Bakens op je pad naar meesterschap en verlichting

Door Wytske Jónás, 17 augustus 2016

 

In mijn blogs spreek ik regelmatig over ‘verlichting’ en ‘meesterschap op aarde’: wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Zijn dit eindstations en wat daarna? Stroomt de gelukzaligheid van je af en word je een soort heilige of gezegende Midas die alles waar hij mee in aanraking komt in goud verandert? En wanneer mag je jezelf een verlichte of meester noemen?

lighthouse-skeeze
Lighthouse door Skeeze

Om maar meteen met die laatste vraag te beginnen: we zijn allemaal verlicht –zo wordt binnen het esoterische Tibetaanse boeddhisme gesteld. We zijn het alleen vergeten nadat we onze verschillende kleden en sluiers van illusies en vergetelheid om ons heen geslagen hebben. De overtuiging en het vertrouwen dat onze ware natuur goddelijk en verlicht is, is echter de eerste stap die we zetten op het pad terug naar onze verlichte natuur.

Verlichting is ook geen eindstation, er zijn meerdere ‘graden’ van verlicht zijn. Het woord ‘verlichting’ zelf kent trouwens ook meerdere varianten, naargelang onze ervaringen en tradities (ik gebruik het woord ‘verlichting’ omdat het als begrip uit het boeddhisme het meest bekend is bij ons in het westen). De meeste stromingen hanteren wel een bepaalde naam voor het aangeven van de status van een menselijk persoon die zijn goddelijk potentieel op aarde in meer of mindere mate verwezenlijkt heeft: (zelf) verwerkelijking, (zelf)realisatie, verlossing, boeddhaschap, onsterfelijkheid, bevrijding, transcendentie, meesterschap, Christus-bewustzijn enzovoort. Soms lijkt het ene begrip het meesteren van meer dimensies te omvatten dan het andere (zo heeft Christusbewustzijn te maken met het ontwikkelen van mededogen en onvoorwaardelijke liefde, een staat van zijn die geassocieerd wordt met de 7e dimensie waarbij er geen dualiteit –ofwel het denken in tegenstellingen als licht en donker, mannelijk en vrouwelijk- meer bestaat). *

Een ieder die doorheen de dimensies groeit, beweegt zich met zijn of haar energie terug naar de Wet van Een, dat wil zeggen dat hij of zij al zijn (energetische) lichamen en zielsdelen in liefde gelijkschakelt aan de grote Stroom, Bron van Liefde (of Tao). Enkele belangrijke stappen hierin zijn o.a. het afleggen van (de controle vanuit) het ego en de persoonlijkheid, de samensmelting van het aardse zelf met de ziel en het hogere zelf (of ook lichaam, geest en ziel) en de volledige overgave aan de Goddelijke Wil. Dit is een proces waarin we de kans krijgen steeds verder te groeien.

Wie hiervoor op diep niveau –bijvoorbeeld vanuit het hart- toestemming heeft gegeven, merkt dat hij of zij van binnenuit begint te veranderen. Op dit moment zijn er grote groepen mensen die dit innerlijke transformatieproces doormaken, en een groot aantal van hen is daar inmiddels zo ver in gekomen, dat ze reeds enige tijd boven de zogeheten ‘derde dimensie’ van het leven op aarde uitgegroeid zijn. Hun wereld is veranderd doordat ze zelf veranderd zijn. Ze zijn nog wel ‘in’ de wereld, maar niet meer ‘van’ de wereld, en beseffen wat voor een verantwoordelijkheid er vanaf nu op hun schouders komt te liggen, wanneer ze gevraagd worden hun pad of goddelijkheid volledig te belichamen en door hun afstemming met de Bron een lichtbaken te worden voor anderen in deze tijden van transitie voor de aarde en al haar bewoners. Dit, terwijl zij zelf door blijven groeien en hun verantwoordelijkheid nemen om in uitlijning te blijven met hun ware zelf en hun (subtiele) lichamen verder te verfijnen of samen te voegen met het stoffelijke lichaam.

Alle mensen zijn meesters in wording, maar zij die vooral met het voorgaande sterk resoneren herkennen bij zichzelf veel van de volgende kenmerken en tekenen van (beginnend) meesterschap**:

lion-chillervirus
Leeuw door Chillervirus
 1. Bewustzijn van snellere afwikkeling van karma. Je handelingen hebben vrijwel direct consequenties, je merkt sneller de gevolgen van een kleine ‘terugval’ (zoals verlies van aandacht of focus, of het opkomen van een zelfveroordeling) uit je uitlijning met de Stroom. Dit komt omdat je vanuit hogere frequenties uitzendt of handelt, en de wetten van oorzaak en gevolg hierdoor sneller werken. Met hogere frequenties werken vraagt om meer focus en liefdevolle aandacht- ook voor jezelf!
 2. De mogelijkheid om sneller datgene te manifesteren en te creëren wat in overeenstemming is met het ‘goddelijke plan’ of de goddelijke Wil. Dit heeft te maken met de uitlijning met je ware zelf en de verbinding met je ziel en hogere zelf. Wat jouw kleine zelf wenst, wenst jouw grotere zelf ook voor jou hier op aarde omdat zij samenwerken en je hoogste goed nastreven. Ook heb je een grenzeloos vertrouwen dat wat voor jou goed is, vanzelf gemanifesteerd wordt of op je pad verschijnt, zolang je de controle vanuit je kleine zelf over de uitkomst loslaat.
 3. Je verzandt niet meer in drama. Noch je eigen drama, noch dat van anderen om je heen. Je voelt mededogen en liefde voor jezelf en voor de wereld, maar weet dat we niet onze gevoelens en emoties zijn. Wel dat deze ons iets leren en helpen groeien en ingebed zijn in een spel van dualiteit dat het best met het symbool van de lemniscaat valt samen te vatten: in de ene lus ervaren we verdriet, in de andere vreugde. Of gevangenschap en vrijheid, liefde en angst. De ene gaat niet zonder de ander, ze horen bij elkaar, en de kunst is de stroom niet te onderbreken (door bijvoorbeeld in de ene lus te blijven hangen) maar in het midden van de lemniscaat (=balans) te kunnen terugkeren.
 4. De kunst om in je hart te blijven. Je ervaart een steeds sterker wordende hartsverbinding in jezelf die jou verbindt met een ‘kosmisch’ groot hart waarin de hele schepping vervat kan worden. Wanneer je merkt dat je hartsverbinding afneemt, neem je (spontaan) de verantwoordelijkheid om deze weer te versterken zodat geen energie verloren of ongericht gaat/wordt.
 5. Een absoluut vertrouwen en de zekerheid dat je je op jouw weg bevindt, en je je daaraan kunt overgeven. Je bent gelukkiger dan ooit omdat je je hierop bevindt, ongeacht de goed- of afkeuring van anderen om je heen.

  gerbera-condesign
  Foto door Condesign
 6. Je volgt je intuïtie en je beide hersenhelften werken steeds beter samen.
 7. Je hebt een meerdimensionaal gezichtspunt ontwikkeld (of bent hiermee bezig), bijvoorbeeld op zaken waar de mainstream nog een ‘beperkte driedimensionale’ visie heeft. Je begrijpt waar dit laatste vandaan komt en gaat daar verantwoordelijk mee om door ervoor te kiezen het blikveld van anderen lichtjes te verruimen of je visie (nog even) voor je te houden. Op diep niveau begrijp je dat je nieuwe gezichtspunt vanuit de Wet van Een komt: er bestaat voor jou en het universum niet zoiets als denken in goed en fout en beter of slechter, maar uitsluitend de wens om uiteindelijk de energie van elke geschapen vorm (wezen, handeling) in elke dimensie weer op te laten gaan in de grote stroom of tao.
 8. Je begrijpt dat wanneer een groot aantal mensen dit multidimensionaal bewustzijn uiteindelijk heeft ontwikkeld, de wereld ingrijpend zal veranderen. Het onderscheid tussen goed en fout is niet meer relevant, er is alleen een ‘onjuist’ hanteren of uit balans raken van energie. Zo kunnen er nog een tijd lang velden van 3D-energie blijven bestaan om de energie, wanneer dualiteit hiervoor nog belangrijk is, terug in balans te krijgen. Vanuit hogere frequenties kan uit balans gebrachte energie echter makkelijker terug in balans gebracht, gerecycleerd of getransformeerd worden, dus het doel zal zijn de vibratie op te hogen en de dualiteit op te lossen.
 9. Je weet dat je het pad naar verlichting (of welke term je ervoor wilt kiezen) aan het volgen bent en je voelt duidelijk dat je verschillende treden aan het nemen bent.
 10. Je pad is jouw persoonlijke pad, dat zich aan jou ontvouwt door middel van tekens, symbolen en synchroniciteit. Een ander kan een ander pad volgen, passend bij zijn zielsgeschiedenis. Je vertrouwt volledig op je intuïtie en weet wanneer deze tot je spreekt (tekens, dromen, innerlijke zintuiglijke waarnemingen enzovoort). Je zult altijd dit pad willen kiezen, als het er op aankomt voor je (ook als je omgeving je misschien anders adviseert, en je intuïtie je aangeeft dat dit onterecht is).
 11. Je weet wat je moet doen en wanneer je een nieuwe (spirituele) verantwoordelijkheid hebt gekregen. Dikwijls weet je dit ‘gewoon’ ineens van de ene op de andere dag, omdat je mogelijk tijdens je slaapproces (waarin nieuwe lessen geleerd of geïntegreerd worden) een stap verder bent gekomen. Ook wanneer je niet bewust weet wat er tijdens je slaap is geleerd of bereikt.
 12. Je bent begonnen met alchemiseren/alchemie bedrijven puur door je aanwezigheid. Mensen en dingen veranderen om je heen en processen geraken in een stroomversnelling. Dat kan op de Kali- of Vajrayoginimanier gaan: door de hoge frequenties die jij uitzendt, worden onverlichte stukken in je omgeving naar boven gebracht en alles wat dit licht en deze liefde niet kan vasthouden, valt uiteen. Plotselinge woedeaanvallen van mensen kunnen daar ook onder vallen, wanneer ze met hun opgekomen emoties geen raad weten en deze het liefst bij anderen willen droppen. Hoe helderder jouw spiegel wordt, hoe confronterender dit kan zijn voor anderen. Zolang je niet meegaat in dit drama en het niet op jezelf betrekt, maar in je hart (mededogen) en je centrum blijft, kom je ook onder deze stormen vandaan.
 13. Je weet dat je zelf het belangrijkste geschenk voor de wereld bent, dat wil zeggen: je voelt geen noodzaak meer je behoeften in de wereld en in anderen te projecteren, maar biedt jezelf (jouw uitlijning van aardse zelf, ziel en hoger zelf) als geschenk aan de wereld aan. Door jouw innerlijke alchemie (o.a. het verfijnen van je meridianen en kanalen) ben jij zelf je grootste zegen geworden. Dit is op een diep niveau de ware betekenis van heilige seksualiteit, zoals die in de tempels van o.a. Egypte, Kanaän en Mesopotamië beoefend werd!

  ank-devanath
  Ankh door Devanath
 14. Je ervaart alles als Eenheid, zo binnen en zo buiten; zo boven, zo beneden. In jou welt de spontane intentie op om steeds bewuster om te gaan met wat je aanraakt en nuttigt. Je streeft verfijning na en schenkt zegeningen- bijvoorbeeld aan je voedsel, de dieren en de planten om je heen. Door de kracht van je intentie en je liefde verhef je de trilling van je voedsel en drinken. En zodra je van een ramp hoort, is je eerste reactie liefdevol aanwezig te zijn in je hart bij de slachtoffers en het uitzenden van gebeden en/of zegeningen naar hen.
 15. De juiste intentie, het juiste handelen en het juiste spreken worden steeds belangrijker voor je. Je let op wat je uitzendt in gedachten, energie, handelingen, woorden (en alles is natuurlijk energie, dat spreekt voor zich). Een stralende lucht is niet zomaar een stralende lucht meer voor je, maar een spiegel van een bepaalde plek met een bepaalde energie (mooie zonsondergangen of natuurfenomenen bijvoorbeeld, waarbij je voelt dat de samengebalde positieve energie op deze plek daarmee samenhangt).
 16. De wetenschap dat alles volmaakt of perfect is, precies zoals het is. Dat alles gaat, zoals het gaat en dat dat goed is. De wetenschap dat je precies daar bent op een bepaald moment waar je bedoeld bent te zijn. Je forceert geen dingen, omdat je weet dat wat bedoeld is naar jou toe te komen, ook naar jou toe zal komen.
 17. Je houdt van jezelf en bent tevreden met wie je bent, zowel met je ‘mindere’ als mooiere eigenschappen, ook met je lichaam. Je oordeelt niet, maar streeft hooguit transformatie of innerlijke alchemie na op plekken in jou waar je energie niet in balans is. Zwakte of ziekte zie je als een communicatie van je ziel of geest en kans om weer in betere uitlijning/afstemming te komen met je Stroom.
 18. Ook gevoelens, emoties en sensaties in je lichaam wijzen je de weg en zijn een les op je pad naar meesterschap. Ze zijn een uitnodiging om je goddelijkheid en goddelijke liefde tot in je aardse zelf te doorstralen. Alle schepselen die ooit voor een humane levensvorm gekozen hebben en karma hebben opgebouwd, worden gevraagd om hun aardse leven(s) en lichamen mee te nemen in hun godservaring. Dat komt omdat je op een dieper niveau je eigen creatie aan het belichamen en vergoddelijken bent, precies nu op deze plaats. En meesterschap vraagt van ons dat we elke creatie van onszelf met liefde doorstralen/verlichten. Ook op het oog minder gewenste scheppingen van onszelf (vermoedelijk is dit de reden dat in verschillende tradities het offeren van excrementen en karkassen een rol speelt).
 19. Mensen om je heen vinden dat je straalt, zonder dat ze er de vinger op kunnen leggen waarom je straalt. Wanneer mensen vinden dat je straalt, geeft het overigens aan dat ze ontvankelijk zijn voor jouw licht. Mensen die er niet ontvankelijk voor zijn, zullen je licht ook niet ervaren, en evenmin het licht van anderen en verlichte mensen kunnen herkennen. Verlichte mensen zijn dikwijls alleen herkenbaar voor wie zelf een bepaalde graad van verlichting bereikt heeft. Voor alle andere mensen blijven deze mensen en de wereld tamelijk ‘ordinary’.
 20. Het gaat goed met je, dat voel je diep vanbinnen. Dat gevoel is zo sterk en aan jou inherent dat het niet afhankelijk is van externe factoren. Je hoeft niets externs ervoor aan te wijzen, en eventuele vervelende gebeurtenissen om je heen brengen je niet uit dit gevoel.
 21. Je blijft rustig onder vervelende gebeurtenissen of kleine rampen waar je voorheen heftig op zou hebben gereageerd. Je weet dat alles goed komt en dat de dingen die op je pad verschijnen, onderdeel vormen van (kleine) beproevingen en initiaties.
 22. Je hebt rust en vrede gevonden in jezelf (misschien tijdelijk), na jaren van zoeken. Je hoeft niet meer te zoeken, omdat je weet dat de dingen gevonden zullen worden. Dat geldt ook voor contact met bijvoorbeeld ET’s: op diep niveau weet je dat het aspecten zijn van jezelf, dat de energie waar je naartoe getrokken wordt, deel uitmaakt van je eigen energie. Zelfs de engelen en meesters met wie je in contact treedt.

  old-age-MihaiParaschiv
  Old Age door Mihai Praschiv
 23. De termen ‘bodhicitta’ en ‘bodhisattva’ beginnen op jou van toepassing te worden: je voelt dat het nu je taak is om verlichting na te streven om andere wezens (mensen, dieren, overige existentievormen) te helpen bevrijden uit hun lijden of ‘gevangenschap’ in lagere energieën. Het is belangrijk eerst hiervoor zelf je innerlijke transformatieproces te voltooien en verlichting te bereiken, omdat werken vanuit hogere vibraties zinvoller is dan werken vanuit de lagere vibraties: het risico van vervallen in drama of meegaan met de lage energieën (zeker wanneer je daar nog gevoelig voor bent) ligt op de loer en daar schiet niemand iets mee op.
 24. Een scherp inzicht: je doorziet veel van wat er gebeurt om je heen, je blik is zo helder dat het ‘dwars door alle illusies heen snijdt’ (bijvoorbeeld politiek, machtsspellen, informatievoorziening).
 25. Je ervaart jezelf en je aardse leven als een (van de vele) emanatie(s) van een bepaalde cluster (zielen, goden, meesters, ingewijden, groep). Deze lijn kan transcultureel zijn en planeetoverstijgend. Zo kan je een deelaspect van een bepaalde god of godin zijn, maar ook tot de energie horen van een opgestegen meester of de incarnatielijn van verlichte goeroes en voorgangers. Deze goden, meesters enz. bestaan niet (meer) buiten jou.
 26. Je herkent gelijkgestemden om je heen, zij met wie je op dezelfde frequentie zit. Ook zonder er met hen over gesproken te hebben, of zelfs maar een woord met hen gewisseld te hebben. Dit is een vaardigheid die velen van ons reeds hebben, maar met het toenemen van onze vibratie kunnen ineens nog makkelijker en sneller verbindingen worden gelegd. In plaats van mensen en persoonlijkheden herken je het licht, de frequentie en de goddelijke vonk die in de ander naar buiten treedt.
 27. Je herkent en erkent het goddelijke in álle mensen en andere wezens.
 28. Je herkent dat verlichting niet van de buitenkant valt af te lezen. Je herkent het bij dieren en mensen die soms aan de rand van de maatschappij leven en door anderen als zwervers of dwazen worden aangemerkt. Ik heb bij sommige bedelaars zelf sterk het gevoel, dat hun zwervend bestaan een hoger doel dient. Twee weken geleden liep ik aan zo iemand voorbij in een druk station in Boedapest. Hij maakte muziek en ik voelde de impuls hem wat te geven, maar liep in de hectiek van het moment toch door. Toen ik me even later omdraaide en weer terug liep, was hij verdwenen, heel merkwaardig…
 29. Seksualiteit is heilig voor je. Gewoon een ontmoeting tussen lichamen is niet (meer) bevredigend voor je, je wenst een aanwezigheid en ontmoeting van lichaam, ziel, hart en geest. Misschien heb je je een tijdje van seksuele activiteiten onthouden (of doe je dat op dit moment), wat op onderbewust niveau een impuls kan zijn om je lichamen en (seksuele) chakra’s uit te zuiveren. Ooit, aan het begin van de schepping, was seksualiteit nog niet lichamelijk. Of beter: seksuele energie was nog niet lichamelijk, dit gebeurde pas bij het afdalen in de trilling/dimensies. Seksuele energie was en is de meest krachtige scheppingsenergie reeds voordat wij belichaamd waren. Hoe hoger je vibratie wordt, hoe verantwoordelijker je hiermee omgaat. Je gebruikt het voor het hoogste goed van jezelf (bijvoorbeeld je gezondheid) en van anderen. Ook dat is meesteren.
 30. De dood is niet meer angstaanjagend voor je, het is transformatie van energie. Hiervoor dient het oude losgelaten te worden. Leven en dood is energie die zichzelf voortdurend manifesteert en transformeert. Zonder hechting en in vertrouwen loslaten van je persoonlijkheid en leven is een belangrijke stap in het proces van meesteren van energie.

  donau Lubos Houska
  Donau door Lubos Houska
 31. Je bent afgestemd op de balans van elementen in en om je heen of weet je daarop af te stemmen. Wanneer je je bijvoorbeeld te modderig van binnen voelt, trek je de natuur in voor meer aarde-energie of voeg je vuur toe om je vanbinnen op te warmen. Ook de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf is belangrijk voor je. In onze meest subtiele lichamen zijn de mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar in balans, in onze fysieke lichamen is één van de twee doorgaans dominerend.
 32. Je herinnert je oude incarnaties en verbindingen en gaven uit vorige levens. Deze komen weer in je aura terug en blijven er meestal even hangen tot ze door je binnen geladen kunnen worden en vervolgens in dit leven gebruikt worden.
 33. Oude tradities en religies bezie je met eerbied, maar je weet ook dat de tijden nu veranderd zijn met andere frequenties en dat veel leerstellingen nog gericht zijn op de oude situatie (waarbij er bijvoorbeeld nog meer of andere demonen voorkwamen in het astrale gebied, dat momenteel door al het lichtwerk steeds meer uitgezuiverd wordt). Je weet dat de Weg uiteindelijk in jezelf ligt en in je volledige uitlijning met je ziel, hogere zelf en centrale Zon of Bron. Deze uitlijning geldt ook voor je cellen, die steeds meer synchroon beginnen te spinnen met de banen van planeten en de zon.
 34. Je voelt geen behoefte om de wereld van je standpunt te overtuigen, of bevestiging van de wereld te ontvangen. Ieder leeft volgens zijn trilling, verschillende dimensies gaan voor jou in vrede samen en brengen verschillende perspectieven voort. Dat kan betekenen dat anderen jou niet begrijpen, omdat ze je niet kunnen volgen. En dat is niet erg voor je.
 35. Een gevoel van eindelijk thuiskomen op het pad van je ziel. Als ‘oude ziel’ of niet-aardse ‘helperziel’ heb je hier misschien lang een onzeker gevoel over gehad en je afgevraagd wat je hier kwam doen. Je bent hier met een bepaalde, belangrijke taak- en dat weet je. In deze tijd mag eindelijk tot actie worden overgegaan. Wanneer je een moeilijk leven hebt gehad tot nu toe, bezie je dit vanuit een nieuw perspectief: je hebt er voor gekozen om snel in één leven veel karma af te wikkelen, of door een bepaald trauma heen te gaan om op je krachtpunt (de omkering van de energie die met het trauma gemoeid ging) te komen.
 36. Een gevoel van herboren zijn. Dat is de essentie van het afleggen van je oude zelf, de symboliek achter het verhaal van de kruisiging. Na het afleggen van je oude zelf, mag je ‘christusbewustzijn’ naar buiten komen of mag je een boeddha op aarde zijn (of wat dan ook). Of een bodhisattva, die ervoor kiest nog niet terug naar huis te gaan, maar de aarde en de op haar levende wezens verder te ondersteunen in hun groei.
 37. Jij bent klaar en mag vanaf nu genieten van je aardse bestaan. Je mag vreugde en plezier belichamen, JOY zijn. Vreugde en plezier hebben als energie een vele malen sterkere helende en transformerende invloed op je omgeving dan wat dan ook. Jij bent een ‘blessing’ in ‘human disguise’, en door vreugde en plezier wordt elke zegening duizendmaal verveelvuldigd:-)!

Verlichting of meesterschap: uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat dit een doorlopend proces is en geen eindstation. Bovenstaande lijst is bedoeld om je een inzicht te geven en een oriëntatie voor jezelf: herken je bepaalde dingen of resoneer je er sterk mee? Heb je op deze dingen een verandering ondergaan de afgelopen tijd?

We leven nu in een hele bijzondere tijd, waarin steeds meer mensen hun aards karma afgewikkeld hebben en het aantal bodhisattva’s zal toenemen. Het bijzondere is, dat je hiervoor in je huidige aardse lichaam kunt blijven, dat voor dit doel op cellulair en energetisch niveau steeds meer kristallijn gemaakt wordt. Ook al is dat niet voor de buitenwereld zichtbaar, je genereert transformatie om je heen bij anderen. En ja, dat kun je inderdaad een beetje zien als de goudgave van Midas. Of de gouden haren van de zuiveren van hart uit de sprookjes. De gouden munten die uit de mond vallen van de integere heldin (de juiste spraak). Eeuwen geleden wezen sprookjes ons al de weg naar verlichting. De weg naar ons ware zelf en onze ware natuur!

Noten:

*persoonlijk houd ik me niet zo bezig met de nummering van dimensies, omdat ik de verschillende dimensies in mijn gevoelslichaam ontvang en integreer. Ik voel wanneer ik weer een trede hoger kom, meestal doordat mijn borst- en hartgebied pijn beginnen te doen, een soort stekende pijn alsof dit gebied open wil rijten. Dan weet ik dat er iets nieuws binnenkomt en dat ik even rust moet nemen. Naar mijn ervaring worden de dimensies, hoe hoger men komt, ook steeds leger. Uiteindelijk is er de Grote Leegte, waarin alles reeds besloten ligt en waaruit alles geschapen wordt. Elke vorm of existentie waarin de schepping zich manifesteert, is eigenlijk een kunst! De kunst om met en vanuit alle dimensies te scheppen –met alles wat daarin te vinden is (klank, kleur, geometrische vormen, frequentie enzovoort) is wellicht het toppunt van Meesterschap…
**Let op: deze lijst is geen uitputtende en ook geen normatieve lijst, en houdt evenmin een bepaalde volgorde of rangorde-bijvoorbeeld voor corresponderende dimensies-  aan. Ik heb de lijst opgesteld aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen paar jaar. Er is ruimte voor afwijkende, corrigerende en aanvullende visies. Ook is het mogelijk, dat je bepaalde dingen bij jezelf als ‘reeds altijd aanwezig geweest’ herkent. Dat bevestigt in mijn optiek alleen maar het boeddhistische uitgangspunt, dat onze natuur is wezen verlicht is, doch versluierd al naargelang onze eigen ervaringen in bijvoorbeeld vorige levens!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde of Vijfde Dimensie- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact

stones-Alex Koch
Stones door Alex Koch