Sterke zielen, krachtige taken


Door Wytske Jónás, o3 februari 2017

Onderstaande blog heb ik geschreven op grond van mijn persoonlijke ervaringen en van waarnemingen bij cliënten tijdens hun spirituele groei. Toeval bestaat niet, was mijn insteek bij het schrijven. Ik merk namelijk dat de weg naar mijn praktijk steeds vaker wordt gevonden door mensen wier zielenroeping het is om in dit leven hun ziel te vervolmaken. Om de laatste eindjes af te ronden of in te lossen en zich klaar te maken voor hun eigenlijke zielentaak. Soms hebben ze daarvoor nog een belangrijk stuk nodig om te integreren in hun leven. Deze blog gaat onder andere daarover, maar ook over de krachtige taken die onze zielen (in samenspraak met ons) dikwijls voor ons uitkiezen wanneer wij eenmaal het pad naar spirituele volwassenheid beginnen te bewandelen.

De kans om je ziel te vervolmaken

Momenteel zijn er veel mensen op aarde geïncarneerd die dit leven gebruiken om hun ziel te vervolmaken of bevrijden. Zoals bij een steeds groter wordende groep inmiddels bekend is, leven we nu in een tijd waarin ons deze uitgelezen kans wordt geboden. Het is tijd voor onze zielen om op een hoger plan te geraken en de mystieke en heilige bruiloften aan te gaan met onze ‘Geest’ en de Bron waaraan we ontsprongen zijn. En om weer helemaal één te worden met de Levensstroom en de Goddelijke Wil. Het is ook het einde van een tijdperk en experiment waarin we cirkeltjes bleven draaien om het ‘juist’ en ‘onjuist’ toepassen van onze vrije wil en het in balans brengen van de gevolgen van deze vrijheid (in de vorm van karma). Wanneer de kleine schepper (ons ego) weer leert samengaan met de grote Schepper in ons, krijgt het zicht op waar het zichzelf al die tijd eigenlijk van afgesneden heeft. De sluier wordt dan opgeheven.

Dit is precies ook de tijd waar meerdere mystieke tradities in het verleden gewag van hebben gemaakt. We bevinden ons in een periode waarin -in de ene realiteit- de wereld zich overspannen blijft uitdijen in een laatste krachtmeting om de afgescheidenheid van de Bron te overeind te houden (o.a. door misbruik van de vrije wil van mensen) en waarin -in de andere realiteit- een grote groep mensen inmiddels consequent de trilling van de Vijfde Dimensie of Nieuwe Wereld weet vast te houden voor zichzelf en zijn omgeving. Dit zijn de mensen die ‘lang en breed’ de terugkeer naar huis zijn aangevangen, een reis waarbij de uitdijing van het innerlijke universum om het uiterste punt van afscheiding te ervaren is omgezet naar de oprolling ervan: alle multidimensionale aspecten van het zelf worden teruggebracht tot het oerpunt waar het ooit allemaal is begonnen voor hun ziel.

Toen ik zelf enige tijd geleden begreep wat ik hier op aarde kom doen en welk pad mijn ziel in dit leven heeft gekozen, werd ik in eerste instantie zo ontroerd van blijdschap dat ik alleen maar als een kind zo blij kon uitroepen: “Het is echt waar! Dit is het moment! Alles klopt!” Het was alsof in mij een knop werd aangezet waardoor een programma, dat reeds duizenden jaren lang in mijn ziel sluimerend op dit moment aan het wachten was, van het ene op het andere moment op 100% volumekracht werd aangezet. Ik begreep meteen wat ik kwam doen, maar ook dat ik hierin nog een keuze en leerweg had aangaande de precieze invulling ervan. Voordat ik op aarde incarneerde in dit leven, werd mijn ziel in de gelegenheid gesteld om uit meerdere vaten te tappen en zich in meerdere gewaden te hullen om de taken uit te voeren. Met gewaden bedoel ik energieën en frequenties, verworvenheden en talenten die ons ter beschikking worden gesteld op grond van onze ervaringen door de vele levens heen.

