Ascentie en het Heilige Vrouwelijke

statue-1405539_960_720Het Heilige Vrouwelijke speelt een belangrijke rol in het huidige ascentieproces van de aarde en de mensen. Het Heilige Vrouwelijke verwijst namelijk niet alleen naar de rehabilitatie van het ‘weggedrukte’ vrouwelijke in onze geschiedenis in de vorm van godinnen, eerherstel voor Moeder Aarde en de vrouwelijke seksualiteit, maar ook naar de manier waarop ons lichaam een heilig vat wordt voor het ontsluiten van de goddelijke oerwijsheid. De aanvulling vanuit het Heilige Vrouwelijke op ons huidige ascentieproces is zowel voor vrouwen als voor mannen van belang. Beide delen –het mannelijke en het vrouwelijke- dienen in onszelf in evenwicht te worden gebracht. In deze blog leg ik uit hoe en waarom.

Verbindingen

De kern van ascentie* is dat wij onze goddelijke vonk laten doorstralen naar onze huidige incarnatie. Die goddelijke vonk heeft een reis door vele levens en verschillende dimensies van ons wezen afgelegd alvorens in dit fysieke lichaam tot uitdrukking te komen. Onderweg is deze vonk dikwijls op een laag pitje gaan branden omdat we meestal volledig opgingen in het spel van de aardse werkelijkheid, waarbij empirische bevinding en zintuiglijke ervaring belangrijk zijn geworden. Al dat wat we niet kunnen waarnemen of proefondervindelijk ervaren, wordt door veel mensen nog altijd makkelijk als niet-bestaand of niet-werkelijk afgedaan.

heilig_hart_maria-101-lrOp onze reis terug naar versmelting met onze goddelijke oorsprong leren we ons opnieuw, maar dan nu vanuit ons aardse bestaan te verbinden met onze niet-fysieke lichamen in de verschillende dimensies. De ‘lijm’ voor elke verbinding is onvoorwaardelijke liefde, die ons fysieke hart uiteindelijk met onze hogere harten samenbrengt, tot aan het Heilige Hart of Kosmische Hart toe. Maria met het heilige of vlammende hart is een prachtige illustratie van deze vurige versmelting met de goddelijke vonk binnenin ons hart.

Door middel van de interdimensionale verbindingen bouwen we ook ons lichtlichaam verder op. Dit lichtlichaam is bij uitstek het voertuig van onze ziel en goddelijke vonk door de verschillende dimensies heen. Je kunt je zo’n verbinding met een andere dimensie enigszins voorstellen met behulp van de geometrische vorm van de hyperboloïde of ‘tube-torus’. Zo werd er bij mijzelf onlangs zo’n verbinding vanuit mijn hart aangelegd met het feeënbewustzijn. De feeën zijn verbonden met een andere dimensie dan waarin wij fysiek leven, en door middel van het verschijnen van de hyperboloïde vorm voor mijn geestesoog ‘wist’ ik dat er een brug was ontstaan via welke een uitwisseling mogelijk werd tussen dit rijk en mijn lichtlichaam. Evenzo geldt dit voor overige dimensies: tijd en afstand tussen de dimensie waarin wij als mensen leven en de overige dimensies lossen op en we ontdekken dat we zelf deel uitmaken van de dimensies waarmee we ons verbinden.

torusHoe meer verbindingen we vanuit onvoorwaardelijke liefde aanleggen, hoe meer we onze aardse lessen integreren en hoe dichter we komen bij het goddelijke bewustzijn, het bewustzijn waar Alles in het Niets en Niets in het Alles besloten ligt. Het uiteindelijke doel is het samengaan van ons lichtlichaam en ons fysieke lichaam zodat we onze goddelijke vonk net zo makkelijk tot uiting kunnen brengen in een fysiek driedimensionaal lichaam als in meer etherische belichamingen in de overige dimensies. Anders gezegd: ascentie vraagt van ons dat we onze goddelijke vonk tot in alle niveaus en dimensies van onszelf laten doorstralen, inclusief ons huidige lichaam en aardse bestaan. En juist hierin is de de rol van het Heilige Vrouwelijke van groot belang.

