Master Your Energy!

Bewustwording van energetische koorden, contracten en andere banden die onze spirituele groei belemmeren

Door Wytske Jónás, 28 november 2016

In deze blog komen twee zaken aan de orde die juist nu een belangrijke rol beginnen te spelen voor iedereen die (al dan niet versneld) bezig is met spirituele groei:

-het rappe ontbinden van energetische koorden, geloften, contracten e.d. die niet meer ons hoogste goed dienen;

-het belang van verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen energie.

Inleiding

swan-1002943_960_720Voor wie zich met spirituele groei (of ascentie) bezighoudt: dit zijn twee belangrijke thema’s die momenteel aan de orde zijn, en waarvoor we nu worden uitgenodigd om hier zelf bewustzijn op te leren krijgen. Teveel mensen denken nog dat de lichtwereld veel ‘klusjes’ wel voor ons klaart. Tot op zekere hoogte is dit ook waar, en van de kant van de lichtwezens (engelen, meesters, deva’s) is er geen enkel oordeel wanneer we dat vragen van hen. Zij zijn vrijwel altijd bereid ons te helpen.

Echter –en dit is belangrijk om te weten- wanneer dat gebeurt, is er op bepaalde momenten geen echte spirituele groei (meer) mogelijk. De ziel wil groeien, wil leren, wil ‘meesteren’. En die kans krijgt het vooral als ze bewustzijn en verantwoordelijkheid leert nemen over en voor haar eigen proces. Soms treedt de lichtwereld daarom een beetje terug, om iemand de gelegenheid te bieden zelfstandig een nieuwe fase in te gaan. Wanneer men deze vervolgens ingaat (zelf de drempel overgaat of een trede verder komt), kunnen de lichtwezens weer naast iemand komen en diegene verder helpen bij zijn of haar groei –wanneer dit de bedoeling is.

Wanneer je energetisch zou waarnemen wat momenteel gebeurt, dan zou je zien dat bij steeds meer mensen de multidimensionale chakra’s geactiveerd worden en dat een buis van Helioslicht (of licht van de Grote Centrale Zon) al deze chakra’s met elkaar verbindt en voor doorstroming en tegelijkertijd diepe gronding zorgt in de matrix van Moeder Aarde. Dit helpt ons als collectief door een grote verschuiving in bewustzijn te gaan en ook om daarna zelf als lichtwerkers en ‘lichtkinderen’ deze verbinding bij onze omgeving tot stand te helpen brengen. Dit laatste gebeurt dikwijls puur door onze aanwezigheid op een bepaalde plek. Hoe krachtiger ons zielelicht wordt, hoe makkelijker we de hogere frequenties naar de aarde helpen geleiden en verspreiden.

Door al deze hogere frequenties en de nieuwe ‘chakraverbinding’ kunnen onze ziel en ons Hoger Zelf steeds makkelijker met ons samengaan en wordt ‘old stuff’ dat niet meer onze groei dient omhoog geduwd om getransformeerd te worden. Hoe meer bewustzijn we hierop krijgen en hoe meer we dit ook leren doen op hart- en zielsniveau, des te meer we zelf (spiritueel) groeien en we uiteindelijk meesterschap en christusbewustzijn bereiken. Ascentie is dus alles behalve een passief proces, en hoewel we momenteel ongelooflijk veel hulp en ondersteuning uit de lichtwereld hierbij ontvangen, is het zoals gezegd belangrijk om ook zelf onze verantwoordelijkheid hierin te nemen zodat we door kunnen groeien naar het volgende niveau.

Koorden, geloften, contracten, vloeken en magie

under-water-1819585_960_720Het is allesbehalve toevallig dat de energieën op dit moment lijken te versnellen om in rap tempo allerlei oude koorden, contracten, eden, geloften en andere banden te laten ontbinden. Dit wordt gedaan opdat de ‘inner spirit’ werkelijk vrij kan worden om zich alleen aan het kosmische, goddelijke plan dienstbaar te hoeven stellen. Contracten en geloften die ooit gedaan zijn en die nog in onze zielsenergie huizen, kunnen dit laatste namelijk in de weg staan. Ditzelfde geldt voor energetische koorden die ons vasthouden aan behoeften die voortkomen uit bijvoorbeeld angst of oude kwetsuren en overtuigingen.

