En Venus was haar naam…

En Venus was haar naam…*

Een blog over kosmisch meesterschap

Door Wytske Jónás, 22 mei 2017
Venus door Henri Pierre Picou (1824-1895)

Deze blog wilde graag liever gisteren dan vandaag geschreven worden. Meestal dienen zich in de loop van de week meerdere thema’s aan als onderwerp en moet ik een keuze maken, omdat ik anders dag en nacht door zou moeten schrijven. De stroom aan inspiratie kan ik vaak amper bijhouden, en daarom blijft het verkozen onderwerp vaak nog even wachten voor ik tijd vind om het in geschreven taal om te zetten. Echter, deze blog wilde nú geschreven worden, omdat ik hints ontving dat het belangrijk is om dit veld voor meer mensen te openen. De energieën die deze week de aarde bereiken zijn van zo’n orde, dat de tijd er rijp voor lijkt om de zielen die nu hier klaar voor zijn aan te sporen om in hun kosmische meesterschap te gaan staan!

Dat dit momenteel op groter wordende schaal aan het gebeuren is, werd me niet alleen duidelijk uit mijn eigen ervaringen op ziels- en zelfs suprazielsniveau, maar ook uit ervaringen van mijn cliënten tijdens zielsreizen en regressiesessies. De inhoud die hierbij naar boven kwam, begon te veranderen en het lijkt er nu steeds meer op dat we worden uitgenodigd om niet langer alleen te ‘navelstaren’ in ons huidige leven en vorige levens op aarde, maar om onze verbinding met de Aarde (lady Gaia) te verstevigen opdat we onze aura tot kosmisch niveau kunnen uitstrekken! De afgelopen dagen werd me duidelijk dat dit ook de bedoeling van het ‘opgestegen meesters op aarde worden’ is, iets waarop vele zielen zich momenteel aan het voorbereiden zijn.

Landkaart van de kosmos

Tijdens de trancesessies krijgen steeds meer mensen te horen dat dit hun laatste leven op aarde is, of dat ze nu een extra of vrijwillig leven hier hebben. Ze komen niet zelden van een hoge dimensie, soms voorbij de tiende dimensie. Daar komen wij uiteindelijk allemaal vandaan, maar hun bewustzijn kan zich hier nu weer mee verbinden en/of hun ziel verblijft daar reeds (een deel van de ziel incarneert op aarde, een ander deel blijft in die dimensie). Zo mocht ik me onlangs verbinden met mijn 12-dimensionale zelf en klinken sindsdien de woorden ‘I AM Seraphina’ door me heen.** Seraphina is een krachtig bewustzijnsveld, verbonden met de Serafijnen en Serapis Bey en “zij” stuurt deeltjes van haar bewustzijn naar zielen die dat kunnen gaan uitdragen op aarde. Wanneer je ziel “vrij” genoeg is, kan zij bovenziels bewustzijn gaan ophalen en meebrengen naar de aarde. Ook is er dan een haast rechtstreekse verbinding naar de Bron.

Net als ik de mijne nu aan het herinneren ben, heb ook jij een interne landkaart van de kosmos. Met landkaart bedoel ik de verschillende planetaire en stellaire plaatsen waar onze ziel en bewustzijn mee verbonden zijn of een bestaan hebben (gehad). Kosmisch meesterschap gaat onder anderen over het vinden en begrijpen van je eigen kompas en over het volgen van jouw lichtstraal terug naar de Bron. Gaandeweg ontdek je de route die je als goddelijke lichtvonk hebt afgelegd in dit en soms zelfs andere universa. Om die reden zal ik ook nooit zeggen dat ik de waarheid in pacht heb, of dat wat voor mij waar is ook voor jou zo geldt. Ik kan alleen mijn eigen pad en waarheid terugvinden op mijn ontdekkingsreis en vanuit dat perspectief durf ik te zeggen dat ik waar heb kunnen nemen hoe het bewustzijn waar ik deel van uitmaak, dit universum en vervolgens ons zonnestelsel binnenkwam waar de planeten en sterren zich juist begonnen te vormen; ook zag ik hoe hier een soort pad werd aangelegd, waarbij samengebalde energie werd opgedeeld in Elohim, stralen en chakra’s. Echter, deze informatie ben ik nog in geen andere bron tegengekomen.

