Fontein der Jeugd, Tempel van het Hart

Fontein der Jeugd, Tempel van het Hart

Door Wytske Jónás, 10 maart 2019

De wijze alchemist

De nieuwe lente staat voor de deur en dat betekent dat alle stoflagen weer mogen worden afgeschud en alles om ons heen toe lijkt aan een wedergeboorte. Maar wist je dat we ook zelf iedere lente tot een nieuwe wedergeboorte in staat zijn en dat ons lichaam zich net zo krachtig als de natuur kan regenereren? Ook wij mogen onze winterlagen afschudden en ons verblijden over de liefde, kracht en wijsheid van ons lichaam die tot eenzelfde vernieuwing in staat is. Zo wordt een groot deel van je cellen binnen driekwart jaar vervangen en wordt geschat dat elke 7 à 10 jaar alle cellen van ons lichaam volledig vervangen en vernieuwd zijn.

Wat een bijzondere wijze alchemist moet zich dus binnenin ons bevinden, die dit proces aanstuurt en jaar na jaar, zelfs dag na dag onze oude cellen verwijdert en vernieuwt! Des te belangrijker is het dat we hiermee leren samenwerken, en wij gebruik leren maken van de Fontein der Jeugd die ons altijd ter beschikking staat. Velen van ons zijn dit echter vergeten. Ze zijn niet alleen hun verbinding met hun innerlijke alchemist vergeten maar ook die met de Fontein der Jeugd die tevens de Bron van Leven is. En dat terwijl deze Bron onuitputtelijk is en ons altijd van haar levenswater wil schenken!

Het enige wat ze van ons vraagt is volledige overgave aan Spirit/de goddelijke Geest omdat ze daarmee uitgelijnd is. Ze vraagt van ons of wij daarmee ook volledig op één lijn willen komen opdat zij haar water kan uitschenken in onze kruiken (kelken) die pas dan klaar zijn om dit water goed te ontvangen. Als wij niet op de juiste plek (middelstip) staan, dan bereikt haar water ons niet en blijft onze kruik leeg. Of wordt het water op de grond naast onze voeten verspild.

De alchemist die zich in ons bevindt, wacht geduldig af tot wij oude programma´s, gedachten en emoties die in ons celgeheugen liggen opgeslagen, bewust worden en loslaten. Ook wacht hij of zij geduldig totdat we ons weer aangesloten hebben op de Bron van het Leven. Wanneer wij dat hebben gedaan, verdwijnen de sluiers tussen ons goddelijke Zelf en ons kleine ‘aardse zelf´ en kunnen we de goddelijke blauwdruk en het levengevende water tot in de kleinste millimeters van ons fysieke lichaam ontvangen.

Alpha en Omega

Zelf heb ik ook mogen ervaren, hoe mijn lichaam geleidelijk aan een soort ‘upgrade’ begon. Zoals ik al eerder aankondigde, waren de afgelopen maanden voor mij een periode van naar binnen keren en het pad van Stille Dienstbaarheid bewandelen. Naar buiten toe lijkt het alsof er de afgelopen maanden weinig gebeurd is (er verschenen geen blogs en andere teksten), maar vanbinnen vonden hele verschuivingen plaats. Dit geldt ook voor mijn cliënten die talrijk bleven komen en mee werden genomen naar hun ‘next level’. Het pad dat ik daarbij bewandel wordt steeds smaller en voert van de ene inwijding naar de andere.

Zo werd ik gevraagd of ik bereid was de weg te wijzen naar het hemelse koninkrijk en het Shamballa dat zich zowel binnenin als buiten onszelf bevindt. Ik was teruggekomen naar de aarde om een ‘oude belofte te vervullen’ en om de Weg te laten zien die via het Goddelijke Vrouwelijke/de Moeder voert. Maar om die Weg te laten zien, diende ik zelf eerst de Weg te worden. Het heilige convergentiepunt op aarde waarbij Alpha en Omega samenkomen in en door mijn wezen. Al mijn lichamen (mentale, emotionele, fysieke en spirituele) werden en worden intussen nog meer voorbereid op het zo zuiver mogelijk door laten komen van de Goddelijke of Heilige Geest.

