Verlichting en Meesterschap op aarde: een update


Door Wytske Jónás, 12 augustus 2016

Hieronder lees je zowel een persoonlijke als meer algemene update over de nieuwe energieën die velen van ons een boost zullen geven op hun pad naar zelfmeesterschap…

Nieuwe activeringen van codes en sleutels

Net terug van vakantie in Hongarije en intussen alweer volop aan de slag in mijn praktijk. Tijdens mijn vakantie heb ik niet alleen kunnen ontspannen en opladen, maar zijn door de instromende hoogfrequente energieën ook nieuwe sleutels en codes in mij geactiveerd. Deze sleutels en codes zullen voornamelijk gebruikt worden voor de ascentiecoaching en de workshops, maar ook de hypno- en regressietherapie binnen Je Wilde Ware Zelf.

slak Gellinger
Foto door Gellinger

Wat is er veranderd? De afgelopen weken is het aantal symbolen dat ik in mijn aura heb zien indalen toegenomen en van aard veranderd. Nu komen nog meer (regenboog)kleuren en geometrische patronen binnen, heel bijzonder. Daarvoor nam ik deze ook reeds waar, maar waren vooral symbolen en veranderende mensengezichten sterk aanwezig. Op een ochtend tijdens het wakker worden, voelde ik hoe er duidelijk met mij gecommuniceerd werd over mijn ‘nieuwe downloads’ en de verandering die deze voor mij meebrachten. Ik kreeg te horen dat ik nu klaar was om de omgeving te helpen ‘alchemiseren’, dat wil zeggen dat ik in staat werd gesteld om negatieve energie uit de omgeving te helpen ombuigen en zuiveren. Dat ik dat hoorde, verbaasde me niet, maar vanwege mijn gevoeligheid (ik ben hoogsensitief en neem heel makkelijk energie van anderen op) dacht ik dat ik daar nog lang niet aan toe zou zijn.

Waar ik me verder de komende tijd ook op mag gaan richten, is het verbinden van mijn subtiele lichaam met mijn fysieke lichaam. Alle lichamen (mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam) die ik hiervoor middels een intensief proces voldoende heb mogen uitzuiveren, zijn klaar om de goddelijke essentie door te stralen naar het fysieke lichaam. Dat klinkt misschien pretentieus, maar dat is het niet. Wij zijn namelijk allemaal verlicht van nature, maar het is ons persoonlijke pad om ons dit te herinneren en deze verlichte natuur tot in het fysieke vlak te realiseren. Daar zijn altijd pioniers voor nodig, die op hun beurt zelf ook weer hierin worden meegenomen door andere pioniers.

Pioniers op weg naar meesterschap

sunset-Myriams-Fotos
Sunset door Myriam-Fotos

Een kenmerk van pioniers is o.a. dat zij zichzelf als emanatie (uitstraling) van een grotere bron herkend hebben, en dat er voorbij deze bron –wanneer alle dualiteit opgelost is- alleen maar stralende leegte bestaat. Er is geen verschil tussen hen en de anderen, en tussen jou en mij –het enige verschil is de perceptie van dingen. Bijvoorbeeld: voor de een bestaat een bepaalde god of meester niet, de ander neemt deze buiten zichzelf waar, en weer een ander weet dat er geen verschil tussen hem en dit wezen is en dat hij of zij zelf een deelaspect (geprojecteerde vonk) is van deze god of meester; deze god of meester is dan op zijn beurt ook weer een emanatie of uitstraling van een grotere energie daarbuiten. Je voelt vanzelf wanneer je klaar bent om je met een bepaalde energie te verbinden, een trede ‘hoger’ te gaan- hoewel hoger alles behalve ‘beter’ betekent en wellicht de term ‘veelomvattender’ meer op zijn plaats zou zijn.

Meesterschap op aarde… we krijgen hiertoe allemaal een kans in deze tijd! O.a. alle (oude) zielen die zijn teruggekeerd met meesterbijdragen en –giften uit voorgaande incarnaties, zoals het talent om te healen, te channelen, te werken met de dieren- planten- en mineralenrijken (ook kristallen), technologische talenten, priesters en priesteressen uit oude beschavingen als Atlantis, Lemurië, Egypte, Azië enzovoort; mensen die het authentieke erfgoed van oude tradities en religies helpen herstellen (die ooit als gids en cadeau aan de mensen waren gegeven om de weg naar huis weer te vinden); mensen die zich bekommeren om het herstel van de Aarde en haar natuurlijke bronnen en mensen die hier zijn om de terugkeer van de Godin en de balans tussen het heilige mannelijke en het heilige vrouwelijke te helpen herstellen. Al deze groepen komen nu samen en voegen hun kennis, kunde en krachten bijeen. Daarbij wordt er altijd een vrije keuze gelaten: óf wel óf nog niet meesterschap bereiken tijdens de huidige incarnatie. Voor een aantal zielen draait het er vooral om met hun talenten volledig dienstbaar te zijn aan het collectieve ascentieproces van de aarde.

Hetzelfde geldt voor alle helperzielen die juist nauwelijks incarnaties op aarde hebben gehad, maar die bewust hier naar toe zijn gekomen om de aarde bij te staan in deze bijzondere tijd van transformatie en ascentie. Een aantal van hen zal binnenkort terugkeren naar huis naar hun zielenfamilie, wanneer hun taak en missie erop zit, terwijl anderen hier zullen blijven om de nieuwe aarde verder te ondersteunen en de mensen te blijven helpen die nog midden in hun ontwakingsproces zitten. Het mooie is dat dit ontwaken nu in rap tempo gebeurt, vooral bij mensen die op zielsniveau reeds meesterschap bereikt hebben en zich dit ineens gaan herinneren. Codes en sleutels worden dan snel geactiveerd en niet zelden hoeven deze mensen alleen nog hun aardse goddelijkheid te realiseren. Dit betekent dat in de nabije toekomst er steeds meer verlichte mensen op aarde zullen rondlopen.

Indaling van de ziel en volledige belichaming 

girl-Adina Voicu
Foto door Adina Voicu

Aan dit alles wil ik graag nog een laatste woord toevoegen: tijdens mijn vele herinneringen aan andere bewustzijnslagen (bijvoorbeeld levens uit Lemurië) is mij duidelijk geworden dat de echte indaling van de ziel in het vlees of de incarnatie pas later in onze geschiedenis plaats heeft gevonden. Existentievormen bestonden aanvankelijk nog in niet-fysieke dimensies, waarbij het net leek of zielen nog niet helemaal ingedaald waren in de stof, de materie en de aardse inwijding, maar in een laag daarbuiten bleven. Dit zegt overigens niets over het bestaan van leven op aarde, maar alleen over de indaling van de ziel! De laag waarop Lemurië existeerde, was veel meer etherisch. Deze herinnering wordt nu weer bij ons ingebracht en gaat ook op voor de verbinding met onze niet-fysieke zielenfamilie in andere sterrenstelsels. De lineaire tijd zoals wij die kennen bestond toen nog niet en ik heb sterk het gevoel dat de ‘Sirianen’ hier een rol in hebben gespeeld, waarbij de lineaire tijd is uitgevonden om leven, het proces van veroudering en sterven in te kunnen bedden, nodig voor de menselijke ervaring. Wanneer wij ons weer herinneren dat sterven slechts transformeren is en dat we in wezen onsterfelijk zijn, zal ook deze tijd zijn functie verliezen en ophouden te bestaan. Dit alles om plaats te maken voor ons multidimensionale bestaan.

cat JakeWilliamHeckey
Foto door JakeWilliamHeckey

Willen wij echter verlichting of ons lichtlichaam realiseren, dan is het belangrijk om ons volledig te verbinden met onze aardse, voelende en aan tijd gebonden fysieke lichamen. Dat wil zeggen dat onze spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam samengaan. De manier waarop dit gebeurt, is door mededogen en onvoorwaardelijke liefde voor en volledige acceptatie van ons aardse (kleine) zelf, in dit leven en in dit lichaam, en van de totale ‘constellatie’ die met ons is meegekomen (onze familie, vrienden, collega’s, werkomstandigheden, dieren, zielsgeschiedenis enzovoort).

Alles, maar dan ook alles kan als een spiegel voor ons eigen proces dienen. En in deze tijd van versnelde energieën zelfs nog vaker en meer dan ooit tevoren. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bepaalde triggerpunten sneller achter elkaar geactiveerd kunnen worden in relatie met andere mensen, om ons licht te helpen schijnen op die plaatsen in onszelf die nog verborgen en verstoken zijn van onvoorwaardelijke liefde (meestal waar oude pijn omtrent afwijzing, verdriet enzovoort vandaan komt). Wanneer je merkt dat dit gebeurt, weet dan dat het een uitnodiging is en onderdeel van je initiaties om je mentale, emotionele, spirituele en/of fysieke lichaam verder te verfijnen! En dat aan het eind daarvan een nieuwe creatiefase op je wacht, de uitvoering van je ware missie, een compleet nieuwe missie en/of het realiseren van meesterschap op aarde!

In liefde en licht,

Wytske Jónás

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde of Vijfde Dimensie- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact