Ascentie en de Nieuwe Aarde

Een bijzondere tijd

De aarde is aan het veranderen. Veel (spirituele) tradities wijzen erop dat we in een bijzondere tijd leven en dat we als mensheid een collectieve transformatie doormaken. We verlaten de oude wereld en maken ons klaar voor een nieuwe, waarin het hartbewustzijn de belangrijkste leidraad zal worden. Een nieuwe aarde, de hemel op aarde, verlichtingsmogelijkheden of ascentie: dit zijn een paar van de termen die voor dit proces gebruikt worden.

Een proces dat zo bijzonder is, dat ook andere ‘lichtwezens’ van andere planeten en sterrenstelsels hierbij betrokken zijn. Met lichtwezen wordt bedoeld, dat een wezen op zo’n hoge frequentie vibreert, dat deze voor het 3D-oog onzichtbaar wordt. De frequentie is er een van zuiverheid, licht, liefde, goddelijke waarheid en overgave aan de goddelijke wil. Wanneer we ons hier op afstemmen, dat wil zeggen onze frequentie blijvend tot deze waarden verhogen, ontstaat licht- of godsbewustzijn en eenheidsbesef. We kunnen dan dezelfde frequenties bereiken als engelen, opgestegen beschavingen, voorouders en meesters. En dat wat wij ‘goden’ noemen en ook (verlichte) elementalen. En dat is eveneens het punt waarop wij kunnen beginnen met hen samen te werken.

crystal pyramid

Werken met lichtwezens (1)

Samenwerken met de lichtwezens, waarom zouden we dat willen? En waarom zouden zij zij zich met ons willen inlaten? Een van de antwoorden hierop is dat het bewustzijn van onze planeet Gaia het hele universele veld beïnvloedt, dus alles wat er elders in de kosmos gebeurt. Veel van onze spirituele voorouders hebben zich ooit met de ontwikkeling op onze planeet bemoeid. Omdat daar karmische banden uit voort zijn gekomen en omdat wij als sterrenkinderen hun blauwdruk in ons DNA meedragen, is het ook voor hen belangrijk dat het ascentieproces van de aarde goed verloopt. Alles in het universum beweegt, ontwikkelt zich, krimpt in en dijt uit. Bewustzijn wordt vergroot, vele beschavingen en zonnestelsels hebben reeds eerder een dergelijk ascentieproces afgelegd.

De aarde bevindt zich momenteel in een kritieke positie en heeft hulp nodig om het bewustzijn van de schepselen die in en op haar leven te verhogen. Wanneer dit bewustzijn hoog genoeg wordt (=collectief leven vanuit het hartsbewustzijn) kan de aarde een volgende stap zetten in haar evolutie. Zij kan dan als geheel de vierde en vijfde dimensie binnengaan. Wanneer daarentegen angst, haat en negativiteit de overhand gaan nemen en de natuur verder vernietigd wordt, zal Gaia in nood verkeren en kan dit haar vernietiging betekenen.

white buffalo...Zover zal het zeer waarschijnlijk niet meer komen. Sinds vorige eeuw is het aantal lichtwerkers op aarde drastisch toegenomen. Eerst kwamen er de wegbereiders, die de zaadjes hebben geplant voor een nieuw collectief bewustzijn. Nu zijn er volop ‘wayshowers’ en lichtdragers en -werkers die hun licht- en hartfrequenties uitzenden. Een collectief web van liefde en licht is geweven, DNA is ‘ge-upgrade’, sterrenportalen en de akasha’s zijn geopend en mensen die op dit moment ontwaken, kunnen genoeg aanknopingspunten vinden om zich bij de steeds groter wordende groep lichtwerkers aan te sluiten. We zijn bezig met een grote verandering!