De Alpha en Omega: je kunt deze universele krachten nog het beste beschouwen als het dubbelaspect in het goddelijke wezen dat we God kunnen noemen. Het is de voortdurende beweging in ons universum waarbij de Eenheid overgaat in de Tweeheid en de Tweeheid terugkeert in de Eenheid. Uit het Ene komt vervolgens het Vele voort en tot het Ene keert het Vele terug. Het is de verbinding tussen de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder in onszelf (via het Goddelijke Kind) opdat wij kunnen zeggen: ‘Ik en mijn Vader/Moeder zijn één; ik ben in hen zoals zij in mij zijn. IK BEN de Alpha en de Omega. IK BEN de Weg, waardoor al het verscheidene weer samenkomt in het Ene.”

Terwijl ik dit schrijf, merk ik dat we God niet moeten proberen te bevatten met ons brein -hoewel velen een poging daartoe zullen wagen. Het gaat erom dat we God ervaren en God ZIJN -het ENE in het vele en het vele in het ENE. Welke naam we hieraan geven, doet er niet toe omdat we God kunnen beschouwen als een getrapt systeem: een soort Opperwezen (‘Zijn’) dat door meerdere wezens vertegenwoordigd (of liever: uitgestraald) wordt wanneer ze volledig zijn uitgelijnd met de goddelijke scheppingskracht die aan de creatie van al onze universa ten oorsprong ligt. Het is een pad dat voor ons állen open ligt en het planetaire wezen (of planetaire Logos) dat velen op aarde als God beschouwen is zelf weer onderdeel van een groter geheel (solaire Logos) dat op zijn beurt weer onderdeel is van iets groters enzovoorts. Wie Zichzelve kent, kent ook het Al.

Deze weg staat ons allemaal ter beschikking, en dit eveneens via een getrapt systeem waarbij ons hogere zelf, ‘christuszelf’ of ‘buddhisch zelf’ gezien worden als bemiddelaar tot onze ‘IK BEN’-aanwezigheid, die aan ons het individuele gelaat laat zien zoals deze zich aan ons toont wanneer wij daar klaar voor zijn. Deze IK BEN ís God, want het is tegelijkertijd volledig opgegaan in de goddelijke Spirit. In het verleden hebben profeten, mystici en heiligen van alle heilige tradities zich geheel gericht op de vereniging met deze IK BEN, een dienst die altijd deuren en poorten in de hemel heeft geopend waarbij duizenden, zo niet miljoenen zielen een level hoger werden getild in hun ontwikkeling.

De Tempel van het Hart

Het is vanuit een soortgelijke mystieke ervaring of versmelting met die IK BEN dat ik een tijdje terug de volgende woorden ontving om door te geven. Ik kies ervoor ze middenin deze blog te plaatsen als een apart ‘geheel’ en ze niet op een andere manier in te passen in het verhaal:

Lieve mensen,

Het is op de golven van alle jullie toestromende lichtimpulsen dat jullie mooiste en grootste bloemen tot ontluiking beginnen te komen. Ze zullen voorlopig alleen zichtbaar zijn voor diegenen die deze zuivere frequenties kunnen waarnemen en voelen. Alles is echter slechts een kwestie van manifestatie, op het juiste moment en de juiste wijze.

Velen van jullie lopen inmiddels rond met het hoger zelf grotendeels of geheel geïntegreerd in jullie leven. Jullie zielenzelf is samengegaan met dit hogere zelf en jullie zijn aan de verbinding met jullie IK BEN begonnen. Ook werken jullie vaker dan voorheen samen met jullie zielengroep en beginnen jullie samen te smelten met Spirit, die jullie raadgever is. Hierbij ontdekken jullie dat alles uiteindelijk samenkomt in Één Groot Hart. Het is via dit Grote, Verenigde Hart dat jullie voortaan al jullie antwoorden ontvangen en zelfs de thema’s krijgen aangereikt die er voor jullie nog wachten om uitgewerkt te worden zolang je op de aarde vertoeft.