Wanneer deze koorden en banden het aanvaarden van de christus in onszelf in de weg staan, worden ze nu in ons bewustzijn gebracht om vervolgens snel losgelaten of ontbonden te kunnen worden. Pas dan kunnen we over een nieuwe drempel stappen en de hal van dienst aan Al Wat Is en van leven vanuit Onvoorwaardelijke Liefde betreden. Ook eden of geloften die gedaan zijn in het kader van religies worden momenteel los of losser gemaakt, omdat het enige wat telt deze Dienst aan het Al Wat Is (of God/Godin in een ruim perspectief) en niet de religie, broederschap of de goden in ‘engere’ zin is.

Ik zal in het tweede deel van deze blog enkele voorbeelden hiervan geven, die ik ben tegengekomen in mijn therapeutische praktijk. Maar eerst volgt een opsomming van waar we zoal aan kunnen denken (en waarvan er in principe in ieders zielsenergie wel een aantal voorkomt, dus bewustwording hiervan kan onze spirituele groei drastisch versnellen!)

  1. Koorden. Dit zijn energetische buisvormige verbindingen waarmee we met anderen (ook dieren) energie uitwisselen en een band aangaan. We maken aan de lopende band deze koorden en zijn ons hier doorgaans niet van bewust. Het kan gebeuren met iemand die we eenmalig tegenkomen, met wie we een langere band aangaan, maar ook via de social media (zoals bijvoorbeeld facebook). Wanneer deze koorden ‘positief’ en voedend voor beiden zijn, is er niet zoveel aan de hand (hoewel bewustzijn hierover doorgaans geen kwaad kan). Echter, wanneer een koord ontstaat op basis van behoeften vanuit bijvoorbeeld het ego, of wanneer daarmee energetisch vuil wordt gedropt bij iemand, dan dient zo’n koord niet ons hoogste goed. Ascentie vraagt van ons, dat alleen koorden die gefundeerd zijn op onvoorwaardelijke acceptatie en liefde, kunnen blijven bestaan. We worden nu gevraagd al onze koorden te onderzoeken en waar nodig bij te stellen of te verwijderen.
  2. Eden, contracten of geloften. Dit kan een eed of gelofte zijn aan een religieuze gemeenschap, of een gelofte of contract tussen geliefden die ze niet meer na kunnen komen (bijvoorbeeld omdat ze niet meer samen zijn maar de gelofte energetisch is blijven bestaan), of een eed aan een ‘geheim genootschap’ zoals de vrijmetselarij. Ook eden en geloften uit vorige levens, gedaan binnen priesterorden of dito genootschappen vallen hieronder.
  3. Vloeken. In de zielsenergie kan nog een oude vloek huizen, die ooit vanuit een vorig bestaan tegen ons gericht werd of die we ooit zelf hebben uitgesproken.
  4. Magie. Ook hierbij gaat het om een bepaald soort koorden waarbij macht de centrale factor is. Iets of iemand valt onder de macht of heerschappij van een ander, en is zich daar lang niet altijd van bewust. Er wordt letterlijk energie afgetapt bij een persoon, en niet zelden is dit seksuele energie. Zo’n koord kan ontstaan zijn in een vorig bestaan, waarbij we in ons huidige leven merken dat wanneer we deze persoon tegenkomen in zijn of haar huidige incarnatie, er een vreemde soort ‘spell’ ontstaat waarin we ons gevangen of als betoverd voelen.

Of het nu om koorden, eden, geloften, vloeken of magie gaat: in de meeste gevallen belemmeren ze onze verdere groei naar goddelijk bewustzijn of ‘bron’ bewustzijn en het is om die reden dat we ze nu mogen laten ontbinden. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit zowel mijn persoonlijke ervaring als ervaringen van cliënten binnen mijn therapeutische praktijk. Ook vind je een aantal andere voorbeelden die regelmatig voorkomen.

Praktijkvoorbeelden

Koorden

koord3Eigenlijk zou een soort van ‘energetische toilette’ tot onze dagelijkse activiteiten moeten behoren. Een gebied waar veel oneigenlijke, niet geheel zuivere koorden te vinden zijn is ons sacrale gebied (bij ons sacraal chakra, waar o.a. onze seksuele organen zich bevinden). Ons sacraal chakra gaat over gevoelens en onze relaties met andere mensen, en natuurlijk ook onze seksuele relaties.

Wanneer een vrouw bijvoorbeeld haar seksualiteit gebruikt uit een behoefte om liefde te ontvangen van haar partner, wordt er een oneigenlijk koord gevormd. Ook andersom, wanneer bijvoorbeeld een vrouw voelt dat haar partner met haar wil vrijen om aan zijn eigen behoefte tegemoet te komen (bijvoorbeeld ontlading van spanning), ontstaat er mogelijk een oneigenlijk koord. In beide gevallen wordt de seksualiteit niet aangegaan op basis van onvoorwaardelijke liefde. Dat geldt ook voor vrijen om de ander niet teleur te stellen of om aan iemands verwachtingen te voldoen. Ook in zo’n geval is men niet meer trouw aan zichzelf. Zo ontdekten meerdere vrouwen tijdens sessies in mijn praktijk dat hun seksuele organen het verdriet onthouden hadden van de vele keren dat zij niet trouw geweest waren aan hun eigen gevoelens of innerlijke heiligheid en zonder hartsovergave met diverse mannen de liefde (dikwijls one-night-stands) bedreven hadden.

Oneigenlijke koorden ontstaan ook tussen ouders en kinderen en mensen en dieren. Bijvoorbeeld een moeder die haar zoon op een troon zet omdat ze met haar eigen partner geen diepe, vervullende relatie heeft (de zoon kan hier later last van krijgen) of een dochter die voelt dat ze vroeger alleen de goedkeuring van haar ouders kreeg wanneer ze aan hun verwachtingen probeerde te voldoen- en dit nog steeds zo ervaart. Het kind wordt in deze gevallen niet gespiegeld zoals het werkelijk is en voelt dat de liefde van de ouder voorwaardelijk is. Het koord zal net zolang blijven bestaan totdat een van de twee partijen ervoor kiest om niet meer via deze verbinding liefde of andere energie uit te wisselen. In de psychologie worden dit soort koorden soms ook wel bindingspatronen genoemd. En ja, dit soort koorden bestaan ook tussen mens en dier, wanneer we onbewust een dier een bepaalde behoefte of tekort in onszelf laten opvullen.

amor-psyche-canova-jbu01Het ontbinden van koorden kan overigens grote gevolgen hebben voor de relatie tussen twee personen: ofwel verliest deze relatie haar bestaansrecht omdat er geen werkelijke liefde blijkt te zijn, ofwel verandert de relatie ingrijpend, omdat er een andere manier van energie-uitwisseling die meer gebaseerd is op onvoorwaardelijke acceptatie en liefde tot stand wordt gebracht. Hoe veilig en vertrouwd een status quo in een bepaalde relatie ook aanvoelt, in het kader van ascentie dient ze niet onze groei wanneer we ons hier niet van bewust worden en/of geen verandering in aanbrengen. In zo’n geval kan, indien verandering niet haalbaar is, het uit elkaar gaan de enige en beste manier zijn om trouw te zijn aan onszelf en de Liefde.

Koorden kunnen zelfs blijven bestaan wanneer de bewuste persoon niet meer in ons leven aanwezig is. Regelmatig zie ik mensen in mijn praktijk, die op de een of andere manier een al lang beëindigde relatie met een ex-geliefde niet kunnen loslaten. Zeker dan is het verstandig om deze koorden te verwijderen, omdat we anders voortdurend de energie van de geliefde opnieuw naar binnen halen, met alle pijn en verdriet die daar soms bij hoort.

