep vertrouwen dat dit alles nu volgens goddelijk plan verloopt…

Wil je een afspraak maken voor een ascentiesessie, regressiesessie of ondersteuning bij jouw persoonlijke proces? Dat kan via het contactformulier of kijk op www.jewildewarezelf.nl.

Roze Lotus
Roze Lotus door Jin Neoh

Noten

*Let op: een regressietherapeut geeft nooit medische diagnoses en adviezen als hij/zij hiervoor niet bevoegd is. Bij fysieke problemen wordt altijd geadviseerd om ook deskundig medisch advies in te winnen. Reguliere en complementaire zorg (waaronder hypno- en regressietherapie valt) kunnen goed samengaan en elkaar aanvullen.
**Vaak gaat hier een crisis aan vooraf. Eind december 2015 ontwaakte ik zelf in een volledig nieuwe wereld. Alles was perfect zoals het was, en waar ik ook was. Ik hoefde nergens naar toe te gaan, want alles was er al, in mij en op de plek waar ik was. Mijn hart stroomde over van liefde en vreugde. Dat gevoel heeft mij sindsdien niet meer verlaten. Het zorgde echter wel voor een crisis op het vlak van mijn dagelijkse werkzaamheden als overbelaste docent in het voortgezet onderwijs, waardoor ik een hele tijd mijn werkzaamheden niet kon uitvoeren en rust moest nemen. De crisis was echter ‘extern’, niet intern, want ineens kon ik me openstellen voor alle ‘downloads’ van bovenaf en uit de kosmos om vanaf dat moment mijn bewustzijn in razend tempo uit te breiden en het ‘hart vol liefde’ te ankeren. Een mooie ervaring die ik niet had willen missen en die zeker niet vrij tot mij had kunnen komen als ik toen gewoon door was gegaan met werken!