Vrouwenmantel

Vrouwenmantel

Hoe bloemen en planten ons ascentieproces ondersteunen

Door Wytske Jónás, 14 juni 2018
Art by Der Jen

Wie van bloemen houdt en zich tevens met ascentie bezighoudt, weet het ongetwijfeld: bloemen leveren een prachtige bijdrage aan ons ascentieproces en onze innerlijke alchemie. Misschien zie je regelmatig bloemen je aura binnenkomen, of reis je tijdens je meditaties door bloemenvelden met een hoge energiefrequentie heen. Bloemen brengen informatie over (o.a. liefdes- en vreugdetrillingen) en ondersteunen de reiniging van je energie en die van je omgeving; ook helpen ze je zuiver af te stemmen op hogere trillingsvelden. En ze helpen je energie te beschermen en in balans te brengen.

Lezers van mijn blogs zullen gemerkt hebben dat ik de laatste tijd veel met Venus werk. Natuurlijk verbind ik me ook regelmatig met mijn andere (hogere) zelven die zich in andere dimensies en plaatsen binnen en buiten dit zonnestelsel bevinden. Net als zoveel anderen die een diepe connectie voor de Aarde voelen omdat ze er vanaf het begin bij zijn geweest, maar die zich tevens herinneren verbonden te zijn met andere planeten en sterrenstelsels, bewandel ik dit prachtige en gezegende ascentiepad. Het pad van zowel een kosmisch mens te worden als de goddelijke blauwdruk steeds vollediger te belichamen op aarde. Een magistraal en intens verrijkend proces, en laten bloemen hierbij nu een mooie rol spelen!

Onderstaande informatie is wederom tijdens een afstemming met Venus doorgekomen. Maar het werd mij meteen ook duidelijk dat de plaats die ik beschrijf, evengoed zou kunnen worden gevonden bij de Plejaden of in andere dimensies. Gedurende de afstemming voelde ik eveneens een verbinding met Vega. Ik vermoed dat we allemaal zo’n prachtige plek hebben waar we onze hogere zelven kunnen ontmoeten, en dat de weg om ernaartoe te gaan via het hart gaat. Dat is de meest zuivere weg om daar te komen.

Het is via je hart dat alle dimensies samen kunnen komen en je steeds vollediger je ‘eigen’ hogere zelven leert integreren. Het is daarbij zo dat hoe multidimensionaler je wordt, hoe meer je eveneens leert werken met de energie van je zielengroep (monade). Dit komt doordat je je steeds verder richting de eenheid terug beweegt, voorbij het punt waarop jullie als groep jezelf als kleinere fragmenten voor het (groeps)geheel begonnen uit te zenden.

Hartentuin

Ik ga mijn hartentuin binnen. Ik kom daar regelmatig, maar deze keer ontvang ik specifiek informatie over de bloemen en planten die zich er bevinden. Links word ik verwelkomd door enorme bossen lavendel. Lavendel is zo’n plant die mij de laatste tijd impregneert met haar energie. Twee nachten achtereen word ik haast ieder uur wakker omdat de essentie en de energie bij mij binnen blijven stromen. Rechts bij de ingang tref ik schitterende rozen in bloei.

Wanneer ik me even later afvraag waarom juist deze planten aan het begin staan, ontvang ik de boodschap dat hun bloemen geurende oliën geven die op meerdere manieren een bijdrage leveren aan het hooghouden van de frequentie van deze plek. Ten eerste houden ze indringers op afstand omdat ze met hun geur een krachtige weg banen voor zichzelf door de ruimte. Ze beschermen daarmee de integriteit van de tuin. Ten tweede dragen ze er met hun geuren en kleurenpracht zorg voor dat mijn eigen trilling gelijk omhooggaat, waardoor ik de tuin verder in kan gaan. In het midden van de tuin bevinden zich mijn meest heilige schatten en ook voor mijzelf is het belangrijk dat ik mijn energie van aanklevingen uit de lagere dimensies reinig alvorens ik dit inner sanctum binnentreed.

