Soul Retrieval

Soul Retrieval is een belangrijk proces om je ziel op een hoger niveau te brengen. Maar wat is het en waarom is het belangrijk? En wat kun je ermee bereiken? In deze blog lees je meer over het terughalen van verloren of afgesplitste zielsdelen en ook worden hiervan een paar voorbeelden uit de praktijk gegeven. Interesse gekregen om het zelf te ondergaan? Maak dan gerust een afspraak of kom naar de workshop ‘ZielenLicht! Ascentie met Hart en Ziel‘ (18 en 19 maart a.s.).

Door Wytske Jónás, 18 februari 2017

Spel van Dualiteit

Soul retrieval is één van de mooiste en meest leerzame processen binnen de regressie- en reïncarnatietherapie. Het is een manier om iemands ziel op een hoger plan te helpen brengen door verloren of afgesplitste zielsfragmenten weer terug in het geheel te integreren. Dit geheel is de heelheid en stralendheid van de ziel zelf, die in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld maar doorgaans zelf ‘vergeten’ is hoe mooi haar eigen licht eigenlijk is. De belangrijkste reden waarom de ziel dit is vergeten, is door het Grote Spel van Dualiteit dat de aardse leerschool voor de ziel betekend heeft.

Ik schrijf niet voor niets: betekend heeft. Ik ben me er zeer goed van bewust dat veel mensen nog altijd in dit ‘Duale Spel’ gevangen zijn en dat we momenteel zelfs (of eigenlijk juist daarom!) een extrapolarisatie van dit grote spel meemaken op meerdere gebieden van het leven (slachtoffer- en daderschap, licht en duister, rijkdom en armoede, oorlog en vrede, machtsmisbruik en het streven naar een betere wereld, enzovoort).

Echter, er zijn ook steeds meer mensen die zich beginnen te realiseren dat we zelf de werkelijkheid creëren waarin we willen leven. Dat er voorbij de gecreëerde werkelijkheid van de dualiteit een andere werkelijkheid met een heel andere bandbreedte en frequentie bestaat. Een bandbreedte waarin twee schijnbare tegenstellingen slechts de twee polen van een en dezelfde ervaring zijn. Licht en duister zijn één, rijkdom en armoede zijn één, slachtoffer en dader zijn één, mannelijk en vrouwelijk zijn één. En wij zelf zijn de spil -de as- die al deze ervaringen in het midden in balans leren brengen. Wanneer dat gebeurt, verschijnt boven ons hoofd het teken van de lemniscaat, net als bij de magiër op de kaart van de tarot, die alle tegengesteldheden in zichzelf verenigd en daarmee ontstegen heeft.

Depolarisatie

Zo werkt ook de ziel. Zij stuurt ons net zolang bepaalde ervaringen en kansen toe totdat we zien dat we zelf de sleutel voor deze energiebalans bezitten. Iemand die zich haar hele leven slachtoffer heeft gevoeld, leert daaruit te stappen wanneer ze beseft dat ‘dader-’ en  ‘slachtofferenergie’ bij elkaar horen. En dat door de ene pool keer op keer te veroordelen, ze als het ware deze energie ook binnenin zichzelf afwijst. Wijlen Rob Bontenbal, een paar jaar terug mijn leraar in de reïncarnatietherapie, placht immer te zeggen dat een betere naam voor reïncarnatietherapie eigenlijk ‘depolarisatietherapie’ zou zijn. Ik ben het hartgrondig met hem eens.

In de oude mysteriënscholen werd de inwijdeling geleerd dat de ziel van nature licht en vrij is, maar door de ervaringen in de aardse dualiteit zo ‘zwaar’ kan worden, dat ze nog maar met moeite tot haar oorspronkelijke hoogte kan stijgen wanneer ze het lichaam zal verlaten. Die oorspronkelijke hoogte is het licht van haar eigen zon (geest), die een afspiegeling of representatie is van de grote oorspronkelijke Geest, de Zon achter alle zonnen. Elke ‘kleine’ zon heeft die verbinding en die eenheid met de Grote Zon bewaard, het is echter de ziel die eerst weer met haar eigen zon verenigd dient te worden voordat ze ook weer met de Grote Zon verenigd kan worden. De ziel krijgt vleugels en stijgt terug op tot ‘God’.