Een voorbeeld van een ander koord: het koord dat tussen twee partners wordt uitgeworpen waardoorheen als het ware de energie ‘ik heb je nodig’ stroomt. Denk daarbij aan: ‘ik heb je nodig… om niet alleen te zijn.’ Of ‘ik heb je nodig… om in mijn levensonderhoud te voorzien/ om financieel ondersteund te blijven’. Wie eenmaal op het pad van ascentie beland is, weet dat dit soort behoeften geen stand meer houden in de naam van onvoorwaardelijke liefde! Zeker in de relatie tussen twee volwassenen. Sterker nog, ze belemmeren je om daadwerkelijk in je eigen kracht te komen, die gebaseerd is op een volledig vertrouwen in de verbinding met het aardse leven en moeder Aarde, die in alle behoeften kan voorzien.

heart-energy-767928_960_720Tot slot vermeld ik hier nog een heel ander koord, dat in onze tijd waarin het mannelijke en het vrouwelijke opnieuw met elkaar in evenwicht worden gebracht, ook steeds meer zal gaan ontbinden. Het is het koord dat volledige transparantie tussen mannen en vrouwen in de weg staat en dat voor typisch ‘mannelijk’ en typisch ‘vrouwelijk’ gedrag zorgt, waarbij seksuele energie ingezet wordt om elkaar te verleiden en een seksuele spanning op te bouwen. Omdat niet het hart, maar de seksuele hormonen dit initiëren veroorzaakt het feitelijk een scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk wanneer  ieder hierbij in zijn of haar rol blijft. Seksuele energie en seksuele energie-uitwisseling zijn weliswaar een snelweg naar verlichting, maar wanneer er met name enkel rollen gespeeld blijven worden (bijv verleid(st)er versus degene die verleid wordt) en lust belangrijker is dan hartsverbinding, kan er maar met moeite naar de ware eenheid en hartsverbinding toegegroeid worden die voorbij geslacht en genderrollen kijken en deze als het ware ontstijgen.

Eden, geloften en contracten

Ook hier gaat het om koorden, die op de een of andere manier onze energie vastzetten op een ooit gemaakte afspraak of overeenkomst. Dat kan wederom een gelofte tussen (ex-)geliefden zijn, die belemmerend voor het ervaren van totale vrijheid van de ziel of voor zijn of haar zielengroei is. Niet zelden zoeken mensen elkaar leven na leven op, omdat er iets niet helemaal uitgewerkt of nagekomen is. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn, zoals in het geval van familieleden en vrienden die elkaar willen blijven steunen (hoewel ook dit belemmerend kan zijn wanneer het betekent dat iemand hierdoor niet verder kan groeien).

Zo werd onlangs bij mij een gelofte ontbonden, die in een vorig leven was gedaan ten aanzien van een priesteressengemeenschap. De gelofte zelf was niet verkeerd, maar doordat onze zielen in de levens erna een verschillend pad gekozen hadden, betekende dit dat ik niet verder zou kunnen groeien omdat niet iedereen op hetzelfde niveau zat. In dat leven werd ik als onderdeel van een ritueel levend begraven, en het waren toen de elementalen (kabouters en elven) die geholpen hadden mijn energie hoog te houden (vandaar waarschijnlijk mijn verbinding met hen, die ik nu nog steeds voel). Ik mocht nu verder groeien en ervoor kiezen om alleen het Al Wat Is dienst te bewijzen.

Geloften en energetische contracten komen ook voor tussen tweelingzielen; als het al om tweelingzielen gaat (dit wordt lang niet altijd bevestigd), dan is het nog zo dat het soms verstandiger is voor onze spirituele groei om elkaar een tijd los te laten, omdat het niet ons hoogste goed dient. Tot nu toe is het mijn ervaring, dat cliënten op een gegeven moment zelf tot dit inzicht komen en hiermee ook vrede hebben.

koordOok geloften en eden binnen religieuze en ‘geheime’ genootschappen en sekten kunnen beperkend zijn. Een religie of genootschap is niet meer dan een middel of manier om ons te verbinden met het goddelijke, en niet het heilige doel of het werkelijke thuis waartoe we behoren. We kunnen er een tijd onze lessen volgen als op een school (en daar dankbaar voor zijn), maar wanneer we voelen dat het tijd is om verder te trekken, is het goed om aan de roep tot Vrijheid van de Grote Geest gehoor te geven. Zeker wanneer we ons als onderdeel van onze multidimensionale bewustwording beginnen te verbinden met andere sterrenstelsels en de Bron, kunnen we gevraagd worden dit allemaal los te laten. Veel gevoelige mensen voelen dat dit ook de boodschap is van de opgestegen meesters die ze channelen (zoals Jezus of de Boeddha): ‘vergeet de religies die in onze naam werden neergezet of verzonnen, maar volg alleen het Pad dat wij als jullie medebroeders ook bewandeld hebben. Het pad naar Liefde en Eenheid.’

Vloeken

Nooit meer gelukkig mogen zijn? Alsmaar merken dat je wordt achtervolgd door onheil? Soms is er een vloek in het spel, die in dit of in een vorig leven over ons uitgesproken is. Of we hebben zelf een vloek uitgesproken. Zo ontdekte een cliënte, dat een jaloerse vrouw in dit leven een soort vloek over haar had uitgesproken. Tijdens een regressiesessie ontdekte zij, dat ze deze vrouw al meerdere levens kende en dat zij zelf ooit een vloek over haar had uitgesproken! Door deze vloek weer in te trekken, kreeg ze meer beheer over haar eigen energie en lukte het haar om los te komen van de energie van deze vrouw.

Magie

rodin1Helaas komt dit vrij veel voor. Ook ik heb het aan den lijve ondervonden met iemand die onlangs overleden is. De persoon was nog niet koud begraven, of hij verscheen astraal in mijn droom tijdens mijn slaap. Hij liet me zien waar hij mij in zijn macht hield en dit voelde uiteraard niet oké. Het machtsmisbruik was seksueel getint (hoewel ik met deze persoon nooit een seksuele betrekking heb gehad, maar hij ooit wel mijn docent was geweest) en duurde zo’n twee weken –zowel overdag als tijdens mijn slaap- totdat ik zelf hulp inschakelde om dit ongedaan te maken. Het zaadje van zwarte magie bleek reeds zo’n zes jaar eerder in mij geplant en dat was de ‘poort’ waardoor hij naar binnen kwam. Het zaadje werd geplant in een periode dat ik mij nog helemaal niet bewust was van dit soort praktijken.

In mijn praktijk verschenen verder een paar vrouwen die op hun manier ook te maken hadden met (veelal seksuele) magie of machtskoorden. Het valt me op, dat in bijna alle gevallen een mannelijke centrale figuur (een sjamaan of spiritueel leraar) een groep van voornamelijk vrouwen aan zich wist te binden. Deze vrouwen hadden soms niet door dat zij koorden naar hun sacraal chakra uitgeworpen hadden gekregen waarlangs de mannen energetisch naar binnen konden komen of hun invloed of macht konden uitoefenen. Wees hier daarom altijd alert op! Zo bleek bij iemand een sjamaan, die Indonesisch energiewerk verrichtte, een haakje te hebben geslagen. Hij wilde haar graag als zijn muze gebruiken en het voelde voor haar eigenlijk al niet goed. Het koord werd losgemaakt tijdens de sessie en in de nacht die volgde, droomde ze dat hij het opnieuw probeerde, maar zonder succes. De vrouw stond op en liet hem alleen achter, waarna hij ‘inkromp’.

