Birthing your new self & nurturing the baby (deel 1 en deel 2)

DEEL 1

De afgelopen week verscheen in het licht van kerstmis een aantal blogs op Levonah’s Delights over de geboorte van het Licht en het kerst- of zonnekind. Voor sommigen van jullie is de symboliek van deze geboorte zich ook op een persoonlijk vlak aan het ontvouwen. Dat komt omdat jullie de goden niet (meer) als entiteiten buiten jezelf zien, maar als energieën en metaforen voor processen die in jezelf en in je leven een rol spelen. En die je kunnen helpen op je pad naar meesterschap of volledig geheeld zijn.

Daarom schrijf ik deze nieuwe tweedelige blog speciaal voor hen die bezig zijn om in zichzelf het Licht van de Nieuwe Wereld te baren, en die gemerkt hebben dat het verhaal van de geboorte van het kerst- of zonnekind parallellen vertoont met hun eigen proces. Zoals dat voor elke pasgeboren baby geldt, is het belangrijk dit kind zolang het nog kwetsbaar is goed in doeken (warmte, liefde) te wikkelen, te koesteren en te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Het is een tijd van inkeer en jezelf en het kind liefdevol verzorgen, omdat niet alleen het kind maar ook de ouder ‘vernieuwd’ is .*

JIJ BENT HET KINDJE DAT GEBOREN WERD
geboorteHet maakt niet uit hoe je je kindje wilt noemen: kerstkind, zonnekind, Christuskind, een nieuw bewustzijn of heel anders… diep in jou is iets aangesproken met deze symboliek en herken je de boodschap waarvan je nu geleidelijk aan de volle betekenis voor jezelf als mens begint te doorvoelen. Je bent je ervan bewust geworden te leven op een planeet met een ‘eigen’ levend bewustzijn, in een planetair stelsel dat ademt, leeft en schept. En jij bent uit deze sterrenstof voortgekomen en doorstraald met het lichtbewustzijn uit de eerste en Ene Bron. Dat begin je je te herinneren.

Je ervaart steeds meer dat wat je uitademt, bijdraagt aan de schepping om je heen, en dat wat jij inademt, jou voedt en vormt. Zowel letterlijk als figuurlijk. De aarde leeft en transformeert voortdurend. En door te transformeren wordt zijzelf getransformeerd. Net als jij.

Je vermoedt misschien zelfs ook dat je niet voor niets in deze tijd bent teruggekomen, omdat er eigenlijk teveel ‘toevallige’ karmische eindjes samenkomen in één en dezelfde tijd. Dat het niet alleen gaat om een kans om op persoonlijk vlak hemel en aarde met elkaar te verbinden of ‘verlicht’ te worden, maar tevens om een nieuwe kans om behalve onszelf ook de aarde te helen en te helpen in haar transformatieproces. Denk aan het herstellen van de mystieke verbinding met de Bron, de hoge vlucht van technologieën en communicatiemiddelen die de wereld kunnen breken of redden, de strijd om de macht en politiek-economisch of zelfzuchtig gewin en het helen van het diep gewonde vrouwelijke in de wereld.

Je herkent het mogelijk in je onderbewuste omdat je ooit in een soortgelijk of relevant tijdvak geleefd hebt, bijvoorbeeld in Atlantis of Egypte; misschien omdat je zelf aan deze ontwikkelingen hebt bijgedragen en de gevolgen ervan nooit goed hebt kunnen overzien; misschien omdat je hebt meegemaakt hoe oude priesteressenculturen systematisch ontmanteld en ontheiligd werden door nieuwe bewinden of door een huichelachtige priesterorde die uit bleek te zijn op macht in plaats van het opheffen van het spirituele level van het land. In beide gevallen is deze tijd een uitgelezen kans om je voor het hoogste goed van allen op aarde te beijveren en jezelf en de ander diep vanuit je Hart te vergeven.

Noten
* Dat is tevens een onderliggende betekenis van de Drie-eenheid: Drie in Eén, oftewel de Vader-Moeder, het Kind en het Nieuwe Bewustzijn (de heilige Geest). De oorspronkelijke God was één (zowel Vader-Moeder), vandaar dat ik voor die term kies.

DEEL 2

In het huidige tijdperk doorzie je wederom steeds beter de machtsspelletjes van een kleine groep mensen die het grootste deel van de wereld probeert te controleren. Je ziet de rol van geld, de media en de verdeling van voeding en gezondheidszorg hierin. Je bent gaan begrijpen dat er vooral twee wapens gebruikt worden om de mensen koest en eronder te houden: collectieve angst en gecultiveerde onwetendheid in de vorm van een diepe sluimerslaap over de waarheid. Dit zijn middelen die systematisch ingezet worden om de mensen van hun eigen scheppingskracht te isoleren.

Tegelijkertijd merk je ook dat er veel goede nieuwe processen gaande zijn, die voortekenen zijn van een op handen zijnde ontwikkeling om het Nieuwe Bewustzijn en de Nieuwe Wereld tot stand te brengen. Hoewel de media daar om voor hen logische redenen weinig aandacht aan besteden, breidt dit nieuwe bewustzijn zich steeds meer als een olievlek over de planeet uit. Geen vervuilende, maar een zalvende olievlek! En jij hebt besloten om je vanaf nu alleen nog maar te richten op het vergroten van dit nieuwe bewustzijn en je te wijden aan het verspreiden van Liefde, Licht en Wijsheid in je bestaan.

Misschien denk je meteen: “niet alleen in mijn eigen bestaan… ook in dat van anderen! Ik heb een zielscontract met Moeder Aarde; ik wil haar bijstaan in haar transformatie naar de nieuwe (vijfde) dimensie, oude, negatieve energie zuiveren en het vrouwelijke weer gelijk(waardig) te maken aan het mannelijke. Daarvoor moet ik dingen doen, en er voor anderen zijn…”

spiritueel embryoJuist hierover gaat deze blog: je hoeft niets te doen, alleen maar dit embryo in jezelf te voeden, en tot een sterk en krachtig kind te laten uitgroeien. Door dit kind word jij zelf herboren en geregenereerd tot op celniveau. Want niet alleen de Aarde transformeert en gaat een nieuwe dimensie binnen, ook jij in je huidige lichaam. Je lichaam is daarvoor bezig te wennen aan de nieuwe energie en vernieuwt zich van binnenuit. Daarvoor heeft het tijd en intensieve verzorging nodig. Net als je nieuwe bewustzijn zijn ook je lichaam en je energie als een pasgeboren baby die extra koestering en rust nodig heeft.

Wanneer je merkt dat dit gaande is in je lijf, kan het zijn dat je een tijdje de behoefte voelt om je terug te trekken of je energie af te schermen van anderen die niet zoveel ophebben met je proces of je niet helemaal begrijpen. Je wenst misschien ook tijdelijk geen (seksuele) energie uit te wisselen omdat je nieuwe energie nog open en kwetsbaar aanvoelt of jullie energie nu niet gelijk is. Je nieuwe ‘zelf’ is nog niet sterk genoeg en heeft de neiging om zich opnieuw mee te laten trekken in de oude ‘lagere’ energie die het zojuist heeft afgelegd, bijvoorbeeld angst. Dit is de diepere betekenis van de woorden ‘Noli me tangere’- ‘raak me niet aan/hou me niet vast’- die Jezus sprak na zijn wederopstanding. Wanneer jij dat zo voelt, is het belangrijk om daar naar te luisteren.

Zoals sommige tradities dit ook noemen: de deuren sluiten zodat je de Poort van het Hart kunt openen. Eerst voor jezelf omdat dat heilig is (en daarom in vroeger tijden altijd aan het zicht van buitenstaanders onttrokken werd). Dat is niet egoïstisch, maar zelfs noodzakelijk.

Het kan je helpen je daarbij te concentreren op je hartchakra, en je voor te stellen hoe je door zeer veel liefde omringd wordt vanuit de kosmos, en hoe er liefde opbloeit uit je hart. Voel hoe deze twee elkaar in een verstrengeling ontmoeten, misschien zie je het beeld van hemelse melk die rechtstreeks je hart binnendruppelt of ruik je de geur van vanille daarbij. Of ontwaar je de liefdevol geopende armen van een kosmische moeder die haar liefde naar je uitreikt. Of de onvoorwaardelijke liefde van een kind of dier.

Voel en ervaar de warmte, de trilling en het licht in je hartcentrum wanneer het met deze liefde aangeraakt wordt en koester je in deze liefdevolle omhulling van jouzelf. Glimlach van binnenuit terwijl je deze glimlach steeds groter laat worden. Veranker dit gevoel* en weet dat je snel genoeg de kracht zult hebben om jouw hemel op aarde te creëren en je leven (en dat van anderen om je heen) hiermee te doorstralen…

small plant on soil against green background
small plant on soil against green background

Want toen je besloot
Om je niet langer te verlaten
op de waarheid van anderen
Keerde je naar binnen en
Herstelde de verbinding met je innerlijke leiding

En daar gebeurde een groot wonder
Er werd een nieuwe jij geboren…
Kwetsbaar, teer, aarzelend, maar
O zo duidelijk: stralend en vol kracht.
Met de potentie de wereld te veranderen
Jouw wereld en die op aarde…

En nu hoop en wacht je…
Op de komst van nog meer blijde baby’s om je heen…
Om dit wonder mee te delen…
De Aarde te helpen helen
En je sterrenafkomst weer te omarmen.

Als een kind dat met open ogen
Naar de wereld kijkt zonder
Angst, dualisme en denken in grenzen.
Omdat het in zijn kleinheid
immers groter denkt dan dit alles.

Zoals ieder opgroeiend kind
Zichzelf groter en grenzelozer ervaart
Dan de beperkingen en illusies van alledag.

Dit speciale kind in jou is hier gekomen
Om vrede te ervaren in een gouden tijdperk
Een tijdperk dat in onszelf geboren
En door onszelf gevoed en grootgebracht wordt.

Laat dit kind niet vallen of omlaaghalen
Zolang het nog klein en kwetsbaar is.
Maar koester en verzorg het
Tot het sterk genoeg is om de energie
Van liefde en licht vast te houden
En door te geven aan anderen…

chakras

*een term uit de hypnotherapie. Daarmee wordt bedoeld dat je het gevoel op zijn hoogtepunt ankert (‘vastmaakt’) op een specifieke plek in het lichaam om te voorkomen dat het wegvloeit… Wanneer je dat zelf niet lukt, of je merkt dat de energie om andere redenen wegstroomt, dan kun je hiervoor natuurlijk ook de hulp inschakelen van een erkende hypnotherapeut.