Zij, de Lemurische priesteres, weet het… (2)

Door Wytske Jónás, 3 maart 2017

In het vorige deel van deze blog maakten wij al kennis met de Lemurische priesteres. In dit tweede deel –en slot- vervolgt zij haar verhaal. Zij heeft interessante informatie voor vrouwen en mannen die het Gouden Tijdperk van Licht en Liefde weer willen neerzetten op aarde. Daarvoor mogen we ons weer verbinden met de oude wijsheid van onze eigen oorsprong en ziel. Het openen van de poort naar de wijsheid van de Oude Wereld gaat steeds makkelijker en het aantal mensen dat zich zijn eigen oorsprong en reis van de ziel herinnert, neemt gestaag toe…

Het verhaal van de Lemurische priesteres:

‘Daar ben ik heel blij om, dat zoveel mensen zich hun ware oorsprong beginnen te herinneren. Mijn hart maakt een kleine vreugdesprong als ik zie hoe mensen opnieuw belangstelling krijgen voor prachtige wezens als de eenhoorns, draken, zeemeerminnen, elfen en feeën. Natuurlijk hebben kinderen daar altijd al van gehouden, maar het is niet voor niets dat zij juist nu zoveel aandacht krijgen, ook van volwassenen. We haken in op een groot collectief geheugenveld, waarin steeds meer herinneringen aan de Oude Wereld samengebracht worden. En iedereen die daarvoor openstaat, kan informatie uit deze geheugenvelden ophalen. Zo kunnen we ons allemaal onze goddelijke oorsprong herinneren! Vooral sinds 2012 is het veel gemakkelijker geworden om contact met deze wezens te leggen, want zij zijn nu ook gewoon weer in ons midden. Jullie en hun dimensie komen als het ware samen.’

‘Zij zijn weer in ons midden’: voel de impact en reikwijdte van deze woorden. Wat de Lemurische priesteres ons weer in herinnering brengt, is dat deze prachtige wezens niet alleen buiten ons bestaan in een andere dimensie. Zij bevinden zich ook onder ons, letterlijk in ons midden. Dat komt omdat veel mensen een energetische blauwdruk hebben van zichzelf in één van deze bewustzijnsvelden. Zij herinneren zich dat zij zélf, in een andere dimensielaag van hun eigen wezen, deze prachtige schepselen zijn.

In mijn regressiepraktijk ontdekken mensen tijdens een zielenreis geregeld dat zij de herinnering in hun ziel dragen van een ervaring waarin zijzelf een fee, eenhoorn, engel of zeemeermin zijn (geweest). Tijdens dit herinneringsmoment wordt de energetische blauwdruk hiervan opnieuw geactiveerd en kunnen ze dat vaak helemaal in hun lichaam voelen. Vanaf dat moment voelen ze dat ze zoveel meer zijn dan mens alleen. Een ziel is niet uitsluitend ‘menselijk’, want de ziel draagt ervaringen mee van andere bestaansvormen, planeten en sterrenstelsels. Wij zijn niet minder dan de sterren waar we zelf naar uitreiken!

Wanneer je je dit eenmaal herinnert, weet je dat er geen weg terug meer is en dat het de bedoeling is dat je je goddelijkheid weer volledig gaat herinneren. Ja, zelfs dat je die goddelijkheid op aarde gaat neerzetten en daarbij je omgeving inspireert om hetzelfde te doen. Diep vanbinnen weet je namelijk dat er helemaal geen verschil is tussen de mensen, maar alleen een verschil in de helderheid waarmee de ster van de ziel hier op aarde straalt!

