Sterreninwijding van Sirius

Sterreninwijding van Sirius

Door Wytske Jónás, 23 juli 2017

Deel Één- De rol van Sirius voor onze ascentie

Een van de belangrijkste feesten in het oude Egypte was het nieuwjaarsfeest, dat gevierd werd zodra Sirius vrijwel gelijktijdig met de zon aan de hemel verscheen. Dat gebeurde jaarlijks rond 23 juli. In de beleving van de Egyptenaren verscheen Sirius aan de hemel als de godin Isis gekleed in een gewaad van stralend sterrenlicht. Isis wás voor hen de ster Sirius, net als haar geliefde Osiris het sterrenbeeld Orion belichaamde. Rond deze tijd werd verder ook gevierd dat de Nijl zou overstromen en daarmee het land van Khem vruchtbaar zou maken, en dat Isis haar geliefde Osiris uit de dood had weten te herrijzen.

Maar Sirius is meer. Wanneer Isis in haar sterrengedaante (en weet: goden en godinnen hebben vele gedaanten) verscheen, werd ook de verbinding tussen de aarde, haar bewoners en het sterrenstelsel Sirius versterkt. De Sirius- of Leeuwenpoort zou voor enkele weken open gaan en daarmee de ziel wakker maken voor haar eigen liefde, schoonheid en wijsheid. Zij kreeg daarmee een kans om uit haar ‘duisternis’ te herrijzen, en vruchtbare oude en nieuwe openbaringen te ontvangen over haar eigen oorsprong en toekomst. Ook in onze huidige tijd, waarin een waarlijk regenboogspectrum aan gevorderde zielen naar de aarde is teruggekeerd om hier het licht te helpen verspreiden,  geldt dat Sirius een diepe mystieke ervaring en herinnering oproept bij velen van hen. Daarom is het des te mooier om je in de komende weken nóg makkelijker op Sirius te kunnen afstemmen gezien de tijdelijk grotere energetische uitwisseling tussen Sirius en de aarde.

Hoewel mijn ziel daar niet vandaan komt, is mijn eigen verbinding met Sirius sterk en diep. Dat komt omdat zij daar redelijk lang vertoefd heeft en diepe ‘vriendschappen’ heeft opgebouwd. In veel oude tradities speelt Sirius een belangrijke rol als creatieve ‘kraamkamer en ontwaker van de mensheid’. De wijsheid die ons via dit sterrenstelsel bereikt (in de vorm van licht, dat een ieder van ons omhoog trilt naar verbinding met ons eigen hogere zelf en bronbewustzijn), heeft het vermogen om ons te helpen koers te houden en gestaag te groeien naar onze eigen verlichting of ascentie. Voor mij voelt Sirius ook als een doorgangs- en verbindingspoort naar de andere dimensies en sterren of planeten. Zoiets als een trekvogelroute, waar de ziel tijdelijk verpoost en nieuwe energieën of kracht opdoet. En sleutels ophaalt.

Een perfecte balans tussen mannelijk en vrouwelijk

Ondanks het gegeven dat Sirius door de oude Egyptenaren als een godin werd gezien en haar energie door hen wellicht als vrouwelijk werd ervaren, voelt Sirius voor mij juist ook als een plaats waar het mannelijke en het vrouwelijke perfect met elkaar in balans zijn en harmonieus samenwerken. Zowel het mannelijke als het vrouwelijke deel van mijn zielsenergie voelen zich hier thuis. Sirius wakkert niet alleen de helende en transformerende kracht van de Divine Feminine aan (o.a. via Isis, Maria, Maria Magdalena en Quan Yin), maar ook de inwijdingslessen die ons via de vele meesters van o.a. de Witte Broederschap bereiken wanneer we ons op hen afstemmen. De naam Broederschap is overigens misleidend, want ook vele vrouwelijke meesters (waarvan een aantal door ons godinnen worden genoemd) zijn hierbij aangesloten.

