De Vreugde der Schepping –een boodschap van de Elohim (deel 1/2)

De Vreugde der Schepping –een boodschap van de Elohim (deel 1/2)

Door Wytske Jónás, 28 december 2017 (illustraties door Mary van Heijst)

Terwijl ik deze woorden opschrijf, ben ik nog helemaal vervuld van de essence van de Elohim, de ´scheppende krachten´ of, zoals ze ook wel genoemd worden, de bouwmeesters of bouwengelen van dit universum. Overstraald door hun liefdevolle essentie, geef ik hieronder graag hun boodschap aan jullie door.

“Wij, de Elohim, weten dat de schrijfster van deze blog erg geaarzeld heeft om deze boodschappen naar buiten te brengen. ´Waarom zou ik met dit licht naar buiten treden, ik blijf liever op de achtergrond. Ik ben immers heel eenvoudig en zeker niet meer of beter ´spiritueel´ ontwikkeld dan een ander´, is haar gedachte. Wij begrijpen haar, maar vinden haar essentie verrukkelijk. En het is juist die essentie die wat ons betreft meer mag worden verspreid in de wereld. En inderdaad, is die essentie héél eenvoudig -dus wat ze zegt is waar.

Zij heeft iets teruggevonden in haar wezen dat mensen vaak als een van de eerste dingen verstoppen of onderdrukken in zichzelf. Haar aard is die van een onschuldig innerlijk, verrukt en zich altijd verwonderend blij kind. Dat is de manier waarop ze reageert op de wereld en de dingen om haar heen. Of het nu gaat om de kleine fruitvlieg wiens vluchtige leven ze hartgrondig probeert te redden of de imposante en majestueuze eik in het bos die ze spontaan een knuffel wil geven. Onze boodschapster heeft een verrukkelijk innerlijk kind, dat van haar alle ruimte krijgt om de wereld op haar magische wijze te ervaren. En dat maakt dat wij ons makkelijk met haar kunnen verbinden en via haar ons geluid aan jullie kunnen laten horen.

Wij zijn de Elohim, en wij komen als één bewustzijn maar opereren ook apart van elkaar. Wij kunnen ons te allen tijde met elkaar verenigen en samensmelten. Het wordt nu ook voor jullie steeds makkelijker om onze boodschappen te ontvangen. Zo ervoer de schrijfster hoe rond de winterzonnewende (zoals zij dat noemt) het dak van het universum er even afging, waardoor zij opnieuw kon ervaren en toezien hoe haar bewustzijn de weg door dit universum had afgelegd. In een dans gingen haar mannelijke en vrouwelijke essentie voortdurend in elkaar op en blij als ze waren dat ze op dit niveau elkaar hadden teruggevonden, lieten ze elkaar ‘door het dak naar beneden’ zien welke route ze zowel afzonderlijk als gezamenlijk in dit universum hadden afgelegd. Prachtige landkaarten met routes langs verschillende planeten en sterrenstelsels lichtten daarbij voor hun geestesogen op.

Overigens had ze daarvoor al verbinding gemaakt met twee van ons –de Elohimwezens- en tijdens deze innerlijke ervaring kwam daar een derde bij. Wij hadden haar toen voorzichtig gepusht om oude energie die nog met ons te maken had, los te laten omdat het haar anders zou verhinderen met haar bewustzijn verder te reiken. Daar komen we later nog op terug, maar dit loslaten maakte de weg vrij om onze essentie te ontvangen en door te geven. Wij weten namelijk zeker dat onze boodschap vele anderen eveneens zal gaan bevrijden –al is het soms misschien alleen maar op een hogere bewustzijnslaag of via hun hoger zelf dat deze woorden ‘meeleest’.

Lang geleden (in jullie beleving althans, want jullie denken nog in lineaire tijd) zijn veel van jullie enthousiast met ons meegegaan tijdens ons scheppende avontuur binnen dit universum. Jullie hebben mede gecreëerd met ons en zijn in jullie enthousiasme zelf meegereisd op de stralen van liefde en bewustzijn die wij uitzonden. Daarbij gaven wij eerst de verschillende dimensies vorm om vervolgens onze essentie te ‘downsteppen’ via verschillende octaven van bewustzijn. Licht, kleur en klank brachten wij voort en daar zijn jullie op meegereisd –soms zelfs jubelend omlaag geroetsjt (want zo enthousiast waren jullie). Dit alles brachten wij voort als eenheid, maar gaandeweg de dimensies kreeg alles zijn eigen ‘toonaard’ en snelheid; hoe trager de energie werd, hoe meer zij zich verdichtte. Wij ontwierpen de vormen en jullie –die ofwel uit ons eigen hart voortkwamen ofwel nieuwsgierig vanuit een ander en ouder universum mee kwamen doen- voerden deze vormen uit of werkten met de energie van deze goddelijke blauwdrukken.

