De ogen van Jezus en Osiris en de wederopstanding van het Heilige Mannelijke

De ogen van Jezus en Osiris en de wederopstanding van het Heilige Mannelijke

Door Wytske Jónás, 15 oktober 2017

De ogen van Jezus

Jezus verschijnt in mijn gezichtsveld. Zijn ogen kijken mij indringend aan en zien mij recht in mijn ziel. Maar bovenal zijn ze liefdevol, heel liefdevol. Zo´n zuivere liefde te ervaren uit zulke mooie ogen raakt mij diep in mijn kern. Ik wend mijn gezicht af en voel enkele tranen in mij omhoogkomen. Zoveel mannelijke zuivere, mooie en vooral onvoorwaardelijke liefde ben ik niet gewend, realiseer ik me. Jezus’ ogen blijven mij doordringend aankijken, als willen ze mij iets leren over een wond in mijzelf. Ik begrijp het ogenblikkelijk. Diep, heel diep in mijn wezen ligt een innig wantrouwen verscholen ten opzichte van het Heilige Mannelijke. En dus ook ten opzichte van het mannelijke en de God in mijzelf. Jezus’ liefdevolle ogen leren mij dat het belangrijk is om mijn innige vertrouwen ten opzichte van de mannelijke energie te herstellen.

Deze blog gaat over de wederopstanding van het Heilige Mannelijke en het opnieuw tot in het diepst van ons wezen leren vertrouwen op de mannelijke energie in onszelf, die tevens de mannelijke kant van God binnenin onszelf is. Het is een krachtig en actueel thema op dit moment voor een grote groep vrouwen en mannen (ja, voor beide geslachten). Onze ziel is op zoek naar volmaaktheid, haar oorspronkelijke staat die ze had voor ze de ervaring met dualiteit en polariteit op onze planeet aanging. Die dualiteit maakte dat ze haar éénheid, waarin ze zowel God als Godin in zichzelf besloten was, opsplitste in tweedelingen –zoals mannelijk versus vrouwelijk, of licht versus schaduw. Dit deed ze om het voor zichzelf mogelijk te maken deze dualiteit ten volle te ervaren.

Nu verlangt onze ziel weer terug naar de eenheid, naar het voltrekken van het Heilige Huwelijk tussen deze tweedelingen. In onze huidige tijd ronden veel zielen de dualiteitservaring af en is de volgroeide ziel onderweg naar huis naar eenwording met haar Schepper. Die Schepper zijn wij zelf (onze IK BEN of monadische of Goddelijke Zelf) en omdat Wij Zijn Die We Zijn zijn we tevens de Schepper op het allereerste niveau van de Schepping. Ons ‘individuele’ Goddelijke Zelf is daar rechtstreeks mee verbonden omdat we allemaal als cellen en atomen deel uitmaken van het lichaam van deze grote Schepper. Wij zijn de Schepper, het proces van Scheppen en de Schepping gelijktijdig. Teruggaan naar huis, naar het hart van de Schepper betekent overigens niet dat we ons lichaam of dit leven zullen verlaten. Het betekent het gradueel en trapsgewijs inbrengen van licht tot in onze fysieke cellen opdat we hier op aarde ons Goddelijke Zelf of IK BEN kunnen belichamen.*

Heilig Huwelijk

Voordat we echter deze eenwording kunnen volbrengen, dienen we eerst het Heilige Huwelijk in onszelf te voltrekken. Dit betekent dat het mannelijke en het vrouwelijke deel van onze ziel samenkomen en dat we het innige huwelijk tussen God en Godin in onszelf ervaren. Daarvoor is het belangrijk dat beide delen niet langer gewond, maar in hun oorspronkelijke staat, stralendheid en glorie hersteld zijn. Dan wordt het vrouwelijke het Heilige Vrouwelijke en het mannelijke het Heilige Mannelijke in onszelf. De afgelopen jaren hebben we als collectief (met name de vrouwen onder ons, maar ook vele mannen!) eerst het Heilige Vrouwelijke met de integratie van de ´donkere godin´ helpen terugkeren in ons bewustzijn. Dit heeft ons de weg naar het Hart geleerd en leert ons dit nog steeds. Het doorlopen van dit proces betekent het laten indalen van het vrouwelijke deel van ons Hogere Zelf (we hebben meerdere hogere zelven, die ons bij ons proces helpen).

