Lezingen

Lezingen

Ik verzorg lezingen in kleine en ook grotere kring over o.a. The Divine Feminine, De Nieuwe Aarde, Meesterschap en het Ascentieproces. Daarbij gebruik ik zowel kennis en wijsheid verkregen uit oude bronnen van diverse tradities, als op intuïtieve wijze doorgekregen boodschappen en herinneringen uit oude incarnaties in o.a. Atlantis, Egypte, het Nabije Oosten. De lezingen worden o.a. in Leiden gehouden. Wil je daarbij zijn of zelf voor een groep een lezing aanvragen? Kijk vanaf mei op deze pagina voor data of neem contact met me op via contact.

Momenteel zijn geen nieuwe lezingen gepland.

wytske nieuwe kerk2