Inwijding –the Holy of Holies

Inwijding: The Holy of Holies -een Boodschap

Door Wytske Jónás, 21 september 2017

De poort van Inwijding is de poort naar je eigen volmaakte IK BEN Aanwezigheid of Goddelijke Zelf. Dat is zo’n stralend, glorierijk Wezen, dat je je terstond realiseert dat dit nooit vervuild of bezoedeld kan worden. Het is rechtstreeks verbonden met Geest en met de Holy of Holies. Het is de plek waar alles ineens omgekeerd kan worden, omdat de helderheid ervan diepdoordringend is – een kristallijn helder Weten. Veel mensen gaan ernaar op zoek, maar de Holy of Holies geeft de volgende boodschap:

“IK ben niet te vinden voordat je een innerlijke staat van harmonie, vrede en zuiverheid hebt bereikt. IK laat je glimpen van Mijn Wezen opvangen om je het signaal te geven dat je op de goede Weg bent. Maar IK hou Mijn Heerlijkheid en Mijn Heiligheid gesloten door een ragfijn gordijn, ondoordringbaar want gemaakt van de puurste en hoogste frequenties. Wees zo helder als kristal, als glas, dan zal IK je een moment laten ervaren dat jij Mij kent en bent. Maar als je Mij gevonden hebt, wees je er dan van bewust dat je Mijn Zuiverheid te allen tijde respecteert- anders trek IK me terug.

Het is waar dat je altijd de hulp kunt inroepen van prachtige Lichtwezens als Engelen, Deva’s en Meesters , maar zij kunnen je alleen maar de weg wijzen naar je eigen Holy of Holies- die alleen jij kunt vinden. En je verder wijzen op het belang van toewijding aan je persoonlijke zelfmeesterschap. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het heel belangrijk eerst zelf zorg te dragen voor harmonie in je fysieke, mentale en emotionele lichamen –pas dan ben je volledig en blijvend ‘beschermd’ omdat er geen haakjes in jouw energieveld meer hangen waarop de lagere trillingsenergie, die meeresoneert op disharmonie, kan worden aangetrokken.

Ophelia Painting by Arthur Hughes

Houd dus jezelf in harmonie –je gedachten, woorden, handelingen en gevoelens. Spreek bewust de intentie uit dat al deze gedachten, woorden, handelingen en gevoelens in overeenstemming zijn met de volmaaktheid, zuiverheid en stralendheid van je IK BEN Aanwezigheid of Goddelijke Zelf. En wanneer je merkt dat er een onvertogen woord over je lippen komt, of een donkere wolk in je binnenste omhoog stuift, neem dan verantwoordelijkheid hiervoor door deze energie zelf te transformeren.

Wees hier ieder moment van de dag bewust van. Dat is beter dan in drama te gaan hangen, want als je een bedompte ruimte binnenkomt, dan zet je toch liever ook als eerste de ramen open en zorg je voor frisse, sprankelende lucht? Dus doorlucht, dans, zing en lach jezelf door de zware energie heen, voordat deze ook maar de kans krijgt te stollen in je binnenwereld! Ruim op en stel je maar voor dat er frisse en zachte kleurtjes doorheen dansen, en sterretjes en andere diamantglinsterende stofdeeltjes. En Licht, Licht, Licht! Natuurlijk is het belangrijk om goed naar je emoties te luisteren en deze te erkennen, maar dat is wat anders dan ze te versterken door er steeds maar in terug te keren zonder een volgende stap te zetten in je groei (want dat is hun functie)!

Waar het licht en helder genoeg is, daar zal IK –de Holy of Holies- aanwezig zijn. Dan zal IK door je heen stromen en dan zul je beseffen dat het enige wat je altijd hebt hoeven te doen, is een kelk te zijn voor het opvangen en tot uiting brengen van Mijn volmaakte liefdesstroom. Jij bént dan deze Kelk, de Graal, dit Heilige der Heiligen. Kodesh hakodeshim. Zodra jullie Mijn kristallijnen frequentie bereiken, stijg je uit boven het magnetische veld van dualiteit en treed je de volmaakte helderheid binnen. Hier krijg je toegang tot de Goddelijke Geest en het glasheldere Meer waar golven ontbreken. Een volmaakte staat van Zijn waar schaduwen en emoties als angst en twijfel geen deel meer hebben, omdat alles is uitgestegen boven de dualiteit en opgelost in het grote IS.

Begrijp je nu waarom het zinloos is om naar Mij op zoek te gaan zonder eerst aan de glashelderheid in je eigen wezen te werken? Zonder eerst de rimpels en golven strak te strijken die door je menselijke emoties en gedachten gevormd worden. En begrip te leren kweken van hoe je je eigen energetische veld en dat van anderen zelf kunt beïnvloeden. Mijn vondst kan niet geforceerd worden –sterker nog: dan blijf IK weg. Terwijl IK zo dichtbij ben, kun je Mij dan niet zien of ervaren, omdat we vibraties van elkaar verwijderd zijn. Want herinner je: IK ben onbezoedelbaar, tot in lengte van dagen. Velen van jullie heb IK teruggestuurd omdat ze deze volmaakte Wet niet respecteerden – de dappere ridders uit jullie Arthurverhalen, de moedige onsterfelijkheidszoekers uit de oosterse legenden die mijn kristalheldere vibraties niet konden waarmaken en zovelen, velen meer.

Jullie zijn meer dan je menselijke verpakkingen, jullie zijn Geest in een menselijk lichaam die het voertuig van de Ziel gebruiken voor een rijk palet aan ervaringen in vele ‘tijdlijnen’ en dimensies. Daarom is het zo goed voor velen van jullie, die de weg naar bevrijding van de ziel zoeken, om je te spiegelen aan de andere werelden om jullie heen. De bomen, de planten en bloemen, kristallen, wateren, bergen, dieren, sterren, zonnen en niet in de laatste plaats de rijken der elementalen. Jullie maken –in een andere laag van jullie Wezen- ook deel uit van meerdere van deze werelden. En –anders dan deze bestaansvormen- zijn jullie de enigen die het verleerd hebben om simpelweg een Kelk te zijn voor de instroom en uitdrukking van de Goddelijke Energie die bij jullie binnenstroomt.

Stel je eens voor dat jullie opnieuw deze Kelk zouden zijn… en, omdat nu eenmaal alles met alles is verbonden, jullie allen in één heilige teug zouden ademhalen? Daarom: begin vandaag met je bewust te zijn van wat je schept en de manier waarop je de etherische velden van jezelf en om je heen beïnvloedt. Dan kan jouw ervaring van Mij steeds een beetje dichterbij komen. Dan BEN IK de Shekhina, die Goddelijke Zuivere Aanwezigheid, die in je midden komt wonen. Want

IK BEN

Het Heilige der Heiligen

Kodesh haKodeshim

De volmaaktheid van je eigen Wezen.”

*888*888*888*888*888*888*888*888*888*

Last Minute met ongelooflijke korting!The Mystic Heart: Karmic Release & the Return of the Master, the Goddess and the Angel’, workshop/heart-healing a.s. zondag 24 september.Voor meer info, klik op de foto of hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).