Het verhaal van de Lemurische priesteres:

‘De liefdevolle wijsheid van de Lemurische priesteressen reikt zo diep, dat zij op dit moment in alle stilte de terugkeer van hun geliefde partners, de mannelijke priesters, voorbereiden. Die laatste beginnen nu mondjesmaat wakker te worden in een nieuwe oude wereld. Wanneer zij wakker zijn, zullen zij merken dat de vrouwen hun vooruit zijn gegaan en hen nu liefdevol verwelkomen in de warmte en gloed van de Nieuwe Tijd, de Gouden Tijd die een vervolg is op de wereld die ze ooit hebben moeten verlaten en waarbij ze lang, heel lang in slaap zijn gevallen. Die zorgvuldige voorbereiding is nodig, omdat de schok voor veel mannen te groot zou kunnen zijn, wanneer ze veel van hun oude ideeën en paradigma’s ineens los zouden moeten laten…’

Natuurlijk geldt dit laatste ook nog steeds voor veel vrouwen. Hoeveel van hen zijn niet eveneens ‘in slaap gevallen’, dat wil zeggen dat hun ziel zich achter een sluier is gaan verstoppen en daarbij de verbinding met haar multidimensionale, magische aspecten (tijdelijk) is kwijtgeraakt. Voor een groot deel zijn traumatische levenservaringen in vroegere tijden hier debet aan. Vrouwelijke magie werd vanaf een bepaalde periode gewantrouwd en het heilige vrouwelijke ontkracht en ontheiligd. Priesteressen werden gemolesteerd, gedood en heksen of kruidenvrouwen verbrand. En de vrouwelijke seksualiteit kreeg een vlek op het blazoen. Maar dat alles mag nu losgelaten worden, de ziel mag met al deze ervaringen in het reine en balans komen en zich leren bevrijden van de zwaarte van deze ervaringen.

‘Weet je wie jullie hierbij kunnen helpen? Dat zijn de feeën. Zij staan dicht bij de natuur- en aardemagie. Het zijn eigenlijk engelen op aarde, want ze staan tussen de mensen en de engelen in. Zij zijn gewend te werken met de verdichte materie, met de elementen en het fysieke lichaam en met de flora en fauna van de aarde. Je kunt hun daarom vragen of ze ook met jou willen werken en je willen helpen met je ascentie- of helingsproces. Wanneer je je met hen verbindt, weet dan wel dat je je met een heel krachtig veld verbindt en dat het belangrijk is dat je je eigen zuiverheid hoog houdt. Feeën kijken dwars door je heen, ze zien de essentie van je hart. Ze zien of je eerlijk, liefdevol en puur bent in je hart. Dat is eigenlijk ook een voorwaarde om goed met hen te werken. Ze kunnen namelijk heel direct zijn en wanneer je je energie verkeerd richt, je dit ook laten voelen!

Feeën zullen ook niet aarzelen om je te wijzen op situaties waarin je nog niet goed voor jezelf zorgt. Of het nu gaat om eerlijk en verantwoord eten bijvoorbeeld, of voldoende rust en slaap nemen: ze zullen dit onder je aandacht brengen. Ze sporen je ook aan om alles wat je van de aarde tot je neemt, te zegenen en in dankbaarheid te ontvangen. Zo kan het zijn dat je ineens merkt dat je spontaan je dankbaarheid over je voedsel uitzingt. Je zult sowieso merken, dat je luchthartiger wordt wanneer je je met hen verbindt. Zingen, dansen, ongecompliceerd plezier maken: wees daarop voorbereid. De feeën en hun vrienden de elfen hebben het niet zo op met serieuze mensen, die het leven ernstig nemen. Daar blijven ze ver van uit de buurt! Kun je dus wel wat vrolijkheid en luchtigheid gebruiken in je leven, aarzel dan niet om je 100% voor hen open te stellen vanuit een hart vol zuiverheid…’

Is het dan belangrijk om in feeën te geloven? Volgens de Lemurische priesteres is dit niet belangrijk. Het gaat er veeleer om om je te verbinden met een bewustzijnsveld, zodat de kennis, de wijsheid en de symbolen uit dat veld ook jouw energetische velden binnen kunnen komen en je ermee kunt werken in dienst van het hoogste goed en de goddelijke wil. Je zult vanzelf ervaren hoe je leven daardoor verandert. Er zijn vele overeenkomsten tussen de feeën en de dakini’s –de skydancers- uit Tibet. Beiden zijn pure geleiders van de energie van de Bron en inwijdsters in de oude mysteriën.  Beiden kijken ook dwars door je heen, rechtstreeks in je hart, om te zien of je intenties oprecht zijn. Daarbij kunnen ze je op de proef stellen, om te zien wie er bij jou op de troon zit: je ego of je ware zelf.

