Het openen van je derde oog

tibetan-dakini-door-jane-adams
Tibetaanse dakini door Jane Adams

Spiritueel ontwaken en het openen van je derde oog hebben met elkaar te maken. Momenteel zijn er veel mensen –een aantal van hen vindt de weg naar mijn praktijk- die merken dat ze ‘beginnen te zien achter de sluiers’. De meeste mensen die reeds ontwaakt zijn, weten dat dit niet toevallig is, omdat er vooral dit jaar grote golven energieën naar de aarde stromen die massaal het bewustzijn van grote groepen mensen beginnen te vergroten en te openen. Deze mensen worden nieuwsgierig naar de symboliek van het derde oog.

Toch is voorzichtigheid geboden. Onder veel ‘pas ontwaakten’ bespeur ik momenteel een ‘eagerness’ om helemaal de sluier te doordringen en om soms radicaal het roer in hun leven om te gooien. Niet altijd is dit verstandig, zeker niet wanneer het de mind is die tot nu toe de leiding heeft gehad, en dit nog steeds wil blijven houden door opnieuw de nieuwe koers te bepalen. Of wanneer een persoon niet goed gegrond is, weinig verbinding met zijn lichaam heeft of er weinig ik-sterkte is om op terug te vallen.

Geen hocus pocus

‘Ik wil graag mijn derde oog openen, wat moet ik daarvoor doen? Kan dat in één sessie?’, vraagt de een mij. De ander zegt: ‘ik voel me overspoeld worden door beelden en indrukken, het lijkt wel of ik er geen controle over heb.’ En hier tussenin bevindt zich nog een groot aantal varianten. Wanneer je derde oog zich opent, begin je achter de uiterlijke vormen waar te nemen. Je voelt, ziet, hoort en weet de essentie achter dingen door deze te ervaren via je innerlijke zintuigen. Vaak is één zintuig in het begin sterker ontwikkeld (bijvoorbeeld helder weten of helder voelen) en begin je in een later stadium ook helder te zien en te horen.

derde-oog
symbool voor het derde oogchakra

Hoewel veel mensen denken dat het derde oog iets magisch of ‘hocuspocus’ is, is dat het niet. Wat er in feite gebeurt, is dat je zelf steeds meer aangesloten wordt op het universele heldere bewustzijn. Je wordt een helder kanaal dat deze waarnemingen begint toe te laten. Sommige mensen beginnen dan te ‘channelen’, maar op een gegeven moment kan het de bedoeling zijn dat je zelf dit heldere of hogere bewustzijn wordt.*

Het verstand als dienaar

Om de waarnemingen en indrukken van het derde oog op een verantwoorde en verstandige manier toe te laten, dient er ten eerste hiervoor ruimte te zijn in je geest. Verstandig zonder verstandelijk te zijn, of vanuit je ego of gedachten dit te willen sturen. Je verstand is meestal een belangrijke compagnon in je leven geweest, omdat het je heeft geholpen jezelf staande te houden en ‘grip’ te krijgen op je leven.

Op een gegeven moment raak je echter in je bewustwordingsgroei aan de grenzen van je verstand. Het is je altijd van nut geweest op je pad, maar het kan niet meer verder met je meewandelen voorbij de eigen kaders. Het kan dan niet meer de leiding nemen, omdat het een gebied gaat betreden waarvan het de landkaart niet kent. Vanaf dit moment wil je intuïtie (weer) meer de leiding nemen. Zoals Einstein ooit zei: “De intuïtieve geest is een heilige gave, de rationale geest een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert en de gave is vergeten.”

the-intuitive-mind-is-a-sacred-gift-albert-einstein

Het is echter wel van belang dat je je intuïtie dan weer omarmt en de spieren ervan weer traint! Veel rationele mensen hebben weinig verbinding met hun intuïtie, en vaak moet eerst deze verbinding hersteld worden alvorens je werkelijk achter de sluiers kunt gaan zien. Zo heb ik zelf als gevoelsmens heel lang vooral vanuit mijn verstand gefunctioneerd. Dit laatste bood veiligheid in een wereld die gericht was op logisch denken en ‘in control’ blijven.

Door een aantal crises in mijn leven heb ik de ogenschijnlijke veilige leiding door mijn verstand steeds meer losgelaten, vooral toen als ‘sluitstuk’ op mijn 39e ineens radicaal mijn linker- en rechterhersenhelft begonnen te synchroniseren. Ik werd toen gigantisch vergeetachtig en kwam vervroegd en versneld in de overgang terecht- maar een krachtige leidende stem binnenin mij zei dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. Die stem was mijn eigen intuïtie en daardoor ben ik nu in staat om zowel mijn linker- als rechterhersenhelft afwisselend en tegelijkertijd te gebruiken.