Daarom was, bijvoorbeeld in het oude Egypte, de zorg voor de ‘ba’ of de ziel zo belangrijk. De doorgang naar de lichtwereld werd dan vergemakkelijkt, want ook de lichtwereld (of beter: niet-fysieke wereld) bestaat uit meerdere bandbreedtes en frequenties*. Tijdens haar overtocht kon de ziel of een deel van haarzelf vast komen te zitten in de frequentie die ze zojuist achtergelaten had, bijvoorbeeld omdat ze haar laatste leven in pijn, starre overtuigingen of heftige emoties had losgelaten. In een daaropvolgend leven (of een leven zelfs vele eeuwen later) zou deze frequentie als een haakje in de zielsenergie blijven bestaan. Immers, er was nog een onopgelost of niet geheeld stuk in de ervaring van dualiteit blijven bestaan. In een nieuw leven krijgt de ziel daarom een kans om deze energie alsnog in balans te brengen. Het is dit haakje dat de gelijkgestemde energie en leersituaties vervolgens aantrekt en ons alsnog deze kans op evenwicht biedt.

Spiegels

Wat betekent dit, praktisch gezien? Het betekent dat het goed is om, wanneer je in je eigen huidige leven merkt dat je bepaalde situaties of energieën aantrekt, jezelf af te vragen welke onbalans hier eventueel aan ten grondslag kan liggen. Opvallend veel (hoog)sensitieve vrouwen mopperen bijvoorbeeld dat hun partner ‘narcistisch’ is. Narcisme lijkt echt een modewoord de laatste tijd. Jan en alleman is narcistisch. Maar is dat wel zo? Of spiegelen zij een kant van jezelf die ofwel overbelicht ofwel onderbelicht is (natuurlijk gaan deze twee samen)? Welk deel van jezelf heb je nog niet in liefde en volledige acceptatie aanvaard?

Een andere klacht die ik wel eens tegenkom binnen mijn praktijk, is dat de wereld en de mensen in iemands omgeving zo onecht of nep zijn. Of dat er een gebrek aan zuiverheid is bij anderen. Maar ook hier gaat het om een kwaliteit in onszelf, die we dikwijls net aan het (her)ontdekken zijn (onze eigen zuiverheid en authenticiteit; daarvoor waren we er wellicht helemaal niet zo mee bezig)**. Tijdens dit proces komen dan ineens de ‘onzuiverheid’ en ‘onechtheid’ van ‘anderen’ naar boven –althans zo lijkt het- maar in feite gaat het ook hier om spiegels en een kans om naar binnen te keren om te zien welke aspecten van jezelf (ook op zielsniveau) nog niet tot de oorspronkelijke staat van zuiverheid en authenticiteit hersteld zijn. En daarmee geef je jezelf een goede impuls om weer in balans te komen binnen deze polariteit van onechtheid-authenticiteit, of onzuiverheid-zuiverheid, want dat is waar het uiteindelijk om gaat!

Op die manier bezien zijn irritatie en ergernis over wat we bij ‘anderen’ ervaren eigenlijk een hele mooie graadmeter. Niet de ander heeft licht nodig of hoeven we licht te sturen, we mogen alle liefde en licht eerst naar onszelf sturen, naar de ‘pool’ in onszelf die we veroordelen bij de ander. Door deze energie in onszelf in balans te brengen kunnen we als ziel pas echt de dualiteit ontstijgen van goed versus slecht (om maar eens een van de belangrijkste aardse polariteiten te noemen). De ziel vindt, zoals onderwezen werd in de oude Egyptische mysteriescholen, dan haar vleugels terug en kan weer opstijgen tot ongekende hoogten. Die ongekende hoogte is het ultieme niveau van eenheids- en godbewustzijn waar we in wezen allemaal vandaan komen.

Betekent dit nu dat je hiervoor elk vorig leven, waar nog restjes gepolariseerde energie zijn blijven hangen, moet uitwerken? Nee, niet per se, maar binnen mijn praktijk valt het me steeds weer op, dat juist de zielen die al in een gevorderd stadium zijn van hun herstel naar de oorspronkelijke zuiverheid (of liever: eenheid) en stralendheid, in dit huidige leven de kans krijgen om de laatste eindjes op te lossen. Dit met het oog op de meesterschap die de ziel graag wil verwerven met hulp van dit leven om daarna haar volgende fase in te gaan. Ik zal hieronder een paar voorbeelden geven vanuit mijn praktijk. Omwille van de privacy zal ik steeds heel algemeen blijven, omdat de voorbeelden meer bedoeld zijn om een idee te geven waar het voor de ziel nog om kan gaan.

De (niet zo verschrikkelijke) sneeuwman

Een man komt naar me toe en maakt een heel evenwichtige indruk. Hoewel ik zelden mijn observaties deel omdat ik nooit iemands eigen proces wil beïnvloeden, voel ik intuïtief dat zijn ziel eraan toe is om op een hoger plan te geraken. De man behoudt in alles zijn kalmte en heeft een hoge trillingsfrequentie. Er straalt veel licht en onbezorgdheid van hem af. Er is echter één probleem: zijn gevoelsleven is vlak. Het lijkt wel of hij niet bij zijn gevoelens kan komen. Op weg naar zijn hart glijdt hij ook steeds weg, dwaalt letterlijk af. Hij kan moeilijk zijn focus houden. Iets in hem schreeuwt echter om de aandacht ‘help mij! Trek mij omhoog!’