Ontvouwing van binnenuit

In mijn praktijk zie ik steeds meer mensen die bewust bezig zijn met het ascentieproces of het proces naar zelfmeesterschap. Deze mensen willen de hoge frequenties die nu voor de aarde beschikbaar zijn in hun persoonlijke groei opnemen. Een van de consequenties daarvan is dat zij niet langer wensen te leven vanuit angst en ‘klein en onwetend blijven’, maar willen gaan leven vanuit een diepere en spirituele verbinding met hun hart en ziel. Daarmee verwezenlijken ze vaak meteen een van hun zielendoelen, namelijk een voorbeeld zijn voor andere mensen in hun omgeving door zelf vanuit deze hart- en zielsverbinding te leven. Iedereen die dit doet zet daarmee meteen een krachtig ‘lichtveld’ neer, omdat alles om hem of haar heen als vanzelf begint op te lichten (aura, relaties, omgang met anderen).

heart-energyWanneer deze mensen bij mij komen, hebben ze vaak al een lang traject achter de rug, waarbij ze veel kennis via boeken, spirituele leraren en soms ook mediums hebben vergaard. In onze ‘yanggedreven’ samenleving wordt deze kennis en informatie echter doorgaans vooral van buitenaf, dus extern doorgegeven. Soms hoor ik dit letterlijk terug in iemands woorden, wanneer deze zegt: “Mij is verteld dat…”. Zo hebben we inmiddels vele boeken en andere overleveringen die ons de weg wijzen binnen het huidige ascentieproces. Veel kennis –ook over onszelf- wordt ons daarbij van buitenaf aangedragen, als waren het zaadjes die bij ons binnengebracht worden.

Dat is natuurlijk een geweldige kans, ware het niet dat hiermee eenzijdig vooral de mannelijke kant van spiritueel bevruchten belicht wordt. En als mens zijn we bedoeld zelf het heilig vat te worden waarin de goddelijke wijsheid tot groei en ervaring kan komen. Na iedere ‘inseminatie’ is het van belang dat het zaad rustig indaalt en een eigen ‘gestatieperiode’ krijgt om in onszelf tot wasdom te komen. Ik ontmoet momenteel veel mensen die vooral hun bovenste chakra’s gevoed hebben door het vergaren van veel kennis en informatie. Ze verlangen ernaar te weten te komen wat hun levensdoel of zielenmissie is op aarde. Zoals een van hen het onlangs verwoordde: “ik wil graag weten wat ik moet doen, want dan vind ik eindelijk rust.” Ook verlangen velen naar contact met hun ziel, omdat dat veelal nog niet (goed) voelbaar is voor hen.

zandloper2Echter, de ziel wil ‘ontvangen’ en toegelaten worden en heeft daarvoor inbedding nodig in ons hart en in ons lichaam. Net als in het beeld van de zandloper, is het van belang dat alle kennis die bij ons binnenkomt ook daadwerkelijk doorstroomt en indaalt. Zo niet, dan raken onze kanalen verstopt. En dat maakt het alleen maar moeilijker voor onze ziel om voelbaar dingen in te fluisteren. De goddelijke vonk waaruit ze bestaat, wil tot in de meest dichte manifestatie van zichzelf doordringen en door kunnen stralen- dat wil zeggen in onze eigen fysieke vorm. Ze wil symbolisch de diepte ingaan, omdat ze pas daar volledig haar complete god-zelf kan ontvouwen. Ze ontsluit zichzelf van binnenuit, net als het zaadje dat rustig in de duistere en vochtige diepte en in stilte, rust en de ervaring van het moment zelf tot ontkieming komt. En die stille, duistere en vochtige groeiruimte is natuurlijk symbolisch verbonden met de vrouwelijke baarmoeder en de ontvankelijke kant van ons eigen lichaam.

Stille wijsheid

Waar kennis van buitenaf staat voor de mannelijke kant van ons ascentieproces, staat de kennis van binnenuit dus vooral voor de vrouwelijke kant van dit proces. De twee horen bij elkaar, en het vergaren van kennis buitenaf via boeken, social media en workshops alleen is niet voldoende. Integendeel, het kan er zelfs voor zorgen dat we innerlijk verstopt raken, wanneer we onszelf overladen. Hierdoor neemt het onderscheidingsvermogen af waardoor ook ‘vuiligheid’ en onjuiste informatie kan binnenkomen. De innerlijke zintuigen krijgen immers geen kans om tot volledige ontplooiing te komen en voedende informatie van niet-voedende te scheiden. Net zoals de buik van een van mijn cliënten onlangs als boodschap doorgaf: “Stop alsjeblieft met het proppen van al die rommel in mij.”**

