De Mystica en de Meester

De Mystica en de Meester

Door Wytske Jónás, 17 maart 2018

De Meester boog zich voorover en maakte zich zo klein mogelijk om het dier geen angst in te boezemen of weg te jagen. En ook om hem in de ogen te kunnen kijken. Het dier bleef rustig zitten en op dat moment ontstond een diep contact van God tot God. “Jij bent een andere mij. Dank je wel, mijn zuster, dat ik de Goddelijke Schepping door jou in mij weerspiegeld mag zien. En door mij in jou.” Een diepe hartsverbinding ontstond tussen beide goddelijke wezens, een heilig moment eeuwig bestaand buiten de afbakening door tijd en ruimte.

Even later herhaalde de Meester dit bij andere dieren, de een nog kleiner dan de ander. En hoewel hij ze niet allemaal in de ogen kon kijken, simpelweg omdat ze te klein waren, voelde hij met elk schepsel diepe verbondenheid, en voor ieder van hen een diep liefdevol mededogen. Dit was het dus om door de ogen van een Meester te kijken. Alle broeders en zusters zijn gelijk, alle wezens goddelijk; het enige verschil is dat ieder van hen ervaring opdoet in een bewustzijn dat overeenstemt met het Plan van de Schepping voor zijn wezen. Net zoals de mens ervaring opdoet in een voor hem gecreëerd bewustzijnsveld, zo doen andere wezens –dieren, bomen, planten, stenen- dat ook. De een tijdlozer of universeler; de ander meer afgescheiden of doelgerichter. Maar allen, bewust of onbewust, zichzelf onmiskenbaar als deel van deze Schepping ervarend.

Zelf kon hij zich moeiteloos ervaren als ieder van hen. Hij bezat inmiddels het vermogen om het Plan van de Schepping en het bijbehorende bewustzijn van elk wezen binnen te gaan. Hij kon ervaren hoe het was om een boom te zijn, een rots of berg of een mosterdplant; en ook hoe het was om een vogel, een landdier of een organisme levend in de diepten van het water te zijn. Of de wind en de sneeuw. En hij stak de lof af over de Schepping en de heiligheid van al het Leven. Met de engelen en de overige lovende wezens zong hij mee: “Kadosh, kadosh, kadosh, adonai elohim tz’vaoth. M’lo khol ha’aretz k’vodo. Holy, Holy, Holy, The Lord of Hosts, The entire world is filled with His Glory.

Lente-equinox

In het fragment hierboven komen minstens drie paden samen, die in onze tijd van razendsnelle spirituele groei voor velen steeds belangrijker gaan worden: het pad van de Meester, de Mystica (of Mysticus) en de Deva. In aanloop naar de lente-equinox van 20 maart lijken we weer een nieuwe verdieping in onze groei te mogen omarmen, bedoeld om nieuwe golven van goddelijke bewustwording door te geven en ankeren op aarde. Met goddelijke bewustwording bedoel ik dat meer en meer mensen aangeraakt zullen worden door ‘bommetjes licht’ die hun hun eigen goddelijke oorsprong in herinnering brengen. De bommetjes worden steeds krachtiger: ze worden tot krachtige golven van ontwakend licht die niets en niemand meer volledig ongemoeid zullen laten. Dat is ook niet meer mogelijk in deze tijd.

Natuurlijk behouden mensen hun vrije wil en hoeven ze niet a priori een ‘spiritueel pad’ te omarmen, maar het is met al het inkomende licht simpelweg niet veel langer meer mogelijk om afgescheiden van onze ziel en hogere zelven te blijven. Zo’n pad is een ‘dead end street’ geworden voor de ziel en het is voor haar gewoon zonde om deze tijd van de persoonlijkheid op aarde niet te kunnen benutten voor afwikkeling van oud karma en zielengroei. Net als een moederplant de energietoevoer naar haar bloemen die niet goed wortel hebben geschoten kan stopzetten, zo kan ook de ziel dat doen wanneer haar ontelbare signalen niet opgepikt worden. De ziel weet dat zij eeuwig is en dat het soms beter is om een nieuw begin te maken.

