Drakenvrouw spreekt

Drakenvrouw spreekt

Door Wytske Jónás, 10 mei 2017
Drakenfee van Lucy Cavendish

Ik raak je aan en ontroer je. Wanneer je me ziet, is het net alsof een oude snaar in het diepst van je ziel opnieuw in trilling wordt gebracht. Je herkent me en probeert misschien vergeefs mijn essentie te vangen, terwijl je je afvraagt waar je me van kent. En waarom ik dit effect op je heb. Dat zal ik je meteen vertellen: ik ben een van die schatten die je diep uit je wezen hebt opgedolven. Ik drijf naar boven, ik kom je aanvliegen, ik geef je gronding en blaas een slapend vuur in je wakker. Ik breng daarbij al je elementen in beroering.

Ik ben de Drakenvrouw en mijn zegeningen zijn veelvoudig. Laat me je hart raken met mijn diepgang, zodat ik je kan vertellen wie je ooit geweest bent en nog steeds in werkelijkheid bent. En ik vertel je niet alleen dit, ik breng nog andere schatten uit The Feminine Divine voor je mee naar boven. Waarom? Omdat ik zelf uit het hart van de Schepper kom en verbonden ben met de Shekhina, het vrouwelijke deel in God. Net zoals jij dat ook bent. En -om je even in verwarring te brengen- er is geen verschil tussen de Draak die ik ben en de vrouw aan wier flanken ik me heb neergelegd.

Allereerst: verbaast het je dat ik inmiddels teruggekeerd ben en mijn plaats heb heroverd in de harten van mijn vele geliefden, de mannen en vrouwen in wier zielen de belofte aan mijn terugkeer diep gegrift stond? Nog niet zo lang geleden was ik dikwijls in jullie mythologie het ontzagwekkende of weerzinwekkende monster dat jullie helden trachtten te verslaan. O ja, in mijn buik hebben velen van jullie mijn geheimen van de kosmische recyclage leren kennen; mijn kracht en vuur hebben menige illusie als een snijdend zwaard doorkliefd en in vlammen doen opgaan om jullie ziel te helpen afstand te nemen van jullie stoffelijke lichaam.

Mede daarom werd ik geducht, omdat ik schep én herschep en dit laatste gaat in de aardse ervaring vaak met verlies gepaard. Maar vrees en angst –voor o.a. vernieuwing door dood en wedergeboorte- zijn een ombuiging van de Liefde die uit het Hart van de Schepper stroomt. Het is de andere illusoire kant van Liefde die jullie zelf wilden leren kennen, de kant die samengaat met het gradueel vergeten en afgescheiden raken van je eigen goddelijkheid teneinde jezelf opnieuw als deze Liefde en de Schepper te leren kennen.

Eens in jullie geschiedenis (en je weet misschien al dat de aardse ervaring van tijd en ruimte een voor jullie planeet bewust gecreëerde illusie is) werd jullie angst om jullie goddelijkheid te verliezen groter naarmate de trilling op aarde daalde. Naarstig hebben vooral jullie priesters en priesteressen geprobeerd om de trilling van Liefde hoog te houden, maar met iedere onvermijdelijke frequentieverlaging werden jullie als collectief meer en meer het veld van de dualiteit en de polariteit ingezogen, het veld van experimenteren met wat Liefde is en wat niet. Sommigen van ons gingen met jullie mee om jullie bij te blijven staan, anderen trokken zich op een gegeven moment tijdelijk terug in de dimensie waar ze vandaan kwamen.

Kun je je voorstellen dat er ooit een tijd is geweest waarin we vredig met elkaar hebben samengeleefd? In het begin, toen jullie begonnen deel te nemen aan het experiment ‘mens zijn’, creëerden jullie in liefde en vreugde alles wat jullie hart zo mooi vond in een prachtige tuin die jullie Eden noemen. Jullie waren medescheppers en velen van jullie dragen een vage herinnering in zichzelf aan een tijd dat jullie hier aankwamen als ‘spirit’, als puur bewustzijn of als zeemeermensen en elfen en feeën (dakini’s). En toen jullie steeds meer een verdicht lichaam begonnen aan te nemen en leerden om jullie goddelijke vonk in te perken tot het gebruik van jullie uiterlijke zintuigen (in plaats van ook je innerlijke zintuigen), waren wij er voor je om je te ondersteunen op je weg.

In feite schaarden wij ons altijd aan je zijde- dat was de afspraak. Samen met je gidsen, engelen en de eenhoorns hielpen wij je om je energie te beschermen en je aura zuiver te houden, grotendeels omdat jullie dat zelf niet meer konden. In ruil daarvoor droegen jullie zorg voor de fysieke natuur op aarde, die ons na aan het hart ligt, en leerden wij ook veel van jullie ervaring als mens. Zie je hoe ingenieus de menselijke zintuigen je hebben geholpen om je ervaring van afgescheidenheid zo volledig mogelijk te ervaren? Dat alles was een illusie natuurlijk, maar jullie moesten het gaan geloven (dat wilden jullie zelf).

