De Geboorte van de Meester (Winterzonnewende 2017)

De Geboorte van de Meester (Winterzonnewende 2017)

Door Wytske Jónás, 20 december 2017

Een blije boodschap

Kan een hart twinkelen van vreugde? Als het aan mij ligt wel, want dat is precies het gevoel waarmee ik nog het best de zachte golvende en tegelijk stralend bruisende energie in mijn hart zou willen omschrijven. Lichtjesfeest in mijn hart, hoe bijzonder toepasselijk in deze eindejaarstijd!

Wat is er aan de hand? Het borrelt en het bruist al een paar weken hier in de praktijk; ook los van het aankomende kerstfeest zoemt en gonst het van de verwachtingsvolle energie. We staan vlak voor de winterzonnewende van 21 december en het lijkt wel of er iets ‘heel bijzonders’ staat te gebeuren. Voor de duidelijkheid wil ik dat bijzonders vooral als een innerlijke frequentie benoemen. Het is via mijn binnenste dat ik de communicatie erover doorkrijg. Kortweg komt het erop neer dat ik een paar weken geleden de boodschap ontving dat op dit moment grote groepen mensen naar een nieuw level (of platform) mogen worden getild. Dat level heeft te maken met meesterschap en de (bijna)voltooiing van onze soul retrieval zodat we onze ziel mee kunnen brengen en ons zo volledig mogelijk kunnen verbinden met de volheid van ons Licht.

Kort na deze boodschap begon ik ook de werking ervan te ervaren: er bleek plotseling zo’n krachtige opbouw van energie vrij te komen ten gunste van mijn cliënten, dat ik helder hoorde dat deze ter beschikking stond van het in sneltreinvaart begeleiden van zielen naar hun volgende level. Dikwijls mocht de energie ingezet worden voor het terughalen van zielsdelen (soul retrieval) die waren blijven hangen in lagere frequenties of waren gaan geloven dat ze gescheiden waren van de Bron. Of ze werd ingezet om zodanig iemands bewustzijn te verhogen dat oude energie en karma versneld getransformeerd konden worden. Bij dit alles lijkt het doel te zijn om zoveel mogelijk mensen die daar (bijna) klaar voor zijn de staat van ‘grace’ of goddelijke genade in te laten gaan. Die staat zorgt ervoor dat je makkelijker anderen kunt helpen om ook daar te komen, terwijl je intussen je eigen ‘merits’ en ‘blessings’ vergroot ten gunste van het hoogste goed van allen (nooit voor persoonlijk gewin).

The next level

Eigenlijk is het fantastisch wat nu plaatsheeft: de gezamenlijke kracht en het licht van lichtwerkers is op aarde zo massaal aan het toenemen, dat het bewustzijn van steeds meer mensen een hogere frequentie kan bereiken. We kunnen hierdoor gaan meemaken dat in korte tijd miljoenen mensen eveneens de staat van genade of grace gaan ervaren (of met andere woorden: de frequentie van de vijfde dimensie in hun wereld; hierbij geldt dat onze binnen- en buitenwereld elkaar spiegelen). Het lijkt erop dat de missie van de spirituele hiërarchie* en de miljoenen vrijwilligerszielen die met dit doel sinds halverwege de vorige eeuw op aarde incarneren, zal slagen: de herverbinding van zoveel mogelijk zielen met hun goddelijke licht en de ascentie van de aarde en al wat op haar leeft.

Ascentie is een proces dat voortdurend plaatsheeft en zeker niet eenmalig of eindig is. We verheffen onszelf iedere keer een beetje meer, van het ene level naar het volgende. Je kunt je daarbij voorstellen dat de kracht van je licht steeds meer punten in verschillende dimensies van jouw wezen met elkaar gaat verbinden, waardoor er open lichttunnels (of –bruggen) ontstaan waardoor ook andere zielen die ergens met jou een aanknooppunt of zielsovereenkomst hebben, in beweging kunnen komen. Je lichtlichaam breidt zich als een soort lichtbol meer en meer om je heen uit, zonder haperingen waardoor eerder in het verleden nog energie kon ontsnappen of binnendringen.

