Onze emoties en seksualiteit als poorten naar verlichting

free picture nude 229 mei 2016

Verlichting. Veel mensen spreken hierover, minder mensen zijn er naar op zoek en een nog kleiner aantal mensen heeft er werkelijk ervaring mee. Heel onverwacht echter raakte ik aan dit thema tijdens een groepsmeditatie. Ik ondervond daarin dat er meerdere niveaus van verlichting bestaan. De een niet beter dan de ander, maar elkaar aanvullend in verschillende lagen van bewustzijn. Tijdens deze meditatie stemden we ons af op deze verschillende lagen, die ook wel gelinkt worden aan onze fysieke, emotionele, mentale, astrale en kosmische lichamen.

Ik was enigszins verrast toen ik tijdens het ‘intunen’ op de mentale laag niet alleen veel licht aantrof, maar ook duidelijk de boodschap van verlichting doorkreeg. Dit terwijl ik net daarvoor, tijdens het afstemmen op de emotionele laag, nog een onderliggende laag van verdriet had aangetroffen. Ik wist dit verdriet op dat moment nog niet helemaal goed te plaatsen, behalve dat het er was en erkend wilde worden. Toen mijn bewustzijn zich op de mentale laag richtte, en daar verlichting aantrof, kon ik dit in eerste instantie niet goed rijmen. Hoe kun je én verlichting én verdriet tegelijk ervaren? Die gedachte liet ik daarop even makkelijk weer varen, want ik heb inmiddels geleerd het denken los te laten om mij meer open te stellen voor nieuwe kennis en spirituele groei. Het antwoord zou tijdens deze meditatie vast vanzelf gaan komen als ik me durfde over te geven aan de stroom.

ray of light2Na de mentale laag, was de astrale laag aan de beurt om ons op af te stemmen. Daar kwamen voor mij nog een paar inzichten (ik mocht nu gaan ‘doorbreken’ en ‘doorkomen’ als een straal licht die vanuit een opening in de kosmos doorbreekt en tevoorschijn komt). Ook was daar de verbindende wijsheid te vinden om de inzichten en kennis van de bovenste lagen door te stralen naar en te integreren met de fysieke en emotionele lagen van mijn bewustzijn.

Amper was ik me hiervan bewust geworden of ik begreep meteen wat dit betekende voor het menselijke proces: de liefde in het hart en onze seksualiteit zijn evengoed wegen waarop verlichting kan worden bereikt. Wanneer deze met de andere verenigd worden, ontstaat een soort synergie die onze spirituele groei enorm bevordert. Er bestaat namelijk niet zoiets als een ‘voltooid proces’ of een ‘eindstaat’ om te bereiken. Na elk geïntegreerd bewustzijnslevel ontstaat de volgende kans om verder te groeien en onze goddelijkheid op een andere laag te ervaren.

Toen ik daarop opnieuw contact maakte met het verdriet dat ik eerder had aangetroffen op de emotionele laag, kon ik dit daarna niet alleen beter voelen maar ook de ervaring verrijken met het inzicht vanuit de astrale en kosmische laag. Het was voelen en tegelijkertijd begrijpen, dat emoties belangrijk zijn voor ons als mens om hemel en aarde met elkaar te leren verbinden. Ik zag in hoe verdriet inderdaad voor mij een belangrijke emotie was in dit leven, omdat de meest belangrijke dingen die ik geleerd heb en nog steeds leer, te maken hebben met verlies en kwijtraken. Door van veel dingen afscheid te nemen heb ik echter ook niet zelden ervaren dat je daarbij stukjes van jezelf kunt verliezen; partir, c’est mourir un peu, zoals de Fransen zo mooi zeggen. Dat gebeurt bij zovelen onder ons.

En toch –zo heb ik ervaren- is het heel belangrijk om tijdens dit leerproces je hart zo veel mogelijk open te houden. Om onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen te leren ontwikkelen. Het proces van liefhebben, koesteren, hechten en vervolgens verliezen draait om het sluiten en openen van de bloembladeren van het hart. Om te leren dat je nooit iets écht kwijt raakt omdat er eigenlijk geen afscheiding is tussen jou en de wereld die je omringt. Om ook te leren dat wat je denkt kwijt te raken, juist altijd in jezelf terug te vinden is. En tenslotte om te leren dat je, door onvoorwaardelijke liefde, alle stukjes van jezelf die je ooit tijdens dit leren bent kwijtgeraakt, weer liefdevol kunt terughalen. Of dit nu gaat om je onbezorgdheid, vreugde, vrolijkheid, speelsheid, verwondering, volledig kunnen opgaan in iets of iemand, het leven drinken met volle genietende teugen of het vertrouwen in jezelf en de wereld.

flower1Al denken we soms van niet, gaandeweg het leven zijn velen van ons een aantal van deze (goddelijke) eigenschappen kwijtgeraakt! Wanneer ons hart weer volledig geopend is, stromen ook al deze gevoelens weer naar ons terug omdat we bij het (onbewust) sluiten van ons hart dikwijls uit zelfbescherming ook ongewild deze kwaliteiten in de schaduw hebben gezet. Dit terwijl ze juist deel uitmaken van ons geheelde zelf (die weer ‘heel’ geworden is) en van ons aardse pad naar verlichting. Onze emoties en ons lichaam dat ons deze emoties helpt voelen, zijn daarbij als onze eigen kinderen die we weer in ons hart leren sluiten en die we zeker niet moederziel alleen in een hoek zouden willen laten liggen. Hoe goed afgeschermd en bewaakt wij ze daar ook hebben achtergelaten.

Wat minstens zo belangrijk is bij het aardse pad naar verlichting: onze seksualiteit. Zij is verbonden met de levenskracht, de schepping en het goddelijke vuur. Tijdens de meditatie ervoer ik dat zij een belangrijke poort naar verlichting is. Ik zag voor mijn geestesoog hoe blokkades in het vrijelijk doorstromen van seksuele energie (of vuur- of kundalini-energie) zich kunnen uiten in het fysieke lichaam als pijn laag in de rug of bij de stuit. Ook voelde ik, toen ik met mijn aandacht helemaal in mijn eigen bekkengebied aanwezig werd, hoe mijn vrouwelijkheid energetisch in omvang en uitstraling toenam en zich verbond met de kosmos –mijn baarmoeder, eierstokken, vagina, het hele sacraal- en wortelchakra: alles was hiermee verbonden en werd één lichtend geboortekanaal waardoorheen ik me alleen maar hoefde te laten glijden om weer aan de ‘andere kant’ te komen.

Alle niveaus en lagen zijn natuurlijk met elkaar verbonden en horen eigenlijk gewoon bij ons multidimensionaal bewustzijn. Ik kreeg ook de indruk dat er nog meer ‘ervaringsdimensies’ aan te boren waren, maar voor nu was het voldoende om dit te ervaren. Het was voldoende verhelderend voor mij om te zien op welke manier hemel en aarde en mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar verbonden en in balans gebracht kunnen worden. Zo horen de lichamelijke en emotionele bewustzijnslichamen wat duidelijker bij de vrouwelijke weg. Dat wil overigens niet zeggen dat dit de weg van en voor vrouwen is, maar dat de vrouwelijke energie hier duidelijker aanwezig is, dat vrouwen door hun constitutie en energie hier meer vertrouwd mee zijn en dat zij daardoor een gids kunnen zijn voor anderen- mannen en vrouwen.

free picture nudeDat is overigens geen vreemde gedachte: in de traditie van de seksuele alchemie uit het oosten ontdek je al snel dat vrouwen op seksueel gebied de ‘bestowers of wisdom’ zijn en de hoeders van de seksuele wijsheidsleer. Denk bijvoorbeeld aan de tantrische yoga die met Hathor (Egypte) en Vajrayogini (o.a. Tibet) in verband wordt gebracht. Of ook de seksuele lessen waarin de legendarische Gele Keizer ingewijd werd door de dames die door Xi Wang Mu naar hem gestuurd werden. Het zijn edele paden die een grondige training en voorbereiding vragen omdat ze –zoals uiteraard ieder ander pad- bezaaid kunnen zijn met valkuilen. Het ontwikkelen van onze ‘goddelijkheid op aarde’ wordt soms overigens ook wel het pad van de Godin genoemd.

Misschien is de meest verbindende factor in dit alles nog wel het pad van het hart dat via de emoties loopt. Emoties zijn niet zelden binnen spirituele tradities neergezet als iets verdachts of als iets waarvan je je het beste onthecht. Maar onthechting kan pas volgen op het volledig aanvaarden en begrijpen van de emotie die we als mens ervaren in een bepaalde situatie. Je emoties wijzen je een weg en willen je leren dat je niet hun speelbal hoeft te zijn, wanneer je ze volledig aanvaardt en begrijpt. Inclusief de fysieke plaats waar ze zich in ons lichaam genesteld hebben. Daarbij leert een emotie (zoals verdriet, boosheid, angst, jaloezie, gevoel tekort te komen, enzovoort) ons altijd veel over onszelf en ons eigen gevoel van afgescheiden zijn van onze goddelijke kern en de plaatsen in onze zielsenergie waar we nog onvoorwaardelijke liefde kunnen ontwikkelen. Wanneer we dit beter begrijpen, kunnen we uit onze eventuele drama’s leren stappen (zoals bijvoorbeeld ‘dit overkomt mij nu altijd!’) en spiritueel verder groeien.

Met een volledig ontwaakt en geopend hart leven, betekent ook dat we alles aanvaarden zoals het is, zonder oordeel van ‘goed’ of ‘fout’. Alles is met elkaar verbonden en streeft naar balans. Het vrouwelijke en het mannelijke. Of hemel en aarde. Lichaam en geest. De verschillende lagen van bewustzijn. Of de verschillende wegen naar en de verschillende niveaus waarop verlichting wordt ervaren.

flower2