Deva! Inwijding door de Natuur

Deva! Inwijding door de Natuur

Door Wytske Jónás, 22 juli 2018

Hoe het allemaal begon…

Stem je af op onze essentie. Wij vertoeven in het diepst van je wezen, op die plek die de Holy of Holies genoemd wordt. Onze uitnodiging is aan jou gericht en wij houden de goddelijke blauwdruk van je ziel voor je open terwijl je dit leest. Je mag erin kijken en we brengen je terug naar het allereerste begin. Het eerste begin van jou als ziel. Wij zijn de kraamkamer en de vroedvrouw. De plek waar je ziel geboren is. In zoete stilte, in het prachtigste licht en met de harmonieuze klanken van de engelenscharen heb je zelf je ziel de wereld in gemediteerd. Je wilde zo graag! Je wilde heel graag deel uitmaken van deze ervaring.

Als goddelijk vonkje van bewustzijn kwam je aan op deze plek, waar zielen gebaard worden. Aanvankelijk kon je alleen maar vol ontzag en in diepe eerbied kijken naar de vonkjes goddelijk bewustzijn die jou voorgingen. De een na de ander dichtten, zongen en mediteerden zij voor zichzelf het prachtige voertuig ´ziel´ tot manifestatie. Zielen die gemaakt werden van het zuivere, goddelijke licht. Ook jij, als goddelijke vonk, mediteerde en ontving liefde en onderricht van de Hogere Wezens om deze initiatie van bezield te kunnen worden zorgvuldig voor te bereiden. Je ziel werd hier geboren, bij ons, op deze Heilige Plek en de schrijfster van deze tekst heeft een krachtig beeld ontvangen van deze goddelijke geboorte van zielen. Het ontroerde haar diep, want ze ontdekte dat de liefde, dankbaarheid en eerbied die ze hier voelde voor deze wezens tot op de dag van vandaag in haar celgeheugen is gegrift.

Nu had je een paspoort gekregen, een doortocht en vrij toegang om langs de verschillende sterren en planeten te reizen van dit sterrenstelsel. Elk van die plekken bood nieuwe ervaringen en kende andere krachten en ‘wetten’. Samen met je begeleiders koos je de route die het best zou passen bij je zielenklankkleur en die je had meegenomen van je groep. Je begon steeds dieper af te dalen in de dimensies, ging door de sluier heen en leerde je levenskracht te navigeren door een stroom van tegenstellingen. Althans, zo ervaarde je het wanneer je eenmaal achter de sluier van de dualiteit was beland. Vanaf deze (onze) kant van de sluier was alles slechts een eenheid. Een hele uitdaging soms voor je, maar je wilde dolgraag hieraan meedoen.

Alles was nieuw voor je, die hele ervaring met ziel. En je wist dat het niet altijd makkelijk zou zijn, om je zodanig af te splitsen van je Bron dat er delen van jezelf zouden ontstaan die zich niet meer hun afkomst konden herinneren. Wat is het momenteel daarom een prachtige reünie van ‘Soul Awakening’ voor zovelen op jullie planeet en wat mag je jezelf gelukkig prijzen dat je nu al je delen thuishaalt. Wij zijn zo blij dit te zien! En dat geldt ook voor je zielengroep, van wie je de uitgestrekte arm op aarde bent. Alles wat jij hier doet op aarde, heeft eveneens effect op je groep. Je moest eens weten wat een lichtfeest het daar is van vreugdevol dansende lichtwezens. Jullie groeien als geheel verder en dat kan alleen als jullie allemaal compleet zijn (enkele uitzonderingen daargelaten van zielen die achterblijven. Een groep zal dat intens voelen, en zal alles in het werk stellen om de dwalende lichten thuis te brengen). En jullie zullen een onuitwisbare afdruk achterlaten in de diverse universa, om wat jullie dan klaargespeeld hebben.

Wie er met je meegingen…

Natuurlijk heb je dit niet in je eentje hoeven klaren, al gaan enkele van jullie diepste trauma´s over het gevoel afgesneden te zijn van je ´thuis´. Momenteel helen jullie deze trauma’s en ontdekken jullie dat deze in wezen een illusie zijn, omdat ze gaan over een ervaring binnen het speelveld van dualiteiten. Maar o wat hebben jullie hard geroepen over hoezeer jullie je in de steek gelaten voelden. Met macht en ceremoniën hebben jullie geprobeerd ons opnieuw naar jullie toe te trekken en, toen dat niet werkte, hebben jullie ons de rug toegekeerd. Jullie vergaten helemaal dat jullie je met enthousiasme in dit Spel hadden gestort, en dat wij jullie op de plek (beter: de trilling) waar jullie je toen bevonden niet meer konden bereiken. Dat wil zeggen: jullie konden ons zelf steeds moeilijker zien en voelen.