Mandala van de ziel

Veel zielen maken zich nu op voor een nieuwe stap in hun groei: het omarmen van het eigen meesterschap en hieronder vallen tevens het pad van de mystica (mysticus) en deva! Beide paden maken deel uit van de grote inwijdingsweg voor onze ziel. En hoewel het meesterschap geen eindstation op zich is omdat er vele graden van meesterschap zijn (na iedere ‘meestering’ gaat de evolutie door en groeien we naar nog hoger meesterschap), omvat meesterschap, en vooral kosmisch meesterschap, wel onze andere zelven die we de afgelopen tijd hebben mogen terugvinden: ons Engelenzelf, onze ziels- of broeder- en zusterdelen bij andere planeten en sterren, ons devisch zelf en nog vele andere zielsdelen en zelven, die niet voor iedereen hetzelfde (hoeven te) zijn.

Die verschillende zelven, die beginnen we nu rustig te integreren omdat we ons opmaken voor deze volgende fase in onze groei. We integreren hun lessen en ervaringen en aanschouwen de hieruit ontstane compositie, precies zoals zich dat volgens het (of liever: ons eigen) Goddelijke Plan ontvouwen heeft. In een eerdere blog noemde ik dit de mandala van ons zielenpad; een ander mooi beeld vind ik de ontluiking van een mooie bloem zoals de camelia, dahlia of roos. Elke bloem ontvouwt zich zoals het in zijn goddelijke blauwdruk besloten ligt, en afhankelijk van de voeding en liefde die het via zijn wortels en omgeving heeft ontvangen.

Soms vragen mensen, die bij mij langskomen voor een sessie: hoe doe je dat, je zielenpad volgen? Ze vertellen dat er zoveel informatie op sociale media voorbijkomt en dat ze niet goed weten welke ze moeten volgen (en hopen dan via mij te horen welke bronnen ze kunnen vertrouwen). Mijn antwoord is eigenlijk standaard dat niemand jou precies je zielenpad kan laten zien (ze kunnen hooguit het licht voor je hooghouden zodat je het zelf kunt zien). Jij hebt je eigen zielenpad namelijk ooit op het niveau van je Schepper-Zelf zelf ontworpen met de bedoeling om dit plan te laten ‘uitrollen’. Daarbij koos je ervoor om delen van jezelf helemaal je eigen schepping van binnenuit te laten ervaren met het doel om jezelf als schepping en schepper beter te leren kennen. Degene die daarom het beste weet wat het pad is van jouw ziel, ben jij dus zelf –in een andere laag van je Wezen. En de meest betrouwbare manier om dit te verkennen is om de weg naar binnen te gaan, en je eigen mystieke weg en innerlijke meester te vinden. Daarover later meer.

Een kosmisch spel

Vanaf het moment dat je besloot je eigen schepping van binnenuit te belichamen en te bezielen, had je ook het plan om je menselijke zelf vanuit het dieptepunt van onbewustheid terug op te laten klimmen tot het rijk van goddelijk bewustzijn. Je goddelijke zelf is daarbij als de Herder die zijn schapen binnenhaalt nadat ze in de verschillende weilanden volop hebben kunnen grazen (en niet alle weilanden bevinden zich op aarde). Je hebt zelfs meegedaan aan verschillende experimenten en ingenieuze uitvindingen om jouw menselijke persoonlijkheid zichzelf zo afgescheiden mogelijk van jou als Schepper-Zelf te laten ervaren.

Éen van die vondsten was het creëren van een soort holografisch veld waarbinnen een aspect van je energie –die inmiddels het voertuig van de ziel had meegekregen- densiteit zou gaan ervaren. Dit in de vorm van golven licht die enorm vertraagd zouden worden om jou de ervaring van dichtheid te geven. Wie meedoet (‘indaalt’) in deze dimensie ervaart eveneens dat de trilling van zijn elektronen verlaagd wordt. Hierdoor kan hij niet meer, zoals etherische wezens die hogerdimensionaal blijven, dwars door objecten of opgeworpen barrières heen reizen. Dit alles was deel van het spel.

