Zahara – De Tempel van het Hart

Zahara – De Tempel van het Hart

Door Wytske Jónás, 4 augustus 2019

Laat je meenemen naar de Tempel van Salomon. De reis naar het innerlijke heiligdom van deze tempel is tevens de plattegrond van de reis naar je eigen hart. Hoe die twee met elkaar verbonden zijn, lees je hieronder. Een waarschuwing: de tekst laat zich mogelijk niet in één keer uitlezen. Neem de tijd om het in meerdere fasen te lezen, daarbij steeds de woorden bij je binnen laten komend als in een kristallen schaal in je hart waarin je heilig water opvangt.

Wanneer de schaal vol is, neem je pauze om het water druppelsgewijs of in kleine stralen te absorberen. Alleen zo kunnen de zuivere kristalheldere frequenties hun werk voor je doen en bij je binnenkomen, zonder dat de kristallen schaal breekt. In het hart van het oude joodse geloof wordt ons werk in de wereld gezien als het stapsgewijs repareren en in de oorspronkelijke heiligheid herstellen van de vaten en schalen, waarin ooit Gods licht royaal werd uitgeschonken. Dit licht was zo groots en krachtig, dat de schalen dit niet konden bevatten en daarom barstten.

Om met een christelijke symboliek te spreken: de kruik gaat net zo lang te water tot hij barst. Zo ook is, met het dichterbij komen van de Leeuwenpoort op 8 augustus, het Goddelijke Licht dat over ons uitgeschonken wordt zo groots en krachtig, dat we goed onze vaten en kruiken daarop moeten afstemmen, willen we dit Licht zo goed mogelijk opvangen. Onderstaande tekst helpt je hierop voorbereiden. Zaharat Bat Kochava zal je daarbij gidsen. Ik wens je veel leesplezier en een fijne reis door de Leeuwenpoort!

Eerste hoofdstuk

Kom, ik neem je mee naar het hart van de tempel. En waar anders is dit te vinden dan in je eigen hart? We zullen er samen naar toe reizen, en je zal er blij van worden. Het licht en de liefde die je er zullen aanraken, zijn voorbij alle woorden en een van de grootste geschenken die je kunt ontvangen. Eigenlijk zou ik willen zeggen: die je jezelf kunt schenken. Zo met het dichterbij komen van de Leeuwenpoort, zoals jullie deze tegenwoordig noemen, zul je het pad van inwijdeling naar ingewijde volbrengen. Je ziel zal rond zijn, volmaakt. Vervolmaakt. Ongeacht welke kronkelige routes zij heeft genomen, want rond deze tijd van het jaar wordt je de kans geboden om haar in haar volle goddelijke glorie te aanschouwen en je je goddelijke oorsprong volledig te herinneren.

Mijn naam is Zahara en velen van jullie zijn inwijdelingen en ingewijden van het eerste uur, die in deze tijd zijn teruggekomen naar de aarde in nieuwe gewaden. Gewaden die de kleuren hebben aangenomen van de cultuur, de familiegroep, de maatschappij en de religie waarbinnen je bent opgegroeid. Maar ook de gewaden van je ziel die je meende te hebben afgelegd, en die je tijdens je huidige leven opnieuw worden aangeboden om te dragen. Waarom? Omdat velen van jullie het doel hebben hun ziel te volmaken tijdens hun huidige incarnatie, en om zoals jullie zo mooi zeggen: de ‘Christed Beings’  te worden waar jullie zo naar verlangen. In mijn oude taal zou ik eerder zeggen: jullie nodigen de Mashiach, de Gezalfde, in jullie innerlijke en uiterlijke tempel uit. Deze wordt in en door jullie zelf in de wereld geboren. En ik ben zeer verheugd om te laten weten dat jullie inmiddels zo ver zijn, dat jullie gezamenlijk zo’n schitterend lichtveld dragen, waardoor de wereld op het punt staat weer een heilige plek te worden.