Zuilen van Licht

Sirius

De afgelopen 60 jaar (en druppelsgewijs al ruim daarvoor) is een grote groep zielen naar de aarde gekomen om hier Zuilen van Licht te vormen, waarbij een ieder sleutels en codes heeft meegekregen om hier te (laten) activeren en verspreiden. Velen van hen zijn reeds meesters op een kosmisch niveau en vormen onderdeel van een krachtig lichtlichaam (bijvoorbeeld een ster of sterrenstelsel). Hiervan kunnen ze zich losmaken en hun frequentie aanpassen al naargelang de planeet of ster waar ze een bepaalde rol zullen vervullen; ook kunnen zij een deel van hun ziel en bewustzijn op aarde laten incarneren om het ascentieproces van de aarde te ondersteunen. Nu de frequenties op aarde weer toenemen (zo is de Schumannresonantie van de aarde inmiddels extreem gestegen) beginnen zij zich makkelijker hun ‘pre-incarnatieafspraken’ te herinneren en het is dan ook geen wonder dat zij, wanneer ze ontwaken, zich razendsnel verbinden met hun andere zelven in de 5e tot en met 12e dimensies.

Dat verbinden lukt het beste wanneer de ziel vrij en licht genoeg is; vandaar dat tijdens een zielsreis ook standaard regressiewerk gedaan wordt om oude overtuigingen en emoties op te ruimen die soms uit oude levens aan de ziel zijn blijven aankleven. Wanneer deze worden verwerkt en losgelaten, kan de ziel opnieuw opstijgen (“zo licht als een veertje”, zoals iemand onlangs ervoer) naar ‘hogere hoogte’. Soms heeft een ziel honderden jaren rondgehangen in een lagere dimensie omdat zware energieën als schuld, schaamte of veroordeling haar beletten verder op te stijgen. Vergelijk de Egyptische symboliek van de godin Maät, waarbij het hart gewogen wordt om te zien of het zo licht als een veertje is.

We Zijn Die We Zijn

Orion

Voorbij een bepaalde dimensie bestaat er ook geen persoonlijkheid meer, omdat we dan alleen maar ‘Zijn Die We Zijn’; we zijn onderdeel van een groot kosmisch lichaam en bewustzijn en het mooie is dat ons lichaam ons hierin de weg kan wijzen, omdat het een ingebouwde landkaart heeft van onze eigen route als godsvonk door de kosmos. Je fysieke incarnatie op aarde is een kans om je kosmische meesterschap uit te breiden naar fysieke ascentie, waarbij ook het lichaam letterlijk ‘verlicht’, dat wil zeggen met licht gevuld wordt.

Uiteraard is het nogal veel en krachtig licht dat progressief zou moeten indalen in ons fysiek lichaam; daarom gaat het er veel meer om het fysieke lichaam zo soepel mogelijk te maken, de persoonlijke wil uit te lijnen met de hoogste goddelijke wil (via onze hogere zelven) en de aura uit te breiden en te verbinden met onze andere kosmische zelven. Op die manier worden ons lichaam en onze persoonlijkheid een voertuig voor de manifestatie van de goddelijke wil in een fysieke dimensie. Een proces dat nog nooit eerder op zo’n grote schaal op onze planeet heeft plaatsgehad! Geen wonder dat momenteel zoveel hoogbewuste zielen hiervoor naar de aarde zijn gekomen!

