De Mysteriën van de Ziel

De Mysteriën van de Ziel

Over Zielenleeftijd, de Hal der Inwijding en de Grote Ontsluiering

Door Wytske Jónás, 21 juni 2017

“Alleen binnen jezelf bestaat de andere werkelijkheid, waarnaar je verlangt. Ik kan je niets geven dat niet al in jezelf aanwezig is. Ik kan geen andere portrettengalerij voor je openen dan je eigen ziel.” Herman Hesse, Steppenwolf.

Een mens die zijn ziel kan ontsluiten, wordt bevrijd. Iamblichus*

In deze blog nemen we een duik in de wereld van de Ziel. Zij neemt ons mee aan de hand in haar werkelijkheid. Het kan zijn dat tijdens het lezen dingen onwerkelijk en vreemd op je overkomen; je persoonlijkheid en verstand  hebben er misschien moeite mee om deze werkelijkheid toe te laten. Je ziel ‘denkt’ hier anders over. Voor haar is er niet enkel één werkelijkheid en is haar menselijke ervaring slechts één van de realiteiten die ze beleeft. Voordat ze aan haar menselijke incarnatiecyclus begon, had ze al ervaringen opgedaan in andere dimensies, bij andere planeten, sterren en universa. Een blog die je zal openen en die je naar andere werkelijkheden, voorbij het aards waarneembare zal voeren…

In doeken gehuld

De ziel is krachtig, vol luister en wijs. Ik geloof dat de mens altijd al gefascineerd is geweest door deze goddelijke vonk in zichzelf – “bestaat zij wel of niet? En zo ja, waar is zij dan? En waar komt ons bewustzijn vandaan?” In elke tijd zijn er wel voorlopers en herinneraars geweest die voorbij de sluier konden kijken. Intuïtieve vrouwen en priesteressen, mannelijke dichters en filosofen en andersom. Ieder van hun kant wist of poogde een tipje van de sluier op te lichten om een glimp op te vangen van ons eeuwige wezen. Niet zelden keken ze daarbij recht in het gelaat van de meest stralende en prachtige reflectie die zij ooit hadden gezien: hun eigen ziel. Ze zagen zichzelf zoals ze wérkelijk waren, maar omdat het zo oogverblindend was, moest het in doeken gehuld worden voor het aan de mensen getoond of ver(zinne)beeld kon worden. Deze doeken waren er in de vorm van woorden, mysteriën, inwijdingen, kunst, klanken en nog zoveel meer.

Komt het je bekend voor, het verhaal van iets prachtigs dat eerst in doeken gehuld moest worden voordat het veilig aan onze kant van de sluier kon komen? Dit is niet alleen het verhaal van het goddelijke kind of een ander koningskind zoals we dit kennen uit sprookjes, mythen en Bijbelse verhalen. Dit is ook het verhaal van jouw eigen ziel die, toen zij de eerste keer op aarde kwam, eerst door een aantal stadia van trillingsverlaging moest glijden om niet teveel in haar pracht en goddelijkheid op te vallen wanneer het op aarde (waar een lage en dichte trilling te vinden is) zou aankomen. In haar kwetsbaarheid zou het anders makkelijk verwond kunnen raken, omdat het nog zo puur en stralend was.

De eerste keer dat onze ziel op aarde werd ontvangen, gebeurde dit meestal onder ceremoniële omstandigheden, in een tijd waarin de geboorte van mensenkinderen als een poort van communicatie met de wereld der zielen werd beschouwd. Een ziel maakte haar opwachting (haar ‘Annunciatie’) en werd bewust verwacht, verwelkomd en opgevangen om aan haar reis door de aardse dimensies te beginnen. Als mens dan, welteverstaan, omdat zij daarvoor dikwijls al een aantal malen een kijkje had genomen hoe het er hier op aarde aan toe ging. Uit sessies met cliënten en uit mijn eigen herinneringen blijkt, dat zielen niet zelden eerst als geleidegids met een geïncarneerde mens meeliepen, of een deel van zichzelf in een dier, een boom, plant, rots, berg of zelfs water lieten indalen. Hun bewustzijn werd op dat moment het bewustzijn van dit dier, de boom, de plant enzovoort om rustig te wennen aan de aardse vibraties en tegelijk de vibraties uit de wereld waar zij vandaan kwamen door te kunnen blijven geven.

