Genezen vanuit hartsverbinding

Door Wytske Jónás, 19 juli 2016

Multidimensional Healing en Meesterschap

Hieronder bespreek ik een methode die je kan helpen om kwaaltjes en pijn in je lichaam te verminderen. Ik ben geen dokter of regulier genezer, maar deze manier is tot mij gekomen vanuit mijn verbinding met mijn Hogere Zelf en ik heb inmiddels voor mijzelf mogen ervaren dat het niet alleen helpt, maar ook mijn bewustzijn nog verder vergroot*. We staan op de drempel van ‘self-mastery’ in deze tijd, meesterschap in de nieuwe tijd. Wanneer ons bewustzijn groter wordt en we onze multidimensionaliteit steeds meer gaan ervaren, ontvouwen zich tevens nieuwe aanvullende mogelijkheden van healing voor ons.

free picture waterlilyAllereerst een vergelijking. Stel jezelf voor als een wandelende meester op aarde, een projectie van je eigen God-zelf op deze planeet. Je hebt jezelf hier op aarde gemanifesteerd met de bedoeling om zoveel mogelijk ervaring op te doen, die vervolgens  in je zielsenergie geregistreerd wordt en ingebracht wordt in de hogere bewustzijnslagen van jezelf als Schepper. Jij bent de Schepper die geschapen heeft, en nu een verbinding aangaat met datgene wat je zelf geschapen hebt, door zelf je eigen creatie van binnenuit te belichamen. Dit doe je door een deel van je bewustzijn af te splitsen naar de ervaring van het menszijn (=je creatie) in een driedimensionale wereld. De rest van je bewustzijn ‘daalt’ niet mee in, omdat het je zou verhinderen je menszijn volledig te ervaren. Je vergeet je verbinding met je eigen Bron, en je creëert voor je menszijn de mogelijkheid om een eigen persoonlijkheid op te bouwen en zelf ooit de weg terug te vinden, dat wil zeggen weer op te stijgen in frequenties tot je uiteindelijk weer samensmelt met je oorspronkelijke Bronbewustzijn. Met een mooi woord ook wel persoonlijke ascentie genoemd (of transcendent worden, zodat je weer met al je bewustzijnslagen of dimensies verbonden bent).

Stel jezelf nu voor als een God-zelf wiens bewustzijn vrij door het universum stroomt. Je hebt een grote radius en een grote verantwoordelijk om alles op (bijvoorbeeld) jouw straal goed te laten werken. Alles werkt volgens Goddelijke Wil of de Wet van Eén (een begrip uit het oude Egypte, waarbij alle goden gezien werden als emanaties van het Ene). Wat alles met elkaar verbindt en samen doet werken, is Liefde. Er is geen plek in het gebied onder jouw hoede waar deze Liefde niet stroomt, en als je dat toch bemerkt, stuur je Liefde die kant op om het niet genoeg beminde deel weer mee in de Stroom te krijgen. Ook jij bent onderdeel van die Stroom en volgt de Goddelijke Wil en de Wet van Eén, en valt onder de hoede van een Hoeder die jou in zijn/haar bewustzijn kan houden. Dit laatste: in bewustzijn houden, is minstens zo wezenlijk als de Stroom van Liefde die door alles stroomt.

Stel nu jezelf weer als meester op aarde voor, of als leerling-adept op het pad van zelfmeesterschap. Je hebt je eigen lichaam onder je hoede gekregen, als voertuig om je goddelijkheid ook hier op aarde uit te kunnen drukken onder beperkende en soms pijnlijke omstandigheden. Jij bent de liefdevolle dirigent die de stroom van Liefde waarborgt in je lichaam. Je werkt samen met alles wat bij jouw menselijke ervaring hoort: je gevoelens en emoties; de mogelijkheid om een sterk ego te ontwikkelen dat dienstig is aan het Goddelijke Plan waar jij zelf bij betrokken bent; je lichaamsdelen en organen die hun eigen energie hebben en met jou en elkaar communiceren. Ook organen hebben een bewustzijn die uit de tred kan gaan lopen wanneer de Liefdesstroom ze niet bijeenhoudt of ze uit het bewustzijn raken van de grote dirigent.

Healing met en vanuit je hart

Open nu je hart voor een lichaamsdeel of orgaan waar je weinig verbinding mee voelt of waar je pijn ervaart. Ontspan en wees aanwezig. Ga er met je aandacht naartoe en wees helemaal aanwezig op deze plaats. Wanneer dit lastig is, volg ontspannen je intentie, want forceren werkt veelal averechts omdat dat niet met liefdevolle aandacht gebeurt. Het is belangrijk echt aanwezig te zijn op deze plek, en te voelen wat daar is. Alles is goed, laat het komen zoals het komt en veroordeel niets. Wanneer je teleurstelling of frustratie voelt wanneer dit niet lukt: laat ook deze gevoelens toe, omarm ze als het ware. Mijn ervaring met mijn cliënten is, dat wanneer ze zich er niet tegen verzetten en het niet meer als probleem gaan zien maar gewoon als ‘dat wat er is en wat zich aandient’, het daarna dikwijls vanzelf gaat. Misschien komen er daarna beelden, kleuren, vormen, symbolen of woorden bij je op, die te maken hebben met de plek waar je je aandacht op richt. Ontvang alles, stuur niet. Het is de ontvankelijke, aanwezige houding die ons het verste kan brengen willen we vooruit komen op het pad van meesterschap.

free picture girlGa vervolgens met je aandacht naar je hart. Voel hoe deze opengaat, als een bloem of als een lief innerlijk kind (ik schrijf lief, maar het kind kan ook ondeugend, verdrietig, boos, blij enzovoort zijn. Laat dit kind toe zoals het is, wijs geen aspecten van hem/haar af. Anders heb je kans dat de bloem dicht blijft). Open je hart in liefde, ook als dit betekent dat je verdriet of frustratie ervaart. Deze gevoelens erkennen en erbij aanwezig blijven is ook een vorm van Liefde. Voel hierna dan of je hartverbinding sterker wordt, het kind gerustgesteld is, enzovoort. Meestal voel ik zelf mijn hart steeds krachtiger gaan zoemen, vibreren, pulseren. Dat is een teken dat je hartchakra opengaat.

Ervaar vervolgens of je op meer plekken in je lichaam (energetisch) je chakra kunt openen, bijvoorbeeld je sacraalchakra, dat een belangrijk chakra is voor het beleven van je gevoelens, emoties, sensualiteit en seksualiteit. In deze tijden met hoogfrequente energieën wordt dit gebied steeds meer gezuiverd en geopend, om multidimensionaal bewustzijn en multidimensionale genezing mogelijk te maken. Forceer niets, het is belangrijk dat dit omzichtig gebeurt en wanneer hier oude ‘issues’ liggen (niet alleen persoonlijk, ook familiaal en collectief) gebeurt dit best onder deskundige begeleiding. Ascentie betekent o.a. dat je lichtpunten de een na de ander aangaan en steeds meer licht gaan uitstralen. Deze lichtpunten zijn verbonden met je chakra’s, bijvoorbeeld je hart, derde oog en sacraal gebied. Hoe meer er aan gaan staan, hoe krachtiger je goddelijke essentie in jouw aardse menszijn doorstraalt. Je kunt dit opengaan tijdens je meditatie ervaren als trilling, warm worden, zoemen, een lichtervaring, enzovoort.

Voel nu ook of je de bewuste plek in je lichaam, waar je met je aandacht begon, met de geopende chakra’s kunt verbinden (dus dat het als het ware één buis wordt). Je hoeft niets te doen, alleen maar het kanaal open te houden voor de doorstroom van de liefdesenergie in je lichaam. Voel hoe de plek of het orgaan vanzelf in het (en jouw) bewustzijn wordt meegenomen. Ze komen in je bewustzijn nu en je houdt ze in je bewustzijn, omdat je liefdevol aanwezig bent. Blijf in deze ervaring zolang als goed voelt, meestal voel je op een gegeven moment vanzelf dat de stroom minder wordt. Je kunt dan nog een mooie intentie meegeven, een volmondig besluit van jezelf naar jezelf dat je vaker bij deze plek aanwezig zult zijn. Dat je er vaker aandacht naar toe zal sturen, net zolang tot het orgaan of lichaamsdeel weer ‘in de stroom’ meegaat. Ook kun je al je cellen van binnenuit opvullen en laten spinnen met liefde en licht. Misschien komen er nog andere, mooie intenties bij jezelf op. Spreek deze dan uit en neem jezelf ook echt voor dit te gaan uitvoeren.

free picture lotus-flower-1382267Voel tot slot nogmaals de verbinding met je hart. Is er een volledige brug ontstaan tussen jouw hart en deze plek of het chakra waar deze onder valt? Hoe is het nu voor je hart? Rust, vrede, blijdschap? Ervaar wat er is. Wanneer je eerder contact hebt gemaakt met het kind, doe dit dan nu weer. Kijk of er iets veranderd is. Of je hart nog meer open is. Het kind tevreden of blij. En of je hem/haar iets wilt laten weten (of andersom, het kind aan jou). Neem op een passende manier afscheid (bijvoorbeeld door het kind te laten weten dat het altijd welkom is met alles wat er is; of door dit kind een plekje in je hart te geven). Sluit je meditatie af op een manier die goed voor jou voelt. Eventueel kun je na afloop een passende edelsteen of kristal dragen op de plek die je zojuist aandacht en liefde hebt gegeven (in winkels verkopen ze ook chakra-edelstenensetjes, die zijn soms handig hiervoor). Drink ook voldoende water om oude ballast af te voeren en nieuwe frequenties makkelijker te kunnen ontvangen (doorstromen).

Registreer na afloop  je bevindingen. Hoe was het voor je? Is het gelukt en/of wil je er vaker mee oefenen? Wanneer het niet meteen gelukt is: gun je jezelf de ruimte om vaker hiermee te oefenen? Je bent immers een master in training. En mogelijk een stapje verder gekomen op je pad van multidimensionaal ‘healerschap’…

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde of Vijfde Dimensie- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact

*Let op: deze methode is geen vervanging voor een regulier artsbezoek! Met de nieuwe energieën en hoge frequenties zijn er momenteel veel mensen die last hebben van kwaaltjes en symptomen die mogelijk met het ascentieproces te maken hebben. Maar hou altijd voor de zekerheid vinger aan de pols bij je huisarts, zeker als je het niet vertrouwt. De methode die ik uitleg kun je dan in principe wel gewoon aanvullend gebruiken. En je kunt ook aanvullend begeleiding van een deskundige (hypno)therapeut inschakelen, omdat sommige aandoeningen mogelijk een voorzichtigere benadering behoeven of juist coaching bij het loslaten van krachtige emoties als woede en frustratie. Vooral wanneer deze emoties in het verleden te vaak ‘ingeslikt’ werden vanwege de lieve vrede…