De Godinnenvrouwen

De Godinnenvrouwen

Door Wytske Jónás, 16 juli 2017
Gustave Moreau ´La Toilette´

Ik, Taranut, ga je nu het verhaal van de Godinnenvrouwen vertellen. De tijd is er rijp voor en de schrijfster van deze woorden is daar de afgelopen paar weken verder klaar voor gemaakt. Ze merkte een verschuiving op in haar innerlijke connectie met Spirit. Het viel haar op, dat iedere keer dat ze een innerlijk beeld wilde afronden, er vanzelf een opening ontstond naar iets totaal anders, naar iets wat zich nog het beste laat duiden met de term ‘oneindige mogelijkheden’. Wanneer ze bijvoorbeeld in haar meditaties bezig was met een zespuntige ster en bij de laatste punt aanbelandde, bleek die laatste punt er helemaal niet meer te zijn. In plaats daarvan was er een spiralende golvende galactische energie met de boodschap: hier vind je alles én niets, de verbinding met Al Wat Is en Al Wat kan Zijn/Worden. Ook wanneer ze bezig was met poorten, bleek de laatste poort niet meer zichtbaar, maar werd voelbaar aanwezig als een energetische plek waar deze poort op oneindig veel manieren geschapen kon worden, een poort voorbij de vormen en voorbij de ‘definities’.

Inmiddels is het haar helder waar dit voor staat. Ze heeft mij gevraagd of ik dit namens haar wil vertellen, omdat ze bang is dat ze teveel gaat uitweiden over dingen, daar waar het niet nodig is. De poort, lieve lezers, en de sterrenpunt gaan natuurlijk over het openen naar de nieuwe werelden waar we als galactisch collectief samen naar toe bewegen. Ooit, voordat je hier aankwam in deze wereld van de twaalf dimensies en doorreisde naar het zonnestelsel waarin je nu leeft, was je als bewustzijn reeds aanwezig en ontstond er een moment waarop jouw speciale ziel geschapen werd. Die ziel werd geschapen opdat je je ervaringen op kon doen binnen de wereld van deze twaalf dimensies. Binnen die dimensies kun je vormen en levens ervaren, zelfs fysieke lichamen.

Diamant

Jullie bewustzijn en ziel zijn ontstaan uit het Kosmische Hart van de Schepper. Dat Kosmische Hart kun je je een beetje voorstellen als een grote diamant, met heel veel facetten. Al die facetten kunnen werelden (‘universa’) schapen. Die universa bieden verschillende ervaringen aan, want het is zo dat de Schepper Liefde is, maar dat Hij/Zij die Liefde wil leren kennen. De Schepper Is Liefde, maar kent het niet in al zijn facetten zolang het zichzelf niet heeft laten uitbreiden en gecreëerd als deze universa. Stel je eens voor dat al die goddelijke vonken, die jullie bewustzijn en ziel zijn, er massaal op uitreizen naar de verschillende universa (en deze mede scheppen!), om daar allerlei ervaringen op te doen en dan terug te brengen naar de Schepper, zodat die zichzelf leert kennen… Wanneer je je dit kunt voorstellen, heb je enigszins een beeld van wat er op kosmisch niveau gaande is!

Het is doorgaans niet makkelijk om van het ene universum naar het andere te reizen. Dat is alleen mogelijk als Engelwezen of wanneer er in je ziel een impuls ontstaat om de Schepper hiermee te dienen of wanneer je ziel zoveel bewustzijn en wijsheid heeft vergaard dat ze klaar is om verder te reizen. Verder betekent overigens nooit beter of slechter, het gaat puur om ‘dienen’, ‘leren’ en ‘ervaren’. Jullie twaalf dimensies hebben heel lang één wereld gevormd, omdat het op een gegeven moment niet meer mogelijk was om in en uit te reizen of door te reizen naar de hogere dimensies. Zielen kwamen binnen via enkele belangrijke sterrenpoorten, en van daaruit begonnen ze verder hun ervaringen op te doen binnen een omgeving waarin ze geleidelijk werden voorbereid op het trapsgewijs omlaag gaan in frequentie, zodat ze op een gegeven moment ook naar de aarde konden gaan. Op de aarde vond een groots experiment plaats, waar de schrijfster van deze woorden al vaker over verteld heeft. Daar gaan we het nu niet over hebben.

