Hart vol Licht (2)

Hart vol Licht (2 en slot)

Door Wytske Jónás, 1 mei 2018  (Deel 1 gemist? Klik hier)

“Doorheen de tijd hebben wij onszelf als vele mysticae naar jullie planeet uitgezonden. Een aantal van ons werd zelfs opgenomen tussen jullie heiligen. In elke moeilijke tijd, waarin het belangrijk was dat de Goddelijke Liefde dicht bij jullie kon komen, hebben wij deze vlam der Liefde voor jullie harten en zielen gedragen en hooggehouden opdat jullie het pad weer konden zien.”

Vervolg op het eerste deel van deze tweeluik ‘Hart vol Licht.’ Er zijn vele manieren waarop het Goddelijke Licht naar de aarde gebracht kan worden, ook binnen de mystiek. Vandaag presenteert een groep mysticae zich aan ons als de Mysticae van het Hart die over hun bijzondere verbinding met Venus vertellen. Een blog die ik pas kon schrijven, nadat ik eerst zelf volledig ondergedompeld werd in Venus’ essentie, en een oude verbinding en zielenafspraak leerde omarmen waardoor deze nieuw leven ingeblazen werden.

“Vandaag keren wij bij je terug en communiceren wij vanuit één hart met je. Wij hebben onze liefde voor je gebundeld en Liefde is ook de boodschap die wij vandaag voor je brengen. Zoals wij de vorige keer al aangaven, lenen wij graag het schijnsel van ons licht, van onze consciousness, aan je uit zodat ook jij je goddelijk gelaat kunt zien. De schrijfster die deze woorden opschrijft is één van onze zusters en zij kent als geen ander het belang van het hoog houden van onze vlam in de wereld. Zij vertolkt graag onze boodschap en ook haar hart is met die van ons verenigd. De afgelopen dagen hebben wij haar wat dieper ingewijd om haar hier te laten komen, zodat zij weet dat er niets tussen haar en ons meer instaat en zij zelf de toorts van onze vlam aan je kan doorgeven.

Al vanaf het eerste moment dat het grote Goddelijke Licht zich opdeelde in meerdere stralen en frequenties, is er één licht brandend als een vlam altijd prominent aanwezig gebleven -onveranderd en stralend in haar essentie. Van meet af aan was het ook de Schepper/Bron duidelijk dat dit licht overeind moest blijven en niet geperverteerd mocht worden zodra het in aanraking kwam met de werelden waarin dualiteit en polariteit ervaren werd. Dit licht was jullie baken in het donker, het licht in de nacht waarmee het licht in jullie hart en ziel weer aan zou gaan. Had de Schepper/Bron hier niet voor gezorgd, dan zou jullie wereld reeds eonen van tijd geleden verloren zijn geweest. Dit licht is Liefde.

Vanaf de plaats waar wij ons bevinden kunnen wij zien dat het bij tijd en wijle heel, heel erg nacht is geweest op jullie planeet en het voor jullie bijna onmogelijk is geweest om op eigen kracht jullie weg terug naar het licht te vinden. De Schepper/Bron had aan ons doorgegeven: “verderop in het melkwegstelsel is er voor vrije wil gekozen. Wij willen dat de vlam van Liefde gehoed blijft worden in hun nabijheid, zodat er van tijd tot tijd voor hen die terug willen keren, een mogelijkheid is om in ons Hart terug te komen. Jullie zullen portals voor hen zijn, en hen helpen de vlam in hun hart opnieuw te ontbranden en Liefde tot in elke cel van hun fysieke lichaam in te bedden. “

Schepper/Bron vervolgde: “Vanaf de plek waar jullie blijven, zullen jullie de vlam van Liefde voortdurend naar die plekken stralen waar zij het hardst nodig is. Het zal niet altijd makkelijk zijn voor jullie omdat jullie soms zelf naar deze plekken zullen gaan. Voor diegenen onder jullie zal het een beproeving zijn om te merken dat de zachte, vrouwelijke energie vanuit het Hart van Liefde vijandig zal worden ontvangen. Jullie zullen tegengas krijgen, en zielenmoed en -volharding moeten ontwikkelen, om de vlam van Liefde nooit te laten doven en dapper uit te blijven dragen.”

Wij kregen nog veel meer te horen, maar ons besluit stond vast: wij wilden graag meewerken aan het Goddelijke Plan, om een Liefdesportal te zijn voor zielen die zouden uitzwermen binnen dit deel van het melkwegstelsel. Het was, alsof de Bron van meet af aan al had voorzien dat wanneer de Goddelijke Wil en Kracht hier zouden worden vrijgegeven, dit zou betekenen dat er oorlogen zouden plaatsvinden. Dat was ook wat er gebeurde, en niet alleen op jullie aarde. Zelfs is het zo, dat een aantal van jullie grootste oorlogen op aarde een voortzetting zijn van oorlogen die reeds eerder op galactisch niveau werden uitgevochten.

Ook wij wierpen ons in het hart van deze strijd, maar dan vanuit een Hart vol Liefde en met als lanceerbasis Venus. We werden ondergedompeld in een flinke dosis Goddelijke Vrouwelijke energie en hoewel wij zelf nooit de wapens ter hand namen, werden wij een krachtig wapen omdat alleen al onze liefde en ons magnetisme krachtig genoeg waren om harten te ontdooien en wie dan ook te ontwapenen. Wij spiegelden het goddelijke licht terug aan een ieder die zijn/haar goddelijke licht vergeten was. Ook lieten we zien hoe hun harten en zielen weer stralende paleizen konden worden in plaats van de tot de tand en de nok toe bewapende burchten, sloten en kastelen die we zo vaak gezien hebben.

Doorheen de tijd hebben wij onszelf als vele mysticae (en een aantal van ons werd opgenomen tussen jullie heiligen) naar jullie planeet uitgezonden. In elke moeilijke tijd, waarin het belangrijk was dat de Goddelijke Liefde dicht bij jullie kon komen, hebben wij deze vlam der Liefde voor jullie harten en zielen gedragen en hooggehouden opdat jullie het pad weer konden zien. Wij herinneren onze schrijfster en zuster er nu aan dat ze hier haar eigen ervaring mag invoegen. Zij herinnert zich dat zij, voordat zij naar de aarde kwam, als goddelijke lichtvonk via Sirius reisde en vervolgens bij Venus aankwam. Daar aangekomen nam zij later veel Venusenergie mee naar de aarde en stond ze gedurende vele levens in verbinding met de Godin (o.a. in het Midden-Oosten als priesteres van Astarte, Hathor, Venus… godinnen die sterk met de Venusstraal zijn verbonden). Als priesteres van de Godin van Venus ben je medehoedster van de vlam van Venus, en draagster van deze frequenties.

Birth of Venus William Adolphe Bouguereau

Meer echter nog dan dat Venus een godin is, is Venus een energie, een frequentie. Een godin van Venus is een wezen dat deze energie, die uit het hart van de Schepper/Bron afkomstig is, volledig belichaamt. Voor het gemak noemen we die energie hier de straal of de vlam van Venus. Dit wil niet zeggen dat Venus de enige plek is waar deze straal en vlam te vinden zijn, of dat deze hier vandaan komen. Het wil zeggen dat Venus de hoeder van deze straal-vlam is, die hier wordt opgevangen vanuit het Kosmische Hart van de Schepper/Bron en ‘getrapt’ wordt doorgegeven. Dit laatste gebeurt omdat de kracht ervan anders te overweldigend zou kunnen zijn voor de aardebewoners. Venus fungeert hierbij als het hartchakra voor dit deel van het universum om de Kosmische Liefde van de Bron door te geven.

Het wil evenmin zeggen dat het hoeden en belichamen van deze hartenergie aan vrouwelijke godinnen voorbehouden is. Integendeel! Hoewel inmiddels overschreven en overvleugeld door jullie religieuze geschiedschrijving uit met name het Midden-Oosten, waren de Kumaras lange tijd zowel jullie hoeders als de hoeders van de vlam van Venus. In het bijzonder de naam Sanat Kumara zal in sommigen van jullie diep van binnen een belletje doen rinkelen. Velen van jullie reisden ooit met hem mee om de Vlam op aarde te ankeren –in het gebied dat nu Shamballa heet- omdat de aarde door een hele donkere tijd ging. Zielen waren inmiddels vastgestrikt geraakt in het web om de aarde en ‘gedoemd’ tot reïncarnatie. Er moest weer licht komen! En dat licht kwam en werd mede door jullie gedragen en doorgegeven.

Sanat Kumara’s herinnering leeft nog altijd voort in het oosten, en zelfs in jullie bijbel wordt aan hem gerefereerd als de ‘Oude van dagen’. Hij is niet God, of de Bron, maar een goddelijke belichamer van de vlam van Venus, een heilige Kumara. Een groot lichtwezen dat tot op heden met jullie aarde verbonden is gebleven. En velen van jullie zijn hem trouw gebleven, zelfs toen jullie meegingen in de vele golven van ‘geloofsbekeringen’. Jullie begrepen er niets van, want jullie enige wens –en zielenafspraak- was het belichamen van de Liefde en daarvoor hadden jullie geen geloof nodig. Geen tempel, geen kerk, geen moskee of welk gebedshuis dan ook. Jullie pasten jullie echter iedere keer opnieuw aan en zelfs binnen de meest strakke en dogmatische godsdienstige keurslijven vonden jullie jullie weg naar ‘de Minne’. De ‘Beloved’, want dat was wat de vlam van Venus jullie spiegelde. Jullie werden zelf de Mysticae en Mystici van het Hart, vandaar jullie nauwe verbinding en samenwerking met ons. Jullie en wij hadden dezelfde missie.

Tot het eind toe zijn jullie dapper en moedig gebleven en hebben jullie de vlam van de Liefde het allerhoogst gehouden! Ook toen de energie van Venus zwaar onder vuur kwam te liggen in met name het Midden-Oosten als gevolg van oorlogen. Het Midden-Oosten is nog altijd een portal waarom fel wordt gevochten, een erfenis van de galactische oorlogen om de macht waar o.a. Orion en Mars bij betrokken waren. Vele goddelijke boodschappers en avatars zijn naar deze regio gestuurd om het licht en de vrede te verspreiden en de grootsten onder hen werden overvleugeld door onze Liefde en Licht van Venus. Jezus was één van hen, en ook Mohammed.

Smoke of Ambergris (John Singer Sargent, 1880)

Mohammed heeft de zware taak op zich genomen om in een tijd te komen waarin oorlog, plunderingen en verkrachtingen schering en inslag waren; net als Jezus heeft hij zijn belangrijkste lessen en inwijdingen niet alleen van God ontvangen, maar ook van een groep vrouwen om hem heen die de zuivere, goddelijke frequenties voor hem hooghielden. Deze goddelijke leringen en frequenties werden ook na zijn dood zorgvuldig door vrouwen gehoed, en zij staan te boek als de vroege groep van vrouwelijke soefi-mysticae. Deze mysticae ankerden heel wat Venusenergie in de aarde; er zijn genoeg biografieën over moslimheiligen te vinden waarin de heilige daden en wonderen van deze soefivrouwen zijn opgetekend. Zij zagen het als hun taak om de innerlijke mystieke verbinding, die zij als de kern van de islam zagen, te hoeden. De vrouw die overigens het meest in de koran genoemd wordt, is Maria, de moeder van Jezus. Er is zelfs een soera aan haar gewijd en zij wordt bij verre gezien als de zuiverste der vrouwen. Maria droeg de vlam van Venus in haar hart.

Venusenergie valt nog het beste te omschrijven als zachte, pulserende kosmische liefdesenergie die stroomt als water. Water is heel belangrijk voor het verspreiden van de frequenties van Kosmische Liefde. Wij projecteerden naar de schrijfster van deze woorden ook een beeld van een zielenhaven, want dat is wat onze energie ook te bieden heeft. Zolang als wij reeds met jullie begaan zijn, zolang als onze geschiedenissen reeds met elkaar verbonden zijn, hebben we aan jullie zielen toevluchtsoorden geboden in de vorm van zielentuinen en zielenhavens. Hier konden jullie zielen bijkomen, zich opladen en laven aan de stroom van Kosmische Liefde voordat zij hun missie op de aarde weer oppakten. Zo konden jullie zo lang jullie wilden uitrusten in onze vredesbaai voordat jullie de open zee weer opgingen (al dan niet symbolisch).

Voorts kwamen jullie voor onderricht aan onze ‘mysteriescholen’, om te leren hoe je de goddelijke Liefde en de Vlam van Venus op aarde kunt brengen en belichamen. De aarde heeft dit soort mensen altijd nodig gehad, en veel van jullie mysticae en heiligen die volledig aan de goddelijke liefde toegewijd waren, konden dit als geen ander! Meer en meer mensen openen nu gelukkig hun harten en helpen onze Vlam op aarde te ankeren. Sommigen van jullie gaan de komende tijd deze vlam zelfs steeds dieper de aarde inbrengen. De vlam van Venus is ook de straal van ‘ease and grace’: van de dingen naar je toe laten komen zonder er al teveel doe-energie tegenover te stellen.

Jullie wereld is er steeds meer klaar voor om de actieve, uitgaande energie weer in balans te brengen met de passieve, receptieve (magnetisch vrouwelijke) energie van Venus. Denk maar aan de godin Venus die zoveel magnetische energie had, dat alles wat ze nodig had vanzelf naar haar toe kwam ‘drijven’. Dat kon ze omdat haar hart volledig afgestemd was op het Hart van de Schepper/Bron en ze de magnetische pool belichaamde. Het zou haar eer absoluut te na zijn om zelf achter alle dingen aan te jagen! Toch is dat wat de meesten van jullie nog altijd doen: dingen najagen om ze te bemachtigen. De Venusvlam kan je leren om de dingen veel meer naar je toe te laten komen, met name mooie dingen zoals grace, ease, love, peace, harmony, joy, beauty, abundance, wealth, sensuality en bliss.

Teresa van Avila (1827, detail) door François Gérard

Ook leert de Venusvlam (of -straal) je dat je er niet op uit hoeft te trekken om God(in) te vinden, noch naar een tempel of ander gebedshuis hoeft te gaan. God(in) bevindt zich in het binnenste van jezelf, en je hart, ziel en lichaam zijn de tempel om hem/haar uit te nodigen en te vinden. We dienen deze tempel, of dit innerlijke paleis of kasteel zo helder te laten zijn als een kristal, waar God(in) volledig doorheen kan stralen. In ieder vertrek kan zich vuil of donkere stof ophopen en ons zo het zicht op God(in) ontnemen. Dit waren ook de beelden die Teresa van Avila gebruikte, een mystica en heilige uit de 16e eeuw die inmiddels opgenomen is in de gelederen van de ‘Opgevaren Meesters’.

Tot slot: hoe kun je ontdekken dat zich vuil heeft opgehoopt in de vertrekken van je innerlijke kristallen paleis –of dit nu het paleis van je hart, je ziel of je lichaam is (omdat deze drie immers met elkaar zijn verbonden)? Heel simpel, het gaat om alle plaatsen waar grace, ease, love, peace, harmony, joy, beauty, abundance, wealth, sensuality en bliss ontbreken. Venuszendelingen hebben vaak op (enkele van) deze gebieden ‘butsen en deuken’ opgelopen naarmate ze dieper met de derde dimensie van de aarde in aanraking kwamen.

Ze geloven bijvoorbeeld niet dat ze moeiteloos weelde en overvloed naar zich toe mogen trekken, maar dat ze er daarentegen hard voor moeten werken. Of ze zijn uit verbinding geraakt met hun sensualiteit en seksualiteit omdat ze hebben ervaren dat daar een oordeel of trauma op ligt. De Venusenergie kent immers ook de kracht van heilige seksualiteit en het is dit terrein dat momenteel op aarde nog altijd gezuiverd en getransformeerd wordt, omdat het door misbruik bezoedeld is geraakt. Dat werk zal de komende tijd nog doorgaan. Ook kan het zijn dat ze hun vertrouwen in en hun verbinding met Venus kwijtgeraakt (deze kan door de vele incarnaties steeds minder zijn geworden). Sommigen ook hebben misschien zelfs hun hart gesloten omdat ze de pijn van afwijzing, afscheiding of in een lichaam zijn niet langer konden dragen.

Wij nodigen een ieder die dit wil en die daar behoefte aan heeft uit om opnieuw naar onze haven te komen. Om de vlam van Venus volledig in je wezen te absorberen en zo eventuele pijn of andere oude energie te transformeren. Zodat je opnieuw een uitgezondene van ons kunt zijn, een medehoeder van de Vlam van Venus. Wij helpen je opnieuw wegwijs te worden in de mystieke ruimte van je hart en je hartentuin waar je de diepste Goddelijke Liefde kunt vinden. Waar de indalende driehoek van de Materie de opstijgende driehoek van de Geest ontmoet. En waar je, eenmaal in je innerlijke paleis aangekomen, alleen nog maar zult nastreven om de perfectie van het Diamanten Hart en de Diamanten ‘Mind’ van God(in) te weerspiegelen. Daar, precies daar in deze verborgen tuin van je hart, helpen wij je om de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde opnieuw aan te wakkeren zodat je deze vol overgave kunt brengen, ankeren en belichamen op Aarde.”

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie- & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga steeds meer een staat van Grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel en ontvang een korte healing. Ideaal voor de kleinere beurs of om uit te proberen of dit bij je past… klik hier.

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).