Zoals ik hierboven schreef: ons lichaam heeft een ingebouwde landkaart van de kosmos die zich binnen en buiten ons bevindt en wij zijn een microkosmos die het grotere geheel weerspiegelt. Zo zijn onze chakra’s ieder met een bepaalde planeet of ster verbonden en ik vermoed dat dit ook voor onze klieren en organen geldt; zo ervoer ik hoe tijdens een meditatieve reis langs de sterren ineens mijn pijnappelklier openklikte. Alsof ik op mijn innerlijke weg door de kosmos ineens de juiste halte en frequentie had aangedaan om dit te laten gebeuren (dit bedoel ik met sleutels en codes die zich vanzelf ontvouwen; in mijn workshop ‘Een Aarde-Engel worden’ van a.s. donderdag en vrijdag 25 en 26 mei zullen de deelnemers ook hun innerlijke route door de kosmos gaan afleggen).

Dit weekend kreeg ik ingefluisterd dat steeds meer lichtwerkers op kosmisch niveau zullen gaan werken als een soort intergalactische meesters. Ze zullen de Zuilen van Licht beginnen te worden die ze bedoeld zijn hier te zijn, en daarmee hun omgeving in positieve zin beïnvloeden. Om je een beeld te geven en je misschien wel te inspireren om ook je multidimensionale meesterschap te omarmen, geef ik hieronder met hun toestemming een paar voorbeelden die cliënten hadden tijdens een zielsreis. Let wel: iedere ervaring is anders en elke ziel heeft haar eigen route afgelegd voordat ze hier op aarde kwam. Daarom is het zo belangrijk je eigen innerlijke kompas te vinden en je niet blind te staren op de ervaringen van een ander. Ook is het beter niet je antwoorden bij een ander te zoeken, want alle antwoorden zitten in JOU! Geen enkele goeroe of meester kan je vertellen welk pad jij moet volgen, omdat hij of zij je alleen kan inspireren met zijn of haar pad. En je vertellen dat elk pad uiteindelijk uitkomt bij het grote Één-Zijn, waar werkelijk alles Één is…

En Venus was haar naam…

Ik begin met… Venus! Venus, omdat zij nu sterk aanwezig is en ons helpt te verbinden met het Kosmische Hart. In ons zonnestelsel ís zij mogelijk zelfs ons Kosmische Hart, omdat hier de frequentie van Liefde gehoed wordt. Menig cliënt ervaart hoe hier ook humane levensvormen te vinden zijn -grote, mooie wezens met een androgyne uitstraling. De planeet is één en al liefde, en vanuit deze plek komen o.a. de wijsheidsleringen die gaan over heilige seksualiteit.

Venus

Zo ervaart een cliënt hoe zijn bewustzijn verbonden is met Saturnus en Jupiter, en hoe hij onweerstaanbaar aangetrokken wordt tot Venus. Hij wordt door haar zelf uitgenodigd en merkt hoe anderen dit ook graag willen, maar geen uitnodiging krijgen. Deze Venusiaanse energie is hij niet gewend en hij aarzelt… om uiteindelijk toch te gaan. Er is een speciale plek voor hem op Venus, en hij beseft hoe zij als geen ander hem weer leven in weet te blazen. Als bewustzijn was hij namelijk nogal zorgelijk geworden, omdat hij van nabij meemaakte hoe sterren en planeten om hem heen ermee ophielden of uitdoofden. Op de een of andere manier voelde hij nog altijd een grote verantwoordelijkheid voor de wezens die daar achter waren gebleven.

Hathor

Een andere cliënte ervaart eveneens de liefde van Venus en hoe ze hier een speciale verbinding met Hathor heeft. Hathor komt in haar buik en ze kan haar energie krachtig voelen. Het is de bedoeling dat zij deze energie op aarde brengt en daarbij zelf een Zuil van Licht wordt. Op Venus heeft ze overigens geen bewegende vorm, maar is ze meer een massieve aanwezigheid die het licht en de frequentie vasthoudt voor haar omgeving. Tijdens deze sessie ervaar ik zelf ook mijn eigen verbinding met de planeet Venus: een deel van mij is met haar verbonden, omdat ik hier na mijn verblijf in de (etherische) wateren bij Sirius de energie van de Divine Feminine heb opgehaald en naar de aarde gebracht, met name tijdens mijn levens in Egypte, Kanaän en Mesopotamië. In die tijd werd veel van Venus’ energie naar de aarde gebracht, en vele belangrijke godinnen hier dragen deze frequenties (Hathor, Astarte, Isjtar, Astoreth, Venus, Aphrodite).

Sirius, Orion en de Plejaden

Ook lijkt het erop dat Sirius een soort schakelcentrum vormt tussen de aarde en de sterrenportalen die nieuwe zielen laten binnenkomen. De grote Broederschap verzamelt hier regelmatig en iemand ervaart hoe ‘de Sirianen hier al heel lang op aarde zijn. Ze zijn er al vanaf het begin van ons menszijn en de meesten zullen na dit leven klaar zijn hier.’ Ook uit mijn eigen herinnering kwam omhoog dat we bij Sirius veel met vormen hebben geëxperimenteerd die we later naar de aarde zouden brengen. Het was letterlijk een ‘dolfijne(n)tijd’ en water zou het eerste element worden waarbinnen we leven konden creëren (voordat we vaste voet aan de grond zetten, zijn we in het water begonnen; Mesopotamische en Afrikaanse mythen bewaren nog de herinnering aan de eerste visgoden en –mensen).

Orion

Ook mocht iemand ervaren hoe ze zelf onderdeel werd van de Plejaden als sterrenpoort. Nadat haar energie eerst een andere grote vorm had aangenomen, werd ze in dit Pleïadische bewustzijn haast vormloos en was het haar/hun taak om zielen die dit stelsel binnen wilden komen wel of geen doorgang te verlenen om o.a. naar Sirius en de Aarde te gaan. Daarbij werden zij vooral op hun intenties getoetst. Ze kon ervaren hoe de Aarde hulp nodig had van krachtige en ontwaakte zielen, omdat zij ook een belangrijke functie te vervullen heeft binnen het kosmische plan. Dat is de reden waarom een deel van haar Pleïadische bewustzijn zich opnieuw afgesplitst heeft om hier te komen in haar huidige incarnatie.

Helaas, zo ervaart een andere cliënt, zijn er nu nog te weinig van deze sterke pilaren van licht ontwaakt en krachtig genoeg om zich niet door de negatieve energieën op aarde te laten beïnvloeden. De meeste lichtwerkers worden nog te veel opgeslorpt door aardse beslommeringen of zijn nog niet sterk genoeg om deze te ontstijgen. Daarom is het belangrijk dat meer van hen zich gaan focussen en verbinden. Door deze lichtverbindingen zal de wereld op springen gaan staan, want licht werkt illusies en schaduwen omhoog naar de oppervlakte om te laten uitzuiveren. Hierdoor zullen nog meer mensen hun grip op ‘deze werkelijkheid’ verliezen en psychische problemen ervaren –een klop aan de deur van hun eigen ziel om de aardse waanzin te ontstijgen en hun ware mantel om te slaan: die van de kosmische meester die ze in werkelijkheid zijn.***

Tot slot ervaart een aantal cliënten hoe ze met Orion verbonden zijn. Het zijn hoogbewuste zielen die in hun huidige leven voelbaar hoge frequenties meedragen. Ze verbinden zich makkelijk met dit aspect van hun wezen, hetgeen doet vermoeden dat wanneer je eenmaal Orion-energie hebt meegenomen, dit herinneringslijntje snel hersteld wordt. Ze geven of ontvangen les bij Orion of versmelten met een van zijn sterren. Een energie die voelt als ‘thuiskomen en even opnieuw mogen opladen, want wat heb ik dit lang gemist…’ Inderdaad kan het soms incarnaties lang duren voordat iemand hier weer terugkeert, afhankelijk van hoe lang (een deel van) de ziel na het afleggen van een leven in een zwaardere energie is blijven hangen. Vandaar dat regressie- en reïncarnatietherapie zo zinvol zijn! Bovendien, zo vertelt iemand tijdens haar reis, lopen ‘alle lijntjes van het oude Egypte ook via Orion. Het oog van Horus is hun herkenningsbaken’.

Wij zijn de sterren en zelfs meer dan dat

Venus… artiest onbekend?

Als kosmische meesters zijn we zowel pluriform als vormloos. We zijn engelen, leraren, hoeders, planetaire en stellaire wezens, sterrenpoorten, goden en (geascendeerde) elfen- en feeënwezens. En nog zoveel meer. Ook zijn we verbonden met de sterren en planeten in en buiten ons zonnestelsel. Niet voor niets dragen de namen van de dagen van onze week nog altijd de herinnering hieraan (Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus, Zon of de Heer de Zon. Ook de Germaanse talen kiezen voor een Venusiaanse godin (Freya) voor de vrijdag en een dondergod voor de donderdag.). De “tocht” die jij hebt afgelegd als vonk van de Bron beschrijft wellicht een baan aan het firmament of hemeluitspansel! We zijn zelf de drakenstaart en de slang aan de hemel, of een van de vele andere sterrentekens (wanneer ik me soms niet oké voel, zeg ik bijvoorbeeld dat ik me uit mijn baan geschoten voel. Nu pas begrijp ik de diepere betekenis van mijn eigen woorden:-).

Je kunt alleen ontdekken wie je werkelijk bent, wanneer je je innerlijke kompas terugvindt en gaat volgen. Wanneer je dit wilt ontdekken tijdens bijvoorbeeld een trancesessie, is het belangrijk dat je begeleiding zoekt bij iemand die voldoende gecertificeerd is en –nóg belangrijker wellicht- bij wie je voelt dat hij of zij een hoog en zuiver bewustzijn heeft en wéét wat hij of zij doet. Je kosmisch verbinden is geen kinderspel, omdat je ook in aanraking kunt komen met aspecten van je wezen of energieën die niet zo licht zijn. Het hangt van de zuiverheid, hartgecentreerdheid en het lichtquotiënt van de begeleider af om dit in goede banen te leiden. Laat jezelf dus altijd goed voorlichten en ga af op je intuïtie. Bescherm ook goed je energie en werk en integreer veel vanuit je hartcentrum, want hoe krachtiger je licht wordt, hoe belangrijker het is om voortdurend je energie zuiver en sterk te houden. En vooral ook: verbind je stevig via je aardesterchakra met het hart van Moeder Aarde en Lady Gaia. Je hebt haar grondende en magnetische energie nodig om krachtig je Zuil van Licht op aarde te kunnen neerzetten…

Noten:

*Naar de woorden van Mariska Veres, de charmante zangeres van Shocking Blue die vele ‘nationaliteiten’ in zich verenigde (Hongaars, Frans, Russisch, Nederlands).
**Iets waarvoor ik in eerste instantie terugdeinsde, omdat ik het niet meteen wilde geloven. Maar, zoals dat wel vaker gebeurt wanneer ik niet meteen iets aanneem van wat ‘Spirit’ me vertelt: de woorden blijven vervolgens doorzingen en –galmen in mijn hart totdat ik om een verlossend JA of NEE vraag (hetgeen heel duidelijk daarna bevestigend binnenkwam).
***Niet voor niets roepen bijvoorbeeld veel psychotische mensen dat ze God zijn en krijgen ze daarvoor een pilletje. Jammer genoeg zijn deze mensen vaak hun stevige verbinding met de aarde, Gaia en hun innerlijke kompas kwijt, waardoor ze zich losgeslagen en aan grotere krachten overgeleverd voelen.

Wil je ook meedoen met de workshop ‘Een Aarde-engel worden’ op 25 en 26 mei in Leiden? Wil je je vleugels en je engelwezen herinneren? Of voel je een connectie met het devarijk en wil je weten wat je ermee kan doen om Gaia en al wat op haar leeft van dienst te zijn? En wil je daarbij ook graag leren werken met jouw ‘persoonlijke draak’, de draak die je helpt je eigen aura en energie zuiver te houden en die je wijst op hoe je de elementen in jezelf in balans kunt houden? Klik hier voor meer informatie en meld je gelijk aan.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces en uit regressiesessies en zielsreizen met cliënten. Daarbij werkt ze desgewenst samen met engelen, meesters en godinnen. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of contact wil maken met de ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).