Hoe meer ik naar binnenga, hoe meer ik ontdek dat zich werkelijk een schat aan bloemen- en kruidenkennis in mijn hartentuin bevindt. Het lijkt allemaal op mij te wachten, klaar voor het moment waarop ik zelf de sleutel weer zal oppakken om al deze kennis in mij opnieuw te ontsluiten. De kennis is niet aards, maar wordt gehoed in de hogere dimensies. Eens is het (weer) de bedoeling om deze kennis naar de aarde te helpen brengen, maar tegelijkertijd valt het me op dat dit hele kennisveld nog slapende is: als Doornroosje die nog rustig uit haar honderdjarige slaap ontwaken mag. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik in dit leven weliswaar ben geboren met een groot feeënhart, maar niet met de meest groene vingers. Wat dat betreft maak ik nu, de laatste paar jaren, een grote inhaalslag als het gaat om bloemen kweken en kruidenbrouwsels maken.

In mijn tuin kom ik verder nog diverse andere zinnenstrelende bloemen tegen. Bloemen en planten die we ook op aarde kennen, maar die in deze dimensie nog stralender van kleur zijn. Klaprozen, camelia’s en dahlia’s. En rozemarijn en nog niet nader te omschrijven kruiden. En ook bloemen en planten die zo reusachtig en bijzonder van vorm zijn, dat ze uitsluitend bij deze dimensie lijken te horen en niet op aarde voorkomen. De tuin zelf lijkt multidimensionaal te zijn, opgebouwd uit meerdere energetische lagen, want er is ook een laag doorheen verweven van kristallen. In het midden bevindt zich eveneens een groot kristal dat een prachtige vlam lijkt te beschermen. Maar het moment daarna kan dit midden van vorm veranderen en via een perspectiefverandering ineens een schitterende fontein tonen.

Ondersteuning van Venus

Vrouwe Venus komt naar mij toe en vraagt of ik klaar ben om mezelf te ontmoeten. Natuurlijk ben ik dat. Ze vertelt verder dat ze op mijn uitnodiging hiernaartoe is gekomen en me graag wil helpen met het energetisch onderhouden van deze tuin. Voor zielen die momenteel in een incarnatie op aarde leven, is het belangrijk dat zij hierbij ondersteund worden omdat ze tevens bezig zijn met het opbouwen en versterken van hun lichtlichaam. “Jij hebt nu de keuze gemaakt om dat bij ons te doen. Er zijn meerdere plaatsen waar dit lichtlichaam gebouwd kan worden, en je had ook naar die plaatsen mogen gaan, maar je hart en ziel hebben voor deze plek gekozen omdat je weet hoe belangrijk het hart is om de lagere en dichtere dimensies opnieuw te helpen verlichten. En je lichaam heeft deze zorg nodig.

Omdat je zulke hoge lichtfrequenties door je heen laat gaan, ook tijdens je sessies met cliënten, is het heel belangrijk dat je lichaam voldoende ondersteuning ontvangt bij dit proces. Wij verbinden je hier met een schat aan wijsheid en liefde, noem het maar de alchemie van het hart, die je fysieke lichaam zullen helpen om de frequenties door te geven en liefde zo volledig mogelijk te belichamen. Wij zijn blij dat je hier gekomen bent. Welkom terug.” Vrouwe Venus kijkt mij aan en ik vind haar bijzonder mooi: een gracieuze, sierlijke en uiterst gesoigneerde verschijning. Ze verdwijnt vervolgens om plaats te maken voor een ander prachtig, vrouwelijk wezen, de ‘keeper of the garden’.

Art by Der Jen

Ineens is zij er: een mooie dame in een schitterende blauwglanzende, oosters ogende mantel. Ze kan meerdere gedaantes aannemen en daar schept ze ook hartenlust in, maar in deze verschijning voelt ze zich kennelijk het meest op haar gemak. Als in een flits zie ik een leven op aarde waarin ik/zij ontvoerd werd door Mongoolse krijgers te paard. “Verbaast dit je?” lijkt ze me enigszins te vragen met haar ogen. Nee, bedenk ik me, ik vind het ineens heel logisch. “Jij bent meer van Azië dan van Europa. Je draagt beide sporen in je, dat had je kunnen weten vanwege je Hongaarse roots,” glimlacht ze. “Op die manier werd je verbonden met de twee lijnen die in jou samenkomen: de oosterse en de westerse.” Dat vermoedde ik al enige tijd. Ik weet dat de Hongaarse bloedlijn die door mij heengaat, nog wel enige transformatie behoeft. De Hongaren leven met een regime dat laat zien hoe pijnlijk gesloten het energetische hart van dit volk is. Waar een hart is open gebloeid, is geen ‘hadi beszéd’ of oorlogstaal (meer) nodig. Iedere keer dat ik Orbáns gezicht in de media zie, vind ik het jammer dat hij zich zo voelbaar steeds meer afsluit van de liefdevolle essentie van zijn hart.

