Lichtwerker in Hongarije (deel 1)

Lichtwerker in Hongarije (deel 1)

Door Wytske Jónás, 18 augustus 2017

In dit deel: over Planetaire Alchemie, de Siriuspoort, Saint-Germain, kristallen, walvissen en de Turulvogel

Veel lichtwerkers voelden het al, maar wat momenteel in de kosmische energie gebeurt, is werkelijk prachtig en groots. Niet alleen worden ieder moment nieuwe groepen mensen zich opnieuw van hun godsvonk bewust, maar ook wordt ons lichtwerk op zo’n hoog level getild dat het bijna onvoorstelbaar is te geloven dat dit nu echt plaatsvindt. De energie van Sirius blijft deze hele zomer actief en brengt voortdurend symbolen en lichtinformatie in onze aura’s over. Dit zorgt voor een krachtige spirituele groei bij zowel de voorlinie-lichtwerkers als bij hen die nu net ontwaken.

Voor velen onder ons zijn onze lichtvelden zich daarbij zo krachtig aan het verbinden, dat we klaar worden gestoomd voor planetaire en soms zelfs kosmische diensten. We worden alchemisten, die de energie van een bepaalde plek of groep mensen helpen transformeren. Dat kan gebeuren wanneer je een bepaalde plek bezoekt -bijvoorbeeld voor vakantie- of tijdens je slaap. En soms zelfs overdag, vanuit een andere plek –zoals sommige van mijn cliënten ervaren. Een alchemist heeft doorgaans eerst jarenlang aan zijn eigen innerlijke alchemie gewerkt.

…Alchemie, eh… wat?
Alchemie is, heel simpel uitgedrukt, het veranderen van energie naar een andere trilling, waarbij de verschijningsvorm van deze energie verandert. Doorgaans is dit een hogere en lichtere trilling, omdat de alchemist ‘herkent’ dat deze andere trilling zuiverder en/of oorspronkelijker is. Psychologisch herkent hij deze trilling in zijn binnenwereld als een gemoedstoestand, een frequentie waarbij samen met zijn perspectief op de wereld in en om hem heen, ook daadwerkelijk deze wereld verandert.
Een alchemist die uit naam van God/Godin/Al wat is werkt, gaat niet voor minder dan deze natuurlijke staat van zuiverhuid, en blijft daarbij actief werken aan het opruimen en oplossen van de obstakels die het permanent ervaren van deze fijne frequentie in de weg staan. Zijn wil raakt steeds meer uitgelijnd met de Goddelijke Wil en het Goddelijke Plan omdat er vanaf een bepaald punt geen onderscheid meer is tussen de persoonlijke en de goddelijke wil. Voor hem is dit logisch, omdat hij steeds dichter bij zijn eigen God-Zelf komt en ontdekt dat God/Godin en hijzelf in zijn meest ‘verheven’ vorm één en dezelfde zijn.

Schone lei

‘Nu gebeurt het, het grote werk is nú begonnen,’ zei een cliënt onlangs tegen me. Hij is nauw met Metatron, de Elohim, de ‘Elders’ en Sirius verbonden. ‘Ja,’ antwoordde ik. ‘Dat klopt. Ik denk dat nog veel meer mensen dit voelen. Zeker zij die met Sirius verbonden zijn. Sirius is deze maanden actief als dé grote katalysator van onze spirituele groei. We zijn nu klaar voor dit werk.’ Niet alleen tijdens zijn sessie, maar ook tijdens sessies van andere cliënten deze afgelopen dagen speelt (wereld)alchemie ineens een belangrijke rol. Er wordt als het ware massaal geschiedschrijving getransformeerd: de slavernij, de grote veldslagen en de massa-indoctrinaties in de geschiedenis –ze komen langs om in het hier en nu, door het fysieke en spirituele kanaal van mijn cliënten te worden getransformeerd. De bladzijden uit onze zielenakasha’s mogen weer een schone lei worden, zeker wanneer de lessen zijn geleerd. Hoe groter iemands lichtveld, hoe groter de kracht is om collectieve mentale en emotionele velden op onze planeet te zuiveren en te herstellen in de oorspronkelijke blauwdruk – die van goddelijke liefde en vreugde.

De kristallen

Ook de kristallen lijken deze laatste tijd nog meer actief te worden en intensiever met ons samen te gaan werken. De wereld van de kristallen is er een van een uitzonderlijk hoge trilling en vibratie; zij is in staat de frequenties van God/Godin en goddelijke Liefde en Wijsheid vast te houden en door te geven. Wie weleens ver is gereisd tijdens een meditatie of trancereis is vermoedelijk hier ook wel eens geweest: de kristallen vormen een wereld in nauw contact met o.a. de Elohim en Serafijnen en ook is er onderling verschil tussen de kristallen en het bewustzijn dat ze kunnen hoeden en doorgeven. Sommige sprookjes en legendes refereren ook aan deze kristallen wereld, zoals de (ijs)kristallen paleizen uit mijn favoriete verhalen over de Sneeuwkoningin en de Chinese godin Xi Wang Mu. Een paar cliënten ervoeren tijdens een zielsreis hoe ze in een andere laag van hun Zijn zélf deel uitmaakten van een bepaald soort kristal. Ze waren een Kristalwezen of wezen in een kristal. Zelf heb ik dit ook een paar keer mogen ervaren.

De walvissen

Diepe herkenning eveneens voor de walvissen onder ons die nu ontwaken: door gewoon te Zijn en in hun centrum thuis te komen, ervaren zij die op diep niveau verbonden zijn met de cetacea hoe op dit moment het lichtnetwerk razendsnel uitbreidt om onze planeet en hoe alles met elkaar in verbinding staat en onderling communiceert – de walvissen met de kristallen, moeder aarde, de bomen, de sterren…

De boodschap van de walvissen is voor grote groepen mensen een ‘home calling’. Toen ik twee jaar geleden ineens deze frequentie en diepe oertoon met mijn uiterlijke en innerlijke oren opving, ging er ontroering door mijn bloed, botten en hart heen. Het was alsof ik werd opgeroepen om terug te keren en vanaf dat moment ben ik me met volle toewijding voor lichtwerk en ascentie gaan inzetten. Het bijzondere van walvissen is dat zij niets hoeven te doen hiervoor- zij zijn reeds het ontvankelijke vat en de hoeders en dragers van oeroude wijsheid en codes. Ik vermoed dat de komende tijd veel meer ‘walvismensen’ gaan ontwaken, omdat het lichtnet zich nu razendsnel uitbreidt.

Oprekken en breder verbinden

Kristallen, godinnen, meesters, elfen, engelen, bodhisattva’s, zeemeerminnen, walvissen en buitenaardsen: we hebben de afgelopen tijd mogen ontdekken dat wij zelf de wezens zijn die we ontmoeten gedurende trancereizen en meditaties; we hebben ons hiermee mogen verbinden en zo onze eigen zielsroute kunnen ontdekken (voor wie dat wil: de zielsreizen helpen je de route die door je eigen ziel is afgelegd voordat zij hier op aarde kwam weer in kaart te brengen en ook parallelle levens van jezelf te verkennen). En nu worden al deze wezensdelen van ons Ware Zelf met elkaar verbonden; onze lichtlichamen worden nog meer opgerekt en uitgebreid en de rasters en lijnen worden met elkaar en met een groter veld uitgelijnd.

Daarbij hoeven we alleen maar het ontvankelijke kanaal of lege vat op aarde te zijn om dit lichtveld door ons heen te laten werken- onze hogere zelven en andere helpers zorgen voor dit grote werk omdat we zelf immers onze hogere zelven en helpers zijn. Zo worden we voorbereid op onze nieuwe taak: een alchemist op planetair of kosmisch niveau zijn en alchemie voor de wereld bedrijven. Wanneer de ene taak volbracht is, gaan we soepel door naar de volgende transformatietaak. Soms gebeurt dit ’s nachts wanneer ons lichaam in ruste is, soms lijfelijk ter plaatse, bijvoorbeeld wanneer we ergens op vakantie zijn. Het kan zelfs zijn dat je hiervoor emigreert naar een bepaalde plek, want Nederland en ook België zijn lang een soort ‘hotspots’geweest waar krachtige lichtwerkers jaren van voorbereiding hebben gehad. De tijd is kosmisch rijp om ‘onze gevulde doch lege vaten’ in te zetten voor planetaire alchemie, en te verrijken met de wijsheid en inzichten van elders.

Alchemie op vakantie

Zoals bijna ieder jaar breng ik een paar weken met vakantie in Hongarije door, en deze keer stond deze vakantie onverwacht in het teken van krachtig lichtwerk en alchemie. Ik koester diepe liefde voor mijn tweede thuisland Hongarije, dat in mijn genen zit; het is een land in het hart van Europa dat veel te bieden heeft op het gebied van mystiek en oude tradities, zowel de plek zelf (Karpatenbekken) als de geschiedenis van de inwoners. Ook is er een hele diepe verbinding met de aarde. Het is echter ook een land waar eerst nog veel geheeld mag worden, omdat het land en haar inwoners diepe wonden uitademen. Die wonden gaan o.a. over isolering, onderdrukking, taboes over ‘interraciale’ huwelijken*, een wegkwijnen van het goddelijke vrouwelijke (mannelijke bravoure en militarisering maken een retro-opmars en dit bevordert niet de terugkeer van het Heilige Huwelijk tussen Mannelijk en Vrouwelijk) en een wantrouwen en angst om volledig het hart te openen en van hieruit te gaan leven.

Een dag voordat mijn geliefde en ik vertrokken, kreeg ik in een reading te horen dat ik met een bijzondere lichtbagage naar Hongarije ging. Ja, ik mocht zeker vakantie vieren, maar de engelen, godinnen en meesters hadden ook andere plannen met me. Het land zelf lichtte goud op als reactie op mijn komst en verwelkomde mij met heel haar hart. Informatiestromen van Sirius, Arcturus en de Pleïaden waren actief en Saint-Germain en Isis verschenen om mij bij te staan. Zij zouden mij ondersteunen op mijn reis. Bovendien verscheen een reusachtige Turulmadár in mijn energieveld –een vogel die het midden houdt tussen een havik en een grote valk. Ook deze vogel zou met me meegaan. Hoewel ik op de hoogte was van het bestaan van dit nationale symbool voor het Hongaarse volk, had ik me er tot dan nog niet in verdiept. Dat Isis en Saint-Germain verschenen tijdens de reading, verbaasde mij echter allerminst; ik werk regelmatig met hun beider energieën en voel me erg met hen verbonden.

Saint-Germain alias meester Rákóczy

Saint-Germain werd in het verleden weleens ‘de Wonderman van Europa’ genoemd en hij staat bekend als meester-alchemist. Vooral het opnieuw mogen werken met de zuiverende, violette vlam schijnen we aan hem te danken te hebben. Een saillant detail is dat hij binnen de esoterie op dezelfde lijn wordt gezet als Meester Rákóczi (Meester R.) en dat op verschillende plaatsen gesteld wordt dat deze meester en Saint-Germain één en dezelfde zijn. Meester Rákóczi verwijst naar het leven van deze meester als de Hongaarse prins Ferenc Rákóczi II, die in het begin van de 18e eeuw een vrijheidsopstand leidde tegen de Habsburgsers**. Deze beroemde Hongaar is overal te vinden in Hongarije –zijn naam prijkt op standbeelden, stratennamen, pleinen, bankbiljetten en zelfs bier. Theosofen stellen dat Rákóczi de naam is waaronder deze leider zijn meesterschap heeft bereikt en dat Saint-Germain de naam is waaronder hij zijn boodschappen doorgeeft.***

Ook bij de Rozenkruisers en de Vrijmetselaren is Rákóczi (of Rákóczy volgens een historische spelling) een bekende meester. Zo is er een loge van de Vrijmetselaars in Den Haag die de naam Rakoczy draagt. Zij schrijven daar dat Rákóczy en Saint-Germain één en dezelfde zijn -echter, er is geen eenduidigheid of het om de beroemde vrijheidsstrijder gaat, of om diens zoon. Transsylvanië, het gebied dat al eeuwen als de bakermat van de Hongaarse cultuur wordt beschouwd maar dat Hongarije bijna 100 jaar geleden kwijt is geraakt aan Roemenië, zou een van de etherische verblijfplaatsen van deze meester zijn. Volgens sommige anderen zou meester Rákóczi inmiddels zo ver binnen de Spirituele Hiërarchie of Grote Broederschap doorgegroeid zijn, dat hij nu de plaats van ‘Great Divine Director’ bezet****.

