Over werken met de Bron

Hoe de bron via mij begon te werken

Hieronder leg ik, aan de hand van mijn persoonlijke ervaring, uit hoe je in verbinding kunt komen met de Bron, hieruit kunt werken en welke zegeningen dan op je pad verschijnen.

Zoals ik al eerder op deze site schreef, zijn Leven en Dood altijd belangrijke leraren voor mij geweest. Al heel jong werd ik geconfronteerd met de intense impact van afscheid en verlies; het was alsof mensen en dieren die bij mij kwamen, altijd tijdelijke medereizigers waren op mijn pad met een belangrijke boodschap. De een na de ander ontwaakte iets in mij, dat vervolgens uitgediept, verwerkt en getransformeerd mocht worden.

Ik besefte ook al heel vroeg dat ik een lijntje had via welke ik kon communiceren met de natuur en overledenen. Ik ontving hele duidelijke boodschappen en mijn pad bleek bezaaid met synchroniciteit. Natuurlijk deed ik een tijdje dit luikje dicht, zoals zo velen van ons die deze eigenschap ook hebben. Bang als ik was om voor ‘gek’ te worden versleten, deed ik er vaak laconiek over of zei dan: “ik heb dit en dat gelezen, waarin wordt verteld dat…”. Als ik maar kon zeggen dat ik het van iemand anders had gehoord, of dat een gerespecteerd en erudiet persoon (zoals Pim van Lommel bijvoorbeeld) dat had geschreven, voelde ik me veilig. Ik ging zelfs een paar keer naar een medium of helderziend iemand om bevestiging te krijgen van mijn ervaringen.

Bevestiging is altijd een belangrijk issue in mijn leven geweest. Vele levens lang bracht ik een boodschap in de wereld waarvoor ik bespot, gehoond, veroordeeld of geëxcommuniceerd werd. Die ervaring was diep in mijn zielenbibliotheek gegrift.

Van de zieners en media die ik raadpleegde, kreeg ik echter steeds hetzelfde antwoord: dat mijn energie ‘zeer hoog’ was en dat ik vanuit de ‘spirit world’ veel leiding ontving. En dat zij zich daar niet zomaar in mochten mengen, omdat het onderdeel van mijn levensles was om daar zelf bij te komen. Mijn ziel bevond zich op een vergevorderde trede van een symbolische trap. Dat betekende niet dat ik beter of wijzer was dan anderen. Zeker niet. Het enige was, dat ik alles diep vanbinnen zelf al wist, want ik had het ooit allemaal geleerd. Ik hoefde er alleen maar weer zelf op aan te haken.

Daar stond ik dan. Waar andere mensen uit de mond van deze zieners en media uitgebreide boodschappen en channelings ontvingen van de ongeziene wereld, was dit voor mij kennelijk niet zo bedoeld. Ik was uitgezonden door een self-sufficient soul die me schijnbaar liet aanmodderen met mijn kleine zelf in dit aardse bestaan waarin ik voor deze persoonlijkheid had gekozen. Pas later begreep ik dat dit me precies heeft gebracht waar ik nu sta. Door een magische versnelling in ontwikkeling van de afgelopen paar jaar –en vooral de afgelopen paar maanden- voel ik mij meer dan ooit afgestemd en verbonden met mijn ziel.

white buffalo... white buffalo calf woman

De gidsen begonnen zich aan mij te presenteren, dat wil zeggen: van de afstand in de buitenkring waar zij zich tot die tijd bevonden, kwamen zij de een na de ander mijn binnenkring binnen. Ik bleek er niet een, maar velen te hebben. Sommigen, waaronder Saint-Germain, de engelen en de deva’s, zijn er al jarenlang. Zij hebben mij geleerd dat, door te resoneren met schoonheid, waarheid en liefde, ik hun liefdevolle aanwezigheid aantrek. En dat het dan mogelijk wordt met hen te werken.

Dat geldt voor ons allemaal: wanneer we dit gaan doen en ons via onze intuïtie op de lichtwereld gaan afstemmen, worden we oneindig en liefdevol beschermd en krijgen we veel inspiratie. We komen dichterbij het Al wat is. De manier om hierbij te komen, is door volledig te vertrouwen op onze intuïtie. Deze intuïtie is onze rechtstreekse verbinding met de Bron. En dit maakt van ons een ‘channel’, een levend vat op aarde waarmee we de wijsheid en waarheid van de Bron en hun vertegenwoordigers kunnen ontvangen en doorgeven aan de aarde. Dit is een ‘Ik Ben’-aanwezigheid. We worden hierdoor op aarde een instrument van de goddelijke wil.

Anno 2016 mag ik eindelijk zeggen dat het me ongelooflijk gelukkig maakt dat ik dit pad heb mogen afleggen. Ik voel me gezegend en ben dankbaar dat ik de moeilijke hobbels en de vuurdoop heb genomen die mijn ziel in dit aardse bestaan voor mij had uitgestippeld. Ik heb diep gedoken in het moeras van pijn en verdriet en heb daarbij veel van mijn oude zielenthema’s en wonden mogen helen. Het mooiste resultaat is wel dat ik nu eindelijk de moed heb om mij in mijn authentieke kracht aan de wereld te presenteren. Voorbij de angst dat ik veroordeeld, uitgelachen of niet erkend word. Hiermee wil ik een baken zijn voor anderen om ook voorbij hun angsten en lijden te komen en in hun Licht te gaan staan. Het levert je misschien niet altijd aardse erkenning of aanmoediging op, maar je voelt je ongelooflijk gekoesterd en gezegend met de liefdevolle begeleiding vanuit de ‘spirit world’. En je wordt leerling op het pad van manifesteren en creëren. Dat is één zijn met de Bron: weten dat het goed is, dat je ervoor kiest je goddelijke waarheid te leven!

Oesters die openbreken

Parels die  tevoorschijn komen

De bibliotheek van levens opent zich

Oude Wijsheid wordt gereactiveerd

En voor de Nieuwe Tijd beschikbaar gesteld.

De Meesters van het Licht

Met wie we  gedurende vele levens hebben gewerkt

Komen bij ons terug

Dank engelen, deva’s, leraren, voorouders,

En iedereen die mijn pad ondersteunt

Ik ben een gezegend mens

Een oneindige ziel

Instrument van de goddelijke wil

Verbonden met het Al wat is!