Wat dat laatste betreft hadden –volgens de overlevering- vooral mannen het vaak niet makkelijk. De ontmoeting met een fee of dakini verliep niet altijd vlekkeloos omdat ze in aanraking kwamen met hun toornige kant en door hen aan alle kanten getest werden. Dit in tegenstelling tot vrouwen, die vrijwel bij voorbaat de spirituele bescherming van de dakini of fee genoten. De feeën zijn in de oudste verhalen overigens de begunstigers van beide geslachten; het is pas later dat ze als gevaarlijke mannenverleidsters werden bestempeld en mannen in het verderf zouden storten met hun seksuele vrijgevochten gedrag. Zo werden vanaf ongeveer de 12e eeuw de Arthurverhalen gretig herschreven door christelijke monniken en van de goedheid van de feeën in Arthurs entourage bleef toen nog maar weinig over- sterker nog: ze veranderden gaandeweg in listige verleidsters die zelfs de door de wol geverfde Wijze Merlijn de dood in wisten te jagen.

Wie echter verder zoekt, ontdekt dat de traditie van de inwijdende fee wel degelijk bewaard is gebleven in sommige landen. Zo heeft de Hongaarse traditie, die banden heeft met het Aziatische sjamanisme uit o.a. Mongolië, de fee behouden als spirituele inwijdster. De (sjamaanse) jongeling of prins mocht, als hem die gunst verleend werd, met haar op zijn paard mee op reis over de regenboogbrug naar het zilveren, gouden en diamanten rijk. Er waren waterfeeën en maanfeeën. En er was een feeënkoningin, die door de voorouders van het Hongaarse volk vermoedelijk zelfs als een godin vereerd werd.

 ‘Die traditie heeft iets van de oude wijsheid bewaard. De komende tijd zullen jullie steeds meer beginnen te vermoeden dat veel van de verhalen naar het oude Lemurië verwijzen. Lemurië betekent eigenlijk: het land van Mu, of van de Moeder. Veel oude godinnen zijn ook met die tijd verbonden. Denk bijvoorbeeld aan Tara en Hathor. Wanneer je met hen werkt, werk je met zeer krachtige energieën. Het is een erkenning van de oude geschiedenis van je ziel, dat je in een ver verleden reeds met hen gewerkt hebt. Hathor, de Egyptische godin van de muziek, dans, liefde en het ‘land van het Westen’ (=dodenrijk), is overigens nauw met de planeet Venus en de feeën verbonden. Heb je wel eens haar prachtige oren gezien?’

‘Nu dan iets over het feeënhart… de vorige keer had ik je al verteld dat veel feeën de mensenwereld binnen zijn gegaan en karmisch met de mensen verbonden raakten. Zij werden verliefd, want een fee heeft ook gevoelens. Maar een fee kan alleen een fee blijven wanneer ze slechts een zuiver kanaal voor die gevoelens blijft. De aard van het gevoelsleven is dat gevoelens vrijelijk stromen, zonder aankleving of aanhechting. Net als seksuele gevoelens. Een gevoel komt op en verdwijnt weer. Het is een mooie spiegel om iets over jezelf te leren. Veel feeën echter gingen als mensen voelen, verzandden erin en verzwaarden hierdoor in hun trilling. Hun gevoelsleven was niet meer vrij, ze raakten gehecht of persoonlijk betrokken in hun relaties met mensen. En ze gingen ook minder fijne gevoelens als jaloezie en boosheid ervaren. Gecombineerd met hun magische vermogens kon dit inderdaad gevaarlijk zijn! Omdat ze niet meer ‘zuiver’ en ongehecht waren, konden velen niet meer terugkeren naar de feeënwereld. In hun harten hebben ze leven na leven dit gemis gedragen. Nu, in onze tijd waarin de dimensies samenkomen, zullen veel feeënmensen zich weer met hun feeënzusters gaan verbinden. Dat kan veel ontroering geven!’

