Terug in Atlantis: over magie

Iets ‘onverklaarbaars’ mort aan mij, sinds ik een paar uur geleden een link postte van de paper over vrouwelijke sjamanen in China. Alsof er nog een stukje bij hoort…

Nee, het is niet ‘onverklaarbaar’, dat woord fluistert eigenlijk enkel het wikkende en wegende deel in mijzelf mij in.

hathor gouden straal
Hathor de Goudene

Het proces van wedergeboorte waarover ik een paar weken eerder berichtte op deze pagina, is natuurlijk iets wat ook over mijn eigen proces ging: het had te maken met het loslaten van oude structuren, van het opheffen van de dominantie van mijn linkerhersenhelft als ik stukjes voor deze pagina schrijf. Daarvoor in de plaats het nieuwe: intuïtieve informatie, niet meer bang zijn om deze te plaatsen, of pogen deze te omkleden in toetsbare informatie.

Beide informatiebronnen zijn immers onontbeerlijk voor persoonlijke groei: de externe toetsbare info en de interne van binnenuit verkregen informatie (met een mooi woord ook gnosis genoemd). Het is immers aan jou als lezer om te bepalen wat wel en wat niet resoneert in jezelf wanneer ik bepaalde informatie opschrijf.

Maar ik noemde in mijn vorige stukje de termen ‘magie’ en ‘Echnaton’. Magie als lang verkeerd begrepen begrip. En daar hoort nog iets aan vast. Want hoewel vaak verkeerd begrepen, was ‘magie’ ook terecht een gevreesd fenomeen. Er is ook misbruik gemaakt van magische kennis, dat wil zeggen van de kennis van het samenwerken met de kosmische energie, kristallen en de elementen. Magie en Echnaton: in één vlaag was ik door het noemen van deze woorden niet alleen terug in het oude Egypte, maar ook in Atlantis, waar een deel van mijn herinneringen en die van het collectieve geheugen opgeborgen ligt.

Echnaton (ca. 1350 voor Chr.) als dictator maar ook als degene die de macht van de Amon-priesters heeft willen doorbreken. Een macht en misbruik van energieën die eeuwen eerder begonnen waren en die heeft bijgedragen tot het uitdoven van de Egyptische mysteriënbeschaving (los van de groepen die wel tot ascentie zijn overgegaan). Een macht en misbruik waar ik tot voor kort nog steeds een onpasselijk gevoel van kreeg, als ik eraan terugdacht (zo vermeed ik het lezen van teksten hierover, om dit gevoel uit de weg te kunnen gaan).

Nu ga ik er dan toch naar toe, dat wil zeggen Atlantis, want het oude Egypte van zo’n 5000 jaar geleden is intiem verbonden met Atlantis. De overdracht van de wijsheidskennis uit Atlantis was namelijk o.a. hier terug te vinden (en niet alleen hier, maar ook in bijvoorbeeld Europa, China en Zuid-Amerika).

hygeia-detail-of-medicine-1907
Hygeia van Gustav Klimt

Stukje bij beetje, en de laatste tijd in een ongekend hoog tempo, beginnen we ons dit allemaal weer te herinneren: onze ware afkomst, het gemanipuleer met energie, technologie, DNA, onze multidimensionale oorsprong, de afdaling in de stof en de materie, het spel van licht en donker, de macht over de mensheid (niet alleen op materieel, ook op spiritueel niveau!) door een elite machtige lieden. Degenen die hiertegen in opstand komen, herinneren zich dit bewust of onbewust. We werken met ons allen opnieuw dit kosmische drama uit op moeder Aarde, en het is niet voor niets dat we de terugkeer van het goddelijke Vrouwelijke en de populariteit van fantasy en sf-verhalen, waar licht en donker tegen elkaar strijden, in onze tijd meemaken. We worden collectief geroepen om de aarde (of Gaia) te helpen bij haar herstel en ascentie, en we zijn vrij om wel of niet aan deze roep te beantwoorden.

Ik schrijf dit omdat ik in Liefde geloof. En nog meer in Liefde gepaard met bewustzijn, net zoals genezing vollediger is wanneer we ook zelf iets in onszelf helen (ons licht erop laten schijnen). Ik schrijf dit ook omdat ik het gevoel krijg dat er wederom misbruik wordt gemaakt van spirituele kennis, en zeker ook van ‘gechannelde’ kennis. De laatste tijd zie ik steeds meer van dit soort informatie voorbij komen, waarvan een groot deel waar is, maar een groot deel ook niet. Tappen in de energievelden waar mediamieke mensen op aangesloten zijn, is helaas ook mogelijk voor hen die niet zuiver van intentie zijn, maar die zich wel weten te bedienen van eenzelfde vocabulaire. Het is absoluut belangrijk hier altijd alert op te blijven, maar nog beter is het:

beautifulheart
The Power of the Heart

Zelf naar binnen gaan, je eigen lijn en verbinding met het Al of het kosmische bewustzijn (of hoe je het wilt noemen) te maken. Op die manier kun je makkelijker aanvoelen wat juist is en wat niet. En vooral: in de hartsenergie zetelen, de keizerin in je hart, die explosie van liefde en licht die je kunt voelen als je je hart volledig opent en je jezelf oefent daarin te blijven. Dan ga je begrijpen dat veel berichtgeving gebaseerd is op het zaaien van angst en het manipuleren van emoties. En dat die angst je omlaag trekt (dat is het doel ervan), maar de liefde je daarentegen een lift geeft en je losmaakt van je hechting aan deze angst.

Er zijn mensen die zich veel op collectief niveau herinneren, ook de minder leuke dingen uit onze geschiedenis. Het is niet nodig deze informatie met iedereen te delen, want niet iedereen heeft hier deel aan (gehad). We werken allemaal op onze eigen frequenties. Wel is het zo, dat hoe dieper het duister omgespit wordt, hoe meer licht er tegelijk met dit proces vrijkomt, niet alleen op persoonlijk maar ook op universeel vlak voor onze aarde. Dat is de ware, dubbele betekenis van alchemie. Dat is een proces dat vooral door de ‘sterken’ (met spirituele draagkracht) onder ons op zich genomen wordt –en wordt zeker niet van iedereen gevraagd! Dat zou de aarde –en deze zielen- immers ook helemaal geen goed doen.

Onze planeet heeft licht en liefde nodig, en vooral ook ‘focus’: het richten en gericht houden van de (positieve) aandacht om te kunnen scheppen en creëren. Computers, telefoons en dergelijke kunnen hierin interfereren voor wie hiervoor gevoelig is. Of elektromagnetische velden beïnvloeden. Het is belangrijk dit voldoende af te wisselen met activiteiten die ons in het hart helpen komen: dansen, schrijven, liefhebben, zingen, tekenen, vrijen, genieten, mediteren, de natuur ingaan enzovoort. Donker en licht spelen hun spel, en het donkere boezemt veelal sneller angst in, dat hoort er ook gewoon bij. Maar we kunnen ervoor kiezen ons niet hierdoor te laten leiden, en in plaats daarvan onze energie blijvend in ons hart te helpen focussen, zoals ook de oude sprookjes ons weten te vertellen. Hierin weet de liefde van het hart keer op keer elke betovering te doorbreken! Daarin schuilt de ware magie…