Dat kunnen oude thema’s zijn die nog gekoppeld zijn aan ervaringen binnen de dualiteit, of nieuwe inwijdingen en uitdagingen die op je pad komen om je te helpen groeien. Vraag altijd of alles met Ease and Grace mag gebeuren, dat helpt je om dit pad soepel door te komen (en heus, er zijn er die graag de moeilijke route kiezen, waarbij ze in één keer gekatapulteerd worden naar het volgende level. Dit is prima, want het is altijd je eigen vrije keuze die je hierin hebt. Maar doorgaans betekent dit dan, dat je daarbij abrupt dingen moet loslaten die niet langer je groei terug naar goddelijke volmaaktheid dienen. En dat kan krachtige louterende stormen in je leven ontketenen).

Jij bent de pure Liefde van de Bron, en jouw intentie om dit voluit te leven is voldoende om je ‘persoonlijke’ inwijdingsweg te beginnen. Je begint gelijkgeschakeld te worden met het Grote, Vereende Hart en steeds meer vanuit je hart te leven. Je wordt gestimuleerd om de Tempel van je Hart opnieuw op te bouwen of te restaureren en daarin die hogere delen van je Wezen uit te nodigen, die je hierbij het beste kunnen ondersteunen. Wees niet verbaasd als hele liefdevolle Meesters zich bij je aandienen. De Tempel van je Hart is bij uitstek de plaats waar ze je kunnen ontmoeten.

Menigeen heeft inmiddels gevoeld dat hij of zij zélf deze Meester (m/v) is of door zijn/haar aanwezigheid wordt overstraald. Lieve mensen, dat is waar. Als je eens zou weten hoeveel opgestegen meesters in deze tijd aspecten van zichzelf in incarnatie hebben rondlopen op aarde of voldoende magnetische gelijkschakeling ervaren via je hartchakra om jou met hun causale lichaam te overstralen! Als je eens zou weten hoeveel padbewandelaars momenteel klaar zijn om hun Christuszelf of Buddisch zelf te ontvangen… dit is de ware terugkeer van de Messias op aarde. Het is niet één persoon die de Messias belichaamt, maar het Christuszelf van jouw eigen Wezen dat al die tijd in de hogere dimensies is achtergebleven als een soort ‘veiligstelling’ voor dat deel van jou dat afdaalde om ervaringen op te doen in de laagste dimensies. Daarbij was het de belofte dat wanneer jij als ziel weer gradueel zou opstijgen tot in de lichtrijken, en het licht van jouw goddelijke Wezen zou doen doorstralen in de stoffelijke rijken der materie, jij in staat zou zijn je opnieuw te verbinden met dit Christuszelf of Buddhisch zelf en van daaruit weer verder met je IK BEN (DIE IK BEN) en monade.”

Liefde-Wijsheid

Het is in de Tempel van ons Hart dat wij ons goddelijk schone gelaat mogen aanschouwen -dat deel van ons wezen dat nooit is afgedaald in de aardse illusies en dat altijd schoon en vrij is gebleven van alle ‘bevlekking’ in de lagere dimensies. Het is hier dat we Zijn/Haar Licht het beste kunnen verdragen. Het is hier dat Alpha (Licht, het goddelijke gelaat van de Vader) en Omega (Liefde, het onbevlekte hart van de Moeder) samenkomen. Dan is er ook geen onderscheid meer en ervaren we tegelijkertijd de Liefde van de Vader en de Wijsheid van de Moeder en andersom. De Twee zijn Eén geworden. De Tempel van het Hart is het onbevlekte hart dat altijd tot onze beschikking staat, en wat in het Engels zo mooi ‘Immaculate Heart’ wordt genoemd. En het is via ons eigen (opgeruimde en volledig geopende) hart dat we hiermee in blijvende verbinding kunnen zijn.

Dit is overigens één weg, maar niet de enige. Het is echter wel de weg waarmee ik zelf graag werk in de praktijk, omdat ik regelmatig merk dat cliënten verbindingen hebben met wezens uit andere rijken of sterrenstelsels met een zeer hoge Licht-Intelligentie. Maar Licht-Intelligentie wordt voor mij pas Wijsheid wanneer ze volledig met Liefde vereend wordt. Dat is namelijk het goddelijke aspect dat we hier in ons zonnestelsel wensen te verwezenlijken. In deze tijd zijn zeer veel hoog-geëvolueerde wezens elders uit de Melkweg aanwezig, al of niet geïncarneerd, en de aarde is nu letterlijk een smeltkroes geworden van vele kruispunten en wegen. In goede overeenstemming met mijn gidsen werk ik echter vooral met de wijsheid van Venus en Sirius die mij ter beschikking staan, omdat ik behalve op aarde, ook daar vele cycli en lessen heb geleerd en voltooid.