De waarheid is dat een heel équipe van gidsen en helpers met je mee is gereisd. Engelen maar ook  geëvolueerde wezens die jou reeds voor waren gegaan en het pad hadden vereffend. Die door het punt waren gegaan waarop ze, zichzelf volledig los voelend van hun geestelijke tutoren, op hun knieën waren beland en diep vanuit hun hart hadden gebeden: “nu ik weet hoe het is om me heel alleen te voelen en ik alles heb ontdekt en ervaren wat er te ervaren viel ver van huis, weet ik ook dat er een weg terug is. En ik wil graag naar huis. O Barmhartige, Moeder van de Hemelen, Vader van de Regenboog, laat mij opnieuw de Weg naar huis zien.” De woorden zijn niet het belangrijkste, maar de verve in het hart waarmee zij zich omgedraaid hebben om de Liefde en het Licht van hun thuis opnieuw in hun wezen toe te laten en de Grote Vereniging terug aan te vangen.

Tussen alle liefdevolle wezens die je voor zijn gegaan en met je mee zijn gereisd bevonden ook wij ons, de Deva’s van de Natuur. Deva: doet die naam diep van binnen een klein belletje bij je rinkelen? Het is niet erg als het dat niet bij je doet. In haar jeugd kreeg de schrijfster vaak te horen dat zij met ons verbonden is, maar ze heeft hier heel lang niets mee gedaan. Pas de laatste paar jaren beginnen de kwartjes te vallen en de herinneringen terug te stromen. En wij weten dat dit een tekst is die zij al lang heeft willen schrijven, maar waar ze nu pas de ruimte in zichzelf voor heeft. Waarom? Omdat ze nu op een dieper niveau door de Natuur wordt ingewijd.

Wie je de weg wijst…

Wij Deva’s brengen je de Zegeningen van de Natuur. De Natuur is een belangrijke inwijdster voor de mensheid en natuurlijk maken jullie daar deel van uit. De Natuur is een bezield wezen, dat tevens aan jullie wieg stond. Wij zijn ook die natuur en wij werken met de krachten daarvan. Wij hebben jullie komst naar de aarde zorgvuldig voor jullie voorbereid. Niet alleen waren wij nauw betrokken met het creëren van de natuur (de planten, mineralen en later ook dieren) op jullie planeet, maar ook brachten wij goddelijke patronen en frequenties erin over. De hele creatie zinderde waarlijk van jullie komst, zo opwindend werd die gevonden! Het was een loflied op de vreugde om een paradijselijk welkomstoord voor jullie te scheppen.

Stel je eens voor: elke kleur, elk geometrisch patroon, elke geur en elke vorm en zelfs het aantal (bloem)blaadjes dat we bijvoorbeeld een plant meegaven, was erop gericht om jullie de weg door deze ervaring en uiteindelijk terug naar huis te wijzen. Om jullie te herinneren aan jullie goddelijke blauwdruk. Sterker nog: het zou jullie helpen om jullie originele blauwdruk en jullie lichtlichaam volledig te herstellen tijdens jullie ervaring in de derde dimensie. Alle natuurwezens en ook de engelen van aartsengel Raphaël zongen in vreugde met ons mee: natuur is niet voor niets geïmpregneerd met de heilige kleur groen in verschillende tinten, om jullie te herinneren aan de helende kracht van de goddelijke smaragdgroene straal en vlam die als kernkwaliteit ‘heling’ en ‘manifestatie’ (in de zin van: iets tot leven brengen) dragen.

Dat loflied op de schepping is tot op de dag van vandaag te horen in de natuur en wie goed leert luisteren (dat wil zeggen: met het hart. Het wezenlijke is onhoorbaar voor de oren*), kan de bloemen, de planten, de bomen, de rotsformaties, de zeeën en de dieren de klanken ‘Heilig! Heilig! Heilig!’ horen zingen. De Aarde is vol van de glorie van Moeder/Vader God. De Natuur is één grote inwijding voor wie zich opent voor de goddelijke vibraties, patronen, kleuren en geuren ervan. Hoe meer we de natuur ons hart laten beroeren, hoe meer ‘seed activations’ er plaats zullen vinden. Dit gebeurt al wanneer je met een open hart in aanraking komt met deze heilige en goddelijke ‘fingerprints’. Neem bijvoorbeeld de varen, die een van de oudste planten is op jullie planeet: de plant is een en al heilige geometrie en geeft zeer hoge frequenties door. Of de lege huls van een pas ontpopte vlinder: zij verzinnebeeldt het proces van transformatie en wedergeboorte waaraan alles onderhevig is.

