Maät of de Lichtheid van het Hart (4)

Maät of de Lichtheid van het Hart

Lessen van Atlantis: de ziel op weg naar meesterschap. Deel 4 (slot).

Door Wytske Jónás, 19 september 2016. Alle prachtige pasteltekeningen bij deze blog zijn gemaakt door Mary van Heijst (Signs of Light).

marie-van-heijst-20In dit vierde en laatste deel van deze blog levert de Egyptische godin Maät ons wederom de rode draad om ons Atlantisverleden op collectief zielsniveau te integreren. Ik deel hierin enkele sleutels die kunnen helpen de lichtheid van ons hart te realiseren waar zij symbool voor staat. Deze lichtheid van (en in) het hart is belangrijk voor wie het mythologische land van onsterfelijkheid wil binnengaan of ernaar verlangt uiteindelijk verlichting, meesterschap of het Christusbewustzijn te bereiken.

Opbouwen van het lichtlichaam

Toen ik me opnieuw begon te verbinden met mijn lichtlichaam, besefte ik dat mijn Atlantische herinneringen niet alleen bedoeld waren om het verhaal van mijn ziel helder te krijgen en deze waar nodig te helen, maar tevens om opnieuw het lichtlichaam te activeren: ik kreeg een voorproef van hoe het ‘aanvoelt’, wanneer we ons gewaad van licht weer aantrekken. Dankzij het lichtlichaam zijn we in staat om de frequenties en energieën van hoger trillende dimensies te laten stromen en een goed ontwikkeld lichtlichaam is onmisbaar voor zowel de persoonlijke als collectieve ascentie. Het is de voertuig van onze ziel en van de inspiraties vanuit de Bron en ons Hoger Zelf.

Een gevoel dat het samengaan of verbinden met het lichtlichaam geeft, is de sensatie voortdurend gebaad te worden in een golf van licht en liefde van waaruit we de aarde en de gehele schepping ervaren –inclusief onszelf. Het lichtlichaam dat deze hoge frequenties van licht en liefde draagt, is echter niet in één keer klaar –het is een langer durend proces dat van ons vraagt om onze verschillende bewustzijnslichamen te zuiveren. Daaronder vallen onze aardse mentale, astrale, emotionele en fysieke lichamen. Maar ook onze ‘hogere’ subtiele mentale, astrale, emotionele en spirituele lichamen. Het goddelijke licht uit de Bron kan alleen zuiver doorgelaten worden, wanneer de doorstroomkanalen schoon zijn en het ego zich niet langer identificeert met afscheiding van de goddelijke Bron.

marie-van-heijst-25Was het activeren van het lichtlichaam in de oude mystieke tradities vrijwel alleen voorbehouden aan ingewijden, in onze tijd worden álle mensen uitgenodigd dit lichaam weer te ontwikkelen. De opbouw van het lichtlichaam is gradueel en de verschillende fasen hebben hier en daar verschillende namen –waaronder regenbooglichaam, witte lichaam, gouden lichaam en kristallijnen lichaam. Dit laatste ultieme lichaam reflecteert niet alleen het christusbewustzijn, maar is ook in staat om puur goddelijk bewustzijn door te laten.

Omdat de frequentie van onvoorwaardelijke liefde zo belangrijk is voor het ultieme zuivere en bevrijde lichtlichaam, is het hart de belangrijkste sleutel om dit te bereiken. De lichtheid van het hart is metaforisch voor de lichtheid van het lichtlichaam en het doorlaten van het licht vanuit ons ‘hogere hart’. Dit verhoogt en verlicht automatisch onze trilling. Het hart heeft namelijk niet alleen een (naar men steeds meer ontdekt) groot bewustzijn, maar is ook een belangrijke poort naar dit mystieke en Hogere hart, dat ons nog dichterbij de goddelijke onvoorwaardelijke liefde brengt.

Sleutels (oefeningen)

Maar hoe doen we dat? Hoe legen we ons vat en maken we ons hart lichter, ook met het oog op de lading die voor veel zielen nog op Atlantis (of op de inprenting van de zondeval) ligt? Hieronder vind je enkele sleutels, die het best tot hun recht komen wanneer ze in diepe ontspanning of meditatie toegepast worden. Het is niet nodig ze allemaal of tegelijk te gebruiken. Kijk en voel per keer zelf wat je nodig hebt.