Art by Der Jen

De vrouw is majestueus en gracieus; moeiteloos kan ze haar omvang doen groeien tot ze eigenlijk niet meer in de tuin past. Haar haar is prachtig oosters bijeengebonden en ze is omgeven met een aura van weelderige bloemen en een zweem van poëzie. Maar het is vooral haar mantel die mij in het oog springt: de stof is niet alleen glanzend als zijde, maar lijkt ook schitterende nuances blauw te weerspiegelen die nauwelijks op aarde voorkomen. En door de lichtval lijken ook de kleuren zelf steeds te veranderen. Ze wenkt mij om met haar mee te gaan naar een speciale werkplek. Ook laat ze me voelen hoe het is om haar te zijn –een heel mooi, zuiver gevoel dat mij ogenblikkelijk geruststelt. Ik weet dat ik haar ook ben, in deze dimensie van mijn wezen. Maar als aardse reiziger laat ik me nu gewoon graag door haar meenemen.

Alchemie

De werkplek blijkt een plaats te zijn waar alchemie met bloemen en planten bedreven wordt. In plaats van aardse distilleerkolven fungeren hier echter de bloemen en planten zelf als doorgeefvaten van de ‘essences’ die via een bodhisattva-achtig wezen rechtstreeks vanuit de Schepper/Bron worden overgebracht. Ik ben zelf deze bodhisattva in deze dimensie, een beeld dat ik reeds verschillende malen tijdens meditaties heb gezien. Urenlang (tijd bestaat hier niet, dus het kunnen weken, maanden en zelfs jaren zijn) kan zij eenzelfde pose aannemen en de ‘essences’ via verschillende delen van haar lichaam doorgegeven: via haar hart, haar handen, haar derde oog, haar sacraal chakra enzovoort. De bloemen en planten vangen het op en geven deze energie op hun beurt weer door aan hun aardse tegenhangers.

Zo nu en dan verandert de bodhisattva van positie en ik zie vervolgens dat het zeker voor mensen, die dit op aarde willen doen, van belang is dat zij door bepaalde bewegingsoefeningen zoals yoga de goddelijke (levens)energie goed laten doorstromen. Anders kan de symbolische kolf ‘verstoppen’ of overbelast worden. Tevens zie ik hoe goddelijke nectar en een soort goddelijke melk hier afgegeven worden om door te druppelen naar andere plaatsen in ons sterrenstelsel, waaronder de aarde. De melk en nectar ondergaan een transformatieproces om door de dimensies heen te kunnen reizen opdat zij ook door aardse lichamen kunnen worden opgenomen. Dit is voedende energie voor allen die zich hiervoor openstellen.

Art by Der Jen

“Bij dit alles is het heel belangrijk om in je hart te blijven,” laat de Blauwe Vrouwe me weten. “Zo niet, dan verandert de kwaliteit van de energie. De plek waar we hier zijn, bestaat voorbij het duale. Dat wil zeggen dat we de energie als non-duale eenheid doorgeven. Je hebt het juist aangevoeld toen je je realiseerde dat de manier waarop mensen op aarde naar bloemen- en kruidenessences kijken, een upgrade mag ondergaan. Gelukkig pikken steeds meer mensen dit op. In vroeger tijden ging men vaak uit van een ‘tekort’ of een ‘teveel’ van bepaalde energiestromen in het lichaam. Bloemen, planten en kruiden konden hieraan dan tegemoet komen door zowel een tekort als een teveel in balans te helpen brengen.