In een meditatie krijg ik een paar beelden te zien. Ik zie eerst hoe ik –als een soort Doornroosje- op een stenen tafel lig. Aan mijn hoofdeinde zit, over mij heen gebogen, de fee of tovenares Nimuë. Ze heeft geen vleugels, maar voelt heel mystiek aan. Ze laat me voelen dat ik met haar verbonden ben. Het lijkt wel of ze over mij waakt. Iets meer op afstand, maar toch nog dichtbij, zit Merlijn, zwijgend en in zichzelf gekeerd. Hij is een oude man, en ik ben hem onverwacht al vaker tegengekomen in mijn meditatie. Vier jaar geleden, toen ik rond de winterzonnewende plotseling ziek was en met hoge koorts in een hotelkamer in Maastricht lag, was hij ook aan mijn bed verschenen en had daar alleen maar zwijgend gezeten. Ik heb nooit begrepen waarom. Nu echter voel ik dat hij verbonden is met de feeën, dat hij een meester is die over hen waakt.

Een paar dagen later zie ik, hoe ik als een feeënwezen een soort kerker binnenzweef. Het kasteel dat meer als een fort aandoet, ligt op een heuvel en daaromheen is de wereld langzaam aan het wegzakken. Ik zie mensen verdrinken, maar de heuvel met het fort blijft overeind. Ik hoor de naam ‘Avalon’ noemen en vervolgens ‘Atlantis’. Wat ik aan het doen ben, is dat ik de deurtjes van de kerker open en allen die daar opgesloten zitten, laat ontsnappen. Er is inmiddels al veel tijd verstreken tussen de vloedgolf en dit ‘bevrijden’. Het is tijd dat de deurtjes opengaan, want er mogen geen zielen meer opgesloten blijven. Ik zweef daarna naar buiten en mijn lichaam wordt de aarde zelf, het land, de glooiingen, de bomen en de bloembedden. En ik weet dat het goed is.

Ik weet dat de komende tijd de ‘kerkers’ van de geschiedenis van onze planeet verder open zullen gaan. Avalon, Lemurië, Atlantis… Ook voor mensen, die zich voorheen niet hierin verdiept hebben. Tijdens sessies is een aantal van hen onverwacht op deze dimensies gestuit omdat ze daar iets belangrijks hadden uit te werken. Ik open mijn mailbox en zie twee verzoeken van mensen die graag naar me toe willen komen voor een sessie. Hun leven lang voelen ze zich verbonden met de sterren, vooral met Sirius. Ik glimlach. Er is voor ons aan de nachtelijke sterrenhemel geen ster die helderder schijnt dan Sirius. Ook mijn ziel keert er geregeld naar terug, naar haar familie. Ik herinner me de avonturen met dolfijnen en walvissen. En met water. De zeemeerminnen. De zeemeerminnen die zo bij Lemurië horen.

Voor wie dit nu al kan zien, is het een mooie tijd op aarde. We zijn aan het ontwaken. Als oude zielen trekken we de kar en treffen we de voorbereidingen voor de nieuwe Gouden Tijd. We zijn niet minder dan goddelijk en nu hier om iedereen –niemand uitgezonderd- aan zijn of haar eigen goddelijkheid te herinneren. Zoals ik al eerder schreef: wij zijn niet minder dan de sterren waar we zelf naar uitreiken!

Ben je al op de hoogte van de nieuwe workshops? Klik hier!

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel en geest. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden en werkt ze hiervoor desgewenst samen met de energieën van engelen, meesters en godinnen.

Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Voor wie kiest voor hypnotherapie: ook in 2017 geldt dat deze sessies vergoed blijven worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).