Ascentie-energieupdate (21 juni 2016)

Door Wytske Jónás, 21 juni 2016
N.B.: ik ben me ervan bewust dat ik in deze blog termen gebruik die niet voor iedereen dezelfde betekenis of ‘lading’ zullen hebben, uit een bepaalde invalshoek lijken te komen of die ingewikkeld te behappen zijn. Ik heb er echter voor gekozen om dit wel te doen, om dingen benoembaar te kunnen maken en om onderscheid te brengen in verschillende aspecten van ons grote Zijn. Ik heb het dan met name over termen als ‘ziel’, ‘hoger zelf’, ‘Grote Centrale Zon’ en ‘Bron van Eenheid’ om aan te geven dat ascentie een gradueel proces van indalen, opstijgen en uitlijnen behelst. Deze woorden geven op dit moment het beste mijn persoonlijke ervaringen met dit indalen, opstijgen en uitlijnen weer. De essentie kan echter nooit precies met woorden weergegeven worden en ook maakt een ieder zijn of haar eigen proces door, en het is daarom belangrijker om achter de woorden te voelen in plaats van te focussen op de terminologie.

Junizonnewende: doorlichting van hoogfrequente energieën

free picture elisabeth fuchs elisa-cowering-pose-1314051
Foto door Elisabeth Fuchs

Momenteel is er zo’n sterke toename van hoogfrequente (elektromagnetische) energieën om ons heen, dat voor veel mensen hierdoor het persoonlijke transformatie- en ascentieproces ineens in een versnelling geraakt. Dit geldt voor lichtwerkers maar ook voor vele anderen die nu bijvoorbeeld oude issues (emoties, gevoelens, onvrede, ongemak enzovoort) naar boven voelen drijven of zich hun ware essentie beginnen te herinneren. In de ‘lichtwereld’ heet het, dat we nu in de aanloop naar en de naloop van de zonnewende als collectief de derde ascentiegolf zijn ingegaan. In deze derde golf zal het grootste deel van de mensheid ontwaken, en zullen de ontwaakten uit de eerste en tweede golf in een stroomversnelling en verdieping van hun eigen proces belanden.

Het bewustzijn van velen van ons groeit momenteel gigantisch, soms haast explosief. We beginnen door alle sluiers heen te zien en raken in voorkomende gevallen volledig ‘doorgelicht’ (wat ik een mooiere uitdrukking vind dan verlichting). Doorlichting gebeurt vanuit hogere bewustzijnsniveaus die alle andere bewustzijnsniveaus daaronder of daar omheen met dit licht van inzicht beginnen te doorstralen. Daardoor krijgen we te zien/weten/voelen wat we (nog) nodig hebben voor ons transformatieproces en hoe wij een steeds langer aanhoudende staat van bliss kunnen bereiken. Ook zien/weten/voelen we wat er voor nodig is om onze ziel en hogere zelf in ons persoonlijke aardse zelf te laten indalen (want ascentie gaat voor een belangrijk deel juist om ‘descentie’ van hoogfrequente energieën die zich dicht(er) bij de Bron bevinden).

De energieën zijn momenteel van zo’n aard, dat nu veel informatie vanuit onze hogere bewustzijnslagen binnenstroomt, zodat we niet alleen met onze ziel en hogere zelf verbonden worden, maar ook rechtstreeks met de Grote Centrale Zon en onze Goddelijke Essentie van ongedeelde eenheid. Het kanaal dat door al je incarnaties heen het meest is ontwikkeld, zal mogelijk dit proces katalyseren (voor de een is dit bijvoorbeeld de hogere mentale kanalen, voor de ander het hogere gevoelslichaam, enzovoort).  Dit ‘omhoog verbinden’ verhoogt je trilling aanzienlijk, waardoor je deze lichtenergieën verder kunt binnenhalen en ankeren voor de aarde.

Je wordt je hierdoor steeds meer bewust van de kosmische betekenis van al je ervaringen: jouw keuze voor dit leven, deze persoonlijkheid, dit lichaam en alle emoties, gevoelens en gedachten die jouw persoonlijkheid en je aardse zelf je lieten ervaren. Je wordt ook uitgenodigd om voor dit alles compassie (mededogen) te voelen, en ieder oordeel en zelfveroordeling of niet-acceptatie van een aspect van jouw leven of van jouzelf los te laten en daarvoor in de plaats je hart van onvoorwaardelijke liefde voor alles wat en wie jij bent te openen. Dit is namelijk wat de aarde nu van de mensheid zo nodig heeft, en dit is waar lichtwerk voor een belangrijk deel uit bestaat (en hoe meer iemand hierin groeit, hoe meer mensen hierdoor aangeraakt worden).