Nu is het dan de beurt aan het Heilige Mannelijke om terug te keren in ons bewustzijn. Echter, pas onlangs realiseerde ik me dat het mannelijke dieper verwond is geraakt dan ik tot dan toe besefte. Of beter: dat er in mijzelf op een diep niveau nog immer wantrouwen huisde tegen de integriteit en liefde van het mannelijke en dus de God in mijzelf. Al gauw ontdekte ik dat dit ook bij mijn cliënten (want in mijn praktijk werkt alles via synchroniciteit) speelde. Wat blijkt nu? We durven het Heilige Mannelijke nog niet helemaal toe te laten omdat we het ooit zelf in de kerker van onze ziel hebben gestopt. De reden hiervoor is dat we vanuit of met de mannelijke energie ooit op zielsniveau kwetsuren hebben opgelopen. Hetzij in dit huidige leven, hetzij in (een) eerdere incarnatie(s). En daarbij hoeft het niet altijd om een aardse ervaring te gaan, zoals uit het verslag onderaan deze blog blijkt.

Macht, Kracht en Goddelijke Wil

Veel van de pijn gaat over het misbruik van de straal van macht. We ondergaan als zielen allemaal inwijding op de diverse stralen en daarbij leren we deze goddelijke energie en eigenschappen te hanteren en toe te passen op het aardse niveau. Twee belangrijke stralen zijn die van Liefde en Wijsheid. Een derde belangrijke voor onze aardse initiaties is de straal van Macht (en Kracht). Niet toevalligerwijze gaat veel van de kritiek op het patriarchaat of de mannelijke overheersing in onze samenlevingen over het toepassen van juist deze straal van Macht en Kracht. Macht en Kracht liggen nog altijd gevoelig gezien onze ervaringen in het collectieve geheugen. De ziel op weg naar bevrijding en vrijheid wenst echter niets liever dan het in vrijheid leven van deze goddelijke energie, die tevens verbonden is met de goddelijke Wil en het keelchakra.

Voor veel vrouwen en ‘zachte mannen’ ligt hierin de grootste gevoeligheid: hetzij omdat ze hebben moeten buigen voor de wil van anderen, hetzij omdat ze zelf ooit radicaal op zielsniveau hebben besloten om deze energie af te wijzen (en dikwijls allebei). Dit laatste gebeurde veelal als gevolg van zelfveroordeling na een leven waarin ze de goddelijke Macht en Kracht niet integer hadden gebruikt. ‘Nooit meer wil ik zo machtig en krachtig zijn’, is daarbij een veelgehoorde uitdrukking. Wie echter dit besluit neemt tijdens een terugblik op zijn/haar leven, zet hiermee gelijk de energie ‘vast’ en kan hierdoor ook inderdaad niet meer vrij beschikken over zijn of haar macht en kracht. Reïncarnatietherapeuten ervaren regelmatig in hun praktijk dat slachtoffers van de kracht, macht en wil van anderen niet zelden gedreven worden door een diepe, inwendige angst om ooit opnieuw ‘de dader’ te zijn. Slachtoffer- en daderenergie liggen dicht bij elkaar, omdat ze twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Helen van de ervaring

De afgelopen paar weken hebben diverse vrouwen en enkele mannen in mijn praktijk ervaren hoe ze ooit zelf op zielsniveau de toegang tot hun eigen kracht en macht geblokkeerd hebben. In hun huidige leven verlangen ze over het weer vrij beschikken hierover, omdat het hun aan energie en daadkracht ontbreekt om hun wensen en ideeën te verwezenlijken of voor zichzelf op te komen. Allen ervoeren tijdens de sessie hoe het was om (weer) vrij toegang hiertoe te hebben, maar ook tot welke excessen dit geleid had in de betreffende incarnatie. Ze hadden ermee gemanipuleerd, verkracht en/of gemoord. Na afloop van dat leven hadden ze zichzelf hierom veroordeeld en besloten om nooit meer zoveel macht en kracht tot hun beschikking te hebben.**

Wanneer zo’n ervaring loskomt tijdens een sessie, wordt er veel aandacht besteed aan het helen en integreren op zielsniveau en het verkrijgen van bewustzijn over wat er gebeurd is. Immers, zo’n leven is vaak spectaculair om her te beleven –zeker wanneer je deze kracht nooit gevoeld hebt in je huidige leven- maar het herbeleven is niet de essentie. Waar het om gaat is het weer vrij toegang te verkrijgen tot de energie van Kracht en Macht (en Goddelijke Wil) zonder de angst om hier misbruik van te maken. Om die reden wordt er tijdens de sessie gewerkt met zelfvergeving, het openen van het hartchakra, innerlijke alchemie en transformatie van deze oneigenlijk gebruikte energie en overgave aan de Goddelijke Wil –die immers op wezenlijk niveau de wil is van ons eigen Goddelijke Machtige Zelf.

Ook wordt de verbinding hersteld met de straal van Kracht en Macht. Dat gebeurt op een manier die bij iemand zelf past, maar een van de manieren waarop je dit kunt doen, is door je te verbinden met aartsengel Michaël en één van de meesters op deze straal (bijvoorbeeld El Morya). En ook door je keelchakra tezamen met de kracht van het gesproken woord weer in balans te brengen. Er is door de eeuwen heen veel verkondigd uit naam van het Heilige Mannelijke, dat hiermee echter niet overeenstemde. Gehele religieuze doctrines zijn hieromheen opgebouwd en aan de andere kant zijn vele stemmen, die een andere waarheid verkondigden, tot zwijgen gebracht. Hiermee werd tevens het Heilige Huwelijk onderuit gehaald, omdat noch het mannelijke noch het vrouwelijke in balans waren. We leven nu in een gezegende tijd waarin we zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie van onze ziel mogen helen en ons opnieuw kunnen opmaken voor wat misschien wel de grootste initiatie van onze ziel is: haar Heilige Huwelijk, eerst in zichzelf en daarna met haar Schepper (die vrouw noch man is, maar allebei).

De ogen van Osiris

Al een paar keer voel ik de aanwezigheid van Osiris tijdens enkele sessies die ik geef. Osiris blijkt verbonden met deze cliënten en hij komt erbij om te helpen. Ik weet dat zijn intenties zuiver zijn, maar ik voel ook enige aarzeling in mij. Ik durf hem niet volledig toe te laten en het lijkt wel alsof ik hem niet helemaal vertrouw, hoewel hij Isis’ geliefde is. Ik werk veel en graag met Isis samen, en kan mijn vinger niet helemaal op dit wantrouwen leggen. En ik durf Osiris al helemaal niet recht in de ogen aan te kijken.

Niet lang daarna vind ik de verklaring voor dit wantrouwen. Tijdens een zielenreis verschijnt Osiris opnieuw en samen reizen we naar Orion. Daar blijk ik in een andere laag van mijn wezen wisselend deel te hebben uitgemaakt van het bewustzijn van Osiris en van Seth- zijn tweelingbroer. De twee broers zijn als licht en schaduw ten opzichte van elkaar en Seth staat Osiris naar het leven. Ze strijden met elkaar. Dat oorlog voeren gebeurt op kosmisch niveau en loopt uit de hand. Hele planeten worden uit hun omloopbaan gebracht, alsof het speelballen zijn waarmee geknikkerd wordt. Er is totaal geen besef van verantwoordelijkheid.

Mijn bewustzijn blijft heen en weer gaan tussen Seth en Osiris en ik weet dat ik hen allebei ben. Ze hebben zich alleen opgesplitst in twee: in licht en donker. Ik word de oorlog beu en wil ermee stoppen. Op dat moment besef ik dat mijn bewustzijn nog altijd met deze oude energie van Orion verbonden is, terwijl het nieuwe Orion reeds lang ‘geascendeerd’ is in bewustzijn en Seth ook allang weer opgegaan is in Osiris. Ik voel dat het tijd is om deze oude energie en vooral oude angst los te laten en te transformeren. En niet langer ben ik bang om Osiris in de ogen te kijken. Nu, wanneer hij tijdens een sessie verschijnt, ben ik blij dat hij er is en durf ik hem in alle vertrouwen toe te laten.

Uiteraard staat Osiris voor de Heilige Mannelijke energie die nu in ons bewustzijn mag terugkeren. Opmerkelijk genoeg gaat de kern van het mythische Osirisverhaal over zijn wederopstanding, en wel met behulp van de vrouwelijke energie van zijn geliefde Isis! Zij is degene die hem uit de dood helpt te herrijzen, o.a. door hem een nieuwe fallus aan te reiken. Ze heeft de versplinterde delen van zijn in stukken gehakte lichaam bij elkaar gevonden en met haar geneeskracht en magie geheeld, maar heeft zijn penis niet meer kunnen vinden. In plaats daarvan biedt ze hem een gouden fallus aan, die ook symbool staat voor de veredeling van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Hierna kan hun goddelijke kind Horus verwekt worden…

 

Noten:

*Ik ben gebonden aan het gebruik van woorden voor een proces dat zich momenteel vooral mystiek en metafysisch afspeelt bij ‘naar huis kerende’ zielen. Het is lastig om de juiste woorden te gebruiken en ik nodig je uit tussen de regels door te lezen of het in je eigen woorden of idioom te parafraseren. 
** Hoewel ook vrouwen wel degelijk de energie van Macht en Kracht kunnen misbruiken en ook misbruikt hebben, gingen al deze cliënten terug naar een ervaring als man. Kennelijk was de thematiek vooral het terughalen van verloren mannelijke zielsdelen, om de weg te plaveien voor de terugkeer van het Heilige Mannelijke.

Nieuw! Tijdelijke Aanbieding: een healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’. Klik hier

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).