Soul Illumination

Soul Illumination

Door Wytske Jónás, 31 augustus 2017

Soul Illumination. Dit mooie woord zingt de afgelopen dagen herhaaldelijk door mijn hart. Alsof een onzichtbaar, engelachtig wezen dit als zegel schenkt om mijn werk mee te kwalificeren. The Holy of Holies hoor ik daarbij. Je staat onder goddelijke inspiratie. Je helpt mensen hun weg terug te zingen naar hun innerlijke heilige koninkrijk, de sterren en de levende kathedraal van kristalheldere frequenties die een poort zijn naar de rijken der engelen. Je verbindt hen met de vele grote Kosmische Wezens die graag met hen willen werken –en waar ze zelf deel van uitmaken. Je helpt hen herinneren dat ze die samenwerking allang met deze wezens hadden afgesproken voordat ze in dit leven kwamen. Je bent een levende multidimensionale stargate en je huis is een kruispunt geworden voor het komen en gaan van vele van deze Kosmische Wezens. En, bovenal, je bent altijd beschermd door ons, de kosmische meesters van het Licht.

Soul Illumination. Ja, dat is inderdaad een mooi woord voor het werk dat ik mag doen. En waarvan velen zeggen dat ik er meer mee naar buiten mag treden. Het als zodanig mag openbaren. Open-baren. Naar buiten brengen, in de wereld zetten. Ik aarzel. Ik aarzel, want ik ben een leerling van de meesters (mannen en vrouwen); het werk dat ik doe is niet ‘mijn’ werk en ‘humility’ voelt als één van mijn belangrijkste lessen in dit leven. Hoe meer ik met de lichtwezens werk, hoe onzichtbaarder ik mezelf wil maken. Of toch niet? De meesters zelf hebben me er immers reeds herhaaldelijk op gewezen dat ik één van hen ben. En gewoon een ander traject heb gevolgd. Ja, dat weet ik en ik herinner het me maar al te goed. Er was een moment dat zij als groep verder gingen en ik werd teruggestuurd. Het voelde alsof ik werd achtergelaten. Ik herinner me dat één van hen mij de hand aanreikte om mij te laten zien dat ik vrije keuze had. Maar er was teveel rebelsheid in mijn hart gekomen, een gevoel van onrechtvaardigheid, om die hand aan te nemen. En mijn trilling ging omlaag…

Ik herinner me ook de reden waarom ik achterbleef. Ik zou het vrouwelijke pad gaan meewandelen. De frequenties van de Godin helpen hoeden en uitdragen; wij wisten allemaal dat het een moeilijk pad zou worden. Mannelijk en vrouwelijk zouden steeds meer uit elkaar drijven en het vrouwelijke zou heel lang ondergronds gaan en een periode van duisternis doormaken. Maar in die duisternis, het diepste en donkerste punt in de aarde, zouden de kiemen ontstaan voor een Nieuwe Tijd. Daarvoor zouden we altijd zorg blijven dragen. Zelfs als dat zou betekenen dat we op een gegeven moment zelf ook kopje onder zouden gaan en onze oorsprong zouden verloochenen en vergeten. Het ons niet meer zouden herinneren. Of dat we ons spirituele erfdeel oneigenlijk zouden gebruiken. Mismanagement van de energie, zeg maar. Want ja, ook dat is gebeurd en het hoorde allemaal bij het grote leerproces, om medeschepper te zijn in dit universum en op een planeet waar een veelzijdigheid aan leven en ervaringen zou ontstaan.

Soul Illumination. Ja, sluimerend zou diep in ons wezen altijd de code voor Soul Illumination, voor zielenverlichting, blijven liggen. De bevrijding van onze ziel uit de dichtheid van de lagere dimensies waarin we zelf ook gevangen raakten. En tegelijk met onze eigen zielenverlichting zouden we een hele lading andere zielen omhoog trekken de vrijheid in. En die Soul Illumination zou uiteindelijk leiden tot Cosmic Wisdom, het andere magische woord dat als een belofte bij ons werd ingebracht. Hoe moeilijk het vrouwelijke pad in dit deel van het universum ook zou zijn, het zou uiteindelijk, als beloning, voorop mogen lopen in het deel worden aan die Kosmische Wijsheid. Het zou vervolgens de hand nemen van het mannelijke en zeggen: “Kom mee, we zijn helemaal naar buiten gelopen en aan het einde van deze spiraal gekomen. Laat ons nu terug naar binnenlopen, terug naar het Hart van alle dingen. En wie weet, van daaruit verder naar ons nieuwe avontuur. Ik heb al die tijd gestreden om mijn hart zo open mogelijk te houden en, toen dat niet meer lukte, heb ik er hard aan gewerkt om haar weer open te krijgen. Ik ben er klaar voor, als jij er ook klaar voor bent.”

Soul Illumination. We zijn in deze tijd massaal teruggekomen om onze beloftes voor persoonlijke en collectieve zielenverlichting in te lossen. Van tevoren hadden we elkaar als groep ingesproken: “deze keer móet het gaan lukken. We hebben de ‘overlighting’ van de Kumara’s, van Isis, Tara, Lady Gaia en al die andere grote godinnen die hun medewerking toegezegd hebben; van de Broederschap die ons niet alleen zijn gans opgebouwde momentum van licht ter beschikking stelt, maar die ook tallozen van zijn eigen meesters verspreid over duizenden mensen overal ter wereld opnieuw voor dit heilige doel laat incarneren; we hebben de steun en medewerking van het machtige engelenrijk en de Elohim. Van de orde van Melchizedek die het licht van o.a. Salomon, David en de koningin van Sheba terug zal brengen. Van het ganse elementale rijk op aarde dat de blik heeft opgericht naar het Licht en ons verwelkomt met heel hun hart. We hebben de draken, zeemeerminnen, eenhoorns en vele andere prachtige wezens die opnieuw van de partij zullen zijn. De grote Merlijn en Jezus die de belofte van hun terugkeer inlossen. Net als zoveel andere groten, want er keert nu niet slechts één avatar terug naar de aarde, maar een ongekend groot aantal van mannelijke en vrouwelijke hogepriesters, goden, meesters en bodhisattva’s om voor iedereen het proces van Soul Illumination op gang te helpen brengen. Gaan jullie mee?”

Soul Illumination. Een proces dat niet alleen gaat over het herinneren en oplossen van ervaringen uit dit en onze andere menselijke levens. Soul Illumination gaat veel verder en dieper. Het wroeten in uitsluitend onze persoonlijke pijnstukken en menselijke ‘tekortkomingen’ voor het vinden van heling op diep niveau is voorbij. Simpelweg omdat het voor de meeste mensen, die in de huidige energieën wakker worden, niet meer afdoende is. Soms drijft iets veel ouders naar de oppervlakte, een niet geheelde of losgelaten ervaring die op een dieper zielsniveau ligt dan zelfs ook maar onze eerste oerervaring als mens. Onze ziel is multidimensionaal en biedt ons een caleidoscoop aan invalshoeken, van waaruit we het gehele spectrum van onze ziel kunnen bezien (als een prachtige diamant). Wanneer één facet weer volop licht kan ontvangen, kunnen we dit licht sturen naar alle andere uithoeken van ons multidimensionale wezen en zo de hele diamant weer laten stralen.

Ik zal hiervan een voorbeeld geven uit mijn eigen proces. Op een intense, diepe laag van mijn wezen ben ik een oerscheiding tegengekomen, een losraken uit een kabbelende gelukzalige eenheid die eeuwig voort kon blijven gaan. Hoewel ik als regressietherapeute reeds lang de link met mijn eigen geboorteproces had gelegd, en zelfs al was teruggegaan naar mijn allereerste oerervaring als mens op aarde, bleef dit gevoel terugkomen vanuit een nog diepere laag. Tijdens een zielenreis kwam ik uit bij het ontstaan van ‘mijn’ eerste ‘individuele’ bewustzijn in een ander universum. Dit bewustzijn is diep met het bewustzijn van de walvissen verweven. De walvissen zijn hoeders van kosmische frequenties en levende bibliotheken voor de akasha’s van o.a. onze aarde. Op een diepe laag herbeleefde ik zowel het uiteengaan van het Melkwegstelsel en het Andromedastelsel (wat een diepe wond achterliet, die ik gelukkig kon helen) als het grote ‘verdriet’ van de Walvis, die een soort oermoeder is voor onze planeet.

Laat mij je hier ook het verhaal van Walvis vertellen. Haar verhaal is belangrijk in deze tijd. Dat komt omdat het vooral in de huidige energieën rondom de zonsverduistering van 21 augustus begon op te spelen. Walvis heeft als een soort oerwalvismoeder heel lang de lichtfrequenties en de kosmische wijsheid voor onze aarde gehoed –voor hen die het proces van Soul Illumination zouden aanvangen. Zonder er iets voor terug te vragen heeft ze daarbij ook altijd de negatieve energieën van de aardebewoners getransformeerd. Walvis (waar mijn bewustzijn deel van uitmaakt) voelde op een gegeven moment dat het steeds zwaarder werd om deze negativiteit te blijven transmuteren- haar binnenste leek wel een bruisend alchemistisch vat waarin steeds giftigere stoffen werden gegooid. Walvis stond daarbij in voortdurend contact met alle andere walvissen op de planeet. Veel walvissen hielden dit werk echter niet meer vol of gaven er de brui aan: ze trokken hun bewustzijn terug en begonnen andere ervaringen aan te gaan, o.a. als mens. Zo konden ze ervaren hoe het van de andere kant was, om zo onbewust als veel mensen dat deden, met hun energie om te gaan.

Dit was een klap voor de kosmische wezens, die de achterblijvende walvissen belichaamden. Voor hen werd het zwaarder en zwaarder. Ook ‘ik’ besloot, na een lange loyaliteit en met veel pijn in mijn hart, om het walvissenbewustzijn tabee te zeggen. Wat ik niet besefte, was dat dit een door mijzelf toegebrachte dolksteek aan mijzelf was. Ik koos voor de lichtheid van het feeënrijk en liet de ‘Moeder’ achter. Er kwam een dichte sluier op de bodem van mijn ziel, een zwaarte die ineens rondom de zonsverduistering naar de oppervlakte dreef. Letterlijk de energie van ‘moederziel alleen.’

Gewend als ik ben aan diepzielduiken, ging ik daarop de mystieke ruimte van mijn hart binnen. Ik ben bij Walvis teruggekeerd, heb haar omarmd en mezelf op diep niveau vergeven. Het duurde lang voordat ze ontdooide, want ze geloofde er al niet meer in dat ze ooit weer tot leven gewekt zou worden. Zelfs niet nadat intussen al vele jonge walviszusters naar haar toegekomen waren, om haar te helen en verjonging aan te bieden. Ze moest het immers zelf willen, zelf de oude pijn hiervoor loslaten. Dat lukte uiteindelijk. Niet alleen bleef ik lang bij haar, ook verscheen er aan de horizon een nieuwe, jonge walviszuster voor haar. Dat was een bijzondere ervaring, omdat ik zelf de trooster, de walvis en de jonge walvis bleek te zijn.

Soul Illumination: het is zeker niet toevallig dat de walvis vanuit mijn diepzee-onderbewuste opdook. Het was het juiste kosmische moment hiervoor- net als voor vele andere wondere waterwezens. Het is opvallend dat sindsdien meer ‘walviszielen’ de weg naar mijn praktijk weten te vinden. Zo werkt het universum. Wanneer ergens een kosmische poort opengaat, zwemmen de anderen die zich in datzelfde veld bevinden daar ook naar toe omdat er onzichtbaar boven de poort staat: Soul Illumination. Het begon met de zeemeerminnen begin dit jaar. Voordat deze zeemeerminnen echter in groten getale konden terugkeren, was het eerst nodig om ook hier de zielenakasha’s te transformeren. Een groot aantal van hen droeg uit deze tijd wonden in de ziel die gingen over miskenning, misbruik en het ontheiligen van hun ‘inner sanctuary’ en diepzeeschat in henzelf. Inmiddels hebben tientallen zeemeerminzielen de weg naar o.a. de Lemurische frequenties en de BinnenAardeLichtsteden teruggevonden.

