De sluier voorbij –een nieuw perspectief op seksuele heling

Door Wytske Jónás, therapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf, 27 juni 2016.

Inleiding

Hieronder volgt het verslag van een aantal diepe, vergaande meditaties waarvan ik hoop dat de tijd nu rijp is om door meer mensen in het hart ontvangen te mogen worden. Ze kunnen diep raken wanneer je hier nog blokkades hebt zitten, of wanneer je voelt dat je er op een diep en onbewust niveau door aangesproken wordt. Kernwoorden: mannelijke en vrouwelijke uitlijning op seksueel gebied; seksuele healing; compassie; Lemurië en Atlantis, activatie van de genezende liefdesvlam in het hart; Saint-Germain, Yeshe Tsogyal.

De inzichten werden mogelijk gemaakt door afstemming op verschillende kristallen (Lemurisch zaadkristal, scepterkwarts bergkristal, elestial kwarts), door participatie aan een meditatief veld dat werd gecreëerd door Tetsiea Blijham en door afstemming op 2 verlichte meesters: de Tibetaanse Yeshe Tsogyal en Saint-Germain. Yeshe kwam een paar dagen geleden spontaan bij mij door, nadat ik al langere tijd haar aanwezigheid voelde alsof ze me graag iets wilde aanreiken. En hoewel ik nog niet zo lang geleden een biografie van haar heb gekocht, ben ik er nog niet aan toegekomen om deze te lezen of me in haar leven te verdiepen. Ik kan dus ook nog niet nagaan in hoeverre de door haar aangereikte inzichten raakvlakken hebben met haar eigen leven. Ik vermoed van wel, omdat ze, voor zover ik het weet, in dat leven als Yeshe Tsogyal de staat van verlichting bereikt heeft…

Het lichten van de sluier en het ‘gravitatiecentrum’

free picture schelpOm te beginnen wil ik hier vooraf vermelden dat mijn manier van naar de wereld te kijken wezenlijk veranderd is sinds het moment dat ik –een tijdje geleden- voorbij de sluiers heb mogen kijken. Elders noemde ik dit ‘mentale verlichting’, omdat ik zag hoe vanuit die plaats alles werd doorgelicht wat voor ons als menselijk wezen belangrijk is om te ‘doorzien’ wanneer we bezig zijn onze aardse incarnatiecycli te voltooien.

Dat wil niet zeggen dat vanaf dat moment alles in ons leven hemels en vervuld is zonder dat we daar nog iets voor hoeven te doen. Jazeker, die vervulling is er en is ook steeds minder afhankelijk van dingen en personen in onze omgeving, omdat ze een staat in onszelf is, tegelijkertijd met de Leegte die de natuur van alle dingen en personen in onze wereld en ons universum is. Maar daarentegen komen we vervolgens ook terug met een scherp snijdend inzicht (het zwaard van inzicht dat dwars door alle illusies en sluiers ziet), en worden we vanaf dat moment in verschillende situaties ‘getest’ (een soort van inwijdingen in het dagelijkse leven), worden we voorts aangespoord om juist nog meer aanwezig te zijn in het hier en nu, mededogen te hebben met alles en iedereen om ons heen (juist ook met diegenen die de sluiers nog niet kunnen doorzien, wat iets anders is dan tegen hen te preken) en worden we tenslotte liefdevol uitgenodigd om alles maar dan ook alles in onszelf in de weegschaal te leggen van de liefde: onze angsten, kleine onzekerheden, veronderstelde tekortkomingen enzovoort.

Met andere woorden: vanaf het astrale en mentale niveau krijgen we te zien waar we nog liefde en compassie mogen ontwikkelen op niet-geheelde schaduwplekken in ons emotionele en fysieke lichaam. In deze tijden van versnelde ‘ascentie-energieën’ is dit een zegen voor velen die de weg naar binnen niet schuwen en tegelijkertijd een mogelijke bron van verwarring voor vele anderen die zich afvragen hoe het komt dat ineens zoveel triggerpoints, ver weggestopte gevoelens of allang geheeld gewaande pijnpuntjes van vroeger ineens weer boven komen drijven. Dit alles maakt deel uit van een collectief groeiproces naar eenheids- en liefdesbewustzijn (ook wel Christusbewustzijn genoemd, en het proces zelf wordt ascentie genoemd) dat we volgens diverse bronnen als zodanig nog niet eerder meegemaakt hebben op onze aarde- althans niet in een fysiek dichte aardse vorm.