Het was dikke pret, om het maar even in aardse termen uit te drukken, en een groot feest van ‘vreugde der schepping’ waar jullie en wij allemaal deel van uitmaakten. We hadden letterlijk vrij spel gekregen van de Schepper om een prachtig experiment op te zetten binnen dit universum, dat toen nog leegte was en waar wij naar hartenlust mochten scheppen. Wat gebeurt er als je energie laat vertragen door het opzetten van verschillende lagen van bestaan (dimensies) en je deze verdichte energie zelf gaat belichamen? Onze essentie is altijd in de hogere rijken gebleven (als beveiliging) maar we hebben jullie uitgezonden om dit te ervaren. Jullie zijn dus deel van ons en onze ervaring en aanvankelijk brachten jullie opgewekt verslag uit van wat jullie meemaakten. Die kennis werd samengevoegd met onze ervaring en er ontstond op die manier een soort samengestelde vreugde, kracht, liefde en wijsheid.

Jullie kwamen naar de aarde en werkten daar samen met of werden soms zélf het elementale leven, de uitvoerders en de onderhouders van vorm. Er was een wisselwerking tussen jullie en ons, want natuurlijk waren wij één en delen van ons kwamen als jullie omlaag en vice versa. Er was ook voortdurend communicatie over wat er op de planeet nodig was om een schepping tot leven te brengen. Wij schonken het ´gedachtezaad´ en die had een vruchtbare bodem nodig om in opgenomen te worden. Dit was lang, lang voordat de eerste mens op aarde kwam en jullie oefenden en werkten ook samen met de elementen en de micro-organismen. Wij brachten ook onze vrouwelijke essentie omlaag omdat zij nodig was om leven te baren. Zonder haar bleef alles levenloos, want zij is de levengevende.

Dit alles was een mooie tijd –als je al over tijd kunt spreken. We maakten de weg vrij voor het scheppen van de mens, ons volgende prachtige project waar we veel tijd in staken en waarvoor wij voortdurend samenwerkten met de Wijzen en Grote Wezens uit alle delen van dit universum. Iedereen was in blije afwachting van hoe dit uit ging pakken en veel van jullie (en dus ook van ons) wilden maar wat graag dit mens-zijn gaan ervaren van binnenuit. Sommigen van ons wilden dit niet, maar werden er later toch in meegenomen. Dus werden jullie mens en brachten ook deze ervaring in ons bewustzijn terug wanneer jullie bij ons terugkeerden (tijdens jullie slaap of na dat leven, wanneer jullie uit eigen vrije wil zo’n leven loslieten om terug te keren. In vroeger tijden ‘ging’ je gewoon wanneer je daaraan toe was, er bestonden nog geen ziekten en lichamelijk verval.).

Was het maar zo makkelijk gebleven voor jullie/ons, want dan konden jullie je nu des te makkelijker je oorsprong herinneren! Helaas was er een aantal dingen waar we geen rekening mee hadden gehouden, omdat we nog niet zo bekend waren met het scheppen binnen verschillende dimensies. Een van de gevolgen van dit ‘dimensionale scheppen’ en gradueel omlaag brengen van onze energie is namelijk, dat het zuivere bewustzijn in de lagere, dichtere dimensies veel moeilijker vastgehouden kan worden. Sommigen zouden zeggen dat het licht daar minder makkelijk binnen kan komen en blijven. Door jullie veelvuldige en steeds langer durende verblijf in de ‘lagere werelden’ begonnen jullie je steeds meer afgescheiden te voelen van ons, die jullie als jullie ouders waren gaan zien. Onze liefde voor jullie was niet minder geworden, maar het leek wel of die jullie steeds minder goed kon bereiken.

Het is goed om hier even wat meer op die Liefde in te gaan: als scheppende energie zijn wij, de Elohim, één bewustzijn en dat bewustzijn IS Liefde. Bewustzijn (in onze sferen) is Liefde en er is geen scheiding tussen beiden. Dat is in onze sferen onmogelijk want deze Liefde is een diepdoordringend, alles in jezelf opvullend Weten en Zijn. Tijdens jullie afdaling in de lagere dimensies herkenden jullie deze liefde echter steeds minder en kon zij niet meer goed door jullie gevoeld worden. Jullie kregen behoefte aan tastbare, meer verdichte uitdrukkingsvormen van deze liefde die bij jullie dimensiesfeer en dito bewustzijn pasten. De hogere bewustzijnlevels waarin onze Liefde verweven was, konden jullie namelijk ook steeds minder goed bereiken en ervaren! Liefde moest een bepaalde vorm krijgen om door jullie ervaren te worden –een liefdevolle daad, een arm om jullie heen, liefdevolle ouderarmen, fysieke liefde: als het maar concreet en tastbaar voor jullie was. In jullie ogen gaven wij dat niet, en jullie begonnen je verstoten te voelen.

Wordt vervolgd… (Voor het tweede deel van deze blog, klik hier)

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga een staat van genade/grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).