De sleutel van je ziel… ligt in je hart

Door Wytske Jónás, 28 december 2019

Het einde van 2016 betekent voor veel mensen een inwijding of een kans om oude patronen en ballast los te laten. Geest klopt steeds hoorbaarder aan de poort van deze mensen: “Hoor eens, er is geen verschil tussen jou en mij. Jij bent Mij.” Een update over ascentie en het pad er naar toe. En hoe meditatie vanuit je hart je in verbinding met je ziel kan brengen.

Het pad ernaar toe…

De afgelopen weken stonden voor mij in het teken van een belangrijke inwijding op zielsniveau. Ook bij een aantal van mijn cliënten ervaar ik dat hun ziel op het punt staat de volgende drempel over te gaan in hun leer- en ontwaakproces. Het is bijzonder om hen nu in hun proces bij te mogen staan, vooral ook omdat we momenteel de afronding van 2016 naderen: een jaar dat de vibratie van ‘9’ (2+0+1+6) in zich droeg, en ‘9’ staat voor voleinding, voltooiing, vervolmaking. 2017 draagt de vibratie van ‘1’, dat staat voor een nieuw begin. Maar voor het zover is, mogen we (of hebben we dat al mogen doen) nog oude patronen, ballast en karmische verwikkelingen loslaten die we voor onze (zielen)groei niet meer nodig hebben.

Voor iedereen gaat dit proces anders in zijn werk. Zelf merk ik dat mijn ziel nu erg actief is, ook ’s nachts in de astrale velden. Deels komt dit doordat ze sinds een maand–met goddelijke instemming- de ziel van een andere, dierbare persoon heling en huisvesting biedt. Dat wil zeggen, delen van de ziel van die persoon krijgen bij mij een kans om te helen om daarna bij die persoon terug te keren. Dit is een situatie die niet veel voorkomt, maar die op ‘hoog niveau’ is goedgekeurd, omdat het ons beider hoogste goed dient. Regelmatig ervaar ik beelden en herbelevingen uit dit en vorige levens van deze persoon, die ik mag helpen transformeren. Het is een bijzonder proces, dat aan de ene kant veel energie vraagt (en daarom ook veel rust) en aan de andere kant zeer leerzaam en verrijkend is.

Bij een cliënte gebeurde iets soortgelijks met de ziel van een niet-geïncarneerd wezen. Het betrof haar jaren geleden geaborteerde kindje dat zo alsnog de heling kon ontvangen, die het alleen bij haar kon krijgen op deze manier. Veel andere cliënten hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het helen en omhelzen van hun innerlijke kinderen, het ontvouwen van het verhaal van hun ziel en het loslaten van blokkades, koorden en soms zelfs vloeken. Eigenlijk is er maar één plaats waar we dit het allerbeste kunnen doen: in ons hart. Door regelmatig in ons hart te keren en te voelen wat hier leeft, en door dankbaarheid, liefde, compassie en vergeving te ontwikkelen, zetten we de grootste stappen in onze eigen zielengroei. Dan gaat onze groei ook met de minste pijn gepaard, omdat we vanuit inzicht leren begrijpen en compassie leren voelen voor onszelf.

Maar… juist dit is een stap die haast makkelijk lijkt te worden overgeslagen door lichtwerkers en mensen die werken aan hun ‘soulhealing’! Ik ontmoet live en virtueel veel mensen die hun ‘antwoorden’ van buitenaf verwachten. Die alles lezen wat los en vast zit op internet en daardoor in verwarring raken. Dit terwijl ieder met een uniek pad hier op aarde is gekomen in deze incarnatie. De enige manier waarop je te weten komt wat je hier doet of waarom je hier bent, is het verhaal van je ziel zich te laten ontvouwen in je hart. Daar zijn twee goede manieren voor: zoals gezegd door in ons hart te keren en ook door regelmatig te mediteren, dit laatste wanneer mogelijk eveneens vanuit je hart*. Een goede en belangrijke aanvulling hierop zijn een goede gronding (verbinding met het hart van moeder Aarde en het aardesterchakra) en een dagelijkse energetische hygiëne, oftewel het in beheer nemen van je eigen energie.**

Hoe meer je in je hart gecentreerd bent, hoe makkelijker je ziel en je intuïtie met jou kunnen communiceren. Ook voor wie verstandelijk is ingesteld en de neiging heeft te twijfelen aan wat hij of zij doorkrijgt (verzin ik dit? Klopt dit wel?) is het een hele geruststelling om na enige oefening het verschil tussen gedachten vanuit het hoofd en ingevingen vanuit het hart te ervaren. Er is verschil tussen beide ‘doorgeefluiken’ en de ziel communiceert via een geheel eigen taal, die alleen het hart verstaat. Het lijkt een beetje op droomtaal, en ook wordt veel via symbolen, energieën, kleuren en verhalen doorgegeven. Het is tevens de taal waarmee je onderbewuste met jou communiceert, en je kunt er veel van leren over je eigen pad en groei.

Eenmaal op het pad…

Eenmaal in je hart aangekomen begint zoals gezegd het verhaal van je ziel zich heel eenvoudig te ontvouwen. Vanaf dat moment is het goed om een soort dagboek bij te houden van je ervaringen. Vooral ook van je dromen, meditaties en –als je die hebt- ervaringen tijdens regressies (bijvoorbeeld uit vorige levens). Je zielenverhaal is uniek en bevat een rode lijn die door jou ontdekt wil worden. Omdat we geest in een lichaam zijn, en dus nog steeds te maken hebben met de voorwaarden waarvoor het leven in een lichaam ons stelt, is het belangrijk om de beelden en verhalen die we doorkrijgen zelf ‘lichaam’ en voeding te blijven geven. Dit geldt met name voor beelden die we ontvangen over wie we werkelijk (kunnen) zijn: God/Godin/Bron/Geest in een tijdelijke, menselijke driedimensionale ervaring die zich gaandeweg zijn multidimensionale aspecten en oorsprong begint te herinneren.

Alleen een beeld ontvangen in een droom of meditatie is echter dikwijls niet genoeg: we worden uitgenodigd er wat mee te doen. Hebben we iets te helen? Is het een mogelijkheid of een ‘toekomstbeeld’ dat we te zien krijgen? Ga dan aan de slag ermee. Werk eraan of laat het gebeuren. Het is immers meestal nog niet in onze aardse dimensies gemanifesteerd. Wij als medescheppers van de Bron zijn hier om deze mogelijkheden en toekomst te creëren! Wanneer we er niets mee doen, kan het gebeuren dat niets ervan verwezenlijkt wordt – en dat zou zonde zijn. Bron/Geest en onze ziel hebben ons persoonlijke aardse zelf nodig om datgene wat we voorgespiegeld krijgen te kunnen verwerkelijken in onze dimensie. En zij scheppen er vertrouwen in dat wij dit kunnen (waarom? Op een diep niveau omdat wij de Bron of de Geest zelf zijn die onszelf onze eigen mogelijkheden en toekomst voorspiegelt.).

Onze ziel bevindt zich precies tussen de eenheid vanuit de Bron/Geest en de dualiteit van de aardse dimensie in.** Ascentie nu gaat erover dat onze ziel zich helemaal bevrijdt en opstijgt uit het experiment dat ‘het leven in de derde dimensie’ voor ons betekend heeft. De ziel ‘ontwaakt’, tikt ons wakker en begint rechtstreeks met ons te communiceren zodra we steeds meer in ons hart komen en ons hartchakra geopend is. Wat een kans in deze tijd voor veel zielen in hun huidige incarnatie(s)! Het is een kans om de ziel opnieuw te laten versmelten met de ‘monade’ (onze zielengroep) en vervolgens verder terug te evolueren naar de Bron/Geest met alle ervaring over zichzelf als Bron/Geest die zij rijker geworden is!

De eerste stappen zijn echter het belangrijkst…

Voor wie dit moeilijk vindt: het is mijn persoonlijke ervaring dat je maar een paar belangrijke stappen hoeft te zetten hiervoor. Wanneer je deze eenmaal gezet hebt, gaat alles daarna automatisch en word je aan alle kanten bijgestaan. Die stappen zijn dat je je persoonlijke zelf en je persoonlijke wil ‘overgeeft’ aan de hoogste en meest goddelijke emanatie (projectie) van je Zelf: Bron/Geest/ God(in) of de Goddelijke Wil- en natuurlijk is het eigenlijk andersom: jij als persoon bent een goddelijke emanatie van jezelf als Geest/Bron/God(in)-alleen ben je dit vergeten. Je geeft Bron/Geest/God(in) hiermee de ruimte om met en via jou te werken en zich uit te drukken. Hoe eenvoudig dit voor sommige mensen misschien is, zo moeilijk is dit voor veel andere mensen: het vraagt je om je ego in dienst te stellen van het hoogste Goddelijke Goed en de Goddelijke Wil. Een grote en soms onoverkomelijke opgave voor velen.

Een tweede belangrijke stap is jezelf te openen voor het verhaal van en de vereniging met je ziel. Je ziel is het dichtst bij jou betrokken en je ascentie doe je samen met haar, zowel op het niveau van je ziel als op collectief niveau (want hoe meer ons bewustzijn zich opent, hoe meer we realiseren dat we allen één zijn en dat zelfs de goden, engelen en meesters die we ‘channelen’ aspecten en functies van ons grotere Zelf zijn). Zoals gezegd lukt dit het beste wanneer we ons hart volledig openstellen en ook steeds meer vanuit ons hart gaan leven. Een volledig geopend hartchakra is zelfs in staat om alle andere chakra’s op de frequentie van Liefde te brengen en daarmee op een hoger niveau te laten functioneren.

Zodra je zelf een brug hebt aangelegd naar je ziel en jezelf als Geest, zal deze laatste de brug helpen afbouwen. Het is het moment waarop de meester aan zijn leerling verschijnt. Dit kan een aardse leraar of meester zijn, maar ook leraren en meesters die reeds opgestegen zijn. Het kan er één zijn, maar ook meerdere of elkaar afwisselende- al naargelang je leerproces. Dit gaat meestal helemaal vanzelf en vaak in eerste instantie (deels) onbewust, afhankelijk van het licht van onze ziel en de bereidheid ons ego over te geven. Waar het om gaat, is dat dat deel van ons Zelf dat onze ervaring in de stoffelijke werelden heeft opgedaan, opnieuw uitgelijnd wordt met het eeuwige atoom van ons Wezen. Om dit te bereiken, ontvangen we leringen, adviezen en richtlijnen in zowel onze dromen, meditaties als ons dagelijkse leven. Ziel en het zichzelf als god herontdekkende zelf kunnen niet anders dan zich opnieuw met Geest/Bron/God(in) verenigen zodra daarvoor van ons en onze ziel de impuls uitgaat.

Voor veel zielen komt het experiment ‘dualiteit en afgescheidenheid van de Geest/Bron/God(in) ervaren’ nu ten einde. Het is tijd onze symbolische tenten op te slaan en verder te trekken om aan de roep tot ascentie (opstijging terug naar eenheid en Liefde vanuit en met de Geest/Bron/God(in)) gehoor te geven. Dit betekent niet dat we dan meteen onze lichamen zullen verlaten, zoals in vroegere teksten over alchemie of in het Nieuwe Testament verhaald werd. Integendeel, omdat onze planeet mee-ascendeert, worden we gevraagd om Geest/Bron/God(in) ook fysiek te belichamen. Dit gebeurt o.a. door onze mentale, emotionele, fysieke en spirituele lichamen met elkaar te verbinden en uit te lijnen met de goddelijke energie. En natuurlijk door vanuit ons hart te leven en Zijn.

De goddelijke belichaming vraagt voorts volledige ‘descentie (afdaling)’oftewel volledige acceptatie en omarming van ons leven hier op aarde, en het dragen van medeverantwoordelijkheid en liefde voor onze planeet die zelf ook een bewustzijn heeft. Zij heeft ons gedurende vele duizenden jaren de kans gegeven heeft om ons -als afgescheiden godsvonkjes- onze eigen goddelijkheid in totale afwezigheid van het gevoel van deze goddelijkheid te laten ervaren en herinneren. Het was niet bepaald moeilijk om ons gevoel van goddelijkheid volledig te verliezen. Daar hebben de sluiers tussen de werelden, ons ‘ingeperkte’ brein en DNA, en ingeplante gevoelens als schuld en schaamte wezenlijk aan bijgedragen! En ook ons collectieve karma. Voor wie hier klaar voor is, komt aan dit alles nu een einde.

Zodra we bereid zijn om zelf de eerste belangrijke stappen te zetten, komt Geest ons tegemoet en vertelt ons: “Hoor en Zie, je hebt je vrijwillig van Mij afgescheiden en bent volledig bewust de ervaring van onbewustheid en vergetelheid ingegaan. Je hebt je bewustzijn zodanig ingeperkt, dat je je vele incarnaties alleen maar bewust kon zijn van je stoffelijke incarnatie. Anders was het plan niet geslaagd omdat je niet zou hebben kunnen voelen en denken vanuit een afgescheiden zelf. Je hebt Mij hierdoor enorm geholpen en Mij veel over Mijzelf geleerd. Je hebt je ook bewonderenswaardig zelf proberen op te trekken door je brein te ontwikkelen en onderzoeken. Maar je brein alleen kan je geen eenheid en multidimensionaliteit laten ervaren. En daarom ben ik nu hier om Jou eraan te herinneren dat er geen verschil is tussen Jou en Mij. Jij bent in vele dimensies tegelijk aanwezig en onderdeel van de Eenheid. Jij bent Mij in een menselijke gedaante en nu is het tijd om kennis te maken met alle andere aspecten van Jouzelf in deze en alle andere dimensies. Welkom thuis. Het experiment is afgelopen. Je mag jezelf weer herinneren wie je bent. Jij bent Mij: God.”

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.

Noten:

*hiermee bedoel ik niet zozeer de ‘gedisciplineerdere’ vormen van meditatie die zijn bedoeld om onszelf helemaal te legen, maar vooral de meditaties waarbij we ons hart openstellen om te ontvangen. En ja, soms moeten we ons daarvoor eerst helemaal leegmaken van conditioneringen en denkbeelden die wij en onze cultuur geschapen hebben. Mijn ervaring is echter dat wanneer we contact leggen en verbinding maken met ons hart, we ons eigen verhaal te zien en te ervaren krijgen.
**zie Energie in Eigen Beheer (Master your Energy!)
***onze aarde maakt momenteel de transformatie naar de vijfde dimensie door waarbij de ervaring van dualiteit steeds meer plaats zal maken voor de ervaring vanuit eenheid. Wanneer onze mentale, emotionele en fysieke lichamen eenmaal op de vijfde dimensiefrequentie vibreren, bestaat er geen sluier meer tussen de dimensies en kunnen we ook moeiteloos in verbinding zijn met de hogere dimensies.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Voor hypnotherapie geldt, dat wie hiervoor aanvullend verzekerd is, ook in 2017 in aanmerking kan blijven komen voor vergoeding. Informeer hiervoor bij je verzekering, of ze hypnotherapie dekken.