Ditzelfde geldt ook voor jou en je ziel. Wanneer je eenmaal je leven begint te leven, wordt niets van tevoren helemaal vastgelegd maar tegelijkertijd ook niets aan het toeval overgelaten. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar is het niet. Het leven laat zich zien als een aaneenrijging van kansen en gelegenheden die je kunt gebruiken om in de stroom van jouw ziel te komen. Het is nooit verkeerd wanneer je dat niet doet, hooguit is het een gemiste kans. En de gevolgen van het wel of niet naar de roep van je ziel luisteren, regel je op zielsniveau ook zelf. Het kan zijn dat je ziel met kansen blijft komen, of steeds harder gaat roepen en zelfs ziekten, ongelukken of complete veranderingen op je pad stuurt. Dat is iets tussen jou, je ziel en je innerlijke god.*

Wie eenmaal te kennen heeft gegeven terug naar zijn eigen Bron te willen gaan en zijn God-Zelf te erkennen, begint aan het opbouwen van zijn lichtlichaam of merkaba. Oude overtuigingen, inprentingen en andere door onszelf geschapen energieën in de vorm van gedachten en emoties beginnen we uit te balanceren; onze energievelden en –lichamen schonen we op en we leren er zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Sommigen gaan hier redelijk snel doorheen omdat ze met weinig karma op de aarde komen en hier vooral ook zijn om de planeet en haar inwoners te helpen bij het ascentieproces (de aarde zelf, de dierenrijken, plantenrijken en mineralenrijken ascenderen ook in deze bijzondere tijd!). Anderen hebben hier langere tijd voor nodig, omdat ze voor het benutten van de kans voor ascentie, in dit ene leven meerdere diepe lagen aanboren om hun ziel te vervolmaken en bevrijden. Het is alsof ze meerdere levens ineen uitwerken, met soms verschillende trauma’s om de wijze kracht van de Schepper in henzelf opnieuw vrij te maken.

Bijzondere taken, deel een: de Donkere Godin

Of dit vrijmaken van de ziel nu korter of langer duurt, er is een groep zielen die in dit huidige leven extra ondersteund wordt vanuit de lichtwereld. Zij zijn sterke zielen die er bewust voor gekozen hebben de kracht voor transformatie met zich mee te nemen naar de aarde. Zij zijn in staat om familiaire en intergenerationele patronen te doorbreken en soms zelfs nationaal karma te helpen ombuigen en balanceren. Ook houden zij de wereld een spiegel voor waar het gaat om onrechtmatig gebruik van de goddelijke energie (misbruik van macht, mensen, dieren, de planeet, natuurlijke bronnen). Op grond van de verdiensten van hun ziel door de verschillende levens heen, nemen zij door de weg die ze afleggen meteen ook een grote groep (mensen, dieren, elementalen e.d.) onder hun vleugels van licht mee omhoog naar de vijfde dimensie.

Zo blijken nogal wat huidig geïncarneerde zielen de kracht van de Donkere Godin te hebben meegenomen. Het duurt doorgaans lang voordat zij deze krachtige energie erkennen en op aarde brengen, omdat er niet zelden angst bestaat in hun binnenwereld voor de ongelofelijke potentie van de energie van deze donkere kant van de Godin. Maar het tegenhouden van deze kracht betekent tevens het onderdrukken van belangrijke levenskracht in henzelf, omdat ze deze energie dikwijls op een galactisch niveau –in een andere dimensie van hun wezen- reeds ontmoet en vervolgens afgesplitst hebben.

Waar staat de Donkere Godin voor? Zij staat voor compostering, recyclering en opoffering van al het oude wat niet langer de Wet van Een volgt. Zij is de zwarte Isis, Sekhmet, Kali, Ereshkigal, de rancuneuze of woedende Afrodite, Hera of welke andere godin dan ook. Zij is de zwarte aarde en de winterse bodem die alles vermaalt en doet afsterven om vervolgens opnieuw tot bloei te laten komen. Op aarde is deze energie nu meer dan ooit nodig en daarom wordt zij op dit moment geactiveerd bij steeds meer mensen. Het zijn vooral vrouwen die op zielsniveau de verantwoordelijkheid voor deze energie op zich hebben genomen (er bestaat ook een mannelijke variant!) en zij worden vanuit de zielen- en lichtwereld krachtig ondersteund. Elke ziel die deze energie meeneemt om de aarde te helpen hervormen, kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Grote Godin zelf en van de meesters en de engelen**. In mijn praktijk merk ik dat deze zielen extra worden gehoed door krachtige energieën uit de lichtwereld.