De theosofie –en met name Alice Bailey- heeft ook een taakomschrijving van Meester R. (zoals hij ook genoemd wordt) doorgegeven. Hij is de ‘Lord of Civilization’ en als zodanig belast met het bevorderen van gelijkheid en broederschap onder de volkeren, waarbij elk volk zijn culturele erfenis mag bijdragen aan het grotere geheel en het grotere geheel als één broederschap de grenzen van de verschillende naties ontstijgt en samenvoegt (zoals we dat ook bij de Witte Broederschap zien, waarbij meesters en godinnen van allerlei plumage en geloofsrichtingen samen voor één doel werken, vanuit één hart). Juist in het gebied waarin meester Rákóczi deze wijsheid uitstraalt, zijn vermoedelijk ook zijn grootste tegenstrijders te vinden. De waarde van culturele kenmerken wordt in Hongarije en de omringende landen flink gepromoot, echter tot in exces: het leidt dikwijls tot nationalisme en minderheden en vooral de Roma ondervinden hierbij discriminatie. Het klopt dat in deze regio dus nog wat werk te verrichten valt.

De Turulmadár

Meteen in Hongarije kwam ik de Turulmadár tegen- dezelfde vogel die als bescherming met mij mee zou gaan. Het is niet makkelijk deze vogel te ontlopen omdat hij steeds vaker als nationaal symbool boven standbeelden en monumenten prijkt. Sinds de omwenteling van 1989 beleeft Hongarije een revival van zijn oude folklore en (spirituele) wortels en de Turulmadár speelt daar een belangrijke rol in. Na eeuwen van onderdrukking is het Hongaarse patriottisme met een opleving bezig –energie wil immers in balans komen, helt vervolgens eerst over naar de andere kant en ergens moet ook de Hongaarse trots opgevijzeld worden. Over de herkomst van de Turulmadár is het laatste woord nog niet definitief gesproken, behalve dat de vogel een herinnering is aan de Aziatische roots van het Hongaarse volk. Ook is men er evenmin over uit om wat voor vogel het precies gaat: een valk, havik of toch een soort adelaar? Het lijkt geen van allen te zijn, hetgeen de mythische uitstraling van het dier uiteraard vergroot.

Ik wist dat de Turulmadár niet alleen als bescherming met mij mee zou gaan en kreeg het gevoel dat er ook een opdracht voor me bij zat. Het leek of ik de oorspronkelijke, zuivere energie van de vogel mocht gronden op de plaatsen waar ik kwam. Omdat ik vervolgens bijna iedere dag Turulmadarak (meervoud) tegenkwam, werd ik al gauw bevestigd in mijn vermoeden. De moderne interpretatie en uitstraling van de vogel lijkt hier en daar over te hellen naar nationalisme en daarmee wordt hem mijns inziens geen goed recht gedaan. Wel is het een prachtig symbool dat verwijst naar de diepe en rijke traditie van het Hongaarse volk, een verwijzing naar waar dit volk vandaan komt (en dat is waarschijnlijk niet alleen maar aardegebonden, zoals nog veel meer andere stammen of volken hun oeroude verbinding met de sterren en andere planeten weer aanknopen).

Tijdens de vakantie en na elke Turulvogel (madár = vogel) die ik zag, begon ik meer van het dier te houden. Ik gaf hem de gelegenheid om door mij heen zijn ware essentie door te laten schijnen en bood mij aan om deze te ankeren op de plekken waar ik kwam. Ik kwam hem ook tegen in oude kerken en kathedralen, waar hij boven Jezus, Maria en de engelen prijkte. De mystieke vogel is dus zelfs doorgedrongen tot in het hart van de Hongaarse religie.

Hongaarse religie? Wie goed oplet, ontdekt dat in de kerken ook talloze verwijzingen zijn naar een volksgeloof, dat ouder is dan het christelijke dat de Hongaren rond 1000 n.Chr. aannamen. Zo schreef ik al eerder in een blog, dat de Hongaren weliswaar Maria als hun Vrouwe adopteerden, maar dat daaronder altijd de herinnering levend is gebleven aan de Godin die zij oorspronkelijk eerden. De Hongaren noemen hun Maria ook bijna nooit bij deze naam, maar bijna altijd ‘Boldogasszony’ of ‘Boldogasszony Anyánk’ (Gelukkige Vrouwe en Gelukkige Vrouwe Onze Moeder). Voor wie daar meer over wil lezen, verwijs ik naar mijn blog ‘Op zoek naar de Hongaarse Godin’.

Wordt vervolgd?

In het tweede deel van deze blog vervolg ik mijn verslag over mijn lichtwerk in Hongarije. Vanaf dag twee geef ik me, na kort innerlijk beraad, volledig over en stel ik me beschikbaar om als transformatieportaal te dienen voor de meesters, engelen en godinnen. Ik voel hoe vooral Michaël en Saint-Germain blij reageren op mijn besluit. Want hoewel het voor me duidelijk is dat een van mijn belangrijkste zieletaken het ontsluiten en gronden van het Heilige Vrouwelijke en in het bijzonder de Goddelijke Moeder is, wordt vanaf het begin duidelijk dat het vooral de mannelijke meesters zijn die me hier eerst in begeleiden. In een mythische flits en vanuit mijn verbinding met de oerwalvis en Tiamat begrijp ik ook dat de kust eerst ‘veilig’ moet zijn voor het indalen van het zachte vrouwelijke. De vrouwelijke manier van transformeren gaat immers veel meer over ‘zijn’ dan ‘doen’, en een van de rollen van het Heilige Mannelijke gaat o.a. over het creëren van een veilige omgeving voor dit ‘zijn’.

Ineens besef ik ook weer wat het betekent om de ‘grace van God’ te zijn en dat dit belangrijk is voor mijn leerproces. Ik beloof mezelf dat ik het in mij gestelde vertrouwen niet zal beschamen en dat ik integer het werk zal doen. Dat ze via mij willen werken zegt immers niets over mijn ‘spirituele status’ of dat ik meer of minder belangrijk ben dan een ander. Het geeft aan dat ik me eenvoudig aanbied om zo transparant, eenvoudig en zuiver mogelijk het kanaal, het alchemistische vat te zijn voor het transformatiewerk dat via mij verricht kan worden. Vanaf dat moment word ik ook bijgestaan door een groepje lichtwerkvriendinnen dat mij vanuit Nederland steunt en helpt.

Ook ga ik wederom op zoek naar de Hongaarse Godin en het Heilige Vrouwelijke in dit land. Kan de Godin nu terugkeren en zoja, wat zal dat betekenen voor het land? Onderwijl help ik vele dolende zielen de overtocht te maken naar het Licht, vooral op de plekken waar het land grote verliezen heeft geleden. Samen met een Nederlandse vrouw die daar onlangs is gaan wonen, maken we een begin met lichtwerk in een oud Schwabendorpje in de zuidelijke heuvels. Voorts bezoeken we Dobogókő, een gebied dat van oudsher als mystiek wordt bestempeld en gaan we op zoek naar de aanwezigheid van de joodse vrouw in de grootste synagoge van Europa. Natuurlijk worden evenmin mijn eigen familielijnen bij dit alles vergeten- ik draag immers ook zelf de Hongaarse genen in mij, en dat leidt soms tot verrassende inzichten…

Voor deel 2 (vervolg), klik hier

Nieuw! Workshop ‘The Mystic Heart: Karmic Release & the Return of the Master, the Goddess and the Angel’ op zaterdag 16 september & zondag 24 september (datum naar keuze)! Voor meer info, klik op de foto of hier.

Noten:
*Veelal tussen Roma en niet-Roma. Hongarije is één van de laatste landen waar een einde kwam aan grootgrondbezit vlak na de Tweede Wereldoorlog. Veel families claimen van adel of ‘klein adel’ te zijn, waarbij titels in het verleden soms makkelijk verhandeld of verkregen werden. Huwelijken binnen families tussen adellijken en niet-adellijken zoals de Roma waren een doorn in het oog. Hele families proberen generaties lang dergelijke ‘taboes’ en ‘genetische smetten’ verborgen te houden…
**Volgens anderen gaat het echter om diens zoon.
***Mayavirupa genoemd, of ‘body of illusion’, aldus Iván Kovács in The Master Rakoczi: An Inquiry Concerning His Identity (blz. 72, zie http://www.esotericquarterly.com/issues/EQ07/EQ0704/EQ070411-Kovacs.pdf)
****David Christopher Lewis in ‘Saint Germain on Advanced Alchemy’, vol. I, 2015 Meru Press Livingstone USA, blz. 209.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij werkt veel met de ziel en The Divine Feminine en deelt haar ervaringen hiermee. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of wil weten wat het pad is van zijn-haar ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).