Initiates of cocreation

Initiates of Cocreation

Over verbinding met onze Zielengroep

Door Wytske Jónás, 2 juli 2018

Gezegende tijden

Ook al lijkt het aan de oppervlakte geregeld stil te zijn op deze pagina van Je Wilde Ware Zelf, toch is dat allerminst zo. Er gebeurt veel in de schijnbare stilte, en diepe processen voltrekken zich in de intieme en heilige sfeer van zowel mijn cliënten als mijzelf. Ik voel me zeer dankbaar dat ik deze processen mag ondergaan en begeleiden, en het merendeel van de tijd kan ik slechts in diep ontzag en stille devotie en dankbaarheid reageren op wat in deze gezegende tijden plaatsheeft.

Ik zeg niet voor niets: gezegend, want als er een vibratie is waar ik de mensen die bij mij langskomen mee hoop aan te steken, is het wel de vibratie van ons gezegend en dankbaar voelen. Ik weet dat het voor veel mensen een grote uitdaging is, om je gezegend en dankbaar te voelen zelfs als de dingen niet helemaal gaan zoals je dat wilt. Toch ben ik er in mijn persoonlijke ascentieproces inmiddels van overtuigd geraakt, dat we zelf de energie van ons eigen leven kwalificeren. Hoe sterker je energieveld wordt (en hoe krachtiger je je lichtlichaam opbouwt), des te meer genereer je dezelfde energie die je uitzendt en binnen laat komen. Je trekt met andere woorden meer van hetzelfde naar je toe. En dan is het dus fijn als je zorgt dat je je investering met wat zelf ingelegd krediet kunt laten groeien.

Dit laatste komt doordat je een bewuste medeschepper in wording bent, en je gidsen en leraren zullen je geleidelijk aan vaker laten ervaren hoe het is om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor je energie. We krijgen daarbij ook de keuze om ‘klein’ te blijven met onze energie (bijvoorbeeld wanneer we beperking willen ervaren of onze persoonlijke wil wensen voor te laten gaan) of integendeel ons in te pluggen op een groter veld, waarin we de gebundelde verdiensten en krachten van onze zielengroep kunnen benutten. Alles draait erom hoe wij met ons grootste geschenk, onze vrije wil, omgaan. Ik kom hier straks op terug.

Zielengroep

Die verbinding met onze zielengroep, of soul group (monade) is de laatste tijd regelmatig aan de orde in mijn praktijk, met name tijdens de zielsreizen (voor meer informatie over zielsreizen, klik hier). Dit komt vooral duidelijk naar voren voor diegenen, die reeds bewust of onbewust hebben gewerkt aan de verbinding met hun Goddelijke Zelf, hun goddelijke IK BEN (I AM Presence). Moeiteloos haken we aan bij wat we in vroegere incarnaties hebben geleerd in de mysteriescholen, en zetten we deze initiaties voort en dragen we de kennis daarvan verder uit. Zelfs wanneer we niet met ons ‘bewuste’ verstand begrijpen wat er gebeurt. Onze hogere zelven (we hebben er meer die deel uitmaken van onze krachtige IK BEN!) begrijpen het wel en hebben het zelfs niet nodig de exacte benamingen te kennen. Zij reageren op de energie achter woorden, zelfs als de woorden ontoereikend zijn of niet helemaal juist (ook in mijn blogs bijvoorbeeld).

Achter de schermen gebeurt veel om onze verschillende zelven in het grotere geheel te laten integreren. Vandaar dat we er dikwijls velen hebben ontmoet tijdens onze meditaties en spontane regressies. En ook om vervolgens ons grotere IK BEN samen te brengen in het geheel van onze zielengroep. Die zielengroep bestaat uit werkelijk de meest diverse energieën (althans: in onze ogen manifesteren ze zich als diverse energieën, want hoe verfijnder de dimensies zijn die we kunnen ervaren binnenin onszelf, hoe meer eenheid we in alles zullen ervaren). Zo maken o.a. opgestegen meesters, engelen en de natuurrijken deel uit van onze groep. En momenteel zijn we bezig met een happy blending van al deze energieën ook binnenin onszelf.