Bijzondere taken, deel twee: de Goddelijke Moeder

Veel zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn, dragen ook de energie van de Goddelijke Moeder bij zich, of worden door haar gesteund. Soms gaat dit samen met de energie van de Donkere Godin, en worden beide energieën (die in de grond natuurlijk bij elkaar horen) naar de aarde meegenomen. Net als bij de Grote Godin, worden ook deze zielen meteen onder de hoede genomen van de geascendeerde meesters, meesteressen, goden, godinnen en engelen wanneer ze eenmaal deze energie aanvaarden om mee te werken. Het is mijn persoonlijke ervaring dat zodra je een nieuwe fase voor de groei van je ziel ingaat, je begeleiders en hoeders dikwijls mee veranderen. Omdat je een kanaal wordt voor nog krachtiger licht (om dit naar de aarde te brengen), kun je zelf ineens in een ander ‘klaslokaal’ komen en je ondersteuning en begeleiding worden daarop aangepast.

De belichaamster van de Goddelijke Moeder kan meerdere taken aanvaarden en vaak hoeft zij alleen maar deze energie in haar lichaam op te bouwen en gewoon de aanwezigheid van de Moeder te zijn. Dat kan zij voor haar eigen kinderen of pupillen zijn, maar ook voor een grotere gemeenschap. Zo heb ik zelf in meditaties keer op keer eenzelfde beeld ontvangen, waarbij ik deel uitmaakte van het bewustzijn van de godin Noet en de zorg op me nam voor de aarde en de schepselen op de aarde, met name de dieren, de elven en feeën maar ook andere wezens (o.a. kleine magiërs) uit de elementaire wereld. Ik ervoer zelfs hoe ik een aantal van hen meebracht in mijn grote mantel naar de zaal van ascentie, waar zij prompt mochten ascenderen! Daarop ging ik terug naar de aarde, om de volgende groep de komende tijd onder mijn hoede te kunnen nemen.

Het is overigens niet vreemd dat deze taak onder de hoede van de Goddelijke Moeder valt: de elementaire wereld reageert op de goddelijke wil en de liefde en kracht van deze Moeder of een soortgelijke energie. Zij hebben namelijk massaal aan de oproep gehoor gegeven, om Moeder Aarde te helpen met haar ascentie. Zij werken voor en met haar en met iedereen die hetzelfde beoogt en hun hulp daarbij aanvaardt. Zij zorgen er voor dat de planten, de bomen, de dieren en ook onze voeding weer in hun natuurlijke (goddelijke) staat hersteld worden.**

Bijzondere taken, deel drie: de aarde-engel en het engelwezen

Ook deze mocht ik bij mezelf tegenkomen en ook bij een paar van mijn cliënten. Op onze galactische reis door het universum, voordat wij in het menselijke driedimensionale experiment belandden, stonden wij vaak rechtstreeks in verbinding met de engelen en/of maakten wij zelf deel uit van deze wereld. In deze tijd verdienen veel zielen hun etherische engelvleugels terug zodra ze –via hun innerlijk kind- hun verbindingen met het Heilige Hart en het Kosmische Hart herstellen. Deze ‘hartruimtes’ kunnen alleen bereikt worden via het fysiek-energetische hart, door het opnieuw aanwakkeren van de vlammen van o.a. liefde, wijsheid en mededogen. Het ontwikkelen van onze hogere harten gaat vaak gepaard met groeipijn op het hart, alsof oude pijn via het sternum (borstbeen) wil doorbreken. Iedere keer wanneer je dit ervaart, is het goed om de weg naar binnen te gaan, dat wil zeggen het hart binnen te gaan en te voelen waar de pijn over gaat. Zo geef je je spirituele groei een grote impuls.

Aarde-engelen zijn mensen die door de lichtwereld (uiteraard ook door de aartsengelen) worden ingewijd voor hun taak op aarde. Zij verspreiden liefde overal waar ze komen, en ook de energie van transformatie (die ook uit liefde voortkomt). Zij hoeven niet zozeer iets te doen, als wel hun wezen gewoon te laten ‘Zijn’. De engelenenergie is een ongelooflijk krachtige energie om te ervaren: je voelt hoe je energetisch uitzet en een hele ruimte begint op te vullen met je licht. Je voelt je op dat moment ook helemaal dit engelwezen, alsof je samensmelt met een groter aspect van je Goddelijke Zelf (of IK BEN-aanwezigheid). Je wordt uitgenodigd om hierin te gaan staan en deze energie op aarde neer te zetten.

Zodra je dat wilt doen, is er niets of niemand die jou nog van je goddelijke taak kan weerhouden, ook de eventuele mening of reactie van anderen niet. Je erkent je eigen goddelijkheid en engelwezen. Aarde-engelen gaan de komende tijd een steeds belangrijkere rol spelen, omdat zij zielen naar zich toe zullen trekken (zeker ook van de opgroeiende jeugd die onbewust deze energie herkent) die ze zullen gaan helpen bij hun mooie taak om de heiligheid van de aarde en alles wat daarop leeft te helpen herstellen. Aarde-engelen zijn de hoeders van de opgroeiende nieuwetijdskinderen en ook van de natuur.

Bijzondere taken, deel vier: het geascendeerde meesterschap

Wie een bijzondere affiniteit voelt met het bereiken van meesterschap op aarde, zou weleens op weg kunnen zijn om een meester op aarde te worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we allemaal opnieuw ons meesterschap gaan aanvaarden, want veelal hebben we dit meesterschap reeds bekleed in een oude tijd of gaan we ons herinneren dat ons hogere zelf of IK BEN een en dezelfde is met de Bron waar we vandaan gekomen zijn. Nu de trillingen en de frequenties op aarde almaar toenemen, is het mogelijk om een geascendeerde meester met behoud van het eigen lichaam te worden. In de oude mystieke tradities betekende ascentie veelal nog, dat het aardse lichaam losgelaten diende te worden. Dit gebeurde bijvoorbeeld omdat het fysieke lichaam het door de aspirant opgebouwde licht op een gegeven moment niet meer kon vasthouden. Het lichaam ‘loste’  als het ware op of werd meegenomen naar een andere dimensie (de hemel). Nu de aarde de energie van de vijfde dimensie ondersteunt en draagt, is dat niet meer nodig en kunnen we in ons lichaam blijven.

Een geascendeerde meester –zowel man als vrouw- heeft de dualiteit in zichzelf opgelost en helpt zijn naaste omgeving om hetzelfde te bereiken. De meester blijft zich verder ontwikkelen, om zich de wijsheid van eeuwige jeugdigheid en gezondheid verder eigen te maken. Of van genezing, liefde en vrijheid. Door de energie die hij (of zij) verspreidt, helpt hij (of zij) degene die in zijn of haar omgeving verblijven en werkt hij ook samen op gelijk niveau met de vele opgestegen meesters uit de verschillende tradities, zoals Jezus, Maria, Maria Magdalena, Saint-Germain, Pallas Athena, Lao Tzu, Djwal Kuhl, Kuthumi, Confucius, Einstein, Lady Portia, Isis, Quan Yin enzovoort. Al deze meesters maken deel uit van een grote broederschap die zich tot taak heeft genomen de mensen te onderwijzen en te helpen op het pad naar ascentie.

Bijzondere taken, deel vijf: de bodhisattva

Eigenlijk is dit geen aparte taak, omdat deze vervlochten is met de andere taken, maar ik wil deze toch graag benoemen. Een bodhisattva stelt zijn eigen ‘door de poort van verlichting gaan’ uit totdat hij of zij genoeg andere wezens verzameld heeft om mee te gaan. Hij of zij blijft wachten en de energie verspreiden op die plekken waar dat nodig is. Veel vrouwen verspreiden bijvoorbeeld de energie van het Heilige Vrouwelijke. Dat doen ze door in hun hart te focussen op de daar aanwezige vlam(men), bijvoorbeeld de roze vlam van liefde of de groene vlam van genezing. Deze vlammen hoeden zij en vergroten zij indien nodig om zoveel mogelijk het goede ervan te verbreiden. Het is onze taak als mens om zelf ook deze vlammen in ons hart opnieuw aan te wakkeren en te voeden, en niet langer alleen te laten dragen door onze helpers en begeleiders. Een bodhisattva, belichaamd of niet belichaamd, helpt daarbij en is doorgaans aangesloten bij een groep andere bodhisattva’s die hetzelfde beogen voor de aarde.

Ik herinner me een korte meditatie die ik onlangs had, waarbij ik vooraf de vraag gesteld had: “Waarom mag mijn kleine, aardse zelf zich nu al deze bijzondere goddelijke taken herinneren? Ik ben een heel gewone persoon, zoals ieder ander, maar het proces van mijn kosmische bewustwording is niet minder dan ‘huge’  te noemen op dit moment.” Ik ging daarom met deze vraag de meditatie in en zag mezelf meteen weggevoerd worden naar de wolken. Op een daarvan nam ik plaats, en kreeg het woord ‘bodhisattva’ door. Ik voelde me op dat moment ook een bodhisattva. Toen ik daarop nogmaals vroeg: “maar waarom ik dan?” kreeg ik tot mijn verbazing steeds maar hetzelfde beeld van mezelf op de wolk en het antwoord: “Daarom”. De vraag en het antwoord waren hetzelfde en ik voelde dat ik dit eerst moest begrijpen.

Toen ik dit, na enige tijd hetzelfde stilstaande beeld als antwoord te hebben ontvangen, uiteindelijk ‘begreep’, ontvouwden het beeld en mijn bewustzijn zich verder. Ik kwam opnieuw uit bij de bron van mijn wezen (zie mijn vorige blog) en zag dat het een van mijn taken was, als oude ziel, om alle schepselen die ontstaan waren na het ontstaan van mijn ‘eigen’ wezen, evenveel lief te gaan hebben. Ik raakte opnieuw aan een oerpijn en ik voelde hoe deze pijn verbonden was met een belangrijk aspect van mijn wezen, dat zichzelf in dit leven en ook in vorige levens in verschillende gedaantes tot uitdrukking had gebracht.

Belangrijke taken, deel zes: intergalactisch meesterschap

Deze taak heeft te maken met het verbinden van de verschillende universa. Veel zielen doen dit reeds tijdens de slaap. Onze ervaring op de aarde hebben we opgedaan in een universum dat hierop ingericht was. Alleen hier kon dit experiment met de vrije wil en de afscheiding van de grote Bron op deze manier plaatshebben. Op onze terugkeer naar de Bron mogen we ons weer verbinden met ‘verloren’ stukken van ons grote wezen: onze zielsdelen, ons engelwezen, onze zielenmonade, sterren, planeten en sterrenstelsels waar nog delen van ons te vinden zijn en de Grote Centrale Zon. We verlangen op diep niveau naar deze hereniging en zodra we dat weer doen, ‘herinneren’  we ons ook weer dat onze chakra’s altijd verbonden zijn gebleven met de sterren, planeten en andere sterrenstelsels-en dat deze verbindingen nu hersteld mogen worden. We leggen vervolgens al deze verbindingen weer aan en heractiveren deze, om voor diegenen die na ons komen dit pad te helpen oplichten.