Nog iets anders waarmee je ingestemd hebt, is de illusie van tijd en ruimte. Zelf gebruik ik graag het voorbeeld van een kijkdoos, waar je van bovenaf in kijkt. In een hoek van die kijkdoos is een soort veld gereserveerd voor de ervaring van tijd en ruimte. Hier wordt de energie verlaagd in trilling en wanneer je dat van binnenuit ervaart, wordt je ervaring lineair. Maar kijk je van bovenaf, dan zie je dat alles gelijktijdig gebeurt en dat je zelfs parallelle levens hebt, waarin je je niet in dat speelveld van tijd en ruimte bevindt- elders in de kijkdoos en zelfs dwars door het veld van de lineaire tijd heen, omdat ruimte immers niet bestaat. Je ziet het gehele overzicht en precies dat is het multidimensionale overzicht dat je ontwikkelt wanneer jij je je goddelijke bewustzijn en jezelf als Schepperzelf herinnert. Je hebt er echter voor gekozen om, alvorens jij opnieuw met je Meesterogen naar de situatie kon kijken, van binnenuit mee te doen aan het experiment van dit universum met haar planeten en sterren, waaronder de Aarde en de Zon. En dat betekende ook meespelen in het spel van tijd, ruimte en karma en de sluier van vergetelheid.

Om deze laatste twee –de sluier van vergetelheid en het spel van karma dat je een beetje als je ‘budget’ om mee te spelen kunt beschouwen- te versterken, was het ook van belang dat je je goddelijke energie ging opsplitsen. Anders kon je immers geen afgescheidenheid ervaren. De eeuwige kern in mij herinnert zich bijvoorbeeld hoe ze, als bewustzijn dit universum binnenkomend, zag hoe de stralen werden opgesplitst en er chakra’s in aanbouw lagen – als toekomstige snelwegen voor de ervaringen binnen dit universum. Die chakra’s zouden o.a. gekoppeld worden aan de verschillende planeten, die eveneens nog in hun ontstaansfase waren. Zo kon elk chakra los van de andere chakra’s grondig uitgediept en uitgespeeld worden. Dat is ook de reden dat bij veel mensen bepaalde chakra’s sterker dan andere zijn –of juist zwakker. Het antwoord ligt niet alleen in je ervaringen in dit leven, of hier op aarde, maar in je gehele zielenakasha: ervaringen op andere planeten en sterren daarbij inbegrepen. Tijdens een zielsreis is het mogelijk deze dynamiek te ontrafelen.

Chakra’s: reunite!

Gelukkig is het op aarde, in het hier en nu en zeker in deze tijd waarin we haast gebombardeerd worden met licht (=herinneringsenergie), mogelijk om onze chakra’s weer tot één verenigd veld te verlichten. Dit is zelfs noodzakelijk wanneer we grote sprongen in onze spirituele groei maken, omdat één chakra dat achterblijft in groei of heling een zwakke plek zou kunnen worden voor aanhechting van ongewenste energieën. Een manier om dit te doen is je hartchakra via het ontwikkelen van je thymus zo sterk en groot te maken, dat het licht daarvan de andere chakra’s (te beginnen met het derde en vijfde, vervolgens het tweede en zesde, en eerste en zevende) begint te omvatten. Na het eerste en het zevende chakra volgen dan nog de kosmische chakra’s en de aardesterchakra*. Doordat de kracht en het licht van je hartchakra toenemen, word je niet alleen opnieuw verbonden met het Kosmische Hart, maar kunnen de liefde en het licht die via dit Kosmische Hart bij je naar binnen stromen de eventueel zwakkere chakra’s automatisch beginnen te helen. Een verenigd chakrasysteem is je beste bescherming tegen energieën die je licht zouden kunnen ondermijnen!

Een verenigd chakra, waarbij je zelf een krachtige uitstraling van Liefde en Licht (en natuurlijk Wijsheid) wordt, betekent overigens niet dat je chakra’s niet meer afzonderlijk kunnen opereren. Maar wel dat je ervoor kunt kiezen ze voortaan te voeden met universele energie rechtstreeks van het Kosmische Hart van de Bron. Dit zorgt voor een verheffing van de energie in je chakra’s, waardoor ze energieën van een steeds hogere of krachtigere trilling beginnen door geven voor het hoogste goed van allen. Dat betekent ook dat de standaardkleuren die aan de oude 7 chakra’s werden verbonden, kunnen veranderen. Een voorbeeld hiervan zijn de kleuren roze voor het sacraal chakra, en turquoise, aquamarijn, magenta en witgoud die ik steeds vaker ook bij andere chakra’s van mensen aantref. De nieuwe kleuren hangen samen met (mengvormen van) de nieuwe stralen die de afgelopen jaren weer voor de mensheid zijn vrijgegeven, om het rentmeesterschap van de aarde opnieuw op zich te nemen (daar was de mensheid in het verleden diverse malen niet in geslaagd).

Je begint een planetair Meester te worden wanneer je je eigen chakra’s weer in eenheid brengt, en de regenboogkleuren terug in het eeuwige (witte) licht weet te verenigen. Je begint het inwijdingspad van de kosmische Meester te bewandelen wanneer je ook de andere stralen en chakra’s integreert en zuiver licht begint uit te zenden. Met jouw wezen op aarde fungeer je dan als een soort diamant of prisma om het licht van de Schepper/Bron in alle mogelijke gradaties door te geven aan je omgeving –de mensen, de aarde, de dieren en de plantenwereld. Opnieuw sprekend met het voorbeeld van de kijkdoos, begin je tevens met de ogen van een Meester naar je eigen ervaringen te kijken.

De Mystica

De Meester (m/v) heeft echter zijn innerlijke Mystica (of Mysticus –maar in het vervolg zal ik de term mystica gebruiken vanwege de aard van de mystieke ervaring: die volgt voor mijn gevoel een meer vrouwelijke, naar binnengaande weg van ervaren; dit terwijl onze innerlijke meester meer richting lijkt te geven en de lijnen uit te zetten) nodig om zijn schepping te ervaren en opnieuw op te klimmen in goddelijk bewustzijn. Via het pad van de Mystica kan de innerlijke Meester gevonden worden, omdat dit pad van buiten naar binnen doet keren; de innerlijke Meester kan, wanneer deze gevonden wordt, op zijn beurt van binnen naar buiten werken om invloed uit te oefenen op de werkelijkheid die hem omgeeft. Zo kan hij met zijn gedachten en visualisatiekracht de lijnen van het verleden, heden en toekomst aanpassen en hoe krachtiger zijn geconcentreerde intenties hierbij zijn, hoe dieper de veranderingen doorwerken! Onze oudste mythen bevatten genoeg voorbeelden van goden (Meesters) die door middel van de kracht van de gedachte begonnen te scheppen. Zo heeft bijvoorbeeld Atlantis vele meesters voortgebracht en evenzovele doen vallen omdat het werken met de mind-kracht nog niet in evenwicht was met een voldoende ontwikkeld hartchakra.

Het volgen van de innerlijke mystieke weg is de snelste en naar mijn idee de meest betrouwbare weg om verbinding te maken met je zielenpad en deze beginnen te volgen. Stap voor stap krijg je datgene aangereikt waardoor je een volgende beweging kunt maken in je groei. Je komt dan op een gegeven moment automatisch in een staat van Grace die je gaat helpen je karma uit te balanceren en planetaire collectieve karmische velden op te schonen (die twee gaan hand in hand). Je hebt steeds inniger contact met je ziel en zo kan je hoger zelf beginnen in te dalen en via en met jouw persoonlijkheid gaan werken (dit proces is momenteel bij veel mensen aan de gang). Je wordt daarbij steeds makkelijker aangesloten op velden van Hoger Bewustzijn, waardoor dit Hoger Bewustzijn door jou heen kan komen. Zo kun je vervolgens de Geest in de Materie gaan brengen, maar daarbij is het wel belangrijk dat je goed geaard en in je lichaam aanwezig bent, opdat de Goddelijke Aanwezigheid elke cel, elke porie tot ‘diep in het bot’ kan beginnen te doorstralen. Je innerlijke Meester en Je innerlijke Mystica kunnen dan vervolgens binnen jouw wezen een heilig huwelijk gaan sluiten.