Bloemen en kruiden

Om een mooi voorbeeld te geven uit mijn eigen proces: op een mooie en zachte manier word ik de laatste tijd geleid om me dieper te verbinden met de wereld van bloemen en kruiden. Voor mij is dit altijd een bijzondere wereld geweest, ik ben iemand die van jongs af aan het gevoel heeft gehad te kunnen communiceren met de bloemen, de bomen en mijn diepe wens was het om ook met de dieren te communiceren (en ja, dit heb ik later inderdaad ook geleerd. Regelmatig zoeken dierenzielen contact met me. Sterker nog, zij hebben mij uiteindelijk geïnspireerd om het werk te gaan doen wat ik nu doe:-). De bloemen kwam ik geregeld tijdens het mediteren tegen als velden van energie (kleuren en patronen) waar ik me mee verbond om mijn vibratie te verhogen en door de dimensies te kunnen reizen. Ik werkte er alleen nog niet mee op het fysieke, aardse niveau.

Daar is inmiddels verandering in gekomen en wanneer ik me nu verbind met een bepaalde bloem, plant of kruid, word ik steevast ook energetisch geïnitieerd in het wezen van deze bloem, plant of dit kruid. Zeeën van lavendel, paarsblauwe korenbloemen en zaden van een bepaalde plant ontvang ik dan in mijn aura, met de bijbehorende kleuren en geometrische patronen. Werkelijk alles in de natuur spreekt tot ons en we kunnen hun taal verstaan met behulp van ons hart. En zij ondersteunen eveneens ons ascentieproces en dat van de aarde (wil je hier meer over lezen, lees dan mijn blog Vrouwenmantel).

Nu zou ik de bloemen en de kruiden waar ik me mee verbind, los kunnen zien van wie ik ben als ziel. Maar dat zijn ze niet. Ze maken wel degelijk deel uit van de grote groepsziel waar ik ook bij hoor, en er zijn soorten waar we een nauwere verbinding mee kunnen hebben omdat we deze binnen onze zielengroep zelf hebben helpen creëren en ontwikkelen (de geometrische patronen van de bloemen waartoe je aangetrokken voelt, kunnen veel over de reis van je eigen ziel vertellen. Net als dieren zijn ze veelal ook in de kraamkamers bij andere planeten en sterren tot ontwikkeling gebracht). Ook dieren kunnen overigens deel uitmaken van onze zielengroep.

IK BEN

Al schrijvende realiseer ik me dat de term zielengroep voor verwarring kan zorgen: je zou kunnen denken dat het een groep met afzonderlijke zielen is. Dit is echter niet zo, het is wellicht juister om zo´n groep te zien als een eenheid waarin onze zielen samenkomen, een soort overziel met een uniek timbre. Een eenheid die bestaat op het niveau van ons zonnestelsel (solaire zielengroep waar je deel van uitmaakt) en vervolgens ook op het niveau van ons sterrenstelsel (stellaire zielengroep, waar meerdere solaire groepen samenkomen) en het niveau van het universum (universeel niveau). Alleen wordt daar geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende zielen, omdat alles immers één is. De goddelijke energie stroomt daar als eenheid doorheen, niet opgedeeld in verschillende stralen en kwaliteiten. Zie het als verschillende beekjes en rivieren die samenkomen in een meer, om vervolgens samen te komen in een zee en tot slot in een grote oceaan.

Voor het gemak beperk ik me hier tot het eerste niveau, onze ‘solaire’ zielengroep. Zoals gezegd heeft deze groep veelal een uniek timbre, en kan het geheel of de eenheid van deze groep zich als verschillende zielen presenteren. Deze ziel kan dan de vibratie van de groepsziel uitdrukken of een andere unieke vibratie (of zielenklankkleur). De meeste groepen hebben er namelijk bij binnenkomst in dit zonnestelsel voor gekozen een aantal aspecten uit het volledige spectrum van de goddelijke creatieve energie op te pakken en verder uit te dragen of te vergroten en te vermeerderen (met hulp van de planeten en andere hemellichamen). En natuurlijk ook om hier alles over te leren wat er te leren valt om dit terug te kunnen koppelen naar de Schepper.

