Regressie en soulhealing op het pad naar meesterschap

Een blog in twee delen

Door Wytske Jónás, 9 oktober 2016

Inwijding

water-reflectieOm maar meteen met de deur in huis te vallen: steeds meer lichtwerkers staan aan de poort van een grote doorbraak om hun ‘ware zelf’ te worden. De afgelopen maand werd door een aantal van hen qua energieën als enigszins heftig of zwaar ervaren, getuige de vele berichten op de sociale media. Ik hou zelf niet alle informatie die hierover binnenstroomt bij, omdat ik heb geleerd met mijn lichaam te voelen en te vertrouwen op wat er bij en in mij binnenkomt aan informatie, symbolen in mijn aura, zielentoon versterkende frequenties enzovoort. Zo denk ik ook dat het voor iedere lichtwerker belangrijk is om goed te leren filteren en onderscheiden wat waardevol voor hem of haar is. Dat is een belangrijke les op het pad van inwijding tot meesterschap.

En dit laatste is wat feitelijk nu voor steeds meer lichtwerkers speelt: ze bereiden hun eigen inwijding op het pad naar zelfmeesterschap voor. Aanvankelijk dacht ik –toen ik zelf mijn proces inging- dat elke lichtwerker hiermee bezig was, tot ik inzag dat het eerst slechts een kleine groep onder hen betrof. Zelfmeesterschap aanvaarden betekent namelijk geheel en al klaar zijn om de verantwoordelijkheid voor je leven (je verleden, heden en toekomst) en je relaties met anderen op je te nemen. Om zorgvuldig om te gaan met alles wat je zegt, doet en denkt. Om er niet op te wachten dat je door iemand verlost of gered wordt, maar om je eigen verlossing en bevrijding te creëren. En om zelf de verandering te zijn die je wenst te zien in de wereld.

We kunnen jaren, soms zelfs levens lang in dezelfde Hal van Initiatie blijven wachten om uiteindelijk ingewijd te worden voor het volgende ‘level’. Er bestaat niet slechts één inwijding, waarmee ‘allesomvattend kosmisch bewustzijn’ bereikt wordt. Maar in dit leven en in onze tijd wordt wel aan miljoenen zielen de kans gegeven om de volgende sprong te nemen, namelijk die van verlichting en meesterschap als levende meesters op aarde. Elke nieuwe meester wordt daarbij een wandelende zuil van licht die anderen om hem of haar heen inspireert en beïnvloedt. De stappen die je zet op de plaatsen waar je dan komt, hebben in zichzelf het vermogen om vonkjes en zaadjes van licht en transformatie te verspreiden.

Soul retrieval

kerk-deurIn de hal of wachtkamer, waar sommigen van ons al lang vertoeven, is het van belang dat we al onze gefragmenteerde zielsdeeltjes weer verzameld hebben (soul retrieval). Onze ziel wil heel worden, en daarvoor brengt het steeds weer andere situaties in ons bewustzijn die op zielsniveau nog niet helemaal zijn opgelost. De nieuwe energieën, en zeker ook weer die van de laatste tijd, versnellen dit proces. Het gaat daarbij om zielsdeeltjes die nog verstrikt lijken te zijn in oude overtuigingen, pijn en emoties. In principe brengt onze ziel deze vanzelf in ons bewustzijn zodra we er klaar voor zijn, maar wie gewend is met de ziel te werken weet, dat zij haar eigen taal en beelden gebruikt! Een taal die bij uitstek het kritische bewustzijn (ons denken) omzeilt.

Hoe doet de ziel dat? In de eerste plaats door testen op ons pad te sturen. Ineens merk je bijvoorbeeld dat een bepaald soort situaties op je weg verschijnt- mensen of dingen die een bepaalde emotie bij je triggeren. Dominante mensen bijvoorbeeld, die je net als vroeger het gevoel geven dat je klein en onmachtig bent. Of voor de zoveelste keer boos op jezelf worden omdat je iets hebt nagelaten te doen. Of noem maar op. Wat je ziel wil, is dat je je overtuigingen en emoties bewust wordt en deze in liefde en mededogen aanvaardt en/of loslaat. Ook communiceert je ziel met je via dromen. Veel mensen merken dat ze ineens veel meer beginnen te dromen en daarmee in een groeistroom belanden. En een derde manier waarop onze ziel met ons communiceert, is met behulp van de verschuivende tijdlijnen en het oplichten van de sluier tussen de dimensies van verleden, heden en toekomst: we beginnen ons bewust te worden van levens die we nog niet geheeld hebben en soms bevinden we ons er zelfs weer middenin.

In mijn praktijk werk ik met alle drie de situaties: met oude overtuigingen en emoties, met dromen en met regressies naar deze vorige levens. En keer op keer blijkt daarmee een belangrijke winst te behalen voor de ziel: zij krijgt een oude vaardigheid, zielenkwaliteit of kennis terug. Het vermogen om weer te genieten en lief te hebben bijvoorbeeld. Soms was dit vermogen afgesloten door een onaangename ervaring in een oud leven. Ook gebeurt het regelmatig dat mensen weer letterlijk de energie om te healen voelen terugstromen in hun lichaam, wanneer ze de blokkade erop weghalen. En ja, die blokkades en vooral de hervonden kracht gaan soms terug tot Lemurië! Daarbij voelen sommigen hoe letterlijk een kraan of klep wordt opengezet om weer toegang te hebben tot krachtige of wijze energie, bijvoorbeeld oude heksen- of sjamanenkennis.

Energie in eigen beheer

rainbow-brigachtalRegressies zijn dus een belangrijke sleutel voor heling van de ziel en ik werk daarin ook nauw samen met het lichtlichaam. Door onze ervaringen in de driedimensionale wereld zijn we namelijk onze energie vaak als statisch gaan ervaren. Oude energie is bevroren geraakt of stil komen te staan in bepaalde situaties, bijvoorbeeld met ons innerlijk kind. Met behulp van een meditatieve of hypnotische trance kun je de situatie op zielsniveau en vanuit je lichtlichaam gaan ervaren en de energie zelf weer vloeiend leren maken. Bijvoorbeeld door vervlochten energie met anderen (ook andere zelven uit vorige levens) weer vrij te maken en te laten stromen. Dit is ook een onderdeel van zelfmeesterschap: het in eigen beheer leren nemen van je energie!

Daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat je je eigen aura en energie leert voelen en waarnemen, anders weet je niet wat onder jouw beheer valt en herken je het niet wanneer anderen met hun energie ongewenst jouw energieveld binnendringen. En dit overkomt veel mensen zodra ze met hun goede bedoelingen of zielsmissie op aarde komen: ze raken gaandeweg hun ‘gouden bal’, hun eigen meegebrachte stralende energie kwijt door ervaringen in de baarmoeder of tijdens de vroege jeugd. In de baarmoeder en als jonge kinderen ervaren we de wereld nog veel meer als energie en gebruiken we ook meer ons lichtlichaam zolang we nog niet volledig ‘ingedaald’ zijn in de incarnatie.

blue-1145096_960_720Energie is een spel en met ons ene been nog in de zielenwereld voelen we ons onbegrensd: we denken magisch! Zodra echter het besef komt dat we een beperkt en verdicht lichaam hebben om onszelf in uit te drukken, raken we soms overweldigd door deze ervaring en door energie van anderen en de wereld om ons heen. Energie wordt statisch en kan dan gaan stilstaan. Of we raken onze energie kwijt en beginnen die van anderen te dragen, die niet congruent is met onze eigen ‘trilling’. Iets wat vooral bij veel hoogsensitieve personen gebeurt, die vaak juist hun hoogfrequente energie naar de aarde komen brengen om de lage energie aldaar te helpen transformeren (lichtwerk en hooggevoeligheid gaan vaak samen; door hun vermogen tot afstemming op andere frequenties en dimensies pikken hooggevoeligen energieën sneller op- zowel van andere mensen als van de Bron en andere dimensies).

Daarom is het soms belangrijk om ‘regressief’ terug te gaan naar die situaties waarin onze energie vervlochten is geraakt met die van anderen, of wanneer we die kwijt zijn geraakt. Vooral als dezelfde ‘trigger’ zich ineens regelmatig aan je voordoet. In trance of in meditatie kun je dan zelf je energie gaan verkennen en zelf healing toepassen. Regelmatig ga ik met cliënten terug naar de tijd dat ze in de baarmoeder zaten. Daarin worden vaak de eerste levensthema’s reeds aangestipt. In deel 2 van deze blog ga ik hier verder op in, en belicht ik enkele andere thema’s die vooral bij lichtwerkers lijken voor te komen. Ook licht ik toe, waarom het voor mij als therapeut belangrijk is om eerst af te stemmen in welke fase iemand ongeveer zit van zelfmeesterschap. Daar hangt de mate van coachende of therapeutische interventie van mijn kant namelijk nauw mee samen!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.