Art by Der Jen

Maar het gaat niet meer om een geïsoleerde eigenschap van deze bloem of die plant. De bloem of plant geeft de hele, holistische energie door. In de hogere dimensies is deze non-duaal en inclusief. De dualiteit is in zichzelf, in de eenheid, opgegaan. En in de toekomst zullen steeds meer mensen anders met bloemen- en kruidenessences om leren gaan, omdat ook de trilling van deze laatsten mee verandert en steeds hoger wordt. Tincturen en dergelijke zullen niet meer uitsluitend gebruikt worden om kwalen en dergelijke te remediëren, maar ook om het ascentieproces te ondersteunen. Zie je het al voor je? Dat er kennis doorgegeven wordt over hoe de natuur je tegemoet kan komen om meer Michaëlsenergie te genereren? Of Venusenergie te ontvangen? Een bloem die je helpt je persoonlijke hartentuin te doen floreren? En een kruid dat je helpt een zielsdeel op te halen bij Orion? Of in verbinding te komen met Jupiter?” De Blauwe Vrouwe lacht. “Tussen Venus en Jupiter is een bijzondere band,” knikt ze. Ik kijk haar vragend aan. “Misschien hoor je daar binnenkort meer over, als de tijd hiervoor rijp is.”

Intense kleuren

Ik word naar een plek geleid waar ik gelegenheid krijg om me op te laden aan de zon. Felle oranjerode en robijnrode tinten komen bij mij binnen. Even moet ik denken aan Jupiter: wat zou daarmee zijn? En wat vertelden de oude Grieken ook weer over de relatie tussen Venus (Aphrodite) en Jupiter (Zeus)? Ik laat het los. Wat ik zojuist heb gezien, was heel mooi, maar deze intense kleuren vragen nu mijn onverdeelde aandacht. Ze lijken haast moeilijk vertaalbaar in aardse termen. Ook de geuren werken hier anders. Door de hele tuin heen word ik me gewaar van geuren die als vanzelf lijken op te stijgen en hun weg te vinden, al naar gelang de goddelijke wil of de wens van de ‘eigenaar’.

Door hetgeen ik zojuist gezien en gehoord heb, realiseer ik me opnieuw dat het waar is dat bloemen goddelijke energieën bevatten en dat dit met de instroom van hoogfrequente energieën naar de aarde steeds meer toeneemt. We bouwen nu op naar de zomerzonnewende van 21 juni en ook ligt de opening van de Leeuwenpoort weer in het verschiet. Rond die tijd wordt vooral mijn band met Sirius sterker en is er een heel nauwe samenwerking met de Spirituele Hiërarchie. Alles, werkelijk alles op aarde ondergaat een grote energetische transformatie. Ook de natuur en de dieren. Een groot deel van hen draagt reeds de nieuwe frequenties en door ons in de buitenlucht te begeven en ons met de natuur te verbinden, ontvangen en aarden wij als voorloperlichtwerkers de nieuwe frequenties. Hoe meer we hiervoor open staan, hoe belangrijker het is om goed te aarden. Ons verbinden met de bloemen- en plantenwereld is daar een aspect van. Zij ondersteunen eveneens ons ascentieproces.

Vrouwenmantel

De titel voor deze blog, Vrouwenmantel, kwam vannacht spontaan bij mij door. Hij verwijst niet alleen naar de mantel van de Blauwe Vrouwe, maar tevens naar een plant die in onze natuur voorkomt. Wanneer ik informatie opzoek over deze plant, lees ik dat haar officiële naam Alchemilla is en dat zij tot de rozenfamilie behoort (Rosaceae). De middeleeuwse alchemisten verzamelden de dauwdruppels op de bladeren van deze plant voor hun zoektocht naar ‘de steen der wijzen’. De vorm van het blad zou gelijkenis hebben met de mantels van vrouwen uit die tijd, vandaar de naam Vrouwenmantel. Ook wordt het kruid met Maria in verband gebracht en in de volksmond wordt ze ook ‘Hemelwater’, ‘Mariakruid’ en ‘Leeuwenpoot’ genoemd. Het kruid schijnt een weldadig effect op de baarmoeder te hebben.

Moeiteloos kan ik me nu voorstellen, hoe de ‘hemelse alchemisten’ het hemelwater naar de aarde brengen. En dat het zomaar wel eens waar kan zijn, dat die prachtige dauwdruppels de goddelijke essentie bevatten die aan hen werd toegedicht. Vrouwenmantel, toepasselijker kan het haast niet…

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.