Elke ziel kan ook verbinding maken met zijn/haar unieke IK BEN Aanwezigheid die deel uitmaakt van de groep en kiezen voor een incarnatie waarin hij/zij de nadruk legt op het balanceren en samenbrengen van de beide richtingen die de IK BEN Aanwezigheid is ingeslagen toen het een mannelijke en een vrouwelijke weg inging. Zeker wanneer deze twee uit balans zijn geraakt ten opzichte van elkaar (en hiermee bedoel ik: binnen de ervaring van de lagere dimensies) is het belangrijk dat eerst dit heilige huwelijk binnenin onszelf en op het niveau van onze ziel hersteld wordt.

Zo kan het zijn dat de mannelijke energie van de IK BEN reeds de ascentie van de laagste en dichtste dimensies voltooid heeft en nu de ruimte openhoudt (‘holding space’) voor de vrouwelijke energie van zijn IK BEN om die ascentie te maken. Dit kan hij zowel belichaamd als onbelichaamd (vanuit de andere dimensies) doen. En ook andersom uiteraard. Ook kunnen de integratie en het heilige huwelijk op andere, kosmische niveaus volbracht beginnen te worden. Ik vermoed dat de vrouwelijke energie van mijn IK BEN heel thuis is in de kosmische energie, aangezien zij moeiteloos in één jaar tijd de reis terug naar Omega en Eloha kon afleggen* en ook moeiteloos zeer hoge frequenties kan ervaren en doorgeven. Ik vermoed daarom eveneens dat het belangrijkste werkterrein dat mijn ziel voor mijn huidige incarnatie heeft gekozen op het gebied van de integratie met de lagere (vooral fysieke en emotionele) lichamen ligt. Op dit moment ondersteunen met name de bloemen en kruiden de reiniging en cellulaire wederopbouw van mijn fysieke lichaam, dat door een te vroeg en te snel doorlopen menopauze sterk op haar reserves heeft moeten interen. We zijn op weg om kosmische mensen te worden, en de integratie van onze fysieke, emotionele en mentale lichamen en dus van geest en materie valt ook hieronder.

Onze energie leren meesteren

We kunnen ons ascentieproces bevorderen door ons bewust te worden van onze zielengroep (‘wat mogen we doen voor het grotere geheel en hoe vullen we elkaar aan met het oog op dit grotere geheel?’) en het bijbehorende causale lichaam. Dit causale lichaam bevat alle verdiensten en verworvenheden die we hebben verzameld tijdens onze reis door de verschillende velden en dimensies van Zijn. Hoe verantwoordelijker we met onze energie omgaan en hoe zuiverder en integerder we daarin worden en ook hoe meer we onze persoonlijke wil afstemmen op de Goddelijke Wil, des te meer we daarvan gebruik kunnen maken. Dan stromen het licht en de kracht naar ons toe, alwaar we deze in kunnen zetten voor het hoogste goed van allen ook binnen onze derde dimensie.

Zoals ik hierboven reeds aangaf, is het hiervoor ook belangrijk dat we onze energie leren meesteren en kwalificeren. Kortweg komt dit neer op: wat je graag wilt aantrekken, begin dat eerst zelf uit te dragen, te leven. Begin te respecteren, te waarderen, te vertrouwen. Cultiveer vrede, dankbaarheid, liefde, vreugde en eerlijkheid in je wezen. Wanneer je dat moeilijk vindt, omring je dan met mensen, dieren, kristallen en bloemen die je hierbij kunnen helpen (en ga vooral de natuur in! Die draagt op veel plekken reeds de nieuwe frequenties). Bepaal zelf de vibratie waarop je wilt leven en laat los wat je naar beneden haalt. En stel je open voor de boodschappen van de natuur, die rechtstreeks tot je hart spreken.

