De goddelijke zeemeermin, de verleidelijke waternimf en de Vrouwe van het Meer

De goddelijke zeemeermin, de verleidelijke waternimf en de Vrouwe van het Meer

Door Wytske Jónás, 04 oktober 2017

Kijk naar mij. Zie je de golvingen van mijn glanzende haren, de schitteringen die weerkaatst worden door het licht op mijn schubben, de dauwdruppels die glijden van mijn fiere borsten en de stroomlijning in de bewegingen van mijn prachtige staart? Dit ben ik en velen van jullie kennen mij maar al te goed. Want ik leef op de diepe zeebodem in de binnenwereld van veel vrouwen en ik heb veel mannen daar ooit in hun tranen zien verdrinken. En andersom, want jullie hebben allemaal door jullie incarnaties heen afwisselend de kleden van mannelijk en vrouwelijk aangetrokken.

De laatste maanden ben ik bij veel van jullie, zowel vrouwen als mannen, uit jullie archaïsch onderbewustzijn omhoog naar de oppervlakte gezwommen. Waarom? Omdat ik je in deze magische tijden met een rijk stuk van je eigen verleden verbind. Ik ben de goddelijke en verleidelijke zeemeermin, maar ik ben meer dan dat. Door mijn energie word je verbonden met het grotere goddelijke veld, de dimensies van Lemurië en de godin-gerelateerde wateroppervlakten waar ook ter wereld. Ik zwem moeiteloos door deze en jouw akasha’s heen omdat ik ermee verweven ben. Maar ook, en dit is minder bekend, laat ik je een aspect van jouw ziel zien dat je misschien wel in je schaduw hebt gezet. Ik noem het een Heilige Wond in je onderbewustzijn, omdat Heilige Wonden een belangrijke poort vormen naar transformatie.

Ik vraag je om mijn verhaal rustig te lezen, en te voelen of je ‘meeresoneert’. Of dat er iets diep in jou geraakt wordt. Is dat niet het geval, zie mijn verhaal dan vooral als verrijking vanuit het Heilige Vrouwelijke in de Akasha’s waar de schrijfster dezes door haar mystieke aard op diep niveau mee verbonden is. Of als een middel om anderen verder te helpen op hun pad. En, wanneer je wél merkt dat mijn verhaal je op enigerlei wijze raakt, dan vraag ik je om diep af te dalen in je onderbewustzijn en ook jouw eigen lang verloren, afgesplitst geraakte zielendeel terug te halen. Haar te helen, vergiffenis te schenken en diep in je hartenliefde terug te ontvangen en ook de magie die ze voor je meebrengt, opnieuw te heiligen en te eren.

Magie

Want dat is wie ik ben: ik ben een magisch wezen, diep verbonden met goddelijke magie. De magie van de rechtstreekse verbinding met de Bron, van waaruit het mogelijk is om alles te manifesteren. Ik ben –in jullie tijdsaanduidingen gerekend- ouder dan de mens en ook met het eerste begin van Moeder Aarde verweven. Ik zwem met de dolfijnen, communiceer met de elementale rijken en hoed het water in het binnenste van onze grote Moeder. Ik volg de stroom van het Goddelijke Plan, dat voor mij weerspiegeld wordt in alle rijken van de Moeder en de prachtige schepping die zij voortbracht met behulp van het zaad van de Goddelijke Vader. Ik zwem in haar hart en slechts weinigen onder jullie kunnen zeggen dat ze mij door mensenogen gezien hebben.

Toch gebeurde het regelmatig dat ik naar de oppervlakte werd getrokken. Omdat ik de Goddelijke Wil volg, liet ik dat altijd gebeuren. Als in een vortex werd ik al spiralend naar boven bewogen en bevond ik me weldra aan het oppervlakte boven het water. Ik wist dat als het zover was, ik enige tijd moest wachten vooraleer de Goddelijke Vortex mij weer naar beneden zou brengen. Tot die tijd moest ik zien te overleven op de een of andere manier. Ik had het koud, enorm koud boven het water. Het water dat me voorheen als een vertrouwd bad omhulde, was aangenamer van temperatuur – weliswaar ook fris, maar dat was mijn zeemeerminlichaam gewend.