Waar echter het Heilige Vrouwelijke vooral ons liefdevolle hartbewustzijn versterkt, helpen de lessen die we van de Broederschap mogen ontvangen ons bewustzijn uit te breiden en onze hogere mentale lichamen op aarde te brengen. Beiden richten zich ook op het ontwikkelen van ons fysieke lichaam, dat geleidelijk aan steeds meer licht begint te dragen en daarom ook gezonder en soepeler dient te worden gemaakt. Wanneer ik erop terugkijk, besef ik dat vrijwel alle bewustzijnsverruiming die ik de afgelopen jaren heb mogen ondergaan, gelijktijdig van deze twee stromingen afkomstig is.

… van de mannelijke meesters…

Zo hebben de meesters, vooral Saint-Germain en Serapis Bey, me consequent bijgestaan in het verhogen en verruimen van mijn bewustzijn door het versterken van mijn hogere mentale lichamen. Dat doen ze overigens net zo lang totdat voor jou ‘de poort’ opengaat naar een verbinding met de Bron die steeds krachtiger door jezelf kan worden onderhouden. De meesters blijven echter aan je zijde zolang je dat wenst of nodig hebt. Ik heb mogen ontdekken dat ze gewoon oude vrienden zijn uit de tijd van Lemurië en Atlantis. Ook hebben ze mij op verschillende manieren laten weten dat ik gewoon één van hen ben. Net zoals ze dat inmiddels ook aan enkele van mijn cliënten hebben laten weten, die ontroerd hun eigen vriendschap met hen nieuw leven hebben ingeblazen.

Omdat echter in mijn zielsenergie nog enige rebellie huisde, was mijn vriendschap met hen in vorige levens een tijdlang vertroebeld. Ik herinner me bijvoorbeeld haast levendig hoe ik me in de steek gelaten voelde, toen zij verder gingen en ik nog niet met hen meekon. In plaats daarvan had mijn ziel een andere bestemming, namelijk me verder onderdompelen in de energie van het Heilige Vrouwelijke en uitgedaagd worden dit licht te blijven dragen in een tijd waarin het vrouwelijke steeds meer onderdrukt zou worden en de relaties tussen mannen en vrouwen zouden verslechteren. Ik kan me maar zo voorstellen dat ik het ooit de mannelijke meesters oprecht kwalijk moet hebben genomen, terwijl het in feite helemaal niet ging om minder of minder ver ontwikkeld zijn, of zelfs maar in de steek gelaten worden, maar om het uitdrukking gaan geven aan het goddelijke plan van mijn eigen ziel!

… en de godinnen van de Divine Feminine

Aan de andere kant zijn het de godinnen, vertegenwoordigsters van the Divine Feminine, die mij in contact hebben gebracht met de heiligheid en potenties van mijn hart en lichaam. Het is via deze weg dat het merendeel van mijn mystieke ervaringen mogelijk werd gemaakt. Via verbinding met mijn hart, borsten, baarmoeder en yoni kwamen de beelden, herbelevingen en sensaties een voor een bij mij terug. Ons lichaam is verbonden met de sterrenhemel en de Bron en ieder afzonderlijk orgaan kan een andere trilling hebben al naar gelang haar mate van helderheid en de emoties die er (nog) vastgehouden worden. Elk lichaamsdeel, ja zelfs elke cel opent een poort naar ons goddelijke bewustzijn en de akasha’s van onze ziel. Ons lichaam is de goddelijke alfa én omega (A Ω) van ons zielentraject in dit universum, de sleutel waarmee we een goddelijke leercyclus kunnen afsluiten.

De Divine Feminine leert ons ook dat het lichaam een short-circuit is naar het onszelf ervaren als aardse belichaming van de Godin. Dit omdat we het met ons hart en lichaam ook daadwerkelijk kunnen voelen. De meer mannelijk gerichte weg via het samensmelten van ons hogere en lagere mentale lichaam brengt ons ook hier naar toe, maar omdat voelen vanuit ons mentale lichaam een stuk lastiger is, duurt dit doorgaans langer. De meesters en de godinnen werken samen en er is eigenlijk geen verschil tussen hen. Op Sirius dragen ook de ‘mannelijke meesters’ het Heilige Vrouwelijke een warm hart toe en lopen de begrippen god, godin, meester en bodhisattva wat meer door elkaar omdat ze daar met elkaar verenigbaar zijn. De enige hiërarchie die er heerst is er één op basis van de hartstrilling en de zuiverheid van het hart, omdat grotere verantwoordelijkheden vragen om meer zuivere gecentreerdheid in het hart.

Deel Twee: De Leeuwenpoort, enkele inwijdingslessen

Tot slot geef ik hieronder nog enkele inzichten en lessen door die we in deze periode van het openen van de Leeuwenpoort dieper in onszelf mogen gaan integreren:

Mannelijk en Vrouwelijk in balans brengen

Niet voor niets maakte ik hierboven onderscheid tussen de meer mannelijke en de meer vrouwelijke inwijdingsenergie die ons via het schakelstation Sirius bereikt. De komende tijd mogen onze mentale en emotionele lichamen beter met elkaar uitgelijnd worden, en daarmee onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie. De kracht van deze twee zullen, wanneer ze gebundeld worden, een synergie opleveren die ons hart nog verder opent en verbindt met het Kosmische Hart. Wanneer in onszelf één van de twee sterker ontwikkeld is, wordt het daarom nu belangrijk om de andere daarin meer te ontwikkelen zodat beiden even krachtig én kwetsbaar worden. Met kwetsbaar bedoel ik: zacht en toegankelijk, waarbij er geen sprake meer hoeft te zijn van jezelf maskeren, verstoppen of verschansen. Gevoel en bewustzijn hierover mogen met elkaar verbonden gaan worden.

Een voorbeeld: wanneer je een gevoel of emotie ervaart (zoals frustratie of verdriet), mag je dit de ruimte geven en toelaten in je hart. Je bewustwording over dit gevoel helpt je dan te analyseren waar je gevoel over gaat of vandaan komt, zodat je de eventuele les ervan kunt leren. Ook dit doe je in je hart, opdat er geen oordeel is (ook geen zelfoordeel). Samen met je hart bedank je dan je gevoel, dat je op iets gewezen heeft en bepaal je vervolgens of je dit gevoel weer los kunt laten, als een voorbijganger die je iets gebracht heeft maar die je nu weer mag laten gaan.

Innerlijk Kind

Een ander voorbeeld: soms krijgen cliënten tijdens hun zielenreis te horen dat ze nog niet verder mogen (de zielenwereld in). Ze worden eerst naar een healingruimte gebracht om een oud gevoel of karmisch patroon los te laten met hulp van hun gidsen of engelen, of ze krijgen een spiegel met een beeld van zichzelf als klein kind geprojecteerd te zien. De opdracht die ze dan ontvangen, is om eerst de essentie van dit (magische) innerlijke kind terug te halen voordat hun verdere doorgang verleend wordt. Daarbij is overigens geen sprake van tegenwerking of bestraffing door strenge poortwachters, maar van integer aangeboden hulp om iemands zielengroei te bevorderen. Zodra iemand vervolgens dit innerlijke kind weer helemaal erkent en toelaat, krijgt hij of zij niet zelden alsnog de meest fantastische ervaringen tijdens de tweede helft van de sessie of zielenreis.

Vergeving

We mogen in deze periode nog dieper onszelf en de ander vergeven. In dit leven hebben we nú de kans om onze ziel naar een hoger octaaf te brengen, en mogen we nu de cyclus van ervaringen in een wereld van dualiteit en polariteit afronden. Daarvoor mogen we al onze ervaringen in het hart samenbrengen, vooral ook de ervaringen waarin we hebben geëxperimenteerd met de kanten van energieën waar we niet zo trots op zijn, en waar we onszelf of de ander op veroordelen. Ook de levens waarin we anderen gemarteld of misbruikt hebben. Op een ‘hoger’ niveau bestaat alleen Liefde en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’. Regelmatig ontdekken cliënten tijdens zielsreizen en regressies dat hun ‘martelaar’ of misbruiker uit dit of een ander leven in hun eigen zielengroep zit, en hen hebben willen helpen met bepaalde lessen. Het vergt een grote daad van liefde om in een incarnatie de agressor te zijn van een zielenmaatje uit je eigen groep!

Goddess Masters en Mother Goddesses

Om ons op aarde met dit kosmische hart te kunnen verbinden, waar alleen de trilling van je hart (liefde) en niet je afkomst bepalend is, zijn vooral de zogenaamde ‘Goddess masters’ en Moedergodinnen nu heel actief. Om dit te realiseren, helpen zij ons om ons hartchakra verder te openen. Vooral de laatste tijd heb ik tijdens sessies met cliënten zeer sterk de aanwezigheid van meerdere Moedergodinnen tegelijk gevoeld. Een moedergodin draagt de energie van de goddelijke moeder bij zich, ook al wordt ze niet altijd met een (goddelijk) kind afgebeeld. Zo zijn Maria, Hathor, Quan Yin, Tara, Isis, Gaia en Danu moedergodinnen, die nu nauw met ons samenwerken. Zij helpen ons niet alleen met het verder openen van de bloemblaadjes van ons hartchakra, maar ook met het indalen van onze (eigen) godinessentie in onszelf. We mogen nu zelf voelen dat wij deze godinnen zijn, en dat wij deel uitmaken van een planetair bewustzijn of bewustzijn van een godin. Zo ervoeren cliënten onlangs hoe ze zélf deel uitmaakten van Maria, Hathor, Gaia en zelfs de Maan!

Waarom deze realisatie en het indalen van de godin (of god) in onszelf? Het mystieke antwoord is omdat dit deel uitmaakte van het oorspronkelijke plan om ons goddelijke zelf in ons aardse lichaam te verwezenlijken, nog voordat de eerste mens was geschapen. Dat we dit nu kunnen bereiken, komt omdat de trilling van de aarde nog nooit zo hoog geweest is als nu. Daarbij was het ook de bedoeling van de Grote Dispensatie die de aarde verleend werd, toen na de Tweede Wereldoorlog een groot aantal gevorderde zielen hier begon te incarneren. Juist die zielen, die dit pad al eerder hadden afgelegd (op aarde of elders), konden de mensen hierbij de weg wijzen. Net zoals Jezus dat tweeduizend jaar geleden heeft gedaan. Ieder mens die ascendeert en zijn/haar goddelijke essentie op aarde ‘descendeert’, licht hierbij het pad op voor de anderen om hem of haar heen. Daarbij is het niet het aantal verlichte mensen, maar het gezamenlijke krachtveld van de energie van onze ingedaalde hogere en goddelijke zelven dat voor de omslag op onze planeet zal zorgen. Momenteel zitten we volop in dit proces!

In de aanloop naar het openen van de Leeuwenpoort op 8 augustus, en deze hele periode waarin de invloed van Sirius op het openen van ons hoger bewustzijn voelbaar is, mogen we al deze aspecten dieper in onszelf gaan integreren. De rol van ons geopende hartchakra valt daarbij niet te onderschatten: alleen met voldoende liefde en zuiverhuid in ons hart wordt het ons mogelijk gemaakt om onze God- of Godinessentie in te dalen en oude (spirituele) talenten en vaardigheden uit vorige levens en werelden terug te halen. Dit omdat deze twee ook een grotere verantwoordelijkheid van ons vragen, vooral ten opzichte van het onderhouden van een gezonde aura en hogere trillingsfrequentie: zijn onze intenties, gedachten, woorden en handelingen op ieder moment zuiver? Zo niet, dan dienen we te blijven oefenen in het onszelf corrigeren en vergeven, overigens zonder oordeel!

Ook dat is een les van Sirius. Wanneer we het pad voor anderen willen oplichten, dienen we ten alle tijden eerst het licht in ons eigen hart brandend te houden. De Sirius- of Leeuwenpoort maakt ons daarmee wakker voor de liefde, schoonheid en wijsheid van onze eigen ziel.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij werkt veel met de ziel en The Divine Feminine en deelt haar ervaringen hiermee. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of wil weten wat het pad is van zijn-haar ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).