Zahara is mijn naam. Zahara Bat Kochava, en dat betekent zoveel als ‘de Stralende Dochter van de Ster.’ Sommige mensen noemen mij Zahrat Kochava -sterrenglinstering. Het gewaad dat ik draag is van de oude Hebreeërs, maar zoals ik al zei: het is slechts een gewaad, want ik behoor alleen de sterren toe. En God, die voor mij de Zon is. Maar net zoals de Zon ook een ster is, zijn God en de sterren voor mij één. Ik heb geleefd in de tijd dat de Tabernakel gebouwd werd, en ik kan je vertellen dat deze niets nieuws was, maar een uiterlijke variant van de innerlijke Tabernakel of Tent van Samenkomst die onze lijn van vrouwen reeds lang heiligde. Ik kom daar later nog op terug.

Ook heb ik geleefd binnen de gemeenschap van de Essenen, waar we eeuwenlang de komst van de Mashiach voorbereid hebben. Afgezonderd van de grote gemeenschap der Israëlieten hebben wij zorgvuldig het pad geëffend voor de geboorte van de Grote Leraar, die Vrede en Liefde zou komen verkondigen en het pad naar het Licht zou openen voor iedereen tot ver buiten de landsgrenzen. Degene, die de energie van de Mashiach, of de Christus, in de wereld zou brengen. Yeshua ben Yosef, of Jezus, zoals jullie hem noemen. Dat velen tegenwoordig denken dat de Essenen een strenge gemeenschap waren, is jammer, maar was destijds zinvol als afleiding om niet teveel de aandacht naar ons toe te trekken. Hadden we dat gedaan, dan had het hele plan mogelijk gefaald. Over een aantal dingen heerste een strikte geheimhouding, maar dat is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig.

Afgaande op de kleur van mijn gewaad (omdat moderne mensen dat nog steeds zo graag willen weten) mag je me daarom onderbrengen waar je wilt. Mijn taal is Hebreeuws, maar ik ben tegelijkertijd verbonden met de oudste mysteriën van de Godin, met Venus en de oude Egyptische wijsheid, met het joodse geloof in haar vroegste genese, met de voorchristelijke periode en ook met de lijn van mysticae in de islam. Voor onze reis naar het hart van de Tempel zal ik me echter bedienen van termen uit de joodse traditie, omdat uit haar schitterende draden eveneens de sterren van mijn prachtige gewaad gesponnen zijn. En omdat Hebreeuws voor mij de taal van het hart is, een taal die de kracht heeft om een ieder rechtstreeks naar het centrum van zijn eigen wezen te voeren, daar waar ook God te vinden is.

De kern van de oude joodse traditie maakt heel mooi duidelijk waarom wij mensen hier in de wereld zijn: ons herinneren dat wij goddelijke wezens zijn, en dat wij, door ons opnieuw deze Yechida, de goddelijke vonk, te herinneren, aan onszelf beginnen te werken en alle sluiers weghalen opdat wij opnieuw de heilige wezens worden die we bij aanvang waren. Zo kunnen wij tevens anderen helpen de weg naar hun heiligheid te vinden en de wereld tot een heilige plek (Gan Eden) te verheffen. Zodat het lam en de leeuw weer samen kunnen weiden. Dan kan ook de natuur weer perfect worden, zoals zij oorspronkelijk was. Dit is ons ware pachterschap. Dan kan de uitstraling van Gods Licht, de Or Ein Sof, tot in de verste en meest verdichte hoeken van de geschapen materiële wereld doordringen. Ook onze lichamen maken deel uit van deze materiële wereld.