Holy habitation of the most High

Het is in onze tijd nog altijd niet vanzelfsprekend om “IK BEN God” te zeggen, zelfs voor diegenen die met deze boodschap op aarde zijn gekomen. Dit komt omdat er dikwijls wat restenergie is blijven hangen door de psychische en lijfelijke gevolgen van deze verkondiging op aarde in voorgaande levens. Ook voor mij zou het nog heel wat jaren duren voordat ik opnieuw de Tempel Gods binnenin mijn wezen zou opbouwen. Van al mijn aardse voertuigen (lichamen) had mijn fysieke lichaam de meeste aandacht nodig, omdat het het langste oude patronen, overtuigingen en emoties had vastgehouden. Oude patronen, waarbij ik mijn lichaam niet de juiste voeding gaf, die het nodig had. Oude overtuigingen en emoties, die samen leken te hangen met zielenpijn uit vorige levens die in dit leven opnieuw getriggerd werden. Elke les die ik aanvaardde en doorgrondde, bracht mij een stapje dichter bij mijn oorspronkelijke Wezen (dat immaculate is) en sinds 2016 heb ik het pad terug naar mijn eigen heiligheid volledig omarmd.

Om mij hierbij te ondersteunen, kwamen enkele maanden geleden de kruiden en de traditionele Chinese geneeskunde op mijn pad.* De kruiden helpen mij steeds verder mijn aardse lichaam uit te zuiveren en het taoïsme, waarop de TCM geïnspireerd is, helpt de heilige eenheid in mijzelf te herstellen en het punt te vinden, waarop yin en yang in volmaakte evenwicht zijn met elkaar. Op deze manier kan ik werken aan de verwezenlijking van de Tempel Gods in mijn lichaam, en ook deze de ‘holy habitation of the most High’ laten zijn. Om God op aarde te léven. Dat is een hele uitdaging, maar met iedere stap die ik zet voel ik me gesteund door de aanwezigheid van deze ‘most High’ zélf.

De kennis uit de TCM over de rol van onze organen (met name de longen en de nieren, twee aandachtspunten in mijn eigen lichaam) en de rol die kruiden en in het bijzonder essentiële oliën hierin kunnen spelen, hebben mij de afgelopen maanden laten inzien hoe belangrijk het is om mijn diepste essentie -the Holy of Holies- goed te bewaken en rein te houden. De energietransformatie in ons eigen lichaam laat een prachtig alchemistisch proces zien, waarbij het grove (of dense) en onbruikbare voortdurend gescheiden en gedistilleerd wordt om het voedende en essentiële (of subtiele) voor ons lichaam te behouden. Van dit laatste wordt een deel ingezet als weerstand (tegen ziekteveroorzakers en andere indringers) en een ander deel om het Leven binnenin te blijven voeden.

Quintessence

afbeelding uit ´Aromatherapy for Healing the Spirit`, Gabriel Mojay

Dit proces van uitzuivering en distillatie zien we ook mooi terug bij de extractie van essentiële oliën uit bloemen en planten. Bovendien zijn ze de quintessence van de bloem of plant waaruit ze komen en enerzijds bedoeld om indringers op afstand te houden en anderzijds om bestuivers, die het Leven voortzetten, aan te trekken. Net zoals alle schijnbaar tegengestelde krachten in ons universum, gaat het ook hier om de duale polaire krachten van één en hetzelfde mechanisme: de impuls aangesloten te blijven op de Bron van het Leven, die in zichzelf het geheim van de Eeuwige Verjonging draagt. Essentiële oliën en ook bloemen en kruiden kunnen bijdragen aan het stapsgewijs zuiveren en regenereren van ons lichaam. En hoe verder we daarin komen, hoe meer we leren onderscheiden wat levenvoedend is en wat niet, en wat bijdraagt tot de blije bewoning van het Goddelijke in ons lichaam.

Net als bij de essentiële oliën mogen ook wij ons bij dit proces afvragen: wie of wat laten we toe tot onze Holy of Holies, de quintessence van ons eigen Wezen? Wie of wat ontzeggen we de toegang, bijvoorbeeld omdat hij of zij parasiteert of bang is voor zijn eigen Licht? Helaas zijn er veel mensen zó wanhopig, dat ze proberen met alle macht het Heilige der Heiligen van anderen binnen te komen om daar het licht te vinden dat ze zo nodig hebben voor hun voortbestaan, en zien ze niet in dat ze zich afgesneden hebben van hun eigen Bron van Leven. Ze gaan bijvoorbeeld van healing naar healing omdat steeds opnieuw hun kruikje leegraakt, en slaan daarbij de stap over die onder anderen de discipels zo mooi hebben laten zien: dat we allemaal onze eigen Meester kunnen worden.

De afgelopen maanden mocht ik ook voor mezelf dit thema uitdiepen, omdat mijn ziel hier nog een oude pijn op had zitten. Ja, ik aanvaardde het om de Weg worden, maar dit betekende ook dat allerlei herinneringen omhoog kwamen aan levens waarin het schoonste en heiligste van mijn wezen met voeten getreden werd en met vuile laarzen bestormd. Ik leerde dat dit zo diep in mijn zielenakasha lag opgeborgen, dat bij het ontrollen van de draad naar de eerste oorsprong hiervan, ik uitkwam bij mijn verblijf op Venus, vlak voordat ik daarna naar de Aarde ging. Wellicht kom ik hier in een latere blog op terug.

De grote leermeesters uit het verleden leren ons allemaal, dat wij op zoek moeten gaan naar het schone gelaat van ons eigen goddelijke Zelf, en dat onze broeders en zusters, die verder op het pad zijn, ons alleen de Weg kunnen laten zien, maar ons niet in onze plaats dit goddelijke zelf kunnen geven. Dit ware Goddelijke Zelf, dat we allemaal kunnen vinden, wanneer we onze intrek terugnemen in de Tempel van ons immaculate Hart, is eveneens de Bron van Leven en Eeuwige Vernieuwing en Verjonging. Het is hier dat we het ´koninkrijk Gods´ vinden, waar wij volledig één kunnen zijn met de Liefde, Kracht en het Licht van onze IK BEN.

Levengevend water

Wanneer wij hier weer uitkomen, zitten we letterlijk zo dichtbij de Bron dat we haar levengevende water kunnen ontvangen. Dit bronwater is helend en draagt de zuiverste frequenties van onze goddelijke blauwdruk rechtstreeks in ons lichaam over (en water is een snelle geleider). In de bijbel wordt een mooie vergelijking gegeven van de wijnstok, die steeds opnieuw nieuwe druiventrossen voortbrengt die de oorspronkelijke blauwdruk meekrijgen. We zien het eveneens in de jonge loot op de stam, die ernaar streeft het Al in zichzelve uit te drukken. En we zien het in ons eigen fysieke lichaam, wanneer het weefsel en de cellen waaruit we bestaan, de volmaaktheid van de Bron uitdrukken, en niet een grillig of afzonderlijk eigen patroon volgen dat tot verwijdering daarvan leidt (in de mens uitgedrukt als de ‘vrije wil’ om zich naar de Bron toe of van de Bron af te bewegen).

In het verleden zijn verschillende mystici, alchemisten en heiligen ons voorgegaan op de weg naar transcendentie van het lichaam, en naar het zo lang mogelijk jeugdig houden van het lichaam zodat we ons fysieke voertuig zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken om het Goddelijke Plan en onze Goddelijke bestemming op aarde uit te voeren. Daarbij hebben de meest succesvollen onder hen zich altijd door de vernieuwing en regeneratie in de natuur laten inspireren. Wie daar meer over wil weten of zich wil laten inspireren door hun levensverhalen hoeft zich alleen maar tot de betreffende literatuur te wenden of -rechtstreekser nog- de ingang te vinden naar het Koninkrijk binnenin. En eenmaal daar, in de Tempel van het Hart, een innige verbinding en vereniging na te streven met ‘The Beloved’ of de IK BEN DIE IK BEN. Want hier vinden we ook de levenswateren uit de Eeuwige Fontein der Jeugd. Drink ervan zoveel als je wilt. Ik wens je een hele gezegende en vernieuwende lente!

Noten
*Ik volg een opleiding waarbij TCM en westerse kruiden samenkomen.

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.