Wat je hart weet…

Een open hart… is klaar om nog meer liefde te ontvangen en uit te stralen. Om een belichaming te worden van de Vlam van Liefde. Daarom is de Natuur ook een belangrijke inwijding in de Liefde. Wanneer je je met haar verbindt, en (weer) onderdeel van haar wordt, zul je haar als je reisgenoot op je weg beschouwen. De bloemen, de bomen, de planten, de stenen en natuurlijk ook de dieren: ze zijn allemaal je broeders en zusters op je pad naar hereniging met je Goddelijke Zelf. Toen je ergens op je weg volledig afgescheiden raakte van je Goddelijke Zelf, had je dikwijls ook weinig verbinding meer met de natuur. Je leefde gescheiden ervan en begon niet alleen jezelf in geïsoleerde ruimtes op te sluiten, maar ook voedsel te eten dat niet op een natuurlijke manier bewerkt was. En er kwam een moment dat je zelfs niet meer de herkomst van dat voedsel kende. Klinkt dit je bekend in de oren?

En of het nou is door de bloemetjes en de bijtjes, het ruisen van het riet langs het water, de tinten van de ondergaande zon aan de hemel of de liefde van je huisdier: allen dragen ze bij aan het openen van je hart wanneer je hen toelaat. Natuur is Liefde en als geen ander toegerust om de liefde in je hart en in heel je wezen te verhogen. Natuur verbindt je eveneens met je Hogere Zelf. En, wanneer je Ziel en Hoger Zelf reeds begonnen zijn om in te dalen, zul je merken dat zij haast róepen om de natuur in te gaan om gevoed te kunnen blijven worden met de zuivere en hogere frequenties die de Natuur doorgeeft. Je ziel heeft voeding nodig uit de hogere sferen, anders kan ze niet op aarde belichaamd blijven!

Persoonlijke noot: dit is zo waar. Mijn hele wezen snákt naar heldere, zuivere frequenties –meer dan ooit tevoren. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit zoveel opgeruimd in huis als de afgelopen maanden: het moest steeds ‘leger’ en ‘lichter’ worden. Een behoefte aan veel glas in huis, vooral op strategische plaatsen om de doorstroom van energieën te bevorderen. Kristal zou natuurlijk ook heel mooi zijn, maar is nogal prijzig. Natuurlijk is deze schoonmaak symbolisch en representatief voor de grote schoonmaak van binnen, om steeds leger en helderder als glas (kristal) van binnen te worden.

Toen ik me hierop afstemde, ontving ik een innerlijk beeld dat mijn bewustzijn met de helderste stromen verbonden is, en dat nu de uitdaging is aan de liefde in mijn hart om evenredig mee te stijgen. Ik werd een soort dubbele trap gewaar waarbij de een gelijke tred moest zien proberen te houden met de ander om geen fysieke en emotionele klachten te veroorzaken. Wat voor mij zoveel betekende als dat iedere stap, iedere handeling en iedere gedachte steeds vollediger vervuld mocht gaan worden van liefde, schoonheid en dankbaarheid. Dat is een levenslange oefening, om een levend gebed te zijn. Het is het pad van het hemelse op aarde brengen, hier en nu. Mijn aardse hart helemaal aansluiten op het kosmische hart, en helder bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde ook op aarde te belichamen (bodhicitta en bodhisattva samenbrengen). Een heilig huwelijk sluiten tussen Licht en Liefde, mannelijk en vrouwelijk.

Hoe de Natuur je nog meer helpt…

Natuur heeft jullie gekoesterd en verzorgd vanaf het allereerste begin. Zij heeft je eerste passen op aarde meegemaakt. Ze heeft je een lichaam gegeven en voedsel, onderdak en een speelruimte om je meesterschap en co-creatie met de elementen onder de knie te krijgen. Natuur heeft bewustzijn en is zelf een levende leermeester als het gaat over creatie en creativiteit. Zij brengt voortdurend het wonder van leven, groei en evolutie tot manifestatie. En Schoonheid. Ook Schoonheid is een uiting van het Goddelijke en een ervaring die de ziel op wil doen. Natuur brengt de vibraties van Schoonheid en Creatie op jullie ziel over. En een gevoel van eenheid en heilige broeder- en zusterschap, want als je weer deel wordt van de natuur ontdek je hoezeer jullie dezelfde adem, lucht, voeding en leefgebieden delen. Jullie zijn één.

Natuur kan jullie helpen om jullie levenskracht op een creatieve en voedende manier te leren gebruiken. Daarmee worden jullie zelf een zegen voor nieuwe, schitterende zielen die nu naar de aarde komen. Zij zijn op hun beurt een zegen voor jullie planeet en het is voor hen belangrijk dat ze zich kunnen verbinden met reservoirs van creatieve, zuivere en niet-gepolariseerde energie omdat hun trilling zo hoog is. Daar kunnen jullie aan bijdragen door je oude belofte van het rentmeesterschap van de aarde, om deze nog mooier na te laten voor je nageslacht, na te komen. Dat is zoveel als een schone aarde achterlaten voor degenen die na jullie komen, en omdat jullie goddelijke wezens met een vrije wil zijn, een schone aarde aangevuld met jullie creatieve indruk en goddelijke vibratie. Daarmee lever je ook een wezenlijke bijdrage aan de evolutie van je zielengroep, omdat deze uiteindelijk het saldo van al jullie ervaringen en positieve bijdragen doorgeeft aan jullie Schepper. En jullie zijn nu hier om deze oude belofte aan je zielengroep en je Schepper in te lossen.

Dat is de laatste reden waarom wij jullie adviseren om je (opnieuw) op een dieper niveau met de Natuur te verbinden: je ziel is voortdurend ervaringen aan het verzamelen voor je zielengroep. Omdat jullie aarde momenteel bezig is met het in balans brengen en afronden van het speelveld van dualiteit en polariteit in de derde dimensie, zitten in die ervaringen zowel ervaringen die jullie vanuit jullie perspectief als ‘licht’ of ‘donker’ kwalificeren. Vanachter de sluier zouden wij ze veeleer ‘levengevend’ en ‘creatief’ willen noemen of een minvoud hiervan. Wij zouden kunnen zeggen: ‘niet levengevend’ en ‘niet creatief’, maar ‘niet’ wijst dan eerder op iets wat er schijnbaar niet, maar in potentie wel aanwezig is. De Natuur kan jullie ziel nog dieper inwijden om haar originele blauwdruk terug te halen. Dit doet zij door codes en zaden in je te activeren waardoor je ziel de levenskracht leert aan te wenden en terug in balans te brengen op een manier die zij oorspronkelijk voor ogen had: creatief en herenigd met de goddelijke wil.

Uiteindelijk gaat het er niet om wat je hebt gedaan met je goddelijke gift van de vrije wil, maar hoe je je ervaringen hiermee weer teruggeeft. Terug in evenwicht gebracht en met toevoeging van je unieke, goddelijke vibratie. Op die manier kan je ziel uiteindelijk beginnen aan wat misschien wel haar grootste initiatie zal zijn: terugkeren naar de overziel van dit universum en daar opnieuw in opgaan. Herenigd opgaan in een reservoir van goddelijke, creatief toegepaste zielsenergie waar andere zielen uit kunnen putten. Dit is overgave op zijn krachtigst (gezien vanuit aards perspectief), en de manier waarop tot nu toe reeds vele andere reservoirs van goddelijke energie gevormd zijn en voor jullie beschikbaar gesteld werden (zoals bijvoorbeeld van de opgestegen meesters).

En wat je ziel kan zijn…

Stel je nu een prachtig bloemenveld voor. Veel bloemen hebben een zeer hoge vibratie en staan rechtstreeks met de Bron in verbinding. Een veld kan het ene moment leeg lijken, en het volgende moment ineens gevuld zijn met de prachtigste bloemen. Maar het veld is in potentie aanwezig en kan op het juiste moment, wanneer de juiste condities geschapen worden, als een zee van bloemen gemanifesteerd worden. De bloemen communiceren met elkaar en hoewel ze misschien allemaal tot dezelfde soort behoren of in je ogen identiek zijn, zijn ze allemaal ook uniek en verschillend. En uit de zaden of het stuifmeel van één bloem kan de volgende generatie ontstaan en een potentieel nieuw veld. En iedere bloem uit dit veld brengt haar unieke trilling van schoonheid en goddelijke liefde op je over. Het maakt daarbij niet uit of dat gebeurt door alle bloemen, of door één bloem in het bijzonder –zoals bij de unieke roos uit het verhaal van Le petit Prince­ of Le Roman de la Rose. Het gaat erom dat je hart beroerd wordt en opengaat om het goddelijke licht en de goddelijke liefde van je goddelijke kern te ontdekken.

En precies zo is het ook met jullie zielen. Vele zielen kunnen één veld van Liefde en Schoonheid worden, en elke ziel afzonderlijk kan haar unieke goddelijke vibratie aan de wereld afgeven. Ben jij er klaar voor om jouw ziel te laten geuren en kleuren als een prachtige bloem, die haar Schoonheid en Liefde hier op aarde doorgeeft? Roep ons aan, de Deva’s van de Natuur, en wij zullen je dan hierbij helpen.

*Noten:
Variatie op: “On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux” van Antoine de Saint-Exupéry (Le petit Prince).

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.