Tijdens de regressie ontdekken we een man die verdwaald is geraakt in de sneeuw. De dikke bontjas en bontmuts die hij draagt, volstaan niet om hem warm te houden omdat de kou hem steeds meer overmeestert. Tijdens de sessie krijgt de man het ook letterlijk heel erg koud. De ‘sneeuwman’ sterft alleen, eenzaam, zonder verbinding met zijn hart. Tijdens en na het sterven ziet hij voortdurend het beeld van een eenzame man op een ijsvlakte, alsof een deel van zijn ziel nog altijd in deze ervaring is blijven hangen. In de zielservaring is dit ook zo: de ziel poogt wanhopig bij deze man in zijn huidige leven om dit zielsdeel van hem weer omhoog naar het licht te trekken. Dat doen we en de man ervaart daarna zoveel warmte en dankbaarheid in zijn hart, dat de reikwijdte van zijn hart met gemak tot mijlenver in de omtrek uit kan ‘strekken’.

De lieve horrorvrouw

Een andere cliënt, een vrouw, komt meerdere malen een zelfde zielsfragment van zichzelf tegen. Het blijkt te gaan om een leven dat nogal impact heeft gemaakt op de zielsenergie van deze vrouw: ze blijft namelijk terugkeren in haar dromen. Met hoeveel zorg ze deze gekwelde vrouw (die ze de horrorvrouw is gaan noemen en voor wie ze inmiddels liefde heeft opgevat) ook blijft omringen, het leven van deze vrouw blijkt te heftig te zijn geweest om werkelijk helemaal los te laten. Haar verhaal is te pijnlijk en met veel schaamte omhuld- voortdurend houdt ze haar handen voor haar gezicht. Met veel zorg en aandacht lukt het deze cliënte om beetje bij beetje haar verhaal te horen en te zien te krijgen. De vrouw blijkt uit jaloezie een kind te hebben gedood en zich daar verschrikkelijk om te veroordelen. Ze wil zichzelf wel graag vergeven, maar het lukt niet goed.

Op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders in de sessie, wat niet vaak voorkomt. Het blijkt dat de ziel van het kind bereid is bij haar te komen om haar met de vergiffenis te helpen, maar daarvoor moet er eerst iets gebeuren in de energie. Het kind is namelijk allang naar een andere dimensie gegaan en heeft de aardse leerschool naar het lijkt ook al lang achter zich gelaten. De dimensie waar de ziel van het kind verblijft voelt voor mijn cliënte als zo hoog aan, dat ze daar niet bij kan komen. Op dat moment –zoals wel vaker gebruikelijk bij een soulretrieval- ‘grijpt’ de lichtwereld (grote en engelachtige wezens) in en worden de beide dimensies samengebracht. De frequentie in mijn behandelkamer en voor mijn cliënte worden verhoogd tot de frequentie van de zielsmonade (de zielengroep, een hele hoge frequentie) en er wordt zorg gedragen voor zowel de ziel van het kindje als van de ‘horrorvrouw’.

Het is tijdens deze sessie dat we beiden –zowel als therapeut en cliënt- leren dat onze ziel allang in de hoogste dimensies kan verblijven, maar wanneer het moment daar rijp voor is, opnieuw kan afdalen en incarneren om in een leven op aarde alsnog een oud pijnlijk afgesplitst zielsfragment te helen en op te halen om zich bij het geheel van de ziel te voegen. Het kindje en de vrouw (dus ook mijn cliënte) hoorden bij dezelfde zielengroep en deze groep zou als collectief hierbij gaan helpen. Een hele bijzondere sessie die mooi licht werpt op de wonderbaarlijke potenties van de ziel.

De onschuldige dader

Weer een andere vrouw, die voor een sessie bij me kwam, bleek in het echt een compleet andere indruk te wekken dan in het intakeformulier naar voren kwam. Het intakeformulier ging over hoe ze in haar leven voortdurend met manipulatie, jaloezie, misbruik en schuld die haar in de schoenen geschoven werd, te maken had gekregen. Het leek of deze vrouw gevangen was in de pool van het slachtofferschap, en dat zijn vaak niet de makkelijkste sessies om te begeleiden omdat er doorgaans veel tijd overheen gaat voordat zo iemand uit deze rol stapt en de balans tussen de polen dader- en slachtofferschap vindt. Toen ik haar echter in het echt zag, zag ik meteen hoe ze omringd werd door een hele andere energie en door een kolonne van lichtwezens ondersteund werd op haar pad. Deze vrouw droeg zeer veel witte energie, en na enig doorvragen bleken de belangrijkste sleutels voor de sessie allang bij deze vrouw bekend te zijn. Ze waren haarzelf in goddelijke openbaringen aangereikt en ze had ze alleen nog niet weten te gebruiken!