Ontsluiering

Nu, op dit moment, vindt werkelijk iets unieks en ongekends plaats in onze ‘zielsgeschiedenis’: we mogen opnieuw in onszelf de eenheid met alles in en om ons heen ervaren. Al onze eerdere en andere ervaringen in verschillende multidimensionale lagen van ons wezen, komen nu samen in dit aardse leven. Dit leven is hierdoor de kers op de taart voor vele zielen en tegelijk misschien ook wel de grootste uitdaging die we momenteel aangaan. Want we ervaren niet alleen ons oorspronkelijke eenheidsbewustzijn, maar brengen tevens dit oorspronkelijke bewustzijn samen met ons menszijn (onze ervaring als mens) –en dit laatste is uniek. Deze werelden zijn heel lang uit elkaar getrokken, maar nu krijgen we zicht op het verhaal van onze ziel en mogen we haar stralende gelaat weer zien. Kortweg: we zitten in een tijd van Grote Ontsluiering. Ontsluiering van alles en iedereen om ons heen, inclusief onszelf.

De afgelopen weken werd ik zelf even in een soort broedkamer gelegd. Het was alsof Spirit mij niet alleen een kijkje wilde laten nemen in de kraamkamer van mijn eigen ziel, maar me tevens wilde onderdompelen in een prachtige lessenserie over haar wezen. Galerijen vol prachtige zielen passeerden de revue, aan het begin en einde waarvan alleen maar ‘Oneness’ bestond. Ik leerde hoe de ziel een fantastisch goddelijk instrument is om verschillende ervaringen op te doen in diverse universa. Ervaringen als bestaansvormen die soms op de hoogte waren van ‘zichzelf’ op andere plaatsen en in andere dimensies, en soms ook niet. Ik leerde hoe de ziel stralend en heel is -als een vlam die niet uitdooft wanneer zij zich opsplitst, omdat zij altijd haar eigen essentie doorgeeft. Daardoor kan zij op vele plekken tegelijk aanwezig zijn en ervaringen opdoen.

Ook leerde ik hoe veel zielen op dit moment hun opwachting in de Hal der Inwijdingen maken; nog nooit zijn zoveel verschillende ‘zielverhaallijnen’ en ‘zielenleeftijden’ op hetzelfde moment tegelijkertijd aanwezig geweest op deze plek, de aarde. Zielen die tijdens dit leven ‘bevrijd’ en ‘klaar’ zullen zijn met hun incarnaties op aarde. Zielen die niet eerder op aarde geïncarneerd zijn, maar rechtstreeks uit de wereld van de Liefde gekomen zijn om deze Liefde door te geven. Zielen ook die hier vrijwillig naar toe zijn gekomen om de weg naar deze massale bevrijding open te leggen, of om de vibraties en frequenties uit de hogere dimensies door te geven. Dat doen ze opdat veel andere zielen ‘omhoog getrild’ worden naar een frequentie waarin ze alle delen van hun wezen met liefde kunnen omhullen, ook delen van zichzelf die verbonden zijn met andere sterrenstelsels en planeten.

Om dit te kunnen volbrengen is een gestage en geleidelijke opbouw van frequenties nodig op onze planeet, en spelen velen van deze ‘voortrekkerszielen’ de rol van ‘zuil van licht’ door simpelweg te zijn wie zij zijn. Dit opent hartchakra’s, hetgeen de sleutel voor ascentie van de ziel is. Want de in het hartchakra te ervaren Zelfliefde dient allesomvattend te zijn en door te dringen tot zelfs het meest afgesplitste, ontkende of veronachtzaamde deel van onszelf. Het is alsof de tralies om ons hart opengebarsten wordt omdat onze Liefde eruit wil breken- vandaar de pijn die een aantal mensen hierbij ervaart op het borstbeen.

Zielenleeftijd

Hier komt trouwens ook de Zielenleeftijd om de hoek kijken. Want hoe ‘ouder’ de ziel en hoe meer ervaringen zij heeft opgedaan sinds haar ontstaan, hoe meer zij van zichzelf in haar eigen Licht kan terugbrengen. Het is alsof haar heelwording dieper gaat dan het proces van anderen in haar omgeving, en dit is feitelijk ook het geval. Zij wordt verbonden met oerdelen van zichzelf, die druppelsgewijs in haar menselijke herinnering ingebracht worden. Het symbool van de driedubbele spiraal geeft dit proces mooi weer: na elke ervaringscyclus kan de ziel een nieuwe cyclus ingaan, maar daarbij nog altijd verbonden blijven met de voorgaande doorlopen spiraalvormen. Zo hebben vele zielen ervaringen opgedaan in diverse universa, en niet elk van deze ervaringen was positief en liefdevol. In de geschiedenis van vele zielen huist bijvoorbeeld een herinnering aan nietsontziende reptielwezens, of oorlogszuchtige humanoïde of niet-humanoïde bestaansvormen. Ook verloren en vernietigde thuishavens en planeten komen in onze herinnering terug. En godenervaringen, waarbij we deel uitmaakten (en nog altijd maken) van het bewustzijn van een god of godin, planeet, ster of zelfs een heel sterrenstelsel.*