Ditzelfde gebeurde bij een vrouw, die erachter kwam dat een ex die nog altijd veel invloed op haar uit wist te oefenen, in feite een seksueel machtskoord naar haar had uitgeslagen. En niet alleen naar haar, maar ook naar andere vrouwen. Hij voedde zich met de seksuele energie van deze vrouwen en deze macht was in feite zijn enige bestaansrecht. Door zich te ontdoen van dit koord in haar sacraal chakra, merkte ook deze cliënte hoe haar ex als een zielig hoopje ineenschrompelde, overgeleverd aan zichzelf (veel ‘ladykillers’ blijken enkel krachtig bij de gratie van de seksuele energie die ze onttrekken aan vrouwen. Daardoor worden ze ook onweerstaanbaar voor andere vrouwen. Het is echter niet hun eigen energie, en wanneer al deze vrouwen hun energie zouden weten terug te halen, blijft er doorgaans niet veel over van zo’n ladykiller).

rodin-museum-fmEen ander voorbeeld is de kundaliniyogaleraar die ook drugs gebruikt. In dit geval is het helemaal uitkijken geblazen, want drugs is een grote onttrekker van levensenergie, omdat drugsgebruik ook nog eens de poort wagenwijd openzet naar astrale entiteiten en dolende zielen die bij ons kunnen aanhaken en van onze energie teren. Helaas ben ik in korte tijd al meerdere gevallen tegengekomen van vrouwen bij wie het thema drugs en seksuele fascinatie of (onbedwingbare) seksuele aantrekkingskracht een rol speelde, en kan ik er alleen maar naar raden aan hoeveel andere mensen er mogelijk op een soortgelijke manier kostbare levensenergie wordt onttrokken!

Dit laatste brengt me gelijk op het volgende onderwerp en het tweede thema dat momenteel een belangrijke rol speelt in ons ascentieproces: het nemen van verantwoordelijkheid voor het beheren van onze eigen energie.

Het in beheer nemen van onze eigen energie

Dit laatste deel van deze blog is feitelijk heel kort en krachtig: let op alles wat zou kunnen leiden tot het verlies van energie of het ontstaan van de koorden, contracten en andere oneigenlijke banden die hierboven vermeld worden. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor de eigen energie in de vorm van een dagelijkse energetische toiletbeurt (je aura reinigen, de grenzen ervan goed onderhouden, goed gronden, koorden e.d. verwijderen) en ook voorzichtig zijn met narcotiserende of licht verdovende middelen (vooral drugs, maar ook alcohol). Veel hypnotherapeuten zijn door hun werk bekend met het fenomeen aanhechtingen in de aura of het opheffen van narcotische uitwerkingen die iemand nog immer bij zich draagt, bijvoorbeeld als gevolg van een operatie lang geleden. Ook energiewerkers kunnen daarbij helpen, mocht het je niet in je eentje lukken. Leer wel om het zo snel mogelijk ook zelf te kunnen doen (ik leer dit standaard aan mijn cliënten wanneer ze hiervoor openstaan).**

Op je weg naar meesterschap, is het van primordiaal belang je eigen energie te leren meesteren!

horse-430441_960_720

NOTEN:

*En voor onszelf is het ook fijn, want hoe beter onze multidimensionale chakra’s functioneren, hoe makkelijker we onze talenten en gaven uit vorige (feitelijk: parallelle) bestaansniveaus herinneren en hoe makkelijker de lichtwereld via ons kan werken. Denk aan engelen, meesters, deva’s, draken, eenhoorns enzovoort. Wanneer ons nieuwe chakrasysteem eenmaal werkt, kunnen we het oude en bekende 7-chakrasysteem achter ons laten. Een voorbeeld: in het oude chakrasysteem werd de trilling van de oranje kleur van het regenboogspectrum verbonden met heling in het sacraal chakra. In het nieuwe chakrasysteem vervalt het oude oranje, omdat ze voornamelijk verbonden is met emotionele genezing. Het wordt vervangen door parelmoerroze of oranjeroze, die behalve emotionele genezing ook heling op hartsniveau en zielsniveau teweegbrengen (dat wil zeggen: een oude emotie of trauma wordt ook in het hart en in de ziel geheeld, dus op 3 niveaus). Dring daarom als therapeut of healer nooit een kleur op, alleen maar omdat je het zo geleerd hebt. Altijd voelen en verifiëren wat voor je cliënt werkt, omdat dit afhankelijk is van zijn zielegroei.
** Persoonlijk vind ik dit zo belangrijk, dat mensen hiervoor ook zonder een therapeutisch traject of coachingstraject aan te gaan, een afspraak met me kunnen maken.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact