De terugkeer van de stralen en onze bergkristalessentie

Door Wytske Jónás, 11 november 2016

rock-crystalKristallen zijn niet alleen mooi, ze kunnen ons ook helpen verbinden met oude wijsheid en andere dimensies. Zo hou ik ervan om met kristallen te mediteren en ze te gebruiken bij healing gedurende sessies. Dat laatste doe ik wanneer ik intuïtief doorkrijg dat ik een bepaald kristal hiervoor mag gebruiken. Ook ‘lees’ ik graag kristallen, het voelt voor mij dan net of mijn bewustzijn wordt gefinetuned om toegang te krijgen tot waardevolle informatie.

Onlangs spraken mijn kristalmaatje en ik weer af voor een ‘kristallenlezensessie’. Hij heeft mooie kristallen die hij dan meeneemt en waar ik me op afstem. Tevens is hij voor mijn gevoel een van de oude hoeders van de kristallen, en heeft hij hier veel mee gewerkt in het verre verleden- ten tijde van Lemurië. Hieronder lees je de informatie die ik tijdens onze laatste sessie mocht doorkrijgen, en die graag gedeeld wil worden met de wereld. Het is zowel een persoonlijke ervaring als een boodschap over de terugkeer van de stralen in ons bewustzijn.

Cirkel van twaalf

Allereerst stemde ik me af op een prachtig Lemurisch kristal. Ik voelde al snel de enorme krachtige energie ervan die mij naar binnen deed trekken, naar een wereld zowel binnenin als buiten mijzelf die erop wachtte opnieuw tot leven gewekt te worden. Vrijwel meteen bevond ik me in een cirkel rondom een centraal persoonsfiguur die door twaalf andere figuren –waarvan ik er één was- omringd werd. Deze centrale figuur –mijn kristalmaatje in zijn huidige leven- was bezig energie op te vangen die boven hem vandaan kwam. Hij bundelde en kanaliseerde de energie zodanig, dat deze daarna in 12 stralen uiteenviel. Die stralen werden vervolgens door een van ons opgevangen.

violetflame2Hoewel alle stralen voelbaar aanwezig waren, werd ik me op dat moment alleen bewust van de violette straal. Geen verrassing voor me, omdat ik al door vele levens heen met deze straal werk. Ik ving de violette straal op en het was de bedoeling dat ik deze ging verankeren en meedragen waar ik ook naar toe ging. Het werd ook duidelijk dat we alle twaalf ieder onze weg zouden gaan, en dat ik de violette straal zou meenemen.

Tegelijkertijd werd ik me ervan bewust dat op datzelfde moment op meerdere plaatsen op aarde iets soortgelijks gebeurde in soortgelijk samengestelde groepen. Één centrale figuur ving de bundel van lichtstralen als geheel op en gaf deze door in uiteenlopende stralen met uiteenlopende kwaliteiten aan een kring van toegewijden. Er werd niet gesproken en de energie zelf ging ook niet door deze centrale figuur heen- zij werd alleen opgevangen en in uiteenvallende stralen doorgegeven.

Op dat moment gebeurde er nog iets anders: ik werd een oud gevoel gewaar, een gevoel van afscheid moeten nemen en het opkomen van een licht verdriet hierover. Dit afscheid heb ik al vaker herbeleefd, en de betekenis ervan was me bekend. De tijden gingen veranderen en het was belangrijk dat de kennis en de kwaliteiten van de stralen behoed, veiliggesteld en verder doorgegeven zouden worden. Dat betekende dat we als groep uit elkaar moesten gaan. De violette straal stond voor transformatie en vanaf dat moment zou ik haar behoeden en ankeren waar ik ook kwam.

lemurian-seed-2
Lemurisch zaadkristal

Wat echter nieuw voor mij was, was dat ik nu pas gewaarwerd welke zware taak er mee gemoeid zou zijn. De violette straal was geen lichte straal en haar vele hoeders hadden allesbehalve een lichte taak. Wanneer ik kijk naar de rode lijn in vele van mijn latere levens, begrijp ik dit heel goed! Ook in dit leven was het geen makkelijke dienst, omdat de violette straal alles aan de oppervlakte brengt wat gezuiverd dient te worden. De beloning ervan is echter overvloedig: vrijheid, transformatie en de terugkeer van het ware en authentieke zelf.