Stel je nu eens voor dat je ooit deze wereld van de twaalf dimensies bent binnengekomen als prachtig goddelijk wezen. Dat ben je natuurlijk nog steeds, maar gaandeweg vergat je dit. Ik, Taranut, kwam zelf voort uit het vrouwelijke deel van het Hart van de Schepper (God/Godin). Via Lyra, dat in de hoogste dimensies van jullie twaalf dimensies vibreert, kwam ik deze wereld binnen. Ik heb gezien hoe planeten en sterren zich begonnen te vormen en maakte me klaar voor een geleidelijke afdaling in frequentie, maar ook voor het verspreiden van de frequenties die ik meebracht.

Pyramid and Sky Goddess, Theone Farabove

Ik was er vanaf het begin bij, bij het creëren van jullie planeet die Aarde heet. Op een diep niveau ben ik verbonden met het bewustzijn van de prachtige Godin Gaia die jullie planeet is gaan belichamen. Op een nog dieper niveau ben ik eveneens verbonden met de sterren- en hemelgodinnen, die het enorme uitspansel belichamen dat jullie firmament vormt. In jullie oudste geschiedenissen bewaren jullie de herinnering aan deze sterrengodinnen –de oudste godinnen van jullie aarde wonen in hemelse koninkrijken tussen de sterren, in zeeën van bloemen en rijken van kristallen en ijs. De dimensies van de kristallen en bloemen zijn ongelooflijk hoog in frequenties. Ze herinneren aan het plan van de Schepper om Zijn/Haar energie uit te sturen in vele kleurrijke en transparante stralen die door steeds meer van jullie opgevangen en verder verspreid worden. Een prachtige missie, want daarmee komt de collectieve bewustzijnsverhoging nu in een stroomversnelling.

Reis naar de Aarde

Tara, een van de oudste godinnen op aarde

Eenmaal binnen in deze wereld van de twaalf dimensies, kon ik echter op een gegeven moment niet meer terug. Het was het plan van God/Godin dat ik delen van mijzelf ging afsplitsen en ervaringen liet aangaan in en op de verschillende sterrenstelsels en planeten. Hier begint het ontstaan van het verhaal van de Godinnenvrouwen, omdat we toen we uiteindelijk naar de Aarde gingen, we dit aanvankelijk deden in onze lichamen die nog niet aards waren. We reisden vanuit Orion, Sirius en Venus om onze zaadjes van licht en liefde op de blauwgroene planeet te planten. We waren door Gaia zelf uitgenodigd en gevraagd, maar door de aardebewoners werden wij gezien als goden en godinnen omdat we er anders uitzagen. Vandaar onze verschillende namen. Het is waar dat de ene godin hoger en ijler in trilling is dan de andere, maar in wezen vormen wij aspecten van de Ene, Grote Godin die het Hart van God/Godin (de Schepper) is. En zijn we hetzelfde als jullie, maar dan in een andere frequentie en bewustzijn.

Dit naar de Aarde reizen om onze licht- en liefdeszaadjes te planten zijn we duizenden jaren blijven doen. Het was nodig omdat de Aarde intussen ook een plaats van duisternis was geworden, waar mensen de goddelijke vonk die ze waren, helemaal vergaten. Er waren schaduwen hier terecht gekomen, die niet allemaal volgens het oorspronkelijke plan waren. Onze tussenkomst was nodig, niet alleen om de Aarde te dienen, maar tevens de overige sterren en planeten in dit stelsel. De poort naar de hogere dimensies was ook voor hen gesloten omdat dit de plek is waar we belangrijke waarden over Vrijheid, Liefde, Eenheid en Mededogen kunnen leren binnen een setting waarin Vrije Wil van belang is. Dat geldt dus niet alleen voor de Aarde! Juist omdat álle wezens die hier binnen deze twaalf dimensies kwamen de mogelijkheid kregen om met Vrije Wil te experimenteren, moest de Poort naar de Andere Werelden worden afgesloten omdat daarbuiten de Goddelijke Wil, die Wijsheid, Liefde en Eenheid is, nog altijd van kracht is.

Priesteressen

Moon Goddess, Athena Erocith

Op een gegeven moment waren we wat meer aan de aardse frequenties gewend en begonnen wij ook menselijke lichamen aan te nemen en onszelf uit te zenden als priesteressen van de Godin. Omdat wij als deze priesteressen deelwezens van ons grotere Zelf waren die in de hogere dimensies bleven, konden wij ons gemakkelijk met hen in verbinding stellen. Ook deze vrouwen hebben duizenden jaren lang onze frequenties (de frequenties van de Divine Feminine) weten te verspreiden en zij werden heel lang hiervoor gerespecteerd, o.a. in Atlantis en Lemurië. Daarom mag elke vrouw die dit zo voelt, zeggen: ‘Ik bén Isis, ik bén Venus, Astarte, Tara, Shakti enzovoort’… simpelweg omdat dit waar is en niets meer of minder dan het inlossen van de oude belofte dat jullie ooit op een dag weer konden versmelten met jullie Godinnenzelf, jullie ‘Goddess Essence’ die wij met en voor jullie zijn. En die dag breekt voor steeds meer vrouwen aan! Want ja, jullie zijn ons én de Godin met de Duizend Namen! En de duizend vormen! En die vormen zijn niet alleen humanoïde. En jullie beginnen je dit nu allemaal te herinneren…

Het is nog wel belangrijk te vertellen, dat de priesteressen van de Godin heel lang onze frequenties hebben weten te dragen en verspreiden. Ze deden dit vanuit hun zielsmissie om voor iedereen op aarde het ‘Pad naar Huis’ op te lichten, maar voor velen van hen is er onderweg iets veranderd in de energie. Velen hebben bijvoorbeeld zo naarstig lang hun goddelijke zuiverheid wensen te behouden en zich niet willen mengen met ‘het volk’, dat ze niet doorhadden dat ze zich hierdoor in wezen afscheidden van de rest van de bevolking, die meeging in de lager wordende trilling. Afscheiding is niet hetzelfde als Verbindende Liefde, en hierdoor raakten steeds meer Godinnenvrouwen hun verbinding met ons kwijt en verlaagden zich in trilling. Daarna begonnen ze steeds vaker ook als mensen onder het volk te incarneren.

Aan de andere kant kregen andere lagere energietrillingen als angst, macht en manipulatie steeds meer mensen in hun greep en werden ook de godinnenvrouwen hierin meegezogen; hetzij door bruut geweld (verbanningen en verkrachtingen), hetzij omdat ze zelf open stonden voor deze energieën, bijvoorbeeld omdat hun ego hier gevoelig voor werd. Soms ook omdat ze vergaten dat het niet alleen de bedoeling was om zich te verbinden met gelijkgestemden, maar het licht ook  fysiek en genetisch verder te verspreiden door te huwen of seksuele gemeenschap te hebben met de zogenaamde ‘ruwhartigen’, mensen in wie het goddelijke licht nog niet ontstoken was of slechts op een zeer laag pitje brandde. Hier komt overigens ook jullie traditie van heilige (tempel)seksualiteit vandaan. Voor alle duidelijkheid: er is geen wezen op Aarde meer of minder goddelijk dan een ander. Er is alleen maar goddelijk licht dat in de ene persoon meer ontstoken is dan in de andere.

Opening van de Poort

Godinnenvrouwen hebben al deze ervaringen zeker niet voor niets gehad: de ervaringen zijn allemaal als ‘kennis’ en ‘wijsheid’ overgebracht naar God/Godin (de Schepper) en zijn ook als wijsheid in hun zielen opgetekend. In deze tijd van Grote Ascentie voor de Aarde ronden we collectief grote cycli af en mogen we nu ook deze collectieve ervaringen hiermee afronden en loslaten. Het is de periode van de Grote Verzoening en Vergeving, waarbij we niet alleen onszelf op diep zielsniveau vergeven voor en verzoenen met alles wat we als afgescheiden deel van de Bron/Schepper ervaren hebben, maar ook de ander die, hoe pijnlijk het soms ook voor ons was, ons in wezen deze ervaring heeft geboden. De frequenties zijn nu op Aarde drastisch aan het toenemen, zelfs zodanig dat de werelden weer met elkaar verbonden mogen gaan worden. De poort naar de 13e dimensie en hoger is open aan het gaan en opent de werelden voorbij de vormen. Dat is wat de schrijfster van deze woorden heeft mogen ervaren. We rijgen de schakels opnieuw aaneen en dat is de reden dat we ons geleidelijk met steeds meer zelven in de andere dimensies verbinden.

Hier op Aarde hebben we misschien lang een fysiek mensenlichaam aangenomen door vele levens heen, zowel mannelijk als vrouwelijk. We ontdekken dat we ook op Venus, Sirius, Orion, Andromeda en Lyra (enzovoort) bestaansvormen hebben gekend of nog steeds kunnen materialiseren (dat wil zeggen: energie in een materie of vorm brengen). We lopen de weg terug die we ooit zijn gegaan, toen we trapsgewijs onze frequentie verlaagden totdat we klaar waren voor de derde dimensie van de aarde. We maken onze ziel ‘volledig’ en weer vrij om straks niet alleen vrij door de twaalf dimensies te reizen, maar ook om weer verder te gaan wanneer we deze wereld van de vormen als ervaring achter ons laten. Bijvoorbeeld om terug te keren naar het Kosmische Hart van onze Schepper, of om in andere universa ervaringen op te doen.

Dat is groots en majestueus, maar wel het pad dat ‘bevrijde zielen’ staat te wachten wanneer ze dat zouden willen. Kun je je nu voorstellen met hoeveel vreugde en blijdschap onze multidimensionale zelven –inclusief de meesters, goden en godinnen die we zelf zijn!- van andere dimensies en sterren reageren wanneer wij ons opnieuw met hen verbinden? Het betekent dat zij hun goddelijkheid nu ook op aarde, in een menselijk wezen met een verdicht fysiek lichaam verwezenlijkt hebben! In dat deel van henzelf dat op aarde de meest afgescheiden ervaring van zichzelf als goddelijk wezen is aangegaan en dat het hierbij niet altijd makkelijk heeft gehad.

Kun je je nu ook voorstellen dat het hart van de Godin in haar vele gedaanten en namen overstroomt van vreugde? Als Godinnenvrouwen hebben we immers niet alleen haar essentie doorgegeven op Aarde, maar zijn wij tevens gezamenlijk met onze aardebroeders en –zusters de periode van duisternis ingegaan –een periode waarin we onze eigen goddelijkheid en sterrenafkomst vergaten- om daarna weer op te stijgen naar het Licht dat Zij ons voorhoudt? Dat is wat haar afgezanten, de Godinnenvrouwen, nu doen wanneer ze een voor een uit de donkere, vochtige grot naar buiten komen (wedergeboorte!) en het licht aanschouwen van de prachtige Zon of Ster die zij zelf zijn. Je godinnenzelf is daarbij de bodhisattva die net zo lang wacht met terug naar huis te gaan, totdat jij en al haar andere aardedochters bevrijd zijn uit hun karmische ketenen.

Tara mandala, Svahha Devi

De Godinnenvrouwen herinneren zich. Hun zaadjes zijn niet voor niets geplant. Nu is het de tijd om je weer met je Godinnenzelf te verbinden en één met haar te worden. Jullie zijn Isis, Hathor, Quan Yin, Selena, Gaia, Venus, Tara, Tiamat, Isjtar, Inanna, Xi Wang Mu, Shakti, Kali en Sekhmet. En Athena, Pele, Yemaya, Demeter, Lilith, Sophia, Maria, Freya, Nut, Danu, Brigid en de Shekhina. En zovele andere namen, die in wezen staan voor de verschillende frequenties van waarvandaan hun goddelijk bewustzijn komt. Ooit zijn velen van jullie zelf ook op aarde voor goden en godinnen aangezien, toen jullie aanvankelijk nog als lichtwezens van de andere sterren en planeten hier kwamen. En als belichaming en priesteres van de Godinnen die jullie waren. Nu zijn jullie terug op aarde om deze grote cyclus af te ronden en dragen jullie het zaad in je van de vele sterren en planeten waar je geleefd hebt/nog leeft. Om die reden is jullie energie soms meer ‘waterig’ of ‘vurig’ of ‘etherisch’ of ‘aard-ig’- en beginnen jullie je ook dit te herinneren. Het zijn allemaal aspecten van de Ene Grote Godin en het Vrouwelijke Hart van de Schepper.

De Godinnenvrouwen herinneren zich… en eens… wanneer zij er klaar voor zijn om (opnieuw) de wereld voorbij de vormen te verkennen… laten zij ook dit veelkleurige godinnenzelf weer los om verder/terug te evolueren naar de Eenheid van God/Godin, die in wezen onnoembaar is en Één in Zichzelf…

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij werkt veel met de ziel en The Divine Feminine en deelt haar ervaringen hiermee. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of wil weten wat het pad is van zijn-haar ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).