Maar wat is nu eigenlijk de rol van de innerlijke Mystica? Je innerlijke Mystica laat je verliefd worden op de schepping zelf en haar van binnenuit ervaren. De grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Zij laat je inzien dat er altijd een wereld is voorbij de angst, omdat zij nieuwsgierig is om deze te ontdekken. De Mystica zegt: “hoe kan ik bang zijn van de aarde, het donker of de diepste diepte wanneer ik er zelf uit voortgekomen ben? Hoe kan ik de dood vrezen wanneer ik weet dat deze nieuw leven brengt? Hoe kan ik bang zijn voor het leven wanneer ik in mezelf de eenheid met het Al ervaar, en weet dat de donkere nachtelijke hemel en de diepste schoot van de aarde troostend zijn omdat ze de kracht hebben al het verdorde te regenereren en opnieuw te vitaliseren?” De mystica ontvangt door innerlijk schouwen beelden en visioenen waarmee ze over de Schepping leert –en daarmee belichaamt ze het verlangen van haar Schepperzelf, toen deze het Plan voor zijn Ziel uitgetekend had: via verwondering en nieuwsgierigheid naar het Leven en haar Goddelijke oorsprong terug te klimmen omhoog naar Goddelijk bewustzijn.

De Mystica en de Meester

De Mystica en de Meester kunnen samengaan in één persoon en elkaar wederzijds stimuleren. Twee prachtige voorbeelden van zo’n geslaagd samenkomen in een mens zijn Maria en Franciscus van Assisi. Maria, die als ingewijde in de Isis-mysteriën had geleerd een draagvat (vessel) te zijn voor het Goddelijke Licht en de Goddelijke Geest. Net als Isis baarde zij het goddelijke kind op aarde, als voorbeeld voor anderen om zich eveneens dit Goddelijke Plan van hun Schepperzelven te herinneren. Ze was inmiddels Meester genoeg om de strekking hiervan te begrijpen en deze goddelijke taak te volbrengen. Daarbij gebruikte ze haar mystieke innerlijke ervaring om het goddelijke mysterie tot in iedere cel van haar lichaam te doorvoelen. Haar baarmoeder en haar hele wezen waren klaar voor de onbevlekte ontvangenis, omdat haar kanalen voldoende uitgezuiverd waren om het Licht onbevlekt (zuiver) door te geven. Ze was het spreekwoordelijke lege vat –de heilige graal- geworden om de Goddelijke Geest en de Christus in de wereld te baren.

Ook de heilige Franciscus liep zowel het pad van de Mystica als de Meester. Door sober te leven trachtte hij zijn aardse behoeften en begeerten te ‘meesteren’ en volgens diverse bronnen is zijn ‘persoonlijkheid’ inmiddels opgegaan in de meester Kuthumi (of Koot Humi) van wie hij een incarnatie was. Ik herinner me nog goed hoe ik als achtjarig meisje een artikel las over deze ‘grootste dierenvriend’ aller tijden (zo werd hij daarin genoemd). Ik voelde een plotse vlaag van ambitie in mij opkomen en het ferme verlangen om hem daarin te overtreffen (wat kinderlijke onschuld toch niet vermag:-). Tot op de dag van vandaag ruik ik aan de bloemetjes en de dauwdruppels en groet en spreek ik de dieren die ik tegenkom –maar het verlangen om Franciscus te overtreffen heb ik reeds vroeg laten varen, omdat mijn leven een andere wending nam. De mystica in mij wordt echter nog altijd verliefd op het leven en versmelt het liefst met de hele schepping, net als Franciscus. Toen ik dan ook in de Broederenkerk te Deventer onderstaande opschrift bij het beeld van Franciscus tegenkwam, bracht dat mijn hart wederom in diepe beroering –zo’n diepe herkenning voelde ik:

Iemand die verliefd wordt, begint vanzelf te zingen. Dit gebeurde ook met Franciscus. Telkens wanneer hij naar de zon, de maan, of zelfs maar de kleinste dieren keek, begon hij te zingen en in zijn loflied nam hij alle andere schepselen mee. Hij communiceerde met heel de schepping. Hij preekte zelfs tot de bloemen en nodigde ze uit God te prijzen en lief te hebben, alsof hij met redelijke wezens te doen had. Zijn respons op de schepping oversteeg iedere intellectuele beschouwing of economische berekening.

