Maät of de lichtheid van het hart (1)

Maät of de Lichtheid van het Hart

Lessen van Atlantis: de ziel op weg naar meesterschap. Deel 1: introductie.

Door Wytske Jónás, 4 september 2016

maat (1)Maät is de Egyptische godin van de kosmische orde, de waarheid en de gerechtigheid. Zij is vooral bekend uit het Egyptische dodenboek, waar zij het hart van de overledene in een weegschaal legt. Is het hart zo licht als een veer, dan wordt de ziel doorgang verleend naar de poort van onsterfelijkheid. 

In onze tijden wordt Maäts rol weer actueel voor diegenen, die ervoor kiezen in dit leven het pad naar meesterschap te bewandelen. Na de ‘val’ van Atlantis heeft zij zichzelf uitgezet als een baken voor de zielen die bleven incarneren in de materie van de derde dimensie op Aarde. Zij wijst die zielen opnieuw de weg terug naar hun goddelijke onsterfelijkheid.

In deze nieuwe serie ‘Lessen van Atlantis: de ziel op weg naar meesterschap’ rijg ik een aantal herinneringen en observaties aaneen, die hen die dat wensen kunnen helpen opnieuw hun meesterschap op zich te gaan nemen. Of zich klaar te maken voor de inwijdingen die vanuit de ziel aangeboden worden als onderdeel van het pad naar totale meesterschap dat zij in het verleden misschien niet hebben kunnen afmaken. Maät, die de rode draad levert voor deze serie, kan ons daarbij leren om het gewicht van het verleden los te laten en ons hart weer zo licht als een veertje te laten wegen…

Energetische lijntjes

Het aantal mensen dat zich in onze tijd verbonden voelt met Atlantis is opvallend groot. En dat is niet voor niets! Het gegeven dat Atlantis je persoonlijk aanspreekt, kan er op wijzen dat je nog met energetische lijntjes verbonden bent aan deze dimensie en dat er misschien nog iets op te ruimen is –bijvoorbeeld op emotioneel, mentaal of spiritueel niveau. Of dat er een sluimerende vaardigheid op je ligt te wachten om opnieuw te worden aangewend.

Het is belangrijk dat de lessen vanuit Atlantis voldoende geïntegreerd  en getransmuteerd zijn, zodat ons collectief bewustzijn helemaal ‘klaar’ is om opnieuw omhoog te gaan in trilling. Hiermee maken we eveneens de weg vrij voor andere bijzondere zielen die nu naar de aarde zijn gekomen om hun contract met de planeet te vervullen, zoals de zogenoemde sterrenzaden en meesterzielen die vrijwillig hier nu zijn om de aarde te helpen ascenderen.

Elke zuivering, innerlijke transformatie en groei in ons bewustzijn brengt onze energie op een hogere trillingsfrequentie, waardoor we ook meer licht naar de aarde kunnen brengen. Fysieke wezens zoals mensen zijn namelijk, door de aard van hun fysieke lichaam, nog beter in staat deze frequenties te ankeren en door te geven aan hun omgeving, dan de vele lichtwezens die nu eveneens onze planeet helpen. Dit simpelweg vanwege het feit dat de subtiele kanalen en lichamen van de meeste mensen op dit moment nog niet open en ‘schoon’ genoeg zijn om rechtstreeks de subtiele energieën vanuit de hogere dimensies te ontvangen en door te geven.

Wie er echter om vraagt en zich openstelt voor het (goddelijke) licht van engelen en opgevaren meesters, zal trouwens altijd hun begeleiding ontvangen-ook al voelt men dit in het begin misschien nog niet bewust. Een van de eerste inwijdingen op het pad naar meesterschap is namelijk vertrouwen, overtuiging en volharding in het pad dat men gekozen heeft.

Wat betreft de opgevaren meesters en engelen: hun namen kunnen hier en daar verschillen, maar het is belangrijk te beseffen dat we niet zelden reeds met hen of hun energie gewerkt hebben in eerdere incarnaties! Veel meesters zijn hogepriesters of hogepriesteressen geweest in Atlantis (en daarna in culturen die de overleveringen van de Atlantische tempels hebben voortgezet, zoals in Egypte, China, Tibet, India, Perzië en Engeland).

Wanneer we ons vertrouwd voelen met bepaalde meesters of heiligen, kan het dus zijn dat ons hogere bewustzijn reeds lang met dat van hen verbonden is. We mogen ons dit dan gaan herinneren en door laten schijnen in ons aardse bewustzijn (=innerlijke vensters of spiegels schoonmaken). De meesters zijn ooit zelf mensen van vlees en bloed geweest op aarde, en weten hierdoor als geen ander welke beproevingen we hierbij kunnen doormaken. Ook met de engelen en andere wezens zoals eenhoorns en draken hebben we vaak reeds gewerkt, toen we ten tijde van Atlantis nog vooral vanuit ons lichtlichaam werkten en leefden -hierover schrijf ik later meer.

Herinneren

Zoals ik al eerder geschreven heb, is het nu de tijd voor veel mensen om zich te herinneren wie ze zijn en wat ze hier komen doen. Het is door de kracht van onze persoonlijke verhalen dat we anderen kunnen helpen om slapende herinneringen wakker te maken- de ziel moet eerst wakker worden voordat zij haar schoonheid kan laten doorstralen in de wereld, zoals de prinses in verschillende sprookjes en het Hooglied. De ziel is de prinses die in haar oorspronkelijke zuiverheid en symbolische maagdelijkheid weer naar het bruidsvertrek in het paleis teruggebracht wordt, alwaar het heilige huwelijk tussen ziel en geest voltrokken kan worden.

Een van de manieren waarop we onze ziel wakker kunnen kussen is door regelmatig te mediteren en de weg naar binnen te gaan. Een hele uitdaging voor veel mensen in deze tijd, maar wel de weg waarvan ik oprecht kan zeggen dat het mijn eigen zielspotentieel in mijn bewustzijn heeft gebracht. Alles wat ik nu doe, is het pad van mijn wakkere ziel volgen en mijn hartsbewustzijn versterken zodat ik precies datgene kan zijn en doen wat vanuit mijn hoger bewustzijn op een bepaald moment tot mij doorkomt (zoals het doorgeven van mijn herinneringen).

free picture violet-flowers-1361943Zuiverheid en maagdelijkheid van de ziel: deze symboliek kan worden doorgetrokken naar de weegschaal van Maät. Onze ziel doet op haar reis vele ervaringen op, ook binnen een wereld van dualiteit en van goed en kwaad; het is belangrijk dat zij zware ladingen loslaat zodat zij net als de Griekse godin Hera keer op keer haar maagdelijkheid kan herstellen. Hera deed dit door jaarlijks te baden in de bron van Kanathos, onze ziel doet dit voor een deel zodra zij na het afleggen van een leven een helend bad van licht ondergaat.

Soms lukt dit niet, bijvoorbeeld wanneer we levens niet goed verwerken of loslaten. We nemen onverwerkte stukken dan mee in ons zielsbewustzijn en incarneren opnieuw met weerhaakjes aan deze stukken die ons trekken naar karmisch gelijkwaardige ervaringen en frequenties. Gevoelens als schaamte en schuld wegen bijvoorbeeld zwaar in de weegschaal van Maät en belemmeren onze doortocht naar onsterfelijkheid. Atlantis is in ons collectieve bewustzijn nog steeds verbonden met schuld en schaamte. En onze monotheïstische godsdiensten dragen nog altijd de stempel van deze oorspronkelijke schuld en schaamte, die als we dieper op het verhaal achter Atlantis ingaan, eigenlijk helemaal nergens voor nodig zijn.

In de volgende delen ga ik hier dieper op in, en zullen we ontdekken dat we door onze geleidelijke indaling in de materie alleen maar onze goddelijkheid steeds meer zijn gaan vergeten. Door dit grote vergeten raakten we gevoelig voor beïnvloeding en inprenting van buitenaf en door onszelf gecreëerde mentale velden die uit balans raakten.

Ook zullen we ontdekken, dat we het gewicht van ons hart lichter kunnen maken, door ons zielsverleden volledig en zonder oordeel te accepteren. Voor de een betekent dit het simpel wegblazen van een veertje op de vinger dat als lood was gaan wegen, voor de ander een herstelde relatie met (bijvoorbeeld) het christelijke geloof. Weer een ander wordt uitgenodigd om alle pijn en oordeel die er ligt op onverwerkte ervaringen los te laten. Hierdoor worden we steeds meer zelf de meesters van ons leven en ook mag het hart opnieuw gewogen gaan worden in deze bijzondere tijden…

Voor deel 2, klik hier.

(Wordt vervolgd)

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.