goddess-3-1423591Voorbij de sluiers kijken: dit betekent dat al het oude dualistische denken (bijvoorbeeld in termen van goed en slecht) niet meer nodig is. Er is enkel één voortdurend continuüm van alle energie in de ene en de andere, aanvullende vorm. Ik gebruik graag het voorbeeld van de lemniscaat: in onze driedimensionale wereld ervaren we bijvoorbeeld vertrouwen en onzekerheid als twee tegenstrijdige dingen, waarbij we de een als minder positief waarderen dan de ander. Wanneer we echter aan de ene kant blijven hangen, zien we niet de mogelijkheden van het bewegen naar de andere pool en het vinden van het middelpunt, het gravitatiecentrum waar alles in balans is.

Compassie en onvoorwaardelijke zelfacceptatie zijn sleutelwoorden om dit stiltebalanspunt in het midden te vinden. Teveel of te lang in de ene pool hangen zonder het ervaren van deze innerlijke balans, betekent namelijk stilstand en een onderbreking van de ‘flow’ of levensstroom (een thema dat ik hieronder niet verder zal uitweiden, omdat ik er op andere plaatsen regelmatig op terugkom; ook verwijs ik graag naar mijn workshops Hart- en Zielsverbinding als je hier meer over wil weten en vooral wilt leren voelen).

free picture raindrops-on leaf nils kristensen
Raindrops on leaf door Nils Kristensen

Ook in de seksuele energie staan we nu op het punt om een nieuw evenwicht of gravitatiecentrum te bereiken. Ik voel tijdens mijn meditaties steeds duidelijker hoe mijn sacraal- en wortelchakra proberen een evenwicht, een nieuw verbindend krachtpunt proberen te vinden tussen de energieën uit de kosmos en die van diep uit moeder Aarde. Een nieuw gravitatiepunt, ook letterlijk in mijn lichaam tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En een nieuw evenwicht, het oplossen van de disbalans tussen creatief gebruik en misbruik van de seksuele energie op onze planeet. En ook hierin spelen compassie en onvoorwaardelijke zelfacceptatie een belangrijke rol. Want juist hierin, in ons sacrale centrum, zijn wij als mannen en vrouwen diep gewond geraakt en is de tijd van diepgaande vergeving en healing nu aangebroken.

Lemurië en het ‘offer’ van Gaia

Reeds binnen enkele minuten voel ik hoe, na me te hebben verbonden met de energie van de Grote Centrale Zon, de verbinding met het hart en de kristallen stad van moeder Aarde op de voor mij inmiddels bekende manier tot stand komt: mijn baarmoeder, baarmoederhals en baarmoedermond, evenals mijn yonikanaal en yoni zelf openen zich en worden vrijwel direct aangesloten op de kosmos waar ook het hart van moeder Aarde zelf mee verbonden is. Ik weet dat ik me probleemloos verbind met zowel de hoogste als de diepste frequenties en weet ook meteen weer hoe ver mijn vroegste herinneringen teruggaan. Lemurië, de ‘tijd’ en dimensie waarin de frequenties nog hoog en onze zielen nog rechtstreeks verbonden zijn met de goddelijke Liefdesfrequenties die later zullen afnemen en voor een indaling van onze zielen in het aardse, stoffelijke leven zullen zorgen (geen zondeval, dat is een interpretatie die bij het onbewuste wanhopige terug smachten naar de oorspronkelijke liefdeseenheid van de derde dimensie hoort!).

En de herinneringen gaan zelfs nog verder terug, naar een tijd dat de aarde nog bezig is zich te vormen en de hete en gasachtige substanties zich steeds meer beginnen te verdichten tot de planeet die we Gaia gaan noemen. Ik ben verbonden met haar bewustzijn, als oude gediende. Ik zal die verbinding later vele malen in levens vol trauma gaan kwijtraken, levens die te maken hebben met misbruik van mentale en seksuele energie. Ik ben nu op aarde teruggekomen om de geschiedenis en de historiën te verbinden en mee te werken aan de heling van Gaia en de mensheid.

spiral-galaxieIn een mum van tijd bevind ik me in de kristallen stad, met een kristallijn vrouwenlichaam. Er is nog geen zonde en ook geen taboe op het tonen van onze ‘naakte’ transparante lichamen, omdat onze vrouwelijke organen en lichaamsdelen kanalen zijn om informatie van de sterren door te krijgen. We zijn verbonden met meerdere sterrenstelsels in de kosmos, zoals Sirius en de Plejaden. Onze energie is nog niet driedimensionaal, maar minimaal zesdimensionaal of hoger, wanneer we ons er bewust van worden dat we de aarde helpen voorbereiden op het diepgaande avontuur van het ervaren van afgescheidenheid in de derde dimensie. Gaia heeft zich er vrijwillig voor aangeboden om deze ervaring op haar planeet te laten gebeuren, en omdat ik met haar verbonden ben, neem ik er ook deel aan.