Op al deze ervaringen kunnen we reageren met angst of afwijzing. Maar wanneer je ziel er klaar voor is, wil het eigenlijk maar één ding: al haar ervaringen in liefde verenigen, als een goddelijke moeder of vader die haar verloren gewaande kinderen weer thuis wil brengen. Dit wil zij doen, omdat zij eraan toe is om verder te evolueren –om nog meer op te gaan in de Eenheid van de Bron of om nieuwe werelden en universa te helpen scheppen. Vaak is het zelfs zo, dat de wereld waarin de afgesplitste ervaring werd opgedaan zelf reeds verder geëvolueerd is, maar dat deze ervaring in onze eigen energie nog niet geheeld en losgelaten is. Het oorlogszuchtige ras of de planeet die men de rug heeft toegekeerd, heeft bijvoorbeeld de liefde geleerd en is inmiddels geascendeerd. Of jouw ziel kan via jouw huidige incarnatie een sleutelrol spelen in het optillen in frequentie van een hele groep of beschaving.

Akashavelden

In de Broedkamer van de Ziel leerde Spirit me nog meer over de ziel. Ik leerde dat de ziel niet typisch menselijk is, of alleen maar menselijk. En dat er een verschil is tussen ‘zielsakasha’ en planetair akasha. Stel je eens voor dat je een aantal existenties hebt gehad op een bepaalde planeet, in dit geval de aarde. Je bent er echter reeds lange tijd niet teruggekeerd omdat je elders nieuwe lessen en ervaringen ging opdoen. Van je tijd op de aarde zijn er echter kleine losse eindjes opengebleven. Op je nieuwe plek of je zielenthuis draag je deze herinneringen niet meer bij je, want je hebt ze tijdelijk afgelegd. Je evolueert verder, maar er komt een tijd dat het oude lijntje weer aan je gaat trekken, omdat je dit vanuit je ziel wilt oplossen. Wanneer je terugkeert, verbind je je met je eigen akashavelden, met die van de aarde en de plek, familie en natie waar jij geboren wordt. Je begint je de levens en emoties te herinneren die je hier hebt ervaren en je trekt de kleden van hier weer aan. Wanneer je dit energetisch zou waarnemen, zou je je verwonderen over de manier waarop al deze lijntjes ingenieus met elkaar verbonden zijn- en op de juiste tijden in beweging worden gebracht.

Wanneer iemand bij mij in de praktijk komt voor regressietherapie, komt er dikwijls een moment dat hij of zij ook graag een zielsreis wil doen. Intuïtief voelt iemand dan dat de stap mag worden gezet naar het ‘grotere’ werk, te weten de bevrijding van de ziel.*** Een zielsreis werkt met de zielsverhaallijn en de herinneringen van de ziel, en kijkt daarbij ook voorbij het aarde-akasha waar ervaringen uit vorige levens mee verbonden zijn. Het ontwarren van een zielsknoop (wanneer de ziel bijvoorbeeld eenzelfde soort kernervaring uitspeelt op meerdere plaatsen buiten de aarde en in meerdere dimensies en tijdlijnen) werkt dikwijls bevrijdend en op diep niveau door. Het is alsof de ziel iets groots mag loslaten. Een voorbeeld: een ziel ervaart hoe ze keer op keer niet in staat is moederlijke liefde te ontvangen en/of te geven. Tijdens een zielsreis ervaart ze hoe ze in het vroegste begin van haar ontstaan in de steek is gelaten door haar kinderen (we hebben het over goden, planeten, sterren!). Op een nog dieper niveau ontdekt ze hoe zij zelf degene is geweest die als eerste uit de liefde en de eenheid is gestapt door steeds maar kinderen te blijven baren (nieuwe goden, planeten, sterren) zonder zich te bekommeren om haar eerstgeborenen. Een oerthema dat overigens zijn weerklank heeft gevonden in de oudste scheppingsmythen die bij de aarde horen!

Momenteel worden steeds meer van dit soort akashavelden voor ons ontsloten, met het oog op onze zielenherinnering. Dat is nodig, omdat we gaan meemaken dat een grote groep zielen straks ‘klaar’ is op aarde en mogelijk verder trekt. Een andere groep zal zich met de aarde verbonden blijven voelen; zij houden zielsveel van de aarde, maar omdat hun ziel nu vrij is, hebben zij keuzevrijheid over wat ze na dit leven gaan doen –bijvoorbeeld om de planeet of hun geliefden die nog niet klaar zijn, te helpen.