Tweede hoofdstuk

Ga je mee naar binnen? Doe je schoenen uit zodat je de aarde onder je voeten kunt voelen. We staan nu voor de buitenste ingang van de Heilige Tempel. Wat is het toch jammer dat in latere tijden mensen alleen nog maar de uiterlijke vormen konden waarnemen, en steeds vaker alleen een uiterlijke betekenis aan de woorden zijn gaan geven. Ook het woord is goddelijk, en hem ontdoen van zijn goddelijke betekenis is het ontkennen van de goddelijke essentie en energie. Dat is zondigen, het echte zondigen: het verliezen van je goddelijke essentie en waardigheid. Zondigen tegen God is zondigen tegen je eigen goddelijke natuur door haar te ontkennen. In mijn tijd waren binnen en buiten nog volledig met elkaar vervlochten en onze talen weerspiegelden dit. Wij wisten dat wanneer je een huis binnenging, je het hart van de eigenaar zelf binnenging en dat wanneer we de Shabbath eerbiedigden, we ruimte maakten in onszelf voor devotie tot de God die in ons hart woonde.

Heb je er wel eens bij stil gestaan waarom er eigenlijk zoveel muren om de tempel heen staan? Misschien zeg je dat dat zo is om de tempel en zijn heiligdommen te beschermen tegen invallen van oorlogszuchtigen. Maar ik zeg je dat er geen uiterlijke oorlog bestaat zonder innerlijke oorlog. De muren die je hier opgericht ziet, de vele poorten waardoorheen je moet gaan vooraleer het heiligdom te betreden, zijn symbolisch voor de muren die we om onszelf heen opgetrokken hebben in de loop van de tijd. Muren die we zelf om onze goddelijke vonk hebben gezet teneinde haar te beschermen.

Daarom hebben we ook de vele voorhoven nodig; de eerste die we hier aantreffen is voor de mizbeach, het offeraltaar. Dat is om onze dierlijke natuur te offeren, dat wil zeggen onze instincten tot zelfbehoud, overleving en het veroveren van bestaansrecht. Die instincten zijn niet meer nodig wanneer je weer de yechida -de goddelijke vonk- erkent, omdat het Gods vreugde is om alles wat van het Licht is, te behouden en te versterken. In vrede en zonder dat er gevechten nodig zijn. Dat is de diepe betekenis van het woord ‘sacrifice’ waarin het woord heilig is opgenomen. Je offert in dit voorportaal alles op wat je heiligheid als goddelijk wezen versluiert. Het is niet nodig om levende dieren hiervoor te offeren; al wat je gevraagd wordt is het offeren van je eigen animale natuur. Het in de vlam laten opgaan van je lagere ego, dat zichzelf alleen als afgescheiden van de anderen kan beschouwen en daarom zo hard voor zijn zelfbehoud vecht.

Ga met me mee nu naar de volgende ruimte, opnieuw een voorhof waar we het grote waterbassin – de kiyor– vinden. Het water hier moet altijd levendig en stromend gehouden worden, alleen zo kan het de goddelijke vonk en de kristalheldere levensstromen aan ons doorgeven. Alleen levend, stromend water kan als een magische stemvork de moleculen in ons lichaam wakker trillen en meevoeren naar hogere vibraties. Dit water dat zich bij ons als een kristalheldere vloeistof manifesteert, is de kristallen wereld waarin de Serafijnen verblijven, de Engelen van Gods hoogste Liefde en Schoonheid. Luister naar de klanken… zuiver als bergkristal… waarin we hun gezang kunnen waarnemen… Heilig, heilig, heilig is Gods schepping met alles erin!

Het is dit water dat we aanwenden voor het zuiveren en verfijnen van ons emotionele lichaam, zodat we een draagvat kunnen worden voor een van de hoogste kwaliteiten van God – de Goddelijke Vrede. Hier voelen we ons héél, en één. Vrede is heelheid, en andersom. In het Hebreeuws horen de twee woorden bij elkaar: Shalom betekent vrede, Shalem betekent heelheid. Zie je hoe mooi vervlochten alles met elkaar is? Toen God op zoek ging naar het vat dat het beste het Goddelijke Licht (Or Ein Sof) kon dragen en uitschenken naar de werelden in de dimensies onder ‘zijn’ Troon, koos hij het Vat dat Vrede heette. Alleen Vrede is zo in balans dat zij zo min mogelijk zal morsen van het kostbare Or Ein Sof!