Wij zijn allemaal medescheppers in training, bezig met onze inwijdingen in het proces van co-creatie. Wanneer scheppen we iets wat mooi, licht, liefde en vreugde is? En wanneer scheppen we het tegenovergestelde? Het is belangrijk om het onderscheid hierin te leren maken, vooral tussen datgene wat zijn voeding ontvangt uit het Hart van de Schepper en datgene wat zijn voeding ontvangt door te parasiteren op de (negatieve) gedachte- en emotiepatronen van anderen of ‘restmoerasjes’ in onszelf. Het eerste is Leven, het tweede niet.

Ook de natuur geeft ons hierin een mooi voorbeeld. Onlangs ontving ik de boodschap dat niet alle leven in de natuur ook echt Leven is. Zo ben ik geneigd om werkelijk alles wat op pootjes leeft te sparen (een bladluis, een mug, een fruitvliegje: ik red zoveel mogelijk alles en breng dit naar buiten). En veel van deze diertjes zijn inderdaad van nut in het ecosysteem. Maar in de schepping hoort er een balans te zijn tussen Scheppen en Vernietigen. Een overvloed aan een bepaald soort (onge)dier(te) kan een signaal zijn dat deze osmose uit balans is, bijvoorbeeld omdat er op een bepaalde plek een hoge concentratie is aan ‘negatieve’ gedachten en emoties. De dieren en de planten die in onze omgeving verschijnen, kunnen dan een aanwijzing geven hoe gezond onze innerlijke eigenlijk leefwereld is.

It’s only words?

Dit geldt ook voor ons taalgebruik en de woorden die we spreken. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik als student van een jaar of twintig een paar keer gedesillusioneerd de bioscoop uitliep (één keer zelfs al na een half uur). Geen Amerikaanse films meer voor mij, dacht ik. Ik vond werkelijk geen klap aan de vele malen dat het f*ck-woord gebruikt werd en de kilheid en hardheid waarmee mensen met elkaar omgingen in die films. Het was gewoon niet mijn wereld, besloot ik. Wellicht ben ik hier gevoeliger in dan anderen, maar het is mijn persoonlijke ervaring dat woorden en gedachten heel veel kracht kunnen hebben. Zorgvuldig taalgebruik en vooral verantwoordelijkheid nemen voor wat je uitzendt is wat mij betreft heel belangrijk. Zeker wanneer je het ascentieproces gaat bewandelen, want de mate waarin je je lichtkracht en je lichtlichaam opbouwt is evenredig aan de kracht die je gebeden en dus ook vloeken en verwensingen kunnen hebben.

Overigens betekent dit niet dat je geen uiting mag geven aan je gevoelens, integendeel, maar veeleer dat je verantwoordelijkheid neemt voor de energie die je met de kracht van je gedachten en woorden meezendt. Persoonlijk zou ik er niet aan moeten denken wat er zou gebeuren wanneer de hoeveelheid lichtkracht die ik inmiddels heb opgebouwd gepaard zou gaan met het uiten van krachttaal en verwensingen. Ik prijs me dan maar gelukkig dat ik nooit heb leren schelden.** Het mooie is, dat hoe meer we onze eigen energie leren meesteren, hoe meer we de verdiensten van het causale lichaam van onze zielgroep als geheel kunnen benutten om mooie en grootse werken te verrichten voor het hoogste goed van allen op deze planeet.

Unieke, goddelijke vibratie

Wat onze zielgroep van ons vraagt, is of wij bereid zijn meer van onze/hun goddelijke vibratie aan de wereld door te geven. Zij staan voor ons klaar om ons hierbij te helpen en wij hoeven het hun alleen maar te vragen. Het kan zijn dat ze je de eerste keer willen omhullen in een bepaalde kleur of klank, als om je door te geven wat hun/jullie unieke ‘klankkleur’ is opdat je ze leert herkennen. De diepste wens van je zielgroep is om de goddelijke vibratie van de Schepper door te geven, en om de vreugde, het licht en de liefde in dit deel van het universum toe te laten nemen. Hieronder valt ook het scheppen van Leven en het terug transformeren van ‘verkeerd’ gebruikte energie van niet-Leven naar Leven. Een voorbeeld van dit laatste is angst: angst voedt zich niet met de energie uit het Hart van God/Godin en de Schepper, maar met reeds aanwezige (collectieve) velden van gedachten en emoties die niet het Leven dienen en ook niet de goddelijke vibratie uitdragen.