Compassie en totale zelfacceptatie

free picture kleurDe inzichten die voortkomen uit jouw (persoonlijke) uitlijning met je ziel, je hogere zelf en vervolgens Goddelijke Essentie doordringen voorts ook alle aspecten van je bewustzijn. Alles wat vanuit deze inzichten in liefde geaccepteerd wordt (waardoor het vanzelf begint te transformeren omdat de trilling van je energie is toegenomen) wordt van daaruit weer opgenomen in je zielservaring, je hogere zelf en goddelijke essentie. De weg hierbij is dus van boven naar beneden en van beneden weer terug, en je hogere bewustzijnslichamen hebben jouw aardse ervaringen net zo hard nodig om verder te groeien als andersom.

Wat de verhoging van energieën op dit moment bij dit alles zo bijzonder maakt, is dat we de kans krijgen om vanuit een hogere energie onze transformatie te versnellen en onze zuivering en heelwording te bevorderen, ongeveer op dezelfde manier zoals dit doorgaans onze ziel aangeboden wordt in de zielenwereld na het afronden van een geleefd leven. Het is de compleetheid van onze ziel, die al haar ervaringen, lessen en onbewust afgesplitste zielsdelen weer heeft geïntegreerd, die een vollediger uitlijnen met ons hogere zelf mogelijk maakt. Compassie en totale zelfacceptatie zijn hiervoor de belangrijkste sleutelwoorden! Compassie en volledige acceptatie van onze leuke en minder leuke kanten, en leuke en minder leuke ervaringen die stuk voor stuk een sleutel kunnen zijn op weg naar het belichamen van ons ware zelf. Compassie en zelfacceptatie zijn gemoedstoestanden met een vrij hoge trilling, en het is geen wonder dat in tijden waarin de harten van veel mensen gesloten zijn, juist goddelijke bemiddelaars en bodhisattva’s als Maria, Quan Yin en Tara deze energie voor ons hoog gehouden hebben en ons hierbij kunnen helpen.

De verbinding en integratie met onze hogere bewustzijnslichamen –en deze laatste kunnen we ons een beetje voorstellen als een soort meerdimensionale energetische blauwdrukken van de vier (mentale, emotionele, fysieke en spirituele)  lichamen die uiteindelijk door de dimensies heen ons aardse zelf gemanifesteerd hebben- zorgt er ook voor dat we deugden, vaardigheden en talenten die we in vorige levens verworven hebben opnieuw tot onze beschikking kunnen krijgen wanneer de tijd hiervoor rijp is.

Belangrijk om te aarden

Waar het nu vooral om gaat voor velen van ons is Aarden, Aarden, Aarden. De verhoogde energieën kunnen zo intens en duizelingwekkend zijn dat we daardoor de grond soms niet meer voelen. Wie zich met de hoogste frequenties verbindt, heeft diepte en diepe wortels nodig. Veel water drinken, in de natuur zijn, liefdevol voor onszelf en onze lichamen zorgen, dansen en genieten van wat ons aardse leven ons biedt, zijn hier enkele voorbeelden van. En als er oude pijn of emoties uit de diepte omhoogkomen, deze toe durven laten, accepteren, er niet aan hechten maar in liefde los te laten als ze hun functies hebben uitgevoerd en/of ons niet meer dienen. Soms kan je dit alleen doen, soms ook is het fijner om daarbij hulp te zoeken.

De frequenties zullen de komende tijd nog wel blijven aanhouden en voor verdere uitlijning en verdieping zorgen van de verschillende manifestaties van ons Zijn (waarvan ons aardse zelf er één is, en een hele belangrijke). We zullen steeds meer voorbij de ervaring van dualiteit komen, terug groeien naar eenheidsbewustzijn waarbij het samengaan van het Mannelijke en het Vrouwelijke een belangrijke rol zal spelen. Dit samengaan van het Mannelijke en het Vrouwelijke, waarbij de Twee weer Een worden,  is namelijk een belangrijke voorwaarde voor non-dualiteit. Ook raken we steeds vaker aan het punt van Leegte en Stilte, waarbij niets bestaat maar alles geschapen kan worden vanuit ditzelfde Niets of deze zelfde Leegte.  Vanuit dit punt naar ons leven en naar onszelf beginnen te kijken, soms heel even en dan steeds wat meer, kan uiterst bevrijdend voor ons zijn (maar dat is op zichzelf een nieuwe blog waard).

Wil je meer informatie of wil je ondersteuning bij je eigen transformatie- en/of ascentieproces, bijvoorbeeld met behulp van een regressiesessie of een ascentiesessie? Dat kan, kijk dan op www.jewildewarezelf.nl of neem contact op via het contactformulier.

free picture schelp