mother-earthIn de stilte horen we wat ons lichaam nodig heeft. En ieder zaadje heeft tijd en rust nodig om te ontkiemen en te groeien. Daar heeft het de verbinding met de aarde (ons menselijke lichaam) en het water (ons gevoelsleven) voor nodig. Stevig geaard zijn is een belangrijke voorwaarde voor het goed opnemen en integreren van de ‘ascentie-energieën’. Dit betekent o.a. het aangaan van een liefdevolle verbinding met het levende bewustzijn van de Aarde (de Aarde ís een levend wezen, iets wat vooral gevoelige mensen goed aanvoelen), het bewust ervoor kiezen hier en nu op Aarde te zijn in dit leven en het volledig en liefdevol accepteren van ons eigen lichaam tot in de kleinste moleculen en atomen.

De vrouwelijke kant en aanvulling van de goddelijke wijsheid ontvouwt zich voor ons wanneer we stil worden binnenin onszelf. In stilte voelen, onze levensadem naar alle plekken in ons lichaam sturen (je kunt naar je handen ademen, je schouderbladen, je voeten, je hart, je hara, je baarmoeder-noem maar op) en van binnenuit ervaren wat er in ieder lichaamsdeel te ervaren is. Ieder lichaamsdeel kan wijsheid ontsluiten en openbaren aan onszelf, de wijsheid zelfs van het volledige universum! Dat komt doordat ons lichaam een weergave –een microkosmos- is van de grote kosmos waar we deel van uitmaken. Kennis wordt pas wijsheid en inzicht wanneer zij van binnenuit ervaren wordt. Dit is de wijze les achter de woorden van Jezus, dat wie zichzelf kent, het Al kent.

Overgave

Dit nu is ook de completering, de aanvulling van het Heilige Vrouwelijke op ons persoonlijke en collectieve ascentieproces. Wie bovenaan in de zandloper blijft hangen (in het ‘hoofd’), komt niet of nauwelijks toe aan innerlijke verwerking en ontkieming. De ziel krijgt geen kans om volledig door te komen, want zij wacht op volledige overgave van het persoonlijke zelf aan het proces van complete indaling. Het eerste heilige huwelijk dat voltrokken wordt, is eigenlijk dat van de ziel en het aardse, persoonlijke zelf. Dat gebeurt in ons eigen hart. Daarmee komt ook het mannelijke en vrouwelijke in onszelf meer in evenwicht, omdat we steeds meer naar onze ziel leren luisteren en we niet meer alles met ons ‘menselijke verstand’ proberen te bevatten of uit te vogelen.

We hoeven ons dus alleen maar over te geven aan het proces. En dat begint met thuiskomen in ons lichaam, in elk deel ervan, waar zich vanzelf alle wijsheid begint te ontvouwen die we nodig hebben voor onze groei. De zaadjes komen tot ontkieming door het toevoegen van water (gevoelsleven) en aarde (gronding en inbedding), twee typisch vrouwelijke elementen. En wanneer je dit proces rustig ervaart, kom je in de stroom. Dan weet je vanzelf wat je kunt gaan doen. Of, om het anders te zeggen en als antwoord op “ik wil graag weten wat ik moet doen, want dan vind ik eindelijk rust”:

Vind eerst rust. Dan zul je vanzelf weten wat je kunt gaan doen.

farmhouse-329066_960_720

*(of ascensie, de twee schrijfwijzen worden naast elkaar gebruikt).
**het is belangrijk om altijd goed te blijven voelen of informatie voedend is voor jezelf. Wanneer dat niet zo is, hoef je er ook niets mee te doen of jezelf te forceren het toch tot je te nemen omdat je bang bent dat je iets belangrijks mist. Dat is niet het geval. Wanneer iets bedoeld is op je pad te verschijnen, dient het zich vanzelf aan in de ene of andere vorm. Zo ook is het fijn wanneer mensen mij vertellen dat ze graag mijn blogs lezen, maar is dat geen must voor mij. Het geeft alleen aan dat de informatie voor jou bedoeld was, op het juiste moment en in deze vorm. En wanneer dat niet zo is, is dat natuurlijk ook helemaal prima.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.