  1. Cellulaire ontspanning: Zorg voor totale ontspanning: adem naar verschillende plekken in je lichaam. Laat je adem vergezeld gaan door je aandacht en je intentie om deze plekken te ontspannen. Diepe cellulaire ontspanning was een van de belangrijke sleutels die men nog in Atlantis kende om het lichaam en de geest gezond te houden en stress en spanningen niet in het lichaam te laten ‘neerslaan’. Ook zorgt het ervoor dat onze vibratie hoog blijft, doordat emoties evenmin de kans krijgen aan te hechten. Zie elke cel als een kamer die je even doorlucht (adem), terwijl je de gordijnen opent (licht of bewustzijn erop laten schijnen) en waar je emoties en andere gasten die bij je aankloppen gastvrij binnenlaat en aandacht schenkt, maar daarna ook weer laat vertrekken. Dat is beter voor je dan in een hoekje wegduwen, zonder ooit de ramen te openen of je licht erop te laten schijnen. Door met onze adem overal in ons lichaam te leren komen, vergroten we het zelfhelend vermogen van ons lichaam, verbinden we ons met en komen we thuis in ons lijf en nemen we onze ruimte in in deze wereld, doordat we dankbaar gebruik maken van de voor ieder van ons beschikbare levensadem (prana).

marie-van-heijst-23

  1. Hartverbinding: Adem naar je hart en wees hier net zolang aanwezig tot je ervaart wat er te ervaren is. Dat kunnen gevoelens zijn of lichamelijke sensaties. Het alleen al stil worden bij deze gevoelens en sensaties is bijzonder. Blijf erbij, wees open, ontvankelijk en een beetje nieuwsgierig voor wat op kan komen- er is immers wat er is. Soms komen er beelden of oude emoties op. Ga deze niet uit de weg. Aanvaard ze, verwelkom ze, breng ze in je bewustzijn. Elke emotie die zonder oordeel ervaren en in het bewustzijn gebracht wordt, kan ons helpen dat wat ons hart nog verzwaart los te laten (bijvoorbeeld de emotie zelf, of de pijnlijke herinnering erachter). Na het erkennen van bijvoorbeeld verdriet of boosheid en het daarna loslaten ervan voelt ons hart dikwijls lichter en ruimer. Zo leren we tevens dat we niet onze emoties en gevoelens zijn, maar dat ze opkomen om ervaren te worden en vervolgens weer los te worden gelaten. Net als wolkjes die opkomen en weer wegdrijven aan een zomerse helderblauwe hemel. Ook andere lichaamsdelen kunnen opkomen met oude lagen (gevoelens, emoties). Ook hiervoor geldt: verwelkom deze, aanvaard ze en laat ze weer los als ze hun functie (bijvoorbeeld bewustwording) uitgevoerd hebben.
  1. Verbinding met je innerlijk kind: Maak, eenmaal in je hart aangekomen, contact met je innerlijke kind- de kleine jongen of het kleine meisje in jou. Dat kan een versie van jou zijn toen je vijf jaar oud was, of jonger, of juist ouder. Alles is goed. Er zijn ook meerdere innerlijke kinderen. We dragen veelal een blij en onbezorgd kind, een verdrietig kind, een angstig kind en een magisch kind met ons mee. Maak met elk van hen contact op verschillende momenten. Kijk wat het nodig heeft, maar forceer geen zorg (dit kan averechts werken). Luister ook naar de boodschap van het kind. Wanneer het nog even geen contact met je wil of niet dichterbij wil komen, is het belangrijk dit te aanvaarden en wel je hart open te stellen en te laten weten dat het welkom is. Vaak moet het kind eerst leren om je te vertrouwen, vooral wanneer het gevoeld heeft dat je er lang niet voor hem/haar geweest bent. Een mooie manier is het openen van de hartbrug vol liefde –een bundel van onvoorwaardelijke liefde- die je van jouw hart naar het kinderhartje laat stromen.

marie-van-heijst-24

  1. Verbinding met je huidige incarnatie: Verzoen je vanuit je hart volledig met je incarnatie op aarde. Je bent hier met een reden. Op zielsniveau hebben we gekozen voor onze ervaring hier- zeker ook na Atlantis (bijvoorbeeld om het tij te helpen keren en de aarde te helen). Het is mijn ervaring vanuit de regressietherapie dat, hoe ‘hoogfrequent’ een ziel of hoe mooi de verdiensten op het pad van zelfbevrijding uit vorige levens ook zijn, de echte vrijheid in onszelf pas ervaren kan worden wanneer we ervoor kiezen HIER en NU te zijn en ons meest authentieke zelf te uit te drukken op aarde.
  1. Verbinding met Moeder Aarde: Open je hart voor het wezen en het bewustzijn van Moeder Aarde; maak een levende verbinding met haar. Herstel je contract met haar, dat je op zielsniveau hebt gemaakt: in ruil voor dat jij je hart voor haar opent en haar respecteert, zal ze je van alles voorzien wat jij nodig hebt om je goddelijke zelf op aarde te belichamen. Wanneer we ons afgescheiden van haar voelen, kan zij niet goed voor ons zorgen omdat we niet in staat zijn haar liefde te ontvangen. Het herstellen van onze verbinding met moeder Aarde loopt parallel aan het helen van onze relatie met onze aardse en kosmische moeder. Zend vanuit je hart liefde naar de Aarde en schenk haar je vertrouwen dat ze je precies zal geven wat je nodig hebt. Zeg ook dat je niet meer zult nemen dan je nodig hebt en dat je terug zult geven wat je niet meer gebruikt of nodig hebt (hieronder valt ook ons fysieke lichaam dat uit de aardse elementen is opgebouwd). Wanneer je het fijn vindt, kun je een balletje maken van de liefde die je in je hart voelt voor moeder Aarde en deze vanuit je hart ofwel naar buiten ofwel via je centrale kolom (de buis die al je chakra’s met elkaar verbindt) naar beneden de aarde in duwen, naar het centrum van de aarde.

marie-van-heijst-8

  1. Verbinding met de kosmische vader: Doe hetzelfde met de hemel, of de kosmische Vader. Voel liefde in je hart voor de kosmos, de sterren en de planeten en voel je één met en één van hen. De miljarden moleculen in je lichaam vormen je eigen innerlijke kosmos en er is feitelijk geen afscheiding tussen deze innerlijke en uiterlijke kosmos. Jij bent een manifestatie van het heelal in een fysieke, dichte vorm. Je bent je eigen schepper en je verbindt je met de scheppende kracht van de Bron en/of de kracht van de grote centrale zon. Maak als je dat fijn vindt, ook van deze liefde een balletje dat je de via je chakrabuis omhoog duwt.
  1. Aanvaarding van je spirituele volwassenheid: Voel dat je met de voorgaande oefeningen je innerlijke kind, innerlijke moeder en innerlijke vader eveneens voedt en krachtiger maakt. Deze tijd vraagt van ons dat we spiritueel volwassen worden en niet langer religies en leiders nodig hebben om ons de weg te wijzen. Wanneer je merkt dat je de last van een bepaalde leer(stelling) al jarenlang met je meedraagt -bijvoorbeeld van je ouders of van een religie- kun je vanuit je hart verbinding maken met deze energie. Spreek je dank uit dat het je heeft helpen maken tot wie je bent, maar dat je het nu bij hen laat of aan hen teruggeeft omdat je volwassen genoeg bent om je eigen pad te volgen. Dat pad is het pad van je ziel. Wanneer de last van je opvoeding of godsdienst te zwaar voelt om je dank ervoor uit te spreken, is het goed om te beseffen dat onze ziel toch deze weg gekozen heeft. Dat heeft het voor je gedaan om je te helpen je eigen weg te leren vinden, een deel van je ziel te helen of om je de tools in handen te geven om van binnenuit naar buiten te breken (en zo bijvoorbeeld voor de generaties na jou een pad te effenen).
  1. Onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf: Wanneer oude herinneringen of gevoelens van schuld en schaamte opkomen: durf ook deze los te laten als oude programmering die je niet langer nodig hebt (gebruik eventueel de informatie over het sacraal chakra hieronder wanneer het over je seksualiteit gaat). De ziel komt naar de aarde om te leren. Er is geen goed en fout, of goed en kwaad. Er is wel de ervaring om hiermee te experimenteren binnen onze derde dimensie en alles wat wij ooit zijn geweest en hebben gedaan op te nemen in ons mededogen en onvoorwaardelijke acceptatie van onszelf. Dit geldt dus ook voor gemaakte fouten in het verleden of in vorige levens. We kozen voor lessen in de dimensie van dualiteit, nu staan we op het punt om de wereld van dualiteit achter ons te laten en hier bovenuit te ascenderen. Dit vraagt van ons een lichter lichtlichaam waarbij we verzwarende emoties als schuld, schaamte en in het kielzog daarvan non-acceptatie van onszelf loslaten. De plek waar we dit doen, is in ons hart door oneindig mededogen en liefde voor onszelf te voelen (oefen hierin. Hoe moeilijker dit is, hoe meer je wordt gevraagd je hart voor jezelf te openen, ook voor je weerstand en frustratie). Vergeef daarbij jezelf op diep niveau en vanuit je hart.

marie-van-heijst-3

  1. Je chakra’s openen: Je chakra’s openen hoeft niet met hocuspocus te gaan, alleen al het ervaren van volledige acceptatie voor wat er (lokaal in ons lichaam) is, is vaak voldoende voor het opengaan van een chakra. Bij het voelen van weerstand is het ook belangrijk de weerstand te verwelkomen en te accepteren, omdat deze je iets komt leren. Verbind elk van je chakra’s met je hart. Het openen van je chakra’s kun je –wanneer je hiervoor gevoelig begint te worden- voelen op de verschillende plekken waar ze gelokaliseerd worden (bijvoorbeeld vibreren of zoemen). Ook onder onze beide voetzolen hebben we chakra’s, en diep in de aarde en hoog boven ons bevinden ze zich ook!
  1. Je ziel uitnodigen/overgave aan je ziel: Geef je over aan het pad van je ziel. Je ziel wil vleugels krijgen, weer vrij de eigen goddelijkheid ervaren in zowel de sferen van de non-dualiteit als die van de dualiteit. Het zal jou daarin meenemen, want jij bent een van zijn/haar manifestaties. Maak contact in je hart met je ziel en het innerlijk weten dat je niet je ego of je persoonlijkheid bent – je hebt je er alleen mee geïdentificeerd. Nodig je ziel uit om jou/je aardse zelf aan de hand te nemen. Een blije en gelukkige ziel helpt je richting te geven aan je leven, je levensdoel te vinden en werkt tevens mee om de oprechte verlangens van je aardse persoonlijkheid te helpen vervullen. Alles wat we daarvoor nodig hebben is de overgave en het vertrouwen van ons ego in de leiding van iets dat groter is dan wijzelf en dat ons helpt te verbinden met onze goddelijkheid en de Bron. Nodig je ziel uit om samen met je te reizen (doe dit oprecht vanuit je hart) en doe ditzelfde ook voor je Hoger Zelf. Zie hoe alle drie elkaar de hand reiken: je aardse zelf, je ziel en hoger zelf. Soms kun je daarbij ervaren, dat ook het persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord ‘je’ niet meer van toepassing is omdat je versmelt met een groter en universeel bewustzijn.

Het geheelde sacrale chakra

Tot slot ga ik hier nog even in op het belang van een goed functionerend sacraal chakra. Om je lichtlichaam goed op te bouwen, is het belangrijk dat je volledige chakrasysteem operationeel is (sommigen gaan uit van 9, anderen van 12 of 13 juist functionerende chakra’s om te kunnen ascenderen). Bij een groot deel van de mensen is een aantal chakra’s nog niet open genoeg of staat juist te open. Het is mijn ervaring dat het goed is om vanuit je hartverbinding (zie hierboven) je hartchakra te openen. Dat kan in het begin gepaard gaan met pijn of steken op de borst. Het hartcentrum krijgt namelijk veel licht en inkomende energie te verwerken (wanneer je je zorgen hierover maakt, is het goed een arts te raadplegen). Vanuit je hart kun je je dan ook gaan verbinden met de andere chakra’s in je lichaam (=uitlijnen). Drie chakra’s die nu bij veel mensen uitgelijnd worden zijn het derde oogchakra, het hartchakra en het sacraal chakra.

marie-van-heijst-16

Het sacraal chakra is het centrum voor onze levensenergie, onze gevoelens en emoties en onze sensualiteit en seksualiteit. Wanneer dit chakra verbonden wordt met ons hart, gaat het eveneens een rol spelen bij healing. En er mag op collectief niveau nogal wat geheeld worden, juist met name in dit gebied! Tijdens een meditatie op dit chakra voelde ik hoe dit gebied niet voor niets ons heilig chakra genoemd wordt. Hier is onze rechtstreekse verbinding te voelen met de Schepper, de scheppende energie, de kosmos en de aarde. Al deze energie is één, er zijn alleen verschillende manifestaties van deze energie.

Ik voelde ook hoe vrouwen duizenden jaren lang deze verbinding hebben gevoeld bij o.a. hun baarmoeder, baarmoederhals en vaginale poort. Dat was het heilige koord, voor zowel mannen als vrouwen. De energie waar het ons mee verbindt, is die van schepping vanuit extase. Scheppingsextase in de kosmos, maar ook op aarde waar de energie een dichtere vorm heeft aangenomen en uitgedrukt wordt in (o.a.) fysieke seksuele interactie.

Iedere keer dat we orgastische, extatische energie opbouwen in ons lichaam, betekent dit een kans voor ons om ons weer te verbinden met de extatische energie van de oorspronkelijke schepping uit de ‘hoogste’ kosmische dimensies. Hoog betekent overigens niet beter. Wanneer we deze extatische energie gebruiken om ons te verbinden met de kosmische extase van de schepping, ontwikkelen we eveneens ons multidimensionale lichtlichaam (de Egyptenaren hadden het over het krachtiger maken van ‘ka’).

marie-van-heijst-7

Ten tijde van Atlantis –toen we ons nog niet volledig met de aardse dimensie hadden verbonden- speelde seksualiteit een andere rol dan nu. De fysieke seksuele daad werd nog veel meer met rituelen omgeven, bijvoorbeeld wanneer er voor een baby werd gekozen. Door onze verbinding met ons lichtlichaam konden we voor de conceptie reeds contact maken met de incarnerende ziel en deze liefdevol bij ons uitnodigen. Er was sprake van bewuste wederzijdse instemming van zowel de ouders als het toekomstige kind (wat overigens op zielsniveau nog steeds gebeurt, alleen zijn we dit vergeten). De conceptie werd veel bewuster ervaren dan nu en er werd gezorgd voor de ideale omstandigheden om de ziel te laten indalen in de baarmoeder.

Naarmate we ons steeds meer verbonden met de materie kwam ook een sluier van vergetelheid over onze seksualiteit heen. Dat hing o.a. samen met onze keuze voor het aangaan van de ervaring van dualiteit en het tijdelijke vergeten van onze goddelijkheid. Wat ik zelf tijdens een meditatie heb ervaren, is dat veel vrouwen het zaad van angst in zich zijn gaan dragen, precies in hun sacraal chakra. Dat zaad van angst werd doelbewust ingeplant, om ons onze heilige verbinding vanuit dit chakra met de universele scheppende energie te doen vergeten. Het voert te ver om hier daarover uit te wijden, omdat door de incarnaties heen ook andere emoties hebben bijgedragen tot het collectief ontregeld raken van het sacrale chakra bij vrouwen. En ook het sacraal chakra bij mannen is door de eeuwen heen ontregeld geraakt!

marie-van-heijst-13Het is nu de tijd dat dit chakra weer verbonden wordt met de multidimensionale scheppende energie van de kosmos, de koesterende energie van de aarde en de onvoorwaardelijke liefde in ons hart. Momenteel helen veel vrouwen dit chakra om hun oeroude gave van healing weer in te zetten bij het helpen helen van het sacraal chakra bij mannen. Hierbij verbinden ook mannen dit chakra met het hart en verbinden zij zich opnieuw met de oorspronkelijke goddelijke en creatieve kracht van de fallus. Het is belangrijk dat ook de fallus in ere wordt hersteld als manifestatie van de goddelijke liefde en kracht. Want ook op dit gebied is collectieve heling nodig, en daar hebben mannen en vrouwen elkaar bij nodig.

Vergetelheid, zondeval, schuld, schaamte, verdriet en andere ‘zware’ emoties: dit alles vraagt erom in onze tijd te worden losgelaten, opdat het hart in Maäts weegschaal gelegd kan worden en uitsluitend de onvoorwaardelijke liefde en zelfacceptatie van het verlichte goddelijke hart draagt. Dat is het boek van de ‘last’ van Atlantis, dat hiermee voorlopig gesloten kan worden.

Deel 1 van deze blog gemist? Of klik hier voor deel 2, of  deel 3.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.