Soul Illumination. Het is ongelooflijk hoeveel Kosmische Wezens acte de présence geven bij steeds meer cliënten.  Het is alsof ze tegen mijn cliënt willen zeggen: “hèhè, eindelijk herinner je jezelf en ons en onze prachtige zielenafspraak. Wij willen je graag helpen om je eerst te helpen ontdoen van je oude programma’s die je zo belemmeren. En dan zullen we je stralende zielenlicht herstellen zodat jij je Licht mag schijnen hier.” Soms hebben deze wezens zich van te voren reeds bij me gemeld, en dan weet ik al welke verbindingen en lichtlijnen er bij iemand gelegd of hersteld mogen gaan worden. Welke oude energie of oud karma er losgelaten mag worden (vooral wanneer meerdere van de violette straal zich spontaan melden).

Soul Illumination. Augustus is een ongekend krachtige Ziel-Opener geweest. September gaat nog mooier worden omdat ons lichaam van licht, of causale lichaam, zo sterk opgebouwd wordt, dat het begint te versmelten met het bewustzijn van de grote kosmische wezens zelf. Dan kan het zijn dat ineens je eigen ‘opgestegen meesterdeel’ of ‘god(in)deel’ indaalt. Een proces dat overigens reeds begonnen is en waar je je in meditatie op kunt afstemmen wanneer je je daar klaar voor voelt. Omdat verschillende grote wezens ontelbaar vele delen van zichzelf naar de aarde gestuurd hebben in een huidige menselijke incarnatie, kun je ineens gaan voelen dat ook jij deel uitmaakt van een groter energetisch lichaam, een groter bewustzijn. Dat deel wil zich maar wat graag weer met je verbinden en wacht net zolang totdat jij er klaar voor bent. Dat kan ook in meerdere fasen gebeuren.

Soul Illumination. We beginnen ons te herinneren dat we niet zelden al eerder verlichting of ascentie bereikt hebben, op aarde of een andere plek. We beginnen onze opgestegen (meester)-zelven terug te halen in ons bewustzijn zodat ze bij ons kunnen terugkeren. Veel goden en mythische figuren die we uit de verhalen van vroeger kennen zijn onze opgestegen meesters geworden en we blijken er op diep niveau mee verbonden te zijn. Ze laten ons de weg en de manier zien waarop we onze ziel kunnen bevrijden. Daarbij is geen ziel hetzelfde, want elke ziel stippelt in overleg met haar Schepper haar eigen route uit voordat het weer terug naar het Hart van de Schepper gaat. Daarbij doet ze ervaringen op in dit universum van vrije wil, waar ze zelf haar wereld mag vormgeven. Onze ziel kan er voor kiezen om meerdere spiralen uit en terug naar binnen te wandelen. Ze is immers ons geijkte voertuig waarmee we niet alleen zielenwijsheid, maar ook kosmische wijsheid vergaren waarmee we ons eigen God-Zelf verrijken. We blijven altijd dit God-Zelf, waar we ons ook op de spiraal bevinden. Zelfs als we dit God-Zelf soms helemaal vergeten zijn.

The Mystic Heart: Karmic Release & the Return of the Master, the Goddess and the Angel’, een workshop op zaterdag 16 september of zondag 24 september.Voor meer info, klik op de foto of hier. Aanmelden vóór 4 september = profiteren van vroegboekkorting!

Let op: voor 24 september nog slechts 2 plaatsen beschikbaar!

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).