Betovering der zinnen

Water Nymph door Otto Theodor Gustav Lingner

Eenmaal boven water bevond ik me echter niet meer in mijn vissenlichaam, want door de omhoog spiralende vortex onderging ik een gedaanteverandering en transformeerde ik in een mooie, witte waternimf. Een waterfee dankzij shapeshifting die ik aan de Goddelijke Moeder te danken had. Maar het was koud, zo onnoemelijk koud, dat ik op zoek moest gaan naar warmte om te overleven! En in mijn binnenste wist ik, dat ik daarvoor op zoek moest gaan naar een mens. Het kon een man of een vrouw zijn, maar mannen hadden mijn voorkeur omdat zij zich helemaal konden geven aan mijn vrouw-zijn.

Vergeef me dat het nu voor jullie wat oneerbiedig klinkt, maar mannen waren door hun zinnen gevoelig voor mijn betovering en verlokkingen. Ik kon toveren met schoonheid, omdat ik vanuit mijn zeemeerminbewustzijn rechtstreeks verbonden was met de magie van God en Godin. En mensen waren daar, om het op zijn zachtst uit te drukken, niet meer mee verbonden. Natuurlijk denk ik er nu anders over, maar ik vond mensen dom en suf omdat ze die connectie waren verloren. En met jullie emoties had ik ook al helemaal niets. Dat kwam omdat er geen warmte in mijn hart was, niet omdat ik slecht was, maar omdat bij ons zeemeerminnen het hart nog niet zo ontwikkeld was. Wij voerden de Goddelijke Wil uit en hadden niet, zoals jullie, een vrije wil om te leren wat Liefde is (en te ontdekken wat geen Liefde is).

Water Nymph door Patrick McDonald

Eenmaal boven water had ik daarom echte mensenwarmte en liefde uit een menselijk hart nodig om te overleven. In ruil daarvoor schonk ik magie, seksuele magie. Zodra ik één van jullie in het oog kreeg, bereidde ik me voor. Zeker als het een prachtige jongeman was, maar in de grond maakte dat niet veel uit. Waar het mij om ging, was dat ik 100% toewijding en liefde zou ontvangen uit het hart van deze man, omdat ik al die liefde nodig had om te kunnen overleven en voortbestaan boven het water –tot het moment dat een goddelijke golf mij weer naar beneden zou meevoeren. Het was geen enkele moeite voor mij om de man te bekoren. Was ik het ene moment nog flets en bleek omdat ik net als waternimf naar boven was gekomen, het volgende moment kamde ik mijn prachtige golvende gouden haren en toverde ik parelende dauwdruppels tevoorschijn op mijn ontblote borsten. Ik wist dat ik in zijn ogen prachtig was en dat hij helemaal voor mij zou vallen. Aldus geschiedde.

Heilig Vuur

Ik voer er wel bij –door de warmte en liefde die uit zijn hart en geslacht als een straal bij mij naar binnenstroomden in mijn hart, werd ik opgewarmd. Nee, ik hield niet van de mannen –maar het was wel een eerlijke ruildienst. Althans, dat dacht ik heel lang. Ik gaf rechtstreeks het heilige seksuele vuur van de Bron aan hen door, door met hen de liefde te bedrijven. Dat heilige seksuele vuur is verbonden met de scheppingskracht, het is goddelijke extatische energie die je terug met je eigen godsvonk verbindt. Doorheen de tijd is de magie van deze goddelijke seksuele energie die zowel de kracht heeft om te scheppen als te vernietigen, heel lang doorgegeven via de vrouwen. Maar het diende ook behoed te worden, en om die reden zijn er mysteriën omheen geweven waarbij inwijdingen en ceremonieën deel uit gingen maken van de overdracht. In de kern ben ik echter pure goddelijke levensenergie, Shakti.