Het openen van ons hartchakra is misschien niet altijd even makkelijk. Hoe dieper en ouder onze herinneringen zijn en hoe meer ons bewustzijn uitdijt, hoe dieper en krachtiger onze Zelfliefde en Compassie voor Al Wat Is (Geweest) dikwijls moet groeien. Daar komt nog bij dat bepaalde dimensionale lagen van ons grote Wezen vragen om meer liefde in het hart voordat ze zich met ons willen verbinden. Menigeen zal wellicht verbaasd zijn hoeveel van ons in een andere dimensie bijvoorbeeld een Elfenwezen zijn. In trance heeft iemand wel eens uitgesproken dat hij -als elf- echt geen mens zou willen zijn! Het kan vreemd en best wennen zijn, wanneer multidimensionale lagen van onszelf zich met ons willen verbinden. Je kijkt ineens vanuit verschillende perspectieven naar het menszijn en het menselijke bewustzijn, en dan moet je toegeven dat van hieruit bezien bepaalde typische mensendingen op zijn zachtst gezegd toch aardig ‘weird’ overkomen.

Hal der Inwijding

Waarom gaf Spirit mij deze inzichten? En waarom is het voor veel mensen goed om kennis te maken met het fenomeen zielsherinnering, of zielenleeftijd? In de eerste plaats omdat ik te zien kreeg hoe momenteel teveel mensen verstrikt zijn geraakt (of beginnen te raken) in hun eigen leven. Iets klopt er niet, een diepe inner call wordt niet gehoord. Een bepaalde gevoeligheid die vanuit de ziel als gave tot transformatie en transmutatie werd meegenomen is een bottleneck voor velen geworden, omdat hun aura te open staat en ze voortdurend energie van anderen of –vervelender nog- van het collectieve bewustzijn absorberen en met zich mee blijven dragen. Of ze voelen zich onbegrepen en niet thuis in deze wereld, omdat ze hun omgeving niet begrijpen. Ze dragen andere frequenties in zich, waardoor soms hun belangrijkste missie is deze frequenties als een soort zuil van licht door te geven. Vanuit hun ziel is er soms de wens om zich op sociaal of romantisch niveau niet teveel te verbinden met een ander, omdat hun ziel meer thuis hoort ergens anders of geen menselijk karma wil creëren.

Momenteel is er zo’n grote diversiteit aan zielen geïncarneerd op aarde, dat we een grote groep tekort zouden doen wanneer we uitsluitend menselijke maatstaven aan iedereen zouden opleggen. In plaats daarvan mogen we veel meer onze eigenheid én onze eenheid met alles gaan koesteren. Zielsherinnering kan een verrijking betekenen voor diverse vormen van psychologische en therapeutische begeleiding, omdat we de komende tijd steeds duidelijker een overgang zullen ervaren van de oude derde dimensie naar de nieuwe vijfde dimensie. De richtlijnen van de oude derde dimensie zijn niet meer toereikend voor de vele zielen die nu uit hun slaap wakker getrild worden en deel gaan hebben aan de Grote Ontsluiering die reeds enige tijd geleden is ingezet… en de komende tijd steeds duidelijker zichtbaar zal worden.

Terug uit de Hal van Inwijding en de Broedkamer, gaf Spirit mij het vertrouwen dat ik voldoende uitgerust ben voor deze vorm van begeleiding van de ziel en het zelfs aan anderen mag onderwijzen wanneer zij hier klaar voor zijn. Het is belangrijk en zinvol werk. Het is meelopen voorbij de sluier en helpen deze verder op te lichten. Want wie hier achter kijkt, vangt een glimp op van zijn eeuwige wezen en ziet zichzelf zoals hij of zij werkelijk is. Een stralend wezen, oogverblindend mooi. Niet langer nodig om in doeken of woorden te worden omhuld om de aardse frequenties te verdragen. Onze ziel is immers krachtig, vol luister en wijs en de toenemende trillingsfrequentie op aarde maakt het ons steeds makkelijker om haar ook hier op aarde als zodanig te ervaren.

Noten:
*geciteerd in Michael Newton, Herinneringen van na de dood –het bestaan tussen de levens in. Casestudies verzameld door leden van het Newton Institute, blz. 9. (Nederlandse vertaling door Uitgeverij Altamira, Haarlem, 2012).
**Dit zijn ervaringen die mensen opdeden in trance bij mij in de praktijk, tijdens een zielsreis.
***Je ziel wil oude zaken in liefde oplossen, maar het moet geen oeverloos herhalen van hetzelfde toneelstuk of drama worden. Het gaat er niet om dat je je al je levens en ervaringen hier herinnert, maar tot hun essentie doordringt en begrijpt waar jouw energie hier ooit uit de Liefde en Eenheid is geraakt. Vandaar dat het op een gegeven moment zinvol is om het vanuit groter perspectief te bekijken, het perspectief waarbij je ziel, je hoger zelf en zelfs je monade (zielengroep) betrokken zijn.

NB: Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces en uit regressiesessies en zielsreizen met cliënten. Daarbij werkt ze desgewenst samen met engelen, meesters en godinnen. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of contact wil maken met de ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).