Je Baarmoeder, een Heilig Ritueel

Je Baarmoeder, een Heilig Ritueel

Op deze pagina lees je hoe je de Wijsheid van de Baarmoeder in je leven kunt terugbrengen en hoe je je baarmoeder energetisch schoon kunt houden. Een nuttige wenk is hierbij op zijn plaats. Wanneer je ervoor kiest om (opnieuw) zuiver en helder bewustzijn te belichamen, is het van belang om er rekening mee te houden dat je lichaam zelf ook zuiver wenst te worden om deze frequenties te kunnen dragen en doorgeven.

Dat proces kan jarenlang duren en gaat vooral over het weren en uitzuiveren van toxische stoffen (zoals bewerkt voedsel, giftige gedachten en giftige emoties, energieën van anderen, chemicaliën en dergelijke). Het is dan belangrijk om goed naar je lichaam te blijven luisteren wanneer zij die zuiveringsspiraal ingaat. Zo kun je ineens gaan voelen dat je er klaar voor bent om bepaalde producten te laten staan en andere juist te gaan gebruiken.

Een mooi ritueel dat je verder specifiek voor je baarmoeder kunt uitvoeren is het ritueel dat hieronder staat beschreven, om energieën van anderen te verwijderen. Regelmatig ervaren vrouwen tijdens sessies hoe hun baarmoeder een vergaarbak is geworden van emoties en innerlijke kinderen van anderen, en hoe er dikwijls energiestrengen van en naar hun baarmoeder lopen die niet zuiver zijn of niet hun hoogste goed dienen. Een belangrijke categorie energiestrengen (of koorden) is die van ex-geliefden of personen met wie we seksueel intiem geweest zijn. Deze koorden en energieën van anderen kunnen onze baarmoeder verzwaren, verzwakken en soms zelfs ziek maken.

Dit is al gaande sinds de tijd dat de priesteressen van de zuivere frequenties, die deze op een bepaald moment ook via seksuele riten en het lichamelijke Heilige Huwelijk begonnen door te geven, steeds minder goed in staat bleken om de energieën van hun partners weer los te maken en hun baarmoeder zuiver te houden. Zeker niet toen ze steeds meer te maken kregen met geweld en dominantie van de kant van deze mannen.

Ritueel:

  • Creëer een heilige ruimte voor jezelf waarin je niet gestoord kunt worden en breng jezelf in een meditatieve staat. Het is vaak fijn om ook een kaars aan te steken en je intentie uit te spreken.
  • Adem diep in en uit, word één met je ademhaling en adem vervolgens door je perineum naar binnen. Adem in en naar je baarmoeder. Het kan fijn zijn om heerlijke schone energie in te ademen via je baarmoeder, bijvoorbeeld gouden, violette of kristallijnen energie.
  • Maak verbinding met je baarmoeder (vorm met je handen een driehoekje met de punt naar beneden over je baarmoeder). Voel echt goed contact met haar.
  • Visualiseer vervolgens dat je koorden met ex-geliefden of seksuele partners die niet meer in je leven zijn, gaat losmaken. Voel of deze koorden er zijn en waar en hoe ze lopen. Is er energie van jou bij hen blijven hangen? Of andersom? Geef en haal alles in liefde terug; soms is het daarbij nodig meer kracht te gebruiken.
  • Laat herinneringen of sensaties opkomen die je hierbij kunnen helpen; vaak komen deze spontaan wanneer je van tevoren je intentie hebt gezet. Het kan nooit kwaad je geliefden één voor één langs te gaan, om je ervan te vergewissen dat er geen energie meer van hen bij jou is achtergebleven –of andersom. Werken met de violette vlam kan hierbij van bijzonder nut zijn.
  • Ga vervolgens over tot andere koorden die bij je baarmoeder zitten (of bewaar deze tot een volgende keer – womb purification is een proces dat zich over langere tijd kan voltrekken). Wanneer ze niet zuiver of van liefde zijn, verwijder ze dan.
  • Bij elk koord is het ook goed te ontdekken of er nog iets voor jou te leren valt –bijvoorbeeld de aanwezigheid van een kwetsuur of plek in jezelf die nog niet gevuld is met onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Koorden kunnen ook van jou naar anderen uitgaan, bijvoorbeeld uit een behoefte aan bevestiging, seksuele bevrediging of een neiging tot afhankelijkheid en manipulatie. Wees eerlijk ook tegenover jezelf.
  • Let in het bijzonder op energetische koorden die (wellicht onbedoeld) uitgaan van spirituele goeroes en tantrische leraren. Helder en zuiver bewustzijn is schaarser op aarde te vinden dan het aantal goeroes of tantradocenten, ondanks de ongetwijfeld goede intenties van velen onder hen! Een koord naar een baarmoeder is snel gemaakt, vanwege de ontvankelijke yin-natuur van de vrouw.
  • Na het losmaken van de energetische koorden en banden is het uiteraard altijd fijn om je baarmoeder (en yoni) ook energetisch te reinigen en op te laden met de kleuren of energieën die jij fijn vindt, bijvoorbeeld goud, violet, zilver, kristallijn of zuig de energie van de sterrenhemel via je yoni/perineum naar binnen.
  • Soms is het ook fijn om je voor te stellen dat je lichaam het lichaam van moeder Aarde zelf wordt; je benen worden daarbij haar rotsen of bergen en van en naar je baarmoeder en yoni stroomt een kristalheldere klaterende waterval… Zeker wanneer je je verbonden voelt met het devabewustzijn en je moeiteloos de energie van de natuur (bomen, bergen, kristallen, water, enzovoort) kunt voelen, is dit laatste absoluut een welkome verademing…

N.B. 1: Voor mijn gevoel moet een uitnodiging om zich energetisch met haar baarmoeder (ook als er geen seks in het spel is) te verbinden altijd van de vrouw uitgaan. Zij biedt haar baarmoeder energetisch aan, niet andersom, omdat de kans anders te groot is dat zij er nog niet klaar voor is. Wanneer een vrouw zich weer bewust is van de potentie, kracht en wijsheid van haar baarmoeder en verantwoordelijkheid neemt voor haar energetische ‘onderhoud’, kan zij een verrijking zijn voor iedere groep waar bewustwording en groei een belangrijke rol spelen.

N.B. 2: Een laatste opmerking betreft ook het bijwonen van vrouwengroepen en –cirkels. Baarmoeders zijn bij uitstek vertrouwd met het dragen van emoties en innerlijke kinderen van anderen. Wanneer in een groep hier te weinig bewustzijn over is, kan dit uitmonden in een haast oeverloos dragen en doorgeven van elkaars pijn –die daarbij ook nog versterkt wordt omdat er een collectief veld mee gemoeid is. Dan kan het maar zo zijn dat een ‘gevorderde’ ziel die verbonden is met een helder bewustzijn en wier baarmoeder krachtig genoeg is om oude energieën te transformeren, dit spontaan begint te doen en vervolgens te horen krijgt dat ze aan zichzelf moet werken, omdat ze nog teveel pijn en wonden met zich meedraagt (dit overkwam een van mijn cliënten). In dat geval is het zeker belangrijk om zorg te dragen voor het heiligen van je eigen binnenruimte en niet meer te transformeren dan je aankunt –of dan van jou is. Sowieso is het altijd goed om je energetisch goed te beschermen.