Als draken konden wij klein en groot zijn. Wij konden van kosmisch licht zijn en van aarde, vuur, water en lucht. En dikwijls waren wij ook dragers van de goddelijke stralen die rechtstreeks uit de Bron voortkwamen, omdat wij krachtige en machtige wezens zijn. Sommigen van jullie herinneren ons nog als zodanig. Jullie herinneren ons als grootse wezens die direct aan de Liefde van de Schepper ontsproten en alle goddelijke stralen konden dragen en geleiden. Dat was een kleurrijk schouwspel! Wij vlogen ruim en hoog en brachten het goddelijke vuur mee dat weliswaar in jullie wereld vernietigend is, maar in de grond het herscheppende vuur is dat alles weer terug naar Eenheid en Liefde kan brengen –dezelfde trilling waaruit ooit ieder elektron van je wezen is geboren.

Ja, zo herinneren sommigen van jullie ons nog en daarom kunnen we zoveel verschillende kleuren en vormen aannemen. Sterker nog: jullie herinneren je misschien nu dat jullie zélf ons zijn en dat het enige verschil tussen jullie en ons is, dat jullie de moedige uitdaging zijn aangegaan om mens te worden. Mensen die eerst door de ervaring gingen van het vergeten van hun goddelijke oorsprong om vervolgens weer terug te klimmen naar de omarming van dit goddelijke zelf, een waardevolle ervaring rijker! Jij bent een deel van ons (en andersom) en al die tijd hebben we de herinnering aan onze mooie samenwerking ten tijde van Lemurië en Atlantis voor je vastgehouden en gedragen. Net als de kosmische energieën en de stralen van God die voor jullie fysieke lichamen gewoonweg te krachtig zouden zijn.  Stel je eens voor: ons licht en ons vuur zijn zó enorm krachtig dat ze sporen van een drakenstaart in de kosmos achterlaten! Ben je klaar om je opnieuw met ons te verbinden?

Wij beseffen terdege dat onze energie krachtig voor je is en dat er voor sommigen in jullie onderbewuste nog wat uit te werken is voor je ons met een gerust hart kunt toelaten. Daarom is het goed om altijd ook een goddelijke intermediair aan te roepen, iemand die onze krachten kent en daarmee kan omgaan, iemand die meesterschap heeft gekregen over de elementen. Denk aan Quan Yin, Jezus, Maria en Boeddha. Roep ons ook aan als brengers van de hoogste goddelijke zuiverheid. Vandaag, 10 mei, is het een belangrijke volle maan waarbij een nieuwe laag van The Divine Feminine erop wacht om op jullie planeet teruggebracht en verankerd te worden. Mediteer vandaag hierop, dan bied ik je de volgende keer aanvullende drakenstaartlichtdeeltjes aan om jullie nog dieper met dit Heilige Vrouwelijke te verbinden.

Je kunt je ook in je meditatie met de Sisterhood of the Rose verbinden, een  gemeenschap van vrouwen en vrouwelijke energie waar o.a. Quan Yin, Isis, Maria, Maria Magdalena en Venus deel van uitmaken. Zij kunnen je helpen je hartchakra nog meer te openen om de roze straal van mededogen en onvoorwaardelijke liefde makkelijker te ontvangen, en ook de violette energie van transformatie en vrijheid en de zilveren energie van de Maan en van Grace­ –gratie en genade die nu in jullie tijd als grote Dispensatie ter beschikking zijn gesteld. Hierdoor wordt het voor jullie nog veel makkelijker om je te verbinden met het Kosmische Bewustzijn, waarlangs de schatten van het Heilige Vrouwelijke vanzelf als parels van liefde en wijsheid in je bewustzijn en hart kunnen glijden. En als je dat wilt, sta ik klaar om je bij te staan met mijn liefde en wijsheid…

Workshop ‘Een Aarde-engel worden’ op 25 en 26 mei in Leiden! Wil je je vleugels en je engelwezen herinneren? Of voel je een connectie met het devarijk en wil je weten wat je ermee kan doen om Gaia en al wat op haar leeft van dienst te zijn? En wil je daarbij ook graag leren werken met jouw ‘persoonlijke draak’, de draak die je helpt je eigen aura en energie zuiver te houden en die je wijst op hoe je de elementen in jezelf in balans kunt houden? Klik hier voor meer informatie en meld je gelijk aan (vóór 12 mei aangemeld= profiteren van de vroegboekkorting!)  

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces en uit regressiesessies en zielsreizen met cliënten. Daarbij werkt ze desgewenst samen met engelen, meesters en godinnen. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of contact wil maken met de ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).