Met het bewustzijn dat we tot dan toe nog hebben, kan niemand, maar dan ook niemand van ons vermoeden wat voor een grote verscheurdheid dit zal gaan geven tussen mannen en vrouwen die op dat moment nog de eenheid, diepe verbondenheid en seksuele integriteit en bewustzijn met elkaar delen. Evenmin de manipulatie van seksuele energie (onderdrukking of uitbuiting) die mannen en vrouwen uit het hart zal wegrukken van de kosmische verbinding met de goddelijkste Bron op het allereerste niveau. Dit alles zal met name gebeuren in het sacrale chakra en de twee chakra’s eromheen (wortel- en zonnevlecht).

De drama’s die hieruit zullen volgen zijn ons inmiddels maar al te goed bekend, en toch hebben we er op een diep niveau aanvankelijk gezamenlijk voor gekozen. Ik voel hoe een deel van mijn vrouwelijke oerzelf dit weet en vooral ook vaak aan den lijve ondervonden heeft gedurende vele incarnaties op aarde. Mijn sacraal gebied wordt energetisch gereinigd, er ligt nog veel gestolde energie in opgeslagen dat losgelaten wenst te worden. Wanneer ik wil intunen op het gevoel dat daarbij hoort, merk ik echter dat ik geen verdriet of boosheid ervaar, maar compassie en vergeving. Alles is goed zoals het is.

Yeshe Tsogyal

Yeshe Tsogyal door Laura Santi

Ik herinner me hoe een paar dagen eerder Yeshe Tsogyal, de 8e eeuwse yogini-mystica uit Tibet, bij me kwam met haar boodschap. Dat was er eentje die ging over compassie en liefdevolle koestering van het (seksuele) lichaam.  Ze gaf me een diepgaande les over het heilige vrouwelijke, eentje die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Eentje die ik mocht doorgeven om te dienen als sleutel voor het doorbreken van de impasse waarin vele vrouwen in seksuele misbruiksituaties zich bevinden. En daarmee het doorbreken van een karmische cirkel. Ze vertelde me hoe het soms in de zielenenergie van vrouwen huist om hun lichaam voor een belangrijke aardse ervaring van compassie en liefde in te zetten. Op aards niveau is misbruik niet goed te praten, maar op zielsniveau bestaat er geen dualiteitsbeleving tussen dader en slachtoffer.

Yeshe vertelde hoe misbruik soms een belangrijke les is om zielsveel van ons lichaam –onze eigen creatie- te houden (en om onze kracht te herontdekken). En te blijven houden, onder alle omstandigheden. Ook als er op ingewerkt wordt door krachten van buitenaf, en juist ook vooral als we door bepaalde ervaringen en gevoelens niet meer van ons eigen lichaam kunnen houden. Ze vertelde dat ons lichaam ons eigen kind is, en dat het een van de belangrijkste lessen van het heilige vrouwelijke is om zielsveel te leren houden van en te zorgen voor iets dat haar verdriet geeft of dat ze liever niet (meer) wil kennen. Of dit nu een seksueel misbruikt lichaam is of een lichaam dat we niet meer mooi vinden omdat het aan ‘verval’ onderhevig is (bijvoorbeeld als we ouder worden).

Yeshe vertelde hoe zij tijdens haar leven compassie had leren opbrengen voor de moeilijke dingen die zij ervaren heeft, de wissel die op haar eigen vrouwzijn is getrokken in een mannelijke wereld, en ook hoe belangrijk vergeving is. Het belang van het op diep niveau kunnen vergeven van de dader die jouw kind (jouw lichaam) iets heeft aangedaan of heeft ‘vervuild’ . Op energetisch niveau, in de non-duale wereld, hebben dader en slachtoffer niet zelden op zielsniveau ermee overeengestemd om elkaar deze moeilijke ervaring op aarde te bieden. Elkaar hiervoor kunnen vergeven, betekent daarmee bevrijding van karmische banden die twee zielen steeds terug naar de aarde hiervoor voeren. En bevrijding betekent verlichting.

