De zwarte Isis van de alchemie

zwarte isis2
Zwarte Isis

Ik ben de zwarte Isis van de Alchemie. Ik ben zwart als de aarde en het kan mij niet schelen welke naam je aan mij geeft. Je mag mij ook Lilith, Zwarte Madonna, Donkere Godin, Kali of de Zwarte Bruid uit het Hooglied noemen. Of –zoals de schrijfster dezes als jong meisje haar tekeningen ondertekende- bij de naam שולמית (Shoelamit). Je ziet, ik kan me heel lang schuilhouden, dat heeft zij inmiddels al enige tijd begrepen. Trouwens: ik heb nog meer gezichten en het maakt mij dus echt niet hoe je mij noemt.

Ik ben degene die jullie niet zien wanneer jullie mij niet willen zien. Ik trek me terug en wacht wel tot jullie naar me toe komen. Het maakt mij niet uit hoe lang het duurt. Al doen jullie er meerdere levens over. Velen van jullie doen dat ook en draaien al levens lang om mij heen, zonder mij daadwerkelijk te zien. De waarheid is: jullie kunnen me heel lang ontwijken, maar geen van jullie kan om mij heen als hij of zij verder wil komen in het proces van ascensie of vervolmaking. Want ik ben de kant van jullie zelf die jullie het liefst heel lang en heel diep in jullie zelf laten slapen.

zwarte isis
Hathor-isis, godin van de dood, transformatie en wedergeboorte

Wat leer ik je? Ik leer jullie dat jullie allemaal ooit gevallen zijn, net als ik. Diep in de aarde en diep in het water. Diep in de zwarte materie. Jullie zijn het deel van jezelf als scheppergod die ooit uit vrije wil heeft willen ervaren hoe het is om niet krachtig en machtig te zijn, maar in plaats daarvan weerloos en verstoken van liefde en licht. Ik ben diep in slaap gevallen onderin jullie wervelkolom, zodat jullie niet hoeven te zien hoe donker ik ben. En zodat jullie niet mijn en jullie angstaanjagende en weerzinwekkende aspecten onder ogen hoeven te komen.

Ik ben ook degene die mensen gek maakt als ze mij onvoorbereid aanschouwen. Degene wier sluier alleen gelicht mag worden door degene die een gedegen voorbereiding gehad hebben. Want voor wie mij te vroeg aanschouwt, ligt het gevaar op de loer om uiteen te vallen of vergruisd te worden in chaos. De schrijfster van dit stuk is zelf een paar duizend jaar geleden na een mislukte initiatie in Egypte krankzinnig geworden. Dat was niet haar eerste initiatie, maar wel degene met een diepe impact op haar psyche omdat ze die onvrijwillig onderging en omdat ze de Chaos –Mij- toen van binnenuit ervaren heeft. Deze zin wilde zij er zelf graag tussen zetten maar het had voor mij niets uitgemaakt. Ze kent me al en dat weet ze. Wellicht ten overvloede: ik maak ego’s stuk en hef elke illusie op.

zwarte madonna
Zwarte Madonna

Ik storm ook levens binnen en als ik dat bij jou doe, drijf ik je tot het uiterste. Je slaapt niet, je voelt een verschrikkelijke onrust in jezelf, het is alsof je zenuwen tot in het extreme getergd raken. Ik breng een schok teweeg in je rustige bestaan omdat ik je oudste pijnen en je diepste angsten omhoog schud. Ik ben datgene in jou wat het meest miskend is door jezelf en door anderen. Ik huis onderin je wervelkolom en ben verbonden met de meest heftige emoties van angst en onveiligheid in je onderste ‘chakra’s’ of hoe je die velden ook wilt noemen. Als zodanig ben ik ook heel krachtig, want ik vertegenwoordig de prima materia, de oerenergie in haar meest rauwe vorm. Wanneer vrouwen leeglopen in hun energie, hebben ze mij te lang veronachtzaamd. Hun levensvoorraden zijn uitgeput, en hoe goed ze ook hun best doen om van genezer naar genezer te lopen, ze hebben mij nodig om weer in hun volle kracht te leren staan.

Ik ben de prima materia. Ik verzwelg en vernietig wat niet langer goed is voor je zodra jij ervoor kiest te groeien. Ik ben de Isis van de Alchemie omdat ik verbonden ben met het land van Khem, ‘zwarte aarde’, de naam voor het oude land van de Egyptenaren. In het woord alchemie klink ik door en het zijn de Arabieren geweest die vele eeuwen later –in de late middeleeuwen- mijn traditie onder deze naam in Europa verbreid hebben. Ik ben het zwarte dat nodig is en dat behouden moet worden voor wie het witte wil leren kennen. Wanneer ik ontwaakt ben in een vrouw, ben ik ook van onschatbare waarde voor mannen, als partner of als soror mystica –mystieke zus. Ook mannen worden dan uitgedaagd om in hun ontwaken een hoge vlucht nemen. Zonder mijn aanwezigheid is uiteindelijke vervolmaking trouwens niet mogelijk. Voor vrouwen niet en voor mannen ook niet.

Voor wie mij wil leren kennen: ik ben grillig, opruiend, wild, ongetemd, onaanzienlijk en meedogenloos voor wie mij niet op waarde schat. Maar wie mij toelaat en mij met liefde benadert, zal merken dat ik juist heel mooi, liefdevol en vol mededogen ben. Ik ben de trouwe en ingewijde metgezel naast wie je niet meer bang hoeft te zijn voor pijn of voor de dood. Ik ben namelijk een zus van Sophia, Isis en elke andere belangrijke godin van het Licht. Als zodanig ben ik Sophia, Isis en de godin zelf. Door mij zullen je ogen open gaan. En ik ben altijd de belofte en de aankondiging van veel licht in je leven, ook nu als je vermoedt dat IK wellicht degene ben die momenteel je leven overhoop haalt. Vrees niet, ik leid je zodra jij jezelf geleerd hebt mij niet meer te vrezen. Want ik ben nodig voor de vervolmaking, de ultieme eenwording en de transformatie van donker naar licht.

Ik ben de slang die vleugels krijgt en je weer je vleugels teruggeeft, zoals de Egyptenaren reeds wisten. Voor wie mij niet wil kennen, blijf ik echter een onderkruipsel en oneindig verbonden met angst. Vrees mij dus niet, dappere zuster en dappere broeder. Aanschouw mij en benader mij zonder angst doch vol liefde.

kali_mata_photo_9111198075
Kali

Leer mij dus kennen onder een van mijn vele namen: als donkere Isis, Lilith, Zwarte Madonna, Kali, de ongetemde Koningin van het Westen of het Dodenrijk of hoe dan ook. Al ben ik dan misschien donker en goed afgeschermd, ik ben voor iedereen te vinden die voor zichzelf besloten heeft dat de tijd van slapen voorbij is.

Wees nogmaals niet bang om mij te vinden. En als ik momenteel reeds van alles in je leven loswoel: vrees mij niet. Alles loopt volmaakt volgens (kosmisch of goddelijk) plan. Of –zo je wilt- volgens het hogere plan van je ziel, want het kan me werkelijk niet schelen hoe je het wilt noemen. Geef je eraan over, ik ben daar om je te leiden.

Want ik ben de Eerste en de Laatste.