Een goede gronding

shivas-eye
Shiva’s oog

Ten tweede is het belangrijk, wanneer je op een verantwoorde wijze de gave van een ontwaakt derde oog wilt ervaren, dat je goed gegrond en helemaal thuis in je eigen lichaam bent. Wil je hier zijn op aarde, heb je ook het gevoel dat je er helemaal mag zijn? Je leren verbinden met het aardesterchakra –het chakra dat je met het bewustzijn van de aarde verbindt- kan je hierbij helpen. Het heeft geen zin om waarnemingen, impressies en lichtfrequenties toe te laten (ook dit reguleert je derde oog) als je ze niet kunt ankeren en doorgeven aan de aarde en aan je omgeving.

Hoe meer mensen zich leren gronden via het aardesterchakra, hoe meer we de wereld overigens beginnen te beïnvloeden op een positieve manier. Doorstroming is belangrijk, omdat we dan zelf soepel mee beginnen te stromen met de levensstroom. We wórden zelf die levensstroom, net zoals een vogel heel krachtig verbonden blijft en meeveert met de tak waar hij op zit, ongeacht de storm die om hem heen raast. Zowel de boom als de vogel geven ons het goede voorbeeld. Anders breken we en raken we losgeschoten.

Breken en losschieten: dit laatste is wat gebeurt met veel psychiatrische patiënten, bij wie het vuur van de kundalini te snel is opgestegen en het derde oog te krachtig is geopend. In veel mythen is vuur de gave van de goden en dient er voorzichtig mee omgesprongen te worden, omdat de mens er geestelijk door kan verbranden. De mensen bij wie dit gebeurt, zijn doorgaans niet goed gegrond en hebben geen sterke verbinding met hun eigen lichaam en hun eigen energie (dat wil zeggen: geen sterk energiebeheer). Ze raken als het ware verdwaald tussen de dimensies. Dit is ongelooflijk triest, vooral omdat de geestelijke gezondheidszorg te weinig zicht heeft op energetische en spirituele processen die spelen bij deze mensen.

derde-oog-2
oog van Horus: de gekroonde slang- de slang krijgt de vleugels van het goddelijk bewustzijn terug.

Wanneer er niet adequaat op wordt gereageerd, kan zo iemand jarenlang gekluisterd blijven aan crisisopnames en onderdrukkende medicijnen (dit is iemand overkomen in mijn omgeving die me zeer dierbaar is, en ook de reden dat ik uiterst behoedzaam omga met het openen van het derde oog wanneer mensen me hierom vragen). Ook mensen die in vorige levens trauma’s hierin hebben opgelopen, of wanneer een van hun ouders dit is overkomen, merken soms dat ze een soort ingebouwde rem hebben op hun derde oog. Met regressietherapie kun je hierin overigens veel bereiken.

Je lichaam als tempel

Ten derde is er, behalve een goede gronding, ook een liefdevolle bedding in je lichaam nodig voor een verantwoord openen en goed functioneren van je derde oog. Verbonden leven met je lichaam helpt je ook je te verbinden met je intuïtie en je ziel; zeker voor vrouwen is liefde voor hun baarmoeder hierbij wezenlijk. Je ziel wil graag thuiskomen in je lichaam, en daarvoor is het nodig dat je hele lichaam een tempel is waarin zij zich thuis voelt en waar doorheen ze vrijelijk kan dansen.

Door te oefenen met je adem en deze overal in je lichaam te laten komen, kom je al een heel eind. Je ziel volgt het ritme van je ademhaling: overal waar deze stroomt, kan zij ook beginnen te stromen. Alle cellen, spieren, organen, botten, klieren enzovoort beginnen dan mee te doen aan het grote spel van het ontvouwen van het kosmische plan via je lichaam. Wanneer alles in je lijf meedoet, wordt je hele lichaam een ontvangstkanaal voor de Grote Geest of het Al Wat Is. Vooral wanneer onvoorwaardelijke liefde door onze cellen begint te stromen, volgen wij het goddelijke plan.

Om dit te bereiken, leren we eerst onvoorwaardelijke liefde voor elke cel, elk lichaamsdeel en elke gewaarwording in ons lichaam te voelen. We creëren dan een goede bedding om onze ziel en het hele universum door ons heen te laten dansen. We worden in alle dimensies van ons zijn –dus ook ons lichaam- het instrument waardoor onze ziel en de Grote Geest zich beginnen uit te drukken. We worden zelf Liefde. En dat is de essentie van het ontwaken en ook het uiteindelijke doel van een volledig geopend derde oog.

albert_einstein_third_eye_1920x1200

*ik heb enorm respect voor mensen die channelen, maar voor mij is dit tot nu toe niet mijn pad geweest. Door een soort karmische overeenkomst was en is het de bedoeling dat ik zelf het zuivere bewustzijn word door me gradueel en zoveel mogelijk op eigen kracht te verbinden met de verschillende ‘hogere’ bewustzijnsvelden. Het lijkt een beetje op een hol rietje worden waardoor het universum zich begint uit te drukken. Dat voelt goed en ik help daar graag anderen bij op weg. Maar ook hierbij geef ik me over aan het pad van mijn ziel en blijf in haar stroom, wanneer de koers van mijn leven ineens toch zou willen veranderen:-).

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden.

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Ook is er -voor wie dit wenst- speciale begeleiding om te leren leven in verbinding met je hart, je ziel en je hoger zelf.