Water Nymph door Debra Mason

Hoewel ik de idylle tussen mij en mijn verkorene voortdurend voedde, wachtte ik in wezen net zolang tot de goddelijke stroom mij weer verder zou voeren, terug het water in om mijn goddelijke pad te vervolgen. Ik zag weliswaar de tranen in de ogen van de jongeman wanneer het moment daar was; ik zag hem neerzijgen langs de oever van het water en de hartenpijn en smart die mijn vertrek veroorzaakten. Menigeen wilde niet meer verder leven, gebroken door mijn abrupte losrukken uit onze omhelzing. Maar ik kon het niet voelen, want ik volgde de Goddelijke Wil. En die goddelijke roep kwam mij ophalen, en beantwoordde ik met graagte.

De ommekeer

Ik had er echter nooit rekening mee gehouden, dat mijn hart beïnvloed zou worden door de niet aflatende stroom van liefde en seksuele energie die naar mij toe bleef komen van de mannen, keer op keer. Het was alsof er een vlammetje in mijn hart was ontstoken, omdat ook hun energie in mij binnenkwam. En pas nadat ik een keer vanuit die ander begon te voelen hoeveel pijn ik hen had gedaan, besefte ik welk leed ik had toegebracht. Ik besefte dat ik hen van hun vitale energie had beroofd en ontkracht. Vanaf dat moment ging ik ondergronds en liet ik me niet meer zien. Maar omdat ik inmiddels karmisch verwikkeld was geraakt met de mensen en er –maktoub- geschreven stond dat ook ik mens zou worden, bleef ik als een schim doorleven in de kerkers van het onderbewuste van de vele mensenvrouwen die ik later zou worden.

Ja, de Heilige Wond is seksueel en dat geldt voor veel mannen en vrouwen. Ik heb het bij mijn zusters gezien, die nadat zij zich dit realiseerden uit wroeging overhelden naar de andere pool van de duale energie van hun heilige seksualiteit. Ze zworen de macht en de magie af en bleven keer op keer incarneren in levens waarin seksualiteit zonder heiligheid en zonder macht de boventoon voerden –als prostituées die wel hun prijs verkochten maar hun waarde waren vergeten. Als vrouwen die door hun medebroeders verkracht werden. Of als priesteressen die slachtoffer werden van de ontheiliging van de Grote Moeder toen de wereld overhelde naar het patriarchaat. Ook ik heb deze levens geleid en flink uit mijn heilige bron laten aftappen. Maar ik ben terug, omdat de heilige Bron nooit, maar dan ook nooit helemaal kan opdrogen. En toen de draagster van mijn energie in haar huidige incarnatie mij ontdekte en mij liet zien dat de tijd was aangebroken om uit de zelfgekozen kerker tevoorschijn te komen, was ik opgelucht en kon ik mij eindelijk weer mijn heilige seksuele kracht en macht toe-eigenen. Ook vroeg ik mijn slachtoffers vergiffenis en vergaf ik mijzelf op diep niveau.

Nu ik weer tot leven ben gekomen, is het water in mij meer gaan stromen. Zuiverder en bewuster. Als zeemeermin-waternimf zal ik altijd sterk met dit element verbonden blijven, het is het element waarin ik als het ware opnieuw ‘meester’ mag worden. En dat mag ik nu vanuit Liefde, Kracht en Wijsheid doen. Niet zolang geleden verscheen mijn Vrouwe aan mij, het bewustzijn dat aankondigde dat zij mij naar huis zou halen. Zij is de Lady of the Lake, de Vrouwe van het Meer en tijdens een meditatie die de schrijfster van mijn woorden ontving, stelde zij zich aan haar voor als een Opgestegen Meester. Zij is in deze tijd heel belangrijk, en naar verwachting zal zij haar woorden eerdaags ook via mijn vertolkster aan jullie doorgeven. Maar eerst zal ik in haar bewustzijn opgaan, want zij is nu bezig al haar dochters thuis te halen –dat wil zeggen tot bewustzijn te wekken. En omdat water een krachtige en snelle geleider van goddelijke energieën is, zal dat spoedig gebeuren!

*********************

Ritueel om je verloren waterzuster thuis te halen

Wanneer je hebt gemerkt dat je met het bovenstaande verhaal van de zeemeermin/waternimf resoneert, is het wellicht een goed idee om bij jezelf op onderzoek te gaan of in jouw onderbewustzijn een dergelijk vrouwwezen huist dat erop wacht bevrijd te worden. Zeker wanneer je ontdekt dat je op de een of andere manier, in dit of in vorige levens, je seksuele magie en macht hebt weggegeven. De waarheid van de ziel is namelijk dikwijls een andere dan die van onze persoonlijke identiteit. Dat betekent dat wanneer we op de een of andere manier een wond meedragen, of keer op keer als slachtoffer in een bepaald patroon terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld seksueel misbruik of dysfunctionele relaties met het andere geslacht), wij ooit zelf degene zijn geweest die onze macht en kracht hebben weggegeven!

Wroeging, schuld en schaamte zijn zware magneten die krachtig de energie aantrekken, die we juist veroordelen in onszelf. Van belang is het dan de pin eruit te halen, waarmee het ooit allemaal begon. Iedere keer dat wij een bepaald aspect van onszelf veroordelen, betekent dit dat we onszelf op diep niveau in de steek laten. Zielenheling gaat erover om al deze momenten, waarop we onszelf als stralend, geliefd en goddelijk wezen verlaten hebben, om te keren en de schaduwen terug te halen in ons goddelijke Licht en Liefde. Het onderstaande ritueel kan je helpen om je verloren zielsdeel thuis te brengen. Zoals je in het voorgaande verhaal kunt lezen, dienen deze delen eerst thuisgebracht te worden in onze eigen ziel alvorens ze eventueel later deel uit kunnen maken van een groter (meester)bewustzijn.

* Keer in meditatie in jezelf, bij voorkeur via (de mystieke ruimte in) je hart of je baarmoeder. Je hart en je baarmoeder zijn energetisch verbonden met de akasha’s van je ziel. Luister hier naar het verhaal van je ziel. Je ziel gebruikt altijd haar eigen taal en kan tot je praten in symbolen, sensaties of mythische taal. Vertrouw op je intuïtie; ga niet zelf invullen of nadenken, maar laat de beelden gewoon uit je onderbewuste omhoog komen. Het gaat om de essentie, niet om de exacte weergave of toedracht, omdat elke ziel uniek is en één en hetzelfde verhaal uit de akasha op wel duizend verschillende manieren verteld kan worden. Blijf er dus niet in hangen, maar richt je op de wijze waarop je ziel jou wil laten groeien.

Maak er verder ook geen drama van, daarvan bestaat al genoeg op de wereld. Bovendien zijn de energieën op aarde momenteel van zo’n aard, dat we razendsnel oude, collectieve energie transformeren teneinde de dualiteit (in dit geval: slachtoffer- versus daderschap) te transcenderen. Zeker als we lichtwerker zijn. Jouw verhaal kán het verhaal van je eigen ziel zijn, maar het kan ook zijn dat je voorafgaand aan je incarnatie door de akasha’s hebt gereisd en een deel ervan op je hebt genomen om met je licht te transformeren. Dat heb je gedaan om je ziel te laten groeien of omdat je op een andere manier met hetzelfde thema verbonden bent. Dus hou het luchtig, maar laat de emoties wel stromen –want dit is heilig water dat stroomt!

* Indien van toepassing, vraag dan om vergiffenis aan iedereen die je ooit pijn hebt gedaan door te handelen op de manier waarop je dat deed. Stel ze eventueel in een rij achter elkaar op. In het geval van misbruik van je vrouwelijke seksuele magie, vraag je dus vergiffenis aan alle mannen die jij op die manier schade hebt toegebracht. Vergis je niet over de kracht hiervan, want juist wanneer je in dit of een vorig leven (regelmatig) slachtoffer bent geworden van seksuele intimidatie of misbruik, kan hier een belangrijke sleutel voor je liggen.