Immers voor hem was ieder schepsel een zuster, met hem verbonden door warme banden van genegenheid. Zijn leerling Bonaventura vertelt dat Franciscus zag dat alle dingen een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Die gedachte vervulde Franciscus met een intense compassie en daarom noemde hij de schepselen, hoe klein ze ook waren, broeder of zuster.**

Ooit, toen ik me in de mystieke koran verdiepte, las ik daar een vers dat alles in de schepping Gods glorie bezingt. De vogels, de dieren, de engelen… alles zingt het loflied over Gods schepping. De Mystica voelt dat dit waar is, en betrapt zichzelf er ook regelmatig op dat ze spontaan begint te zingen als ze buiten is –over de schoonheid en de verbondenheid van alle dingen, klein en groot.

Deva

Hier raken we ook, tot slot, aan het Devabewustzijn. Het Devabewustzijn weet, dat het meer is dan slechts één bepaalde levensvorm zoals mens of dier of plantwezen. Het overstijgt het menselijk bewustzijn en weet dat het alles kan zijn wat zich in de schepping bevindt. Behalve mens kan het op aarde ook dier, plant of de bergen worden; of de lucht, de zee, het water, de wind en de ijzige kou van een sneeuwwinter. Toen het begin maart zo ijzig koud was in ons land, voelde ik pijn in mijn hart vanwege alle dieren die dit niet zouden overleven. Totdat mijn innerlijke Mystica mij de ijzige kou zelf liet worden. Ik ervoer toen hoe ik de wereld liet verstillen en de dieren in slaap suste, verdoofde en met instemming van hun eigen hogere zelf naar huis haalde. Dit nam overigens niet weg dat mijn fysieke zelf de dieren te hulp schoot, en mijn geestelijke zelf voor alle dieren bleef bidden die onder de kou te lijden hadden (en haar moederlijke engelenzelf de opdracht gaf om beschermengelen naar de dieren te brengen).

Mystica, Meester of zelfs Deva: met de lente-equinox voor de deur raakt de ijzige kou binnenkort uit de lucht en kunnen we de hele schepping weer zien opbloeien. En een volgende stap in onze spirituele groei gaan zetten. We leven in een ongekende tijd met een groot scala aan mogelijkheden op het vlak van onze zielengroei. Zelfs zij die in een eerder leven (bijvoorbeeld Atlantis of Egypte) tot grote hoogten waren opgeklommen, krijgen nu een kans om nog verder door te stoten en te evolueren. Geen enkele spirituele of mystieke traditie op aarde heeft tot nog toe volledig in kaart kunnen brengen, wat we vanaf nu binnen ons uitdijend bewustzijn mogen gaan ervaren. Laat de Meester in jou daarom deze (nieuwe) lijnen in kaart brengen, de Mystica je (nieuwe) schepping van binnenuit ervaren en de Deva moeiteloos overal tussendoor bewegen. Om met de onvergetelijke woorden van Ramses Shaffy af te sluiten: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En nog zoveel meer, want daarom zijn we hier.

Noten:
*sommigen spreken van 12 chakra’s, anderen van 13 of meer. Ook hierbij is het goed je eigen intuïtie en zielenrichting te volgen, omdat je eigen zielendraad goed weet welke voor jou het meest geschikt zijn om te openen (we hebben immers niet allemaal hetzelfde pad gelopen).
**woorden van Paus Franciscus, Encycliek Laudato Si, nr. 11 (tekst bij het beeld van Franciscus in de Broederenkerk te Deventer). Deze kerk, officieel de rooms-katholieke Sint-Lebuïnuskerk, werd gebouwd tussen 1335 en 1338. Voordat de kerk werd gebouwd, was op die plaats rond 1300 al een klooster gesticht door de minderbroeders franciscanen (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Broederenkerk_(Deventer))

N.B.: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie- & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga steeds meer een staat van genade/grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel en ontvang een korte healing. Ideaal voor de kleinere beurs of om uit te proberen of dit bij je past… klik hier.

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).