Op hetzelfde moment dat ik besefte dat de taak van transformatie met de violette straal geen makkelijke zou zijn, werd ik ineens een beetje teruggetrokken richting het centrum waarvandaan de stralen kwamen. Wat er toen gebeurde, weet ik niet precies meer- behalve dat ik minimaal vijf minuten met een grote glimlach van oor tot oor moet hebben gezeten. Ik voelde zoveel lichtheid terugkeren, tegelijkertijd met lichte kleurtjes en zonlicht erbij. En ik voelde me heel gelukkig, ook omdat ik de dag daarvoor tijdens een meditatie de ‘klankkleurlichttrilling’ van mijn ziel duidelijk had mogen ervaren. Die is een en al vrolijkheid, de lichtheid van een feeënziel! Dansend en sprankelend vol licht. Het lijkt wel de energie van een magisch kind, maar dan op zielsniveau. Heel fijn om die energie steeds vaker bij me te voelen, en ook de lichte energie van andere feeën om me heen (ik zie de laatste tijd steeds vaker heldere, schitterende vonkjes licht in verschillende heldere kleuren. Een vriendin van me herkent ze als deva’s).*

Waarom komt juist nu deze boodschap door via het Lemurische kristal? De reden is simpel: de twaalf stralen zijn terug en we mogen er weer mee werken! Na de meditatie realiseerde ik me, dat deze stralen mogelijk overeenkomen met de stralen van de Elohim. De oude kennis en wijsheid rondom deze krachtige energieën beginnen nu ook steeds meer bij ons terug te keren. Misschien ben jij wel een van de vele hoeders van een bepaalde straal die nu weer voor ons beschikbaar is. Sterker nog: het is vrijwel zeker dat je ziel samenwerkt met een of meerdere stralen, omdat elke straal bepaalde kwaliteiten vertegenwoordigt waarbinnen we zelf onze realiteit scheppen! Wanneer je bijvoorbeeld op de violette straal zit, werk je thema’s uit die te maken hebben met het thema transformatie. Elke straal vertegenwoordigt een kernkwaliteit, zoals groen voor ‘genezing’, blauw voor ‘kosmische ordening’ en roze voor ‘onvoorwaardelijke liefde’ kunnen staan. Het is echter te beperkend om elke straal slechts in één woord samen te vatten, en ik nodig je uit voor jezelf in een meditatie te ontdekken welke straal of welke stralen jouw (huidige) leven helpen vormgeven.

colors-of-angelsTijdens onze spirituele groei kan er een moment komen dat we weer uitgenodigd worden bewust te gaan werken met de krachtige en liefdevolle stralen.** In mijn praktijk werk ik er inmiddels mee. Het blijkt daarbij keer op keer dat mensen die (onbewust) met ascentie bezig zijn, automatisch deze ‘nieuwe’ kleurstralen ontvangen die de ‘oude’ regenboogkleuren vervangen. Zo is bij veel mensen niet langer oranje de helende kleur voor het sacraal chakra, maar parelmoerstralend roze! Ook zonder zich van kleurensymboliek bewust te zijn, zien en voelen zij spontaan deze helende kleurenstralen.

Kristallen schedel

De tweede kristallezing deed ik aan de hand van een minischedel van bergkristal, die enige tijd daarvoor was opgeladen naast een grotere kristallen schedel. Mijn kristalmaatje had alleen de kleine schedel meegenomen. Ook de boodschap uit deze lezing was bijzonder. Meteen zag ik inwendig voor mijn geestesoog een wirwar van elektrische stralen in de regenboogkleuren- deze kleuren waren van een andere en minder transparante helderheid dan de kleurenstralen uit de eerste meditatie, ze waren eerder fluorescerend. Binnenin de schedel was het een kruispunt van binnenkomende en uitgaande informatie, en geen daarvan bleef in de schedel opgeslagen. Veeleer was het zo, dat de schedel een ontvangst- en doorgeefstation was voor de informatie.

Het leek haast science fiction, want ineens zag ik een vorm van interstellaire kennis- en informatieoverdracht. Door de schedel en de innerlijke gesteldheid in een bepaalde hoek te draaien, kon de informatie opgevraagd worden die men ergens voor wenste. Zij kwam dan uit een bepaalde richting en leek te worden ingestraald in de schedel. Wanneer de informatie niet meer nodig was, ging zij weer terug of verliet de schedel aan de andere kant. Op deze manier had men toegang tot alle kennis die voorhanden was en waar men ‘klaar’ voor was om die te ontvangen- men hoefde alleen de juiste hoek en rotatiegraden te kennen om zich hiertoe toegang te verschaffen.

Het leek erop dat dit de manier was waarop de interdimensionale communicatie verliep tussen niet-fysieke hoogfrequente wezens, en dat dit ons verleden én onze toekomst weer zou zijn. De tijd van informatie in een hoofd stoppen (‘uit je hoofd leren’) zou hiermee ten einde komen. Duizenden jaren lang had men hier zijn toevlucht toe genomen omdat het hebben van fysieke lichamen ons hiertoe ‘beperkte’. De toegang tot multidimensionale kanalen was geblokkeerd en dus leerden we op een andere manier informatie te vergaren. Van een bergkristalheldere schedel gingen we naar een verdichte variant waarin alle kennis zoveel mogelijk gevangen en vastgehouden werd. En nu, met de toename van hoogfrequente ascentie-energieën, is het weer de bedoeling dat we kristalhelder in ons hoofd worden en ons aansluiten op het kristalheldere hogere bewustzijn.

echnaton
Echnaton die de stralen van Aten opvangt. Hij had een prominente buik.