De vrouw was o.a. met zo’n sterk postulaat (in de reïncarnatietherapie: een stellige overtuiging waar veel lading op zit) haar huidige leven ingegaan, dat ze zich daarmee bij voorbaat al in de pool van het slachtofferschap had vastgezet. Het postulaat was: ‘Ik besluit om hoe dan ook in dit leven niet de dader te zijn.’ Hoe hoogfrequent ook haar energie en witte licht waren, door deze stellige overtuiging had ze zichzelf alsnog in de dualiteit vastgezet: door de ene pool (dader) af te wijzen, kon ze alleen nog maar de andere positie innemen (die van slachtoffer; anderen zijn de daders). Ook bij haar ontdekten we vervolgens, in een oud priesteressenbestaan waarin ze door een hele groep vrouwen als schuldige veroordeeld en gedood was, een zielsfragment dat nog niet geïntegreerd en naar het licht gegaan was. Ogenblikkelijk verwierf de vrouw vele inzichten tegelijk over dit vorige en haar huidige leven en kon ze zich in haar hart met haar leven en zichzelf verzoenen.

De vleugels van de ziel

Dit zijn maar drie voorbeelden uit de praktijk, en ik zou nog vele meer kunnen geven. Het zou deze blog echter onnodig lang maken en het is uiteraard belangrijker om de essentie van soulretrieval weer te geven en duidelijk te maken. Elke keer wanneer ik zo’n sessie mag geven, voel ik me dankbaar en blij tegelijk. Blij en dankbaar, omdat ik mensen mag helpen op een diepere laag naar zichzelf en de onevenwichtige energie binnen de ziel te kijken. Maar ook blij en dankbaar omdat ik in rap tempo ongelooflijk veel leer over de wonderbaarlijkheid van de ziel en me daarbij voortdurend ondersteund en begeleid voel door mijn eigen helpers in de lichtwereld (gidsen, engelen, meesters, natuurrijken). Soms ook mag ik het gewoon aan al deze mooie helpers overgeven, op dat moment word ik zelf een kanaal via wie zij aan het werk zijn. Een verbinder tussen hemel en aarde. Zij doen het dan voor mij, met mij en via mij. Niet zelden is het ook mijn eigen hogere zelf of zelfs ‘Ik Ben’ die via mij werkt. Dat gebeurt in volledige overgave en vertrouwen.

Regelmatig stel ik mijn cliënt dan voor om zelf ook met een team van gidsen, engelen en meesters te leren werken. Wanneer iemand daarvoor open staat (en de meesten doen dat), dan roepen we vol eerbied en afstemming een persoonlijk healingteam aan met energieën, waar iemand zich verwant mee voelt. De ervaring leert dat, wanneer iemand vervolgens tussen de sessies door met het eigen team aan de slag gaat, hierdoor diep weggestopte zielsfragmenten en onderdrukte energieën (gedachten en emoties) vanzelf naar de oppervlakte worden gestuwd om vervolgens opgeruimd en losgelaten te worden. En iedere keer wanneer dit gebeurt, wordt er meer licht opgebouwd in iemands lichamen (zowel fysiek als energetisch). De ziel gaat steeds meer stralen.

Dit gebeurt net zolang tot de ziel haar vleugels terugkrijgt. En opnieuw leert vliegen en opstijgen (ascenderen) tot ongekende hoogten. Die hoogte is het licht van haar eigen Centrale Zon, een wezen dat voorbij de dualiteit staat en erop wacht om samen met zijn geliefde –de ziel, die nog bezig is met haar eindexamens over de dualiteit op aarde- herenigd te worden en opnieuw het koninkrijk van Liefde, Eenheidsbewustzijn en Godbewustzijn binnen te gaan.

Noten:
*Vandaar dat de godin Maät de harten en zielen weegt. Deze Egyptische godin is de godin van de kosmische orde, dat wil zeggen van de orde waarin de energie weer in balans, en licht en vrij als een vogeltje (Horus) is.
**dit doet me altijd een beetje denken aan de roker, die net gestopt is met roken en vervolgens de grootste antiroker wordt en letterlijk gebrand raakt op iedere rook die hij bij anderen waarneemt!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel en geest. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden en werkt ze hiervoor desgewenst samen met de energieën van engelen, meesters en godinnen.

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Voor wie kiest voor hypnotherapie: ook in 2017 geldt dat deze sessies vergoed blijven worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).