Wanneer je je persoonlijke wil in overeenstemming leert te brengen met de Goddelijke Wil, is er geen reden tot angst meer. Het kan zijn dat een dergelijke daad je afschrikt. Immers: wat als die Goddelijke Wil wel eens iets anders wil dan jouw persoonlijke wil? Al naar gelang je deze angst echter leert los te laten, zul je merken dat de Goddelijke Wil er alleen maar op uit is datgene te vermeerderen wat jou uiteindelijk de meeste vreugde, vrede en liefde zal brengen. Zeker wanneer je bij het krieken van de dag jezelf (een van) de volgende vragen stelt:

-hoe kan ik vandaag (nog meer) vrede in mijn wezen uitdrukken?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) vanuit mijn (geopende) hart leven?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) de Liefde en Wijsheid van de vlam in mijn hart uitdrukken?
-hoe kan ik vandaag Dankbaarheid (nog meer) een deel van mijn wezen laten zijn?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) Goddelijke Liefde tot uitdrukking brengen?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) leren vertrouwen op de wijsheid van de Goddelijke Wil?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) van mijn unieke zielvibratie uitdrukken en die van mijn zielgroep?
-hoe kan ik vandaag een (nog) zuiver(der) kanaal voor de Goddelijke Wijsheid zijn?
-hoe kan ik vandaag (nog meer) het voorbeeld van (noem een naam, bijvoorbeeld: Jezus, Boeddha, Maria, Quan Yin) volgen?
Enzovoort.

Tot slot: wanneer je eenmaal meevaart op de golf van de Goddelijke Wil, zul je merken dat het alleen je ego is dat mogelijk angst ervaart. In de werelden voorbij deze werelden laten we alle angst achter ons, simpelweg omdat angst geen deel uitmaakt van de goddelijke vibraties uit het Hart van de Schepper. Dit heb ik mogen ervaren tijdens een prachtige, meditatieve reis met de walvissen. Voorbij de angst bestaat er uitsluitend goddelijke, creatieve energie die voortdurend op zoek gaat naar het verder uitdrukken van de Goddelijke Liefde en Vreugde. De Vreugde der Schepping. Afgewisseld met volmaakte Stilte en Niets, waarin alles goed is zoals het is en alles in elkaar besloten ligt. Soms betrap ik mezelf erop dat ik gestopt ben met me te ‘haasten’. Er zijn in onze ingewikkelde maatschappij natuurlijk altijd talloze dingen die gedaan moeten worden in liefst zo weinig mogelijk tijd, maar ik heb ontdekt dat ik de grootste werken verricht op de momenten waarop ik helemaal NIETS doe. Juist op die momenten verspil ik de minste tijd en anker ik de unieke vibratie van mijn ziel en zielgroep. De grootste en diepste werken worden immers in stilte gedaan. Een mooie gedachte, nietwaar?

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com

Noten:
*Deze namen ontving ik tijdens een zielenreis en een meditatie. Pas achteraf stuitte ik op de informatie dat Helios en Vesta de Centrale Zon of God-ouders van ons zonnestelsel zouden zijn, Alpha en Omega die van ons melkwegstelsel en Elohae en Eloha die van ons universum (o.a. via Geraldine Innocente en Patricia Cota-Robles).
**wat best een wonder is, gezien het gegeven dat ik ruim twintig jaar in Den Haag heb gewoond en ook Hongaarse roots heb: een taal waarin scheldwoorden, verwensingen en vervloekingen aardig veel voorkomen :-).

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.