Een ander aspect dat ik hierbij doorkreeg, is dat het onze buik is die de goede richting zal helpen bepalen. Door onze verbinding met dit centrum te versterken, raken we niet verloren tussen de dimensies en weten we de binnenkomende informatie op de juiste betrouwbaarheid en waarheid in te schatten. Dat is wel nodig als je wilt voorkomen dat je overstelpt wordt met informatie waarvan de zuiverheid niet altijd gegarandeerd is. In het centrum van ons wezen vinden we de juiste weg en het antwoord of ‘iets klopt’. Ook kreeg ik door dat het belangrijk is om onze kleine hersenen, waarin onze (fijne) motoriek ligt, verder te ontwikkelen. Onze kleine hersenen achterin het hoofd (onderkant) zullen ons gaan helpen om alle informatieprikkels en lichtstralen beter door ons lichaam te geleiden. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van soepelheid in ons lichaam, zodat de kosmische energie beter haar weg kan vinden door en via ons lichaam.

Onze lichamen: tempels van licht

Ons lichaam is ont-zet-tend belangrijk, we zijn werkelijk gezegend dat we nu een belichaamd zelf op aarde hebben/zijn. Momenteel worden we omringd door vele helpers –gidsen, opgevaren meesters, engelen, (bevrijde) elementalen, zielen die ons welgezind zijn***- maar wij zijn degenen die een lichaam tot onze beschikking hebben en ons lichaam van binnenuit mogen bezielen. Onze lichamen kunnen we tot tempels van licht ontwikkelen. Daarbij willen onze helpers ons graag ondersteunen, maar zij moeten onze wil respecteren. Ik zag en doorvoelde hoe ons hele lichaam zo zuiver als bergkristal kan worden, in mijn ervaring werden mijn benen en hele onderlichaam de heldere bergkristallen rotsen rondom een klinkklare beek met helder stromend water. Ik werd ter plekke verliefd op bergkristal en kon alleen maar inwendig roepen: Bergkristal! Bergkristal! Wat hou ik van je!

atlantis-lemuria-telos-crystal-cosmic-templeHoe bijzonder is het als wij toestemming verlenen –in de eerste plaats aan onszelf- om ware tempels van licht te worden. Ons lichaam is een cadeautje dat we lang niet altijd dankbaar koesteren. Wanneer we echter ons lichaam weer als geschenk beginnen te ervaren, beseffen we hoe kostbaar en hoe waardevol het is om dit geschenk door te mogen geven aan de aarde. We zijn werkelijk gezegende wezens in deze tijden, waarin we een kans krijgen op het bereiken van meesterschap en verlichting van onszelf en de planeet. Het is een tijd waarin we in een fysiek lichaam de ascentie van de aarde meemaken, waarin we ons weer mogen verbinden met kwaliteiten en talenten uit vorige levens, waarin we onze ziel en ons hoger zelf mogen belichamen en waarin we weer mogen werken met de krachtige hemelse stralen van de Elohim.

In deze tijd waarin de wereld lijkt te kantelen en de dualiteit tot een hoogtepunt lijkt te worden opgevoerd, wordt ons van binnenuit de vraag gesteld: welke wereld willen we belichamen? Die van ons aangepaste incomplete zelf of ons multidimensionale oorspronkelijke Zelf? De meesten van ons hebben deze vraag op zielsniveau reeds beantwoord, en wat we nu gaan meemaken is een tijd waarin we om ons heen ervaren hoe de ene weerstand na de andere zal worden afgebroken en losgelaten. Het is aan ons hoe makkelijk we de weerstand kunnen loslaten en hoe mededogend we hierin naar onszelf en naar de wereld kunnen zijn. De goddelijke stralen zijn terug, en daarmee ook alle oude wijsheid en kennis over onze goddelijke oorsprong… Enjoy the pleasure of coulours, frequencies and life!

NOTEN:
*in die meditatie kwam mijn ziel overigens samen met mijn hoger zelf, dat een veel  vrediger en rustiger energie draagt. Ze zullen de komende tijd steeds nauwer gaan samenwerken binnenin mij.
**zo kreeg ik zelf een paar weken geleden tijdens een droom heel helder door, dat er bij mij nu twee andere stralen bij kwamen om mee te werken. Een van deze twee stralen moest wel eerst opnieuw ‘karmisch vrij’ voor mij vrijgemaakt worden. Ik heb daar eerder over geschreven in een blog over Atlantis.
***Let op: er zijn ook zielen die minder goede bedoelingen hebben, die energie van ons aftappen. Het is belangrijk om te allen tijde goed onze energie te bewaken!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact

fairy