Voel het kristalheldere, zuivere water dat jou nu reinigt… zodanig, dat het water in je eigen fysieke en niet-fysieke energielichamen helder genoeg wordt om het goddelijke vuur te dragen dat zo dadelijk voor je ontstoken wordt. Want we mogen nu eindelijk het Tabernakel, de Tent van Samenkomst, binnengaan -in het Hebreeuws de Mishkan genoemd. Het woord Samenkomst heeft uiteraard betrekking op onze ontmoeting met God, en het is hier dat ik alvast iets zal zeggen over de aard van God. God is noch mannelijk noch vrouwelijk – God is allebei: mannelijk én vrouwelijk en geen van beiden.

Het woord Mishkan komt van ‘shechin’, dat verblijven of wonen betekent. Toen Mozes gevraagd werd om een huis voor God te bouwen, bedoelde God dat de Shechina (de verblijvende of inwonende) eerst terug moest keren. De Shechina wordt ook wel het vrouwelijke aspect van God genoemd, want zonder haar kan de Heilige Geest (Ruach HaKodesh) niet op aarde komen. De Heilige Geest, wiens aard het is te geven, kan alleen op aarde komen wanneer deze ontvangen wordt. Daarom is de moederschoot zo belangrijk: de woorden baarmoeder, liefde en compassie of erbarmen horen in het Hebreeuws bij elkaar (rechem, rachamim).

Derde hoofdstuk

We zijn inmiddels de heilige ruimte binnengegaan. Nu kun je de zevenarmige kandelaar, de gouden menora, zien. Wij hebben opdracht om deze altijd brandende te houden, omdat dit heilige vlammen zijn. De zeven heilige vlammen die een mens aan zijn goddelijkheid helpen herinneren. Nooit mogen ze uitgaan, en de Broederschap waarvan ik inmiddels deel uitmaak, en waarvan het merendeel niet meer incarneert, heeft het altijd als haar heilige taak beschouwd om dit licht voor de mensheid brandende te houden. “ Ik ben gekomen, een licht in de wereld…” Niet alleen Yeshua zei dit, ook voor velen van jullie geldt dit! Velen van jullie zijn vlammenhoeders of brengen het licht terug in de wereld. Een van de krachtigste uitspraken die je kunt doen is: ‘yehi or wa yehi or’. Dit betekent: er zij licht -en er was licht. Hiermee roep je rechtstreeks het goddelijke licht van de Elohim aan om binnen te dringen tot in de diepste duisternis – ook op plekken in je lichaam die uit de goddelijke eenheid zijn gevallen, bijvoorbeeld wanneer zich daar een ziekte gemanifesteerd heeft.

Het is in deze ruimte waarin we velen van jullie ontmoeten, wanneer jullie in jullie meditatie hiernaartoe komen om jullie lichtfakkels opnieuw bij te vullen, om nieuwe olie voor jullie lampen te halen zodat jullie het goddelijke licht kunnen verspreiden in de wereld. Zien jullie hoe ingenieus het plan voor de bouw van deze tempel, die zowel in de fysieke als in de geestelijke wereld bestaat, in elkaar zit? En dat dit ook geldt voor het pad dat je hiernaartoe aflegt? Hoe meer je je energielichamen verfijnt, hoe dichterbij je bij het heiligdom komt en deze heilige ruimte. Het is de weg die jullie ook naar jullie heiligdom in jullie fysieke lichaam voert. Maar ik ga jullie laten zien dat er nóg een ruimte is, die slechts zelden geopend en betreden wordt. In de tempel van Salomon heette het, dat slechts de Hogepriester één keer per jaar, op Grote Verzoendag, toegang tot deze ruimte had. Het is het Heilige der Heiligen, de Holy of Holies, Kadosh Ha Kodashim.

Ik ga jullie laten zien dat deze ruimte, die zó heilig was en is dat alleen na een proces van uiterste verfijning hiertoe toegang verleend werd, nu voor velen van jullie toegankelijk zal worden. Het is een plek die niet met geweld betreden kan worden, want wie dat doet, zal er niets vinden. Alleen hij of zij die door een proces van zuivere alchemie gegaan is, kan hem vinden. De toegang bevindt zich namelijk niet in de uiterlijke wereld, noch bij de engelen, maar… in de diepte van je eigen hart. Daar is zij opgeborgen. Zo goed, dat velen haar tot nu toe niet gevonden hebben!

Maar voordat we hier naar binnen gaan… aanschouw het gordijn, de voorhang. Zij is gewoven in de meest prachtige kleuren blauw, paars en scharlakenrood, kleuren die binnen het hoogste spectrum van de op aarde gemanifesteerde kleuren vallen. En ook van goud is zij, want goud draagt de hoge trillingen van de Grote Zon die God ook is. Vlak ervoor vinden we de zogeheten Ketoret, de plek waar de heerlijkste geuren gebrand worden, een plek voor het branden van wierook. Geuren zijn heilig en werken rechtstreeks op je zenuwstelsel in en ook op je gehele gemoed. Zij zijn in staat om je geest in vervoering en naar hogere hoogten te brengen. Het is slechts in een verhoogde bewustzijnstoestand -die echter niets te maken heeft met geestverruimende middelen zoals drugs, die de neiging hebben om je bewustzijn enkel in de astrale gebieden te schieten- dat we het meest heilige der heiligen bereiken kunnen. Geuren en met name etherische oliën behoren tot de quintessence die jullie materiële wereld te bieden heeft.

Voel, ruik en ervaar… je bent inmiddels met je bewustzijn in een staat van heiligheid gekeerd. Je doorziet de illusies van de in tweeën opgesplitste wereld. De wereld, waarin je de ander nodig hebt om jezelf te leren kennen. De wereld waarin mannelijk en vrouwelijk, dag en nacht, licht en donker, hemel en aarde naast en los van elkaar bestaan. De wereld waarin mensen een uiterlijke God nodig hebben om hun innerlijke God te vinden. Hier op deze plek begin je je één te voelen met alles wat is. Hier op deze plaats herinner je je dat je God bent. Dat alle geboden van God die aan Mozes gegeven werden, geboden van je innerlijke God zijn. De God, die ook in de heilige Tora geen andere is dan de IK BEN DIE IK BEN, of korter: de IK BEN. De God die uit het binnenste van jouw wezen door jou gekend wil worden, maar zo zuiver en licht van trilling is dat hij je vraagt om eerst een heilig vat voor jullie samenkomst te worden. En die jou om die reden gebiedt: “Zalf heel de verblijfplaats en alles wat erin staat met olie en wijd ze met alle toebehoren, zodat ze heilig is. Ook het brandofferaltaar met al zijn toebehoren, moet u zalven en wijden zodat het hoogheilig is. Zalf en wijd ook het wasbekken met het onderstel.”* Hoe waar zijn deze woorden, en hoe treffend verwijzen ze naar ons eigen lichaam, dat we zuiveren en wijden voor samenkomst met onze eigen goddelijke IK BEN!

Dit is wat zij, die zuiver van hart en lichaam gebleven of weer geworden waren, altijd als hun innigste waarheid gehoed hebben. Nog voordat God dit gebod aan Mozes en zijn volk gaf, was er een hele lijn van vrouwelijke wijsheidshoeders die deze waarheid van hart tot hart heeft doorgegeven. Binnen de mystieke joodse traditie is de herinnering aan hen bewaard gebleven. Deze traditie houdt deze vrouwen in het hoogste aanzien en stelt dat het dankzij hun verdienste is, dat het liefdesverbond met de IK BEN, die de wereld zal verlichten, van generatie op generatie is doorgegeven**. Het is deze lijn van vrouwen waarvan ik, Zahara Bat Kochava, kortweg Zaharat Kochava, deel uitmaak. Het is deze lijn van vrouwen, in de gedaante van Maria en Maria Magdalena en vele meer, die deel uitmaakten van de nauwe kring van discipelen en apostelen rondom de grote Leraar van Vrede en Liefde, Yeshua ben Yosef.

Vierde hoofdstuk

Aanschouw nu de plek waar je aangekomen bent… de Heilige Plaats, die het voorportaal is naar het Heilige der Heiligen. Je bent in het hart aanbeland van de tempel en bijna gereed een stukje verder te gaan. De weg die je hebt afgelegd, van de buitenste voorhoven tot hier, is precies de weg die het heilige vuur, de slang, in je lichaam heeft moeten afleggen om hier te komen. De buitenste muren en portalen waren bedoeld om offers te brengen en sluiers af te leggen. Voor sommigen van jullie betekent dit ook echt muren ‘naar beneden laten vallen’, zoals Yoshua deed. Bij de Mizbeach heb je je dierlijke instincten geofferd; bij de Kiyor een rituele wassing ondergaan om je emotionele lichaam in gereedheid te brengen. Wanneer je nu de plattegrond van de uiterlijke tempel op je lichaam zou leggen, zou je zien dat de plek van rituele wassing precies met je sacrale chakra samenvalt, het chakra dat met je emoties geassocieerd wordt. En de Ketoret, het reukaltaar, bevindt zich ter hoogte van je zonnevlecht.

Nu je innerlijk voorbereid bent… mag je eindelijk binnentreden in het Hoogste Goddelijke Licht, de Or Ein Sof, wat letterlijk vertaald ‘het Oneindige Licht’ betekent. Dit is het Heilige der Heiligen… zie hoe de deuren opengaan, en je uitgenodigd wordt om naar binnen te gaan. Wat een licht, wat een zuiverheid! Weerspiegeld in je lichaam, bevindt deze plek zich precies ter hoogte van je hartchakra. Dit is wat de wijze vrouwen al lang wisten, lang voordat het volk van Israël een uiterlijke Mishkan nodig had om aan de eigen goddelijke heiligheid herinnerd te worden. Ervaar hoe het is, nu je hier binnen bent… in de ruimte van je hart. Hier vindt alle transformatie plaats naar het oorspronkelijke licht. Het is hier dat ik het Goddelijke Woord, dat bij God is, teruggeef aan God, aan Elohim:

Welkom hier, Geliefde, waar je thuis bent, in de meest heilige plek van de tempel die je zorgvuldig hebt opgebouwd ter ere van Mijn Glorie. Gefeliciteerd dat je tot hier gekomen bent, en dat je je lichttoorts hebt meegenomen om opnieuw te ontsteken met het licht dat ik ooit aan Israël getoond heb. Jullie zijn Israël, de hoeders van het Beloofde Land, het Beloofde Land dat zich eerst en vooral in het hart van jullie wezen bevindt. Ik ben niet daar waar gevochten wordt, waar bloed vergoten wordt, noch daar waar onderdrukt of gemanipuleerd wordt. Daar zal je slechts een lege ark vinden, omdat mijn Verbond uitsluitend een Verbond van Liefde is.

Jouw lichaam is de tempel, die je wederopgebouwd hebt uit de brokstukken van je oude leven en zodanig verfijnd hebt, dat ik me hier aan jou kan laten zien. Sterker nog, ik zal er regelmatig mijn intrek in nemen, en de Christusenergie via jou naar buiten brengen. IK BEN de kroon op je bestaan, je sanctificatie, en de zegening van de Adam Kadmon, de volmaakte mens, die door jou heen geboren wil worden om mijn zegeningen aan mens, dier, boom, plant, wolken, lucht, bergen en rivieren door te geven. IK BEN DIE IK BEN EN IK BEN GOD. Ik bevind me in ieder schepsel en wezen op aarde, in elke boom, plant en steen, en ook hier in het midden van je hart van waaruit mijn oneindige licht vanaf nu alle atomen in je lichaam gereed zal maken voor verlichting.

Welkom in deze meest heilige plek van je wezen, niet omdat deze plek heiliger is dan welke andere plek van je lichaam dan ook, maar omdat deze plek het meest heilig is gebleven door de geschiedenis van je wezen heen. Het is het hart dat, achter het voorhangsel, altijd in verbinding is gebleven met het heilige hart van de hoogste Waarheid. Het is hier dat ik je ontmoet, maar velen van jullie hebben me hier nooit opgezocht. Ook jij, mijn geliefde, was de weg vergeten omdat het je beter leek te vergeten en daarbovenop deed je je best te vergeten om je schaamte over dit vergeten te … vergeten. Welkom thuis, in dit meest zuivere heiligdom waarbinnen je kunt communiceren met Mij en een ieder die Mijn Broeder- en Zusterschap op aarde vertegenwoordigt.

Ervaar nu, nu je hier bent gekomen, wat de bedoeling is van je komst in deze gewijde ruimte. Zie je dat het hier een komen en gaan van heilige wezens is, die de vlam van de IK BEN zevenvoudig naar de aarde brengen en Mijn Licht verspreiden in de wereld? Ook jij, geliefd wezen, wordt uitgenodigd om dit te doen en om een heilige tussen de heiligen te zijn. Om niet alleen Mijn Licht te verspreiden, maar om Mijn Verbond van Vrede en Liefde met jou en de wereld te vernieuwen en te verkondigen. Een ieder die Mij vindt, kan rechtstreeks dit Verbond bestendigen. Hier is de Tempel die, steen voor steen, niet door mensenhanden gebouwd is maar wederopgebouwd is in de geest en het hart.

Vijfde hoofdstuk

Ik, Zahara, verwelkom je eveneens hier en mag het laatste stukje van onze reis opnieuw je gids zijn. Er is nog één plek die je niet gezien hebt, en dat is de plek waar de Ark van het Verbond ligt. Deze ligt nog verder naar achteren van deze heilige gewijde ruimte, en dus ook verder omhoog in je lichaam, ter hoogte van je thymus. Deze is verbonden met de heiligste ruimte in je eigen hart, die ook wel de geheime kamer van het hart genoemd wordt. Hier ben je verbonden met het Al, de Or Ein Sof. Het is op deze plek dat volgens de traditie de Stenen Tafelen bewaard worden, maar vanuit de traditie waarmee ik verbonden ben, kan ik je vertellen dat de Stenen Tafelen een vervanging waren van de ware Goddelijke emanaties, die Mozes ontving op de berg Sinaï. De echte, goddelijke boodschap had Mozes in zijn hart ontvangen, en werden daar door hem opgeborgen, tot het moment dat zijn volk gereed zou zijn deze te ontvangen. Het zijn heilige communies met de engelen en met al wat leeft en Gods Licht draagt. Ze lijken zelfs niet op de Tien Geboden zoals jullie die nu kennen.

De twee engelen, cherubim, die de Ark opluisteren zijn een herinnering aan de tijd, dat jullie op aarde nog wandelden en praatten met de engelen. Hun vleugels herinneren jullie aan je eigen vleugels, waarvan de aanzet zich eveneens ter hoogte van de achterkant van je heilige hart bevindt. Is het vreemd dat gespeculeerd wordt waar de Ark van het Verbond zich waarlijk bevindt? Zolang deze Ark nog altijd in de uiterlijke wereld gezocht wordt, zal zij niet gevonden worden. De weg naar haar is zoekgeraakt, net zoals vele mensen door de tijd heen de weg naar hun hart zijn kwijtgeraakt. En net zoals de thymus op een gegeven moment verschrompelt tot hij bijna verdwenen lijkt, zo moeten ook jullie weer je best doen om de Ark bij je hart terug te vinden, te hoeden en te koesteren.

Datzelfde geldt voor de Shechinah die gezegd wordt de vrouwelijke aanwezigheid in God te zijn. Zolang zij in ballingschap blijft, dat wil zeggen in ballingschap in je eigen wezen, zal ook de Heilige Geest of de Ruach Ha Kodesh, niet ontvangen kunnen worden. Het is in de meest heilige ruimte in je hart dat de twee elkaar vinden en samengaan. Hier vindt niet alleen het mystieke huwelijk plaats tussen de geest en de ziel, maar ook tussen de Heilige Geest en de Shechina. De Shechina is daarbij het heilige draagvat, dat de Heilige Geest ontvangt. Allebei maken zij deel uit van het Oneindige Goddelijke Licht Or Ein Sof, maar het is de Shechina die het mogelijk maakt voor de Heilige Geest om de goddelijke boodschap te verspreiden, zieken te genezen en mensen uit de dood op te laten staan, zoals Yeshua liet zien. De twee cherubijnen laten ook hier het samengaan van de tweeheid, van Abba-Imma, of Vader-Moeder God, in een volmaakte eenheid zien.

Ervaar nu nog eens in stilte de vrede, het licht en de liefde van deze plek, de Holy of Holies. Kadosh Ha Kodashim. Voel wat het met je doet… en dat het geen eindstation is… maar eerder het beginpunt en de Bron van waaruit je jezelf opnieuw geboren laat worden. Alle dingen die je hebt afgelegd… geofferd… het was de moeite waard. Vind hier de Vrede en de Liefde die voorbij alle woorden gaat. Zie hoe dit niet het eindpunt van je reis is, maar de plaats van waaruit jij de Vrede en Liefde op anderen kan overbrengen, op mens, dier en elk ander levend wezen. Het is hier dat je gezalfd wordt, dat je de ‘Christed Being’ wordt die je bedoeld bent te zijn; een licht gekomen in de wereld om te schijnen voor anderen opdat ook zij de weg naar het Koninkrijk van God in het diepst van hun wezen, in de innerlijke tempel van hun hart, kunnen terugvinden.

Ervaar en Weet: Dit. hier. is nu. je sanctificatie. Je heiliging. Het is het best. bewaarde. geheim. en. tevens. best. bewaarde gebod. binnen. de mystieke. joodse traditie. Het zijn de woorden: Kedoshim Tihiyoe – Wees Heilig!***. Heilig is Heel. Heel is ongedeeld, Heel is Één. Net zoals je ziel zich weer mag herinneren dat zij één is, en als een goede herder haar ‘verloren schapen’, dat wil zeggen de delen van de ziel die deze eenheid waren vergeten, mag terughalen in haar eigen koninkrijk. In het Hebreeuws is koninkrijk (malchoet) een vrouwelijk woord.

Een deel van de ziel, dat neshama wordt genoemd, is altijd in de Goddelijke Eenheid gebleven. Zij is verbonden met het kristalheldere water van de Bron. De andere zielsdelen, ruach en nefesh, zijn vermengd geraakt met de aarde en hier en daar modderige stromen geworden. Voor wie ze kristalhelder wil maken met het kristalheldere Levenswater, die kan dagelijks deze woorden gebruiken: Elohai neshama shenatata bi, tehora hi. Ze betekenen: ‘mijn God, de ziel die u in mij gelegd heeft, is zuiver en puur.’ Op deze manier worden de afgedaalde zielsdelen herinnerd aan hun zuster, de neshama, en kunnen ze zich bij haar voegen. De bruid maakt zich gereed, en het heilige huwelijk tussen de ziel en de geest, en de Shechina en de Ruach HaKodesh, kan voltrokken worden.

Ik, Zahara Bat Kochava, heb deze woorden gesproken. Mogen zij je pad verlichten.

Noten:
*Exodus 40: 9-11, Bijbel, Willibrordvertaling 1995.
**voor meer over deze vrouwen, lees Alaha, een boodschap over heilige eenheid van de vrouwen van het verbond
***Leviticus 19:2

N.B.: alle afbeeldingen in deze blog zijn van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.