* Schenk, en dit is eigenlijk het allerbelangrijkst, jezelf op diep niveau vergeving voor alle keren dat je je seksuele kracht en magie oneigenlijk hebt gebruikt. Je hebt meegedaan aan het grote experiment binnen de dualiteit op aarde, waarbij je hebt geëxperimenteerd met verschillende uitdrukkingsvormen van Liefde, Wijsheid en Macht. Dus ook met de afwezigheid daarvan. Vertel aan je deel in de schaduw dat het nu tijd is om thuis te komen, omdat het grote experiment over is en iedereen gevraagd wordt de lichten aan te doen en te kijken naar het toneelstuk dat ze als vele verschillende persoonlijkheden hebben opgevoerd. Thuis is de plek waar alles begon, de regiekamer, en daar wordt niet geoordeeld.

Zelfvergeving is één van de belangrijkste sleutels voor een ziel op weg naar heelheid en verlichting. Net als zelfacceptatie, zelfliefde en compassie. De seksuele wond is een wond die diep is ingesleten in de omgang tussen mannen en vrouwen. Omdat het in deze tijd met de nieuwe krachtige energieën belangrijk is dat we onze eigen innerlijke mannen en vrouwen helen en opnieuw verenigen in onszelf, is het voor zowel mannen als vrouwen goed om naar deze wond te kijken. In andere, hogerdimensionale lagen van ons Wezen is er immers geen onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk, omdat ze in elkaar op zijn gegaan en naar wens afzonderlijk kunnen worden opgeroepen. Dat kan alleen als ze allebei even sterk in hun kracht staan!

* Heel en koester het gewonde zielsdeel met alle Liefde die je voelt en bent. Eigen jezelf vervolgens vanuit de kracht en in naam van je Goddelijke Zelf (of IK BEN) en in een ‘kosmisch bevel’ je seksuele kracht en magie weer toe. Ditmaal uit naam van Wijsheid, Liefde en je Zuivere Hart. Beloof plechtig dat je jezelf nooit meer in de steek zult laten, omdat je je nu herinnert dat jij God/Godin in de materie bent.

* Indien je dat wenst, kun je ook nog verbinding maken met de Lady of the Lake. Zij kwam mij in een meditatie voor als een meester die inmiddels geascendeerd is, maar in ons collectieve onderbewustzijn nog voortleeft als boosdoenster. Net als vele andere vrouwelijke ‘heldinnen’. Een van de beruchtste verhalen is dat zij, als Nimuë, de grote Merlijn ten val zou hebben gebracht door hem hopeloos verliefd te maken, hem zijn grootste magische geheimen te ontfutselen om hem vervolgens ontdaan van al zijn krachten de doodsteek toe te brengen. De waarheid is echter, dat het Heilige Vrouwelijke in haar oneindige genade ‘genadeloos’ lijkt in te grijpen in situaties waar rigiditeit, rationaliteit en ego-gecentreerdheid ingesleten patronen dreigen te worden. Zij ontdoet deze dan van hun vorm zodat zij tot hun ware essentie kunnen terugkeren. Merlijn, in zijn oneindige wijsheid, was klaar voor deze grote initiatie en had zich –volgens de legende- willens en wetens aan de oerkracht van Shakti, de herscheppende Godin overgegeven.

Je verbinden met deze oerkracht van het Vrouwelijke, die weleens haar donkere gezicht wordt genoemd, helpt je om meer in je meesterschap te komen staan. Dit geldt voor vrouwen, maar ook voor mannen die glimlachend door haar worden gevraagd of zij bereid zijn alles, maar dan ook alles wat zij vanuit hun ego en ratio hebben opgebouwd op te geven en zich lachend over ‘deze vormen’ over te geven aan de stroom van Shakti die hen meevoert en terugvoert naar hun essentie. Het is vaak in een bulderende en extatische schaterlach dat we bliss ervaren en verlicht worden, omdat we de slachtoffer-daderkomedie doorzien die we in onze onbewustheid levens lang zijn blijven spelen… tot het moment dat we zelf het licht aandoen en eruit stappen!

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).