Saint-Germain

Saint-GermainIk houd de scepterkwarts in mijn hand ter hoogte van mijn hartstreek en voel dat Saint-Germain zich ineens links van mij bevindt. Ik sta op het punt een witte zaal binnen te lopen, en voel dat het een belangrijke inwijding is. Ik voel dat ik nerveus ben en eigenlijk niet echt durf omdat ik het heel erg spannend vind. Ik treuzel en draal. Het beeld lijkt zich niet verder te willen ontvouwen. Omdat ik Saint-Germain naast me weet, wil ik me tot hem wenden. Ineens zie ik echter hoe, als in het beeld van Aladin en de toverlamp, zijn energie verandert en hij zich transformeert in een angstaanjagende ruige, grote man die niets meer heeft van de vriendelijkheid waarmee ik Saint-Germain ken. Ik voel mijn keel ineens wat samenknijpen en de naam “Neptunus” door mij heen flitsen. Meteen daarop verdwijnt mijn angst, omdat ik begrijp dat dit een van de vele aspecten is van deze grote meester dat inmiddels volledig in liefde getransformeerd is. Ik hoef totaal niet bang te zijn.

Saint-Germain laat me zien hoe het nu tijd is dat de mannelijke seksuele wond geheeld wordt. In de mannelijke collectieve zielsenergie huist de last van eeuwenlange seksuele manipulatie en misbruik/onderdrukking, ook in mannen die daar al levens lang niets meer mee te maken hebben. Het is een collectieve wond, een pijn om het terugverlangen naar de ooit verloren oereenheid die dikwijls op een niet-integere manier geforceerd werd. De poorten naar de Bron en de kosmos die uit dit onbewuste pijnlijke verlangen bij vrouwen geforceerd werd, door zich gewelddadig toegang te verschaffen via de poort van de vrouwelijke geslachtsdelen. Een puurheid van het vrouwelijke (maagdelijke) lichaam dat in essentie verbonden was met de kosmos en de Bron en dat onbewust een grote jaloezie opwekte, zodanig dat men het zich wanhopig door het inzetten van geweld poogde toe te eigenen.

free picture broken-angel-Wederom ervaar ik tijdens deze meditatie dat er energetisch veel gebeurt in mijn sacraalchakra. Ik voel verdriet, angst, een ineengedoken innerlijk kind en mededogen bij elkaar. Ik moet er echt doorheen, vooral wanneer ik begrijp hoe belangrijk het is dat juist vrouwen de liefde van hun hart en de kracht van hun sacraal chakra in combinatie met een geopend derde oog inzetten om mannen op dit stuk te helpen helen. Niet door met hen naar bed te gaan of hun lichaam aan hen aan te bieden, daar gaat het niet om. Maar door vanuit hun hart compassie en liefde te schenken en niet langer te verwachten dat het uitsluitend de mannen zijn die de vrouwelijke wonden moeten helen. De vrouw heeft de sleutel in haar derde oog, hart en sacraal chakra. En het is die sleutel die de seksuele disbalans en de misverstanden over de diepere betekenis van seks in de wereld kan helpen oplossen. Zolang deze heling niet plaatsvindt, zal misbruik maar langzaam uit te roeien zijn en soms zelfs toenemen, zoals binnen bepaalde westerse kringen van tantra en seksuele tao die de diepere kern, integriteit en oorsprong van deze tradities lijken te missen. Soms wordt op deze manier hierdoor energetisch zelfs meer schade aangericht.

Kristalhelder

Ik houd de scepterkwarts van bergkristal nog even in mijn hand en begrijp ineens wat de ware betekenis is van seksuele heling. Ik begrijp dat dat vergeving en loslaten betekent op diep niveau van oude zielenpijn die te maken heeft met de afscheiding van de oerBron, en die maar al te vaak op een seksuele manier geuit werd en nog steeds wordt. Door mannen zowel als door vrouwen. De bergkristal symboliseert op dit moment voor mij de heldere geest en de zuivere concentratie, vrij van elke oneigenlijke behoefte of begeerte voortkomend uit een gevoel van tekortkoming bij mannen en vrouwen, waarmee werkelijke seksuele bevrijding bereikt zal kunnen worden. Een zuiverheid van geest en emoties waartoe –zo voel ik ineens- in de nabije toekomst steeds meer oude Lemurische en Atlantische priesters en priesteressen opnieuw zullen worden ‘opgeleid’ uit naam van de Godin.

Eenmaal terug uit de meditatie merk ik hoe mijn hartsenergie nog enige tijd blijft vibreren en pulseren en ervaar ik de diepe healing die hiervan uitgaat…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA