Serapis Bey als ondersteuning voor licht- en ascentiewerkers

Een paar dagen geleden verscheen de meester Serapis Bey in mijn energieveld. In eerste instantie hield ik hem wat af, want zijn energie is wat resoluter dan die van andere helpers (zoals Saint-Germain) uit de lichtwereld die qua energie zachter en veiliger aanvoelen (hij voelt wat meer aan als een strenge vader, ai ai ai). Serapis Bey heeft gewerkt o.a. als hogepriester in Egypte (tempel van Luxor) en Atlantis. Ook maakt hij deel uit van de Witte Broederschap en werkt hij op de vierde, witte straal van zuiverheid en acceleratie.
Vandaag tijdens een bijzondere workshop van Tetsiea Blijham verscheen hij echter wederom tot twee keer toe in mijn veld, en sloeg de ‘vonk’ ineens over. Zijn boodschap is behoorlijk krachtig, en vat ik hieronder samen:

• Serapis Bey is de meester van ascentie en hij is disciplinair. Bij hem geen lui achterover blijven zitten in je stoel en wachten tot ‘het’ gebeurt. Je zult alles zelf moeten doorwerken (alchemie). Opruimen en loslaten van vuile energie is mogelijk, maar wie op een dieper niveau wil werken en meesterschap wil bereiken, werkt beter aan zijn innerlijke zuiverheid en transmuteert zélf de ongewenste energie. Er is namelijk niemand die zomaar vuile energie bij je kan dumpen zonder dat er iets in je innerlijke constellatie is dat deze energie aantrekt.

Veel lichtwerkers en gevoelige mensen zijn uitgeput en vermoeid door de energie van anderen of de ‘onverlichte werkelijkheid van alledag’. Zij willen rusten, slapen of hebben in enkele gevallen zelfs een burn-out. Rust en slaap zijn zeker goed, maar voor wie spiritueel wil groeien is juist ‘acceleratie’ nodig. Je bent ziek of moe geworden omdat je het hebt laten gebeuren dat je energie omlaag gehaald werd en trager, dichter werd (meer 3D). Wat je nodig hebt, is dat je juist je trilling verhoogt, je vibratie laat stijgen, zodat je weer je oorspronkelijke staat van zuiverheid bereikt. Door je (spirituele) ontwikkeling is dat de frequentie waar je goed op resoneert, vibreert. Het is een centrifugale werking: door te versnellen, verwijder je niet alleen alle onzuiverheid, maar doordat je zelf je trilling verhoogt, wórd je weer zuiverheid (en een inwijdeling van de witte straal).

Toen vandaag na een dag intensieve meditatie mijn trilling tot dit niveau verhoogd werd, voelde dit als de meest natuurlijke staat van zijn, de essentie van mijn wezen, en gaf dit ongelooflijk veel energie en kracht. Wie moe of uitgeblust is en van zichzelf weet dat dit komt doordat hij/zij niet datgene doet waar zijn/haar hart van gaat zingen, is hierdoor wellicht beter gebaat bij een afstemming op de eigen zuivere frequentie dan bij enkel uitrusten en in de moeheid blijven hangen. Versnellen van frequentie tot men weer meegaat met de natuurlijke (zuivere) stroom van liefde heeft de potentie om ziekten e.d. op te heffen. Zeker ook vermoeidheid en burn-out.

• Er verschijnt momenteel ongelooflijk veel informatie over de energieshifts, 5e en hogere dimensies en ascentie. Je kunt daar ‘overloaded’ door worden als je niet oppast, waardoor je energie weinig gefocust is en alle kanten uit kan schieten. Dat kan nadelig zijn als je niet goed gegrond bent of je jezelf niet goed beschermt. Wanneer je merkt dat het allemaal teveel is: weet dat je ook gewoon ‘veilig’ naar school mag gaan en onderricht mag ontvangen van een meester tijdens je slaap. Dan krijg je de lessen die voor jou op maat gesneden zijn, omdat je in een klas komt met zielen bij wie je energetisch past (op dat moment). Zelf vraag ik altijd aartsengel Michaël om bescherming (totdat ik het helemaal zelf kan doen, wat denk ik niet lang meer duurt); hij kan je ziel desgevraagd veilig transporteren naar het leslokaal (retraiteverblijf) van een onderwijzend meester (bijvoorbeeld Serapis Bey in Luxor, Egypte). Stel je daar op in voor het slapen gaan. Je richt dan beter de geest waar je die nacht naar toe zult gaan.

Op dit moment worden lichtwerkers overigens ongelooflijk beschermd. Zij zijn in de ‘ogen’ van helpers uit de spirituele wereld heel belangrijk. Dit komt doordat zij als ontvangers, doorgeefluiken en verankeraars van de versnelde lichtfrequenties degenen zijn die ‘de stenen in het water werpen’ –waardoor de kringen die ontstaan uiteindelijk het water van de gehele beek in beweging zetten.

De aarde is bezig met een ascentieproces, een gebeuren dat gevolgd wordt door vele ‘anderen’ uit de kosmos. De aarde is echter vermoedelijk de enige plek waar grote groepen denken dat dit niet mogelijk is of niet bestaat (en gedachten creëren de werkelijkheid, waarmee we grof gesteld er zelf massaal voor kiezen om liefde te creëren of oorlogen). De lichtmeesters, engelen, oude wijzen en onze voorouders van andere planeten zijn er om ons te laten weten dat vervolmaking en ascentie(groei) in de hele kosmos gebeuren, en dat er reeds vele zonnestelsels zijn die vervolmaking bereikt hebben en/of zijn doorgegaan op een ander niveau.

Wat de aarde nu bijzonder maakt, is dat er zo’n verscheidenheid aan leven en bewustzijn is, dat de dichtheid van energie hier enorm is, dat wie hier incarneert te maken krijgt met dualiteit en –bovenal- dat iedereen die hier (als mens) incarneert alles over zijn oorspronkelijke goddelijke afkomst vergeet. Dat is de betekenis achter het verhaal van de val uit het paradijs: de val in de materie en de verlangens die daaruit voortkomen. De energie van mensen die daar in blijven hangen voelt zwaar- het is tevens het energieveld waarin men vatbaar is voor angst, haat, depressie, afgunst e.d. Vooral gevoelige en receptieve mensen hebben hier last van of kunnen er ziek van worden.

Wanneer we er echter voor kiezen om onze oorspronkelijke zuivere (=maagdelijke) staat van bewustzijn terug te vinden, kunnen we weer de klim omhoog maken, onszelf vrijmaken en ‘lichter’ worden. Dat is een van de betekenissen van verlichting. We raken steeds meer afgestemd op licht, liefde, schoonheid en vreugde waardoor we ook minder vatbaar zijn voor negativiteit. En dat is waar lichtwerkers, die momenteel bij bosjes wakker worden en klaar zijn voor hun taak op aarde, naar streven.

Bronnen:
-persoonlijke meditatie-ervaringen
-verslagen uit de praktijk van regressie- en reïncarnatietherapie
-Michael Newton “De zielsbestemming”.
-De boeken van Dolores Cannon (hypno- en regressietherapeute).
-informatie over Serapis Bey op internet, die verrassend eensluidend blijkt te zijn, bijv. http://wakkeremensen.blogspot.nl/…/serapis-bey-acceleratie-…