Het mooie is: doordat er steeds meer hoogfrequente energie van de Grote Centrale Zon onze kant uitkomt, kunnen we onszelf opnieuw ontmoeten in lagen van ons wezen waar we sedert lang door de verlaagde frequenties geen toegang meer toe hadden. We ontdekken onszelf als goden, godinnen of energiewezens uit andere sterrenstelsels (of zelfs universa). Dat kan voelen als een ontroerend weerzien. Overigens geldt dit niet alleen voor ons, maar ook voor de geestelijke wezens van de spirituele hiërarchie –onze broedermeesters en zustergodinnen bijvoorbeeld- waarmee we nu veel samenwerken. Ook zij bestaan in nog krachtigere lichtlagen van zichzelf en als meesters en goden zijn ze zelf een emanatie van nog krachtigere energie. Het was echter heel lang zo, dat voor de evolutie in ons universum een deel van deze energie vrijwillig moest worden achtergelaten (geparkeerd als het ware) omdat zij van een te hoge trilling was. We zijn de komende tijd echter getuige van een ongelooflijke kosmische reünie op vele niveaus van ons wezen en dit kan krachtig in ons doorwerken.

Balans en compassie

Vanaf dat moment is het ook niet langer vol te houden om gescheiden van de totaliteit van ons wezen en de Bron te leven. We blijven weliswaar in de wereld, naar we zijn niet meer van deze wereld. We blijven verbonden, maar meer als getuige en observators. Wanneer we emoties ervaren, zijn het aanwijzers op ons pad van zielengroei en niet langer moerassen waar we in kunnen verzanden. Emoties stromen, dat wil zeggen ze kristalliseren niet meer, omdat we de lessen van ons emotionele lichaam geïntegreerd hebben.

Ook onze gedachten komen steeds meer in balans en we leren er verantwoordelijkheid voor te nemen. We herontdekken dat mentale energie aan de basis staat van magie en hoe zuiverder we hierin worden, hoe mooier onze wereld wordt. Persoonlijk merk ik bijvoorbeeld dat ik niet veel met de media bezig ben, dat wil zeggen het gesproken en geschreven wereldnieuws. Dat komt omdat dit nieuws meestal nog vanuit oude bewustzijnslagen gebracht wordt, waarbij vooral de nadruk ligt op dualiteit (licht versus donker, slachtoffer versus dader enzovoort) en het in stand houden van collectieve mentale en emotionele velden die juist door ons als lichtwerkers getransformeerd en getranscendeerd willen worden (observeer bijvoorbeeld het opdrijven van emoties of het aanjagen van consumptief gedrag binnen deze velden).

Dit alles betekent overigens niet dat je niet meer betrokken bent bij wat er in de wereld gebeurt –integendeel. Je zendt je compassie en liefde uit naar je omgeving en naar hen die het nodig hebben (ook dieren). Op zielsniveau raak je zelfs wereldleiders aan wanneer je je verenigt met het collectief van lichtwerkers en de ‘opgestegen broeders en zusters’ in fysiek en niet-fysiek lichaam die zich hiervoor inzetten. Je hogere zelven werken samen met die van anderen en daarbij is geen afstand te groot. Of je komt op een fysieke en praktische manier in actie voor een betere wereld. Ook blijf je werken aan jezelf, omdat je zo eveneens aan een betere wereld werkt en jouw licht uiteindelijk ook anderen zal inspireren en helpen verheffen. En bovendien kun je dan keuzes maken vanuit wie je daadwerkelijk in essentie bent (en dit is op zichzelf al inspirerend voor anderen!)**.

Nieuwe lagen

Het afgelopen jaar stond voor velen in het teken van het ons opnieuw verbinden met ons licht in de vorm van o.a. onze zielsdelen en bewustzijnsdelen in de andere dimensies. Onze ziel is het voertuig van ons bewustzijn of onze geest voor de verschillende plekken waar ze ervaring wilde gaan opdoen. Een van die plekken is de aarde, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere plekken waar ze geweest is. Ook is onze ziel niet alleen menselijk, omdat ze net zo goed ervaring opdoet als andere bestaansvormen. Daarom kunnen we tegelijkertijd een elfenwezen, dierwezen, buitenaards wezen en nog veel meer in onze energie ervaren, zodra we deze delen weer terughalen in ons bewustzijn. Er zijn ook ervaringen waarbij we puur bewustzijn (en geen ziel) zijn. Het lijkt erop dat we die laag nu beginnen aan te raken in onze spirituele groei. Zo ervaar ik weleens hoe ‘mijn’ bewustzijn als ruach –pure geest- boven de wateren hangt en vervolgens het water en de aarde wordt –erin metamorfoseert als het ware. Of juist als ruach net weer vrij komt van de een of andere fysieke of metafysische ervaring. Dat is telkens een diepe ervaring van vrijheid, van gewoon ‘zijn’.

Een andere ‘meta-ziel’ervaring die we ons nu steeds meer gaan herinneren, is onze verbinding met onze monade, goddelijke zelf of overziel. Zeker voor zielen die reeds lang een onbegrepen diep gemis ervaren hebben naar een groep of ander ‘bestaan’ waar ze zich deel van uit voelen maken, betekent dit dat er nog meer cohesie komt in hun totaalervaring –alsof ze de glue binnen al hun ervaringen terugvinden. Ik verwacht dat de komende tijd meer informatie vrijkomt over deze monades en overzielen, waarbij onze ziel begint samen te smelten met andere verwante zielen. Een monade is een eenheid die een veelheid aan ervaringen in zichzelf besloten kan hebben. Zo kan een monade bijvoorbeeld zichzelf meermalen uitzenden als verschillende godsvonken (ook goden en godinnen) die een bepaalde klanktoon of klankkleur hebben. Met deze grondtonen en –kleuren zullen we ons naar verwachting eveneens meer gaan verbinden de komende tijd. Eigenlijk is de eenheid vooral te vinden in de gemeenschappelijke noemer die de verschillende godsvonken met elkaar verbindt en hen doet afdalen in de lagere dimensies. Het vinden van onze innige toon, kleur of vibratie (en uiteraard zijn deze met elkaar verbonden) is een belangrijke stap in onze initiatie tot meesters.

De monade is ook verbonden met (een van) de kosmische stralen. Zo herinner ik me dat ‘mijn’ bewustzijn bij het binnenkomen van dit universum ervoer hoe de stralen nog gevormd (of eigenlijk: gesplitst) moesten worden om gradueel het licht te vertragen of te versnellen op hun weg door de verschillende dimensies. Ook de chakra’s waren net in ‘aanleg’ om het zo te noemen, en zouden hiermee verbonden worden. Elk van die chakra’s kent een terrein van ervaringen die met een bepaalde energie of kwaliteit opgedaan kunnen worden. Ze lijken daarbij als een soort snelwegen tussen de verschillende werelden (of sterren en planeten) te lopen en tijdens ons ascentieproces kunnen we al deze snelwegen via ons eigen chakrasysteem met elkaar verbinden en verenigen. Wanneer een van je chakra’s dus nog in oude frequenties vibreert of nog niet voldoende uitgezuiverd is, weet je dus op welke plaats van de plattegrond je ziel nog lessen integreert. Ook ons fysieke lichaam is daarbij een handige graadmeter!

Wanneer we onze chakra’s in harmonie brengen (niet alleen de zeven bekende, maar ook de vijf opnieuw ontsloten chakra’s die onze aardesterchakra’s en sterrenpoortchakra’s met elkaar verbinden en de dertiende van onze monade –het startpunt van onze ervaringen in dit universum) worden we zelf als een soort regenboogbrug. We verenigen de goddelijke stralen in de innerlijke diamant van ons wezen en kunnen deze naar alle kanten uitstralen. Over dit proces mag niet te lichtzinnig worden gedacht, omdat bepaalde stralen zo krachtig zijn dat ze ons ook kunnen verschroeien of schade doen wanneer we er nog niet klaar voor zijn. Dat blijven de engelen mij keer op keer duidelijk maken tijdens de healings die ik door mag geven.

Een nieuwe geboorte

Tot slot kunnen we eigenlijk niet de regenboogbrug benoemen zonder ook het grote (kosmische) geboortekanaal te vermelden. Dit is het kanaal waardoor we ons nieuwe zelf –de nieuwe jij, de nieuwe ik, de nieuwe wij- baren. Voor vrouwen is het doorgaans een stuk makkelijker om zich via hun fysieke en energetische baarmoeder met dit geboortekanaal te verbinden. We baren een nieuwe aarde (ook de aarde zelf heeft overigens een baarmoeder), een nieuwe kosmos en een nieuwe wij. We wandelen afwisselend over de regenboogbrug en we persen onszelf door de tunnel naar buiten, naar de nieuwe dageraad en het nieuwe licht (ook symbolisch voor deze tijd van het jaar met de zonnewende). In beide gevallen laten we oude delen en energieën achter die we niet meer nodig hebben en ook niet mee kunnen nemen naar de andere kant. En soms moet dit er letterlijk bij ons uitgeduwd worden, zeker wanneer een ‘belemmering’ reeds lang met ons meereist en een bepaald chakra in verschillende dimensies van ons wezen verstopt heeft.

Daarom heeft niet iedereen het makkelijk in deze tijd van het jaar, wanneer de nieuwe geboorte (niet alleen van de zon en de Christus maar bovenal ook de zon en Christus in onszelf!) plaatsheeft. We keren onze blik naar binnen om te weten te komen welke oude delen we van onszelf mogen afleggen, omdat we ze echt niet mee kunnen nemen wanneer we de oversteek naar de nieuwe wereld willen maken. En dat was de boodschap die ik innerlijk mocht ontvangen een paar weken geleden: veel mensen ontvangen nu vanuit hun ziel de aansporing om de oversteek te wagen en het bijbehorende proces versneld te doorleven. Die aansporing kan als een blije, verwachtingsvolle impuls, maar ook als een gevoel van onvrede, depressie of innerlijke onrust ervaren worden. Weet dan dat dat gebeurt om je naar het volgend level van je soul blossoming te brengen, of zelfs naar het aanvaarden van je meesterschap. Het aantal geascendeerde meesters in een fysiek lichaam neemt snel toe in de wereld en het nieuwe jaar zal opnieuw een groot aantal van hen verwelkomen. Ben je bereid de weg daarnaartoe te nemen om je bij hen aan te sluiten?

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.

Noten:
*er zijn meerdere (theosofische) definities van de spirituele hiërarchie, maar in dit geval bedoel ik de (aarts)engelen, fysieke en niet-fysieke ‘opgevaren’ meesters en ook lichtwezens van andere planeten- en sterrenstelsels die deel uitmaken van een grote broeder- en zusterschap om de ascentie in dit deel van ons universum te stimuleren.
** soms vragen mensen mij hoe je een continue 5D-frequentie kunt ervaren. Het beste advies wat ik kan geven is: leer luisteren naar de leiding van je ziel en hoger zelf (hogere zelven) en maak het jezelf gemakkelijker met alle hulp die er voorhanden is uit de lichtwerelden (engelen, meesters enzovoort). Wees niet bang om naar je kern af te dalen. Precies twee jaar geleden, rond kerst 2015, werd ik op een ochtend wakker. De wereld was blijvend veranderd in mijn ogen. Alles was volmaakt. Ik hoefde nergens heen om gelukkig te zijn, niet te emigreren of wat dan ook. Het geluk was in mij en het was volmaakt waar ik ook was. Sindsdien is deze ervaring, dit gevoel niet meer bij me weggegaan. Ik wist dat er een wereld in mezelf verschoven was. Ik voel me diep gezegend en mijn wens is om andere mensen ook blijvend naar dit ‘level’ te helpen brengen…

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: tijdelijke aanbieding verlengd t/m 31 december 2017! Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).