Een tijd echter ook van chaos

Echter, daarvoor moet al het oude losgelaten worden… oude systemen, machtsbolwerken (regeringen, banken, media enzovoort). Daarom draagt dit tijdperk ook wel de naam van ‘kali yuga’. De energie van deze tijd (door sommigen ook wel eens ‘zwarte godin’ genoemd) zal ervoor zorgen dat alles wat zich nog niet in eenheids- en hartbewustzijn bevindt, aan het licht zal komen met de bedoeling ontmanteld te worden. Soms liefdevol, soms resoluut. De christenen duiden dit aan met ‘het zwaard van Michaël’ dat voorafgaat aan de bazuinen voor de Nieuwe Tijd. Het betekent een tijd waarin licht en donker tegenover elkaar lijken te komen staan, een tijd waarin natuurrampen, ongelukken, oorlogen, aanslagen en schandalen toe lijken te nemen. Wanneer we met ons allen echter in het hart aanwezig blijven, zullen we dit alles te boven komen en deze excessen achter ons kunnen laten.

white flame diamond ray

Werken met lichtwezens (2)

Een tweede antwoord op de vraag, waarom wij met lichtwezens zouden willen samenwerken, is dat wij zelf net als zij zijn. Wij zijn multidimensionaal en goddelijk, alleen zijn we dit zelf vergeten. De lichtwezens (meesters van een straal, oude wijzen, voorouders, Pleiadiërs, Arcturianen, Sirianen, Hathors enz.) presenteren zich aan ons als onze oudere broeders en zusters. Zij laten ons weten dat velen van hen ooit ook dezelfde dingen als wij hebben doorgemaakt, dat zij als mensen op aarde hebben geleefd of soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt. Zij grijpen niet in in ons proces, want op aarde hebben wij een vrije wil. Maar zij willen ons in liefde bijstaan. Wanneer iemand volledig ontwaakt, zijn hart opent en (daardoor) zijn frequentie verhoogt, kan hij of zij in contact met deze liefdevolle wezens komen. Zij zullen ons vervolgens helpen onszelf volledig te helen en te groeien in bewustzijn.

Als therapeute en lichtwerker ben ik me momenteel volledig bewust van mijn taak. Ik heb door innerlijke alchemie een heel proces afgelegd, oude karmische banden doorgewerkt en in mijn eigen leven veel donker in licht omgezet. Ik heb mijn vibratie (frequentie) en bewustzijn zodanig verhoogd, dat ik met een aantal lichtwezens mag samenwerken om anderen te helpen hetzelfde te bereiken.

Doordat de energieën op aarde veranderd zijn, is het ook makkelijker geworden om ‘donker’ om te zetten naar ‘licht’. Wie mee wil reizen naar de ‘Nieuwe Aarde’ en/of ascentie wil bereiken, kan geen oude dingen die niet meer ons hoogste goed dienen, meenemen (oude pijn, lijden, zwaar karma). We zullen dit moeten transmuteren. Omdat de energieën op aarde zo verhoogd zijn, komen veel van deze oude issues versneld naar de oppervlakte- klaar om getransformeerd te worden. De energieën werken daarbij in ons voordeel. Waar het een aantal jaar geleden nog lang duurde om oud lijden te transformeren, is dat nu in de meeste gevallen een kwestie van dagen of weken. We kunnen sneller manifesteren wat we willen, dus ook de werkelijkheid en de overvloed die we wensen! Zeker als deze in lijn liggen met de goddelijke waarheid/wil!

Ik mag jou hierbij helpen, en heb uit de lichtwereld inmiddels ook de ‘Go!’ ontvangen om hele groepen te mogen gaan begeleiden in dit proces. Wel zal ik jou dan eerst vragen, of het voor jou klopt om met mij te werken. Om die reden zal ik geen ‘agressieve’ reclame opdringen. Dat voelt voor mij niet kloppend. Wanneer je na afloop van onze samenwerking de ervaring hebt, dat ik je verder heb kunnen helpen in jouw persoonlijke proces, zou ik het daarom fijn vinden als je de informatie doorgeeft aan anderen, die deze stap ook willen maken…

new energyIn liefde,

Namaste,

Wytske