Wanneer we dit doen, helpen we ons zonnestelsel opnieuw te verbinden met het multiversum. Ons zonnestelsel heeft lang een aparte taak gehad om ons in ons experiment te ondersteunen, maar nu is het tijd dat zij weer verder evolueert. We brengen ook de wijsheid van andere planeten, sterren(stelsels) en universa terug naar de aarde om het hele ascentieproces voor iedereen te ondersteunen. Voor deze taak is het belangrijk dat je ascentiechakra’s opnieuw geactiveerd zijn, zodat je weer wordt verbonden met je eigen zielenmonade. Het kan zijn dat je vanaf dit moment een andere of extra beschermengel krijgt toegewezen. Mijn engel maakte zich kenbaar als Sarafina en zij is bij me, om mij bij dit spirituele stuk (o.a. de verbinding met de Shekhina) te ondersteunen.

Nawoord

Voor het gemak heb ik hierboven een zestal verschillende taken onder de aandacht gebracht, maar in werkelijkheid maken ze allemaal deel uit van één palet van mogelijkheden voor onze ziel –en zullen er nog vele andere taken zijn. Je kunt ze het beste zien als een lijn van potenties voor de ziel, waarop afzonderlijk of zelfs gelijktijdig meerdere lampjes op kunnen lichten. Dit heeft te maken met het proces waarin we ons op dat moment bevinden en de specifieke taak waar we klaar voor zijn. De ene taak is niet beter of verhevener dan de andere en op aarde blijven we (voorlopig) gewoon ons ‘mensenzelf’, maar alleen met een andere, kosmischere energie. In de tussentijd blijf je jezelf verder voorbereiden op je taak, onder andere door middel van meditatie, gewijde gedachten en handelingen, je aanwezigheid en natuurlijk ook cursussen en eventuele geschriften.

In ons geopende multidimensionale bewustzijn zijn al deze taken ook heel goed gelijktijdig uitvoerbaar en zijn ze te combineren met het aflossen van de laatste restjes karma die onze ziel mogelijk nog meedraagt. Wanneer onze ziel een bepaald percentage licht heeft opgebouwd, wordt zij in de gelegenheid gesteld om op een hoger plan te komen. Een prachtige kans, die nu in deze tijd aan duizenden zielen geboden wordt overal op aarde.

Misschien is het woord ‘bijzonder’ eigenlijk niet op zijn plaats voor al deze taken, omdat dit aangeeft dat deze taken anders zouden zijn dan de taken die we als mens in onze wereld uitvoeren. Alle taken zijn allemaal even bijzonder, of we nu wel of niet onze goddelijke oorsprong herinneren. Misschien is dat wel de kern waar het om draait. We herinneren, of we herinneren niet. Zoals ik onlangs aan mijn vriend uitlegde, aan wie een groot gedeelte van dit alles ‘ontgaat’: “Er is geen verschil tussen de ene mens of de andere mens. Of tussen jou en mij. Ik ben God en jij bent God. Alleen herinner ik het me. Ik ben een engel en jij ook. Alleen herinner ik het me. Ik ben een meester en jij ook, alleen… juist ja:-)”. Ben jij klaar om je te herinneren?

N.B.: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingsite Pixabay

Noten:

* Oudere en gevorderde zielen voelen dit en kiezen er daarom voor om de weg naar binnen af te leggen om te gaan luisteren naar de innerlijke wijsheid. Een wijsheid over jouw eigen pad en heelwordings- of genezingsproces die geen enkele externe bron je kan verschaffen. Om die reden zou iedere medicus, leraar of therapeut ook beschouwd moeten worden als enkel ondersteuners op jouw pad: ze kunnen het niet voor jou doen, ze kunnen je enkel helpen jouw innerlijke leiding en innerlijke heelheid en kracht weer aan te boren.
**Wanneer je het gevoel hebt dat je de transformerende kracht van de Donkere Godin bij je draagt en je je ermee wilt verbinden, kun je een beroep doen op de Goddelijke Moeder of op Isis om je bij te staan. Zij zijn intens betrokken bij het proces waarin de aarde nu verkeert en zijn tevens de hoeders van alle vrouwen, die in een eerder leven hun priesteressen zijn geweest.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel en geest. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden en werkt ze hiervoor desgewenst samen met de energieën van engelen, meesters en godinnen.

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Voor wie kiest voor hypnotherapie: ook in 2017 geldt dat deze sessies vergoed blijven worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).