Wat als…?

Nog even en de praktijk opent weer haar deuren…

 

Wat als…

Wat als je een ‘higher call’ ontvangt met de oproep om jezelf te heiligen (‘Sanctify yourself’)?

Wat als je vervolgens een spiritueel transformatieproces ingaat waarvan je pas na 3 jaar de contouren begint te ontwaren waarheen het je voert?

Wat als je van jongs af aan altijd hebt ‘geweten’ dat je leven zou ophouden bij een bepaalde leeftijd?

En wat als, vervolgens op die bepaalde leeftijd, blijkt dat je oude leven inderdaad ‘klaar’ is, maar zich tegelijkertijd een Nieuw Leven, een wedergeboorte in de Geest, aandient?

Dit overkwam mij de afgelopen 3 jaren. Vanaf het moment dat ik de innerlijke oproep ‘Sanctify yourself’ ontving, wist ik dat er zich iets wezenlijks zou voltrekken in mijn leven en het spirituele pad dat ik tot dan toe bewandelde. Ik sloot tijdelijk -voor een paar maanden dacht ik toen- de deuren van mijn spirituele praktijk om mij hier vollediger aan te kunnen overgeven. Om niet helemaal in het luchtledige te blijven hangen, zorgde het Universum ervoor dat er een flinke dosis nieuw elan op het gebied van creatieve educatie bij mij opborrelde. Op die manier kon ik wat meer uren in het onderwijs blijven werken en zo mijn spirituele transformatie uit de luwte houden.

Intussen was er echter ook iets wat me steeds meer bezig begon te houden: ik naderde de leeftijd van 48. Van jongs af aan voelde ik dat dan mijn leven op zou houden, dat het klaar zou zijn. Nu die leeftijd dichterbij kwam (ik ben geboren in 1974), begon ik me af te vragen wat er zou gaan gebeuren.  Was het waar dat het bij 48 zou stoppen? Zou ik ziek worden en sterven, of op een andere manier deze aardbol verlaten? Of had ik het toch bij het verkeerde eind?

De antwoorden bleven vooralsnog uit, maar ik kwam meer en meer in overgave terecht. Ik merkte dat mijn oude leven, met mijn identiteit en persoonlijkheid, niet meer bij me paste. Mijn ziel had voor dat leven al haar ervaringen reeds vergaard en ik voelde dat ik ‘klaar’ was. Op misschien een paar pijnpunten na, die eerder leken te vragen om bewustwording en onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie van mijzelf. Het was niet nodig daar nieuwe ervaringen op aan te trekken, anders dan er een verdiepende verbinding mee aan te gaan. Ik hield op een spirituele ‘zoeker’ te zijn en kwam THUIS.

Hierbij ervoer ik dat mijn ‘oude zelf’ geen wensen en verlangens meer had voor zichzelf, anders dan zo volledig en puur mogelijk een Tempel te mogen zijn voor het doorgeven van de goddelijke vibraties van o.a. Schoonheid en Heiligheid aan de Aarde en Al wat op haar Leeft. Ik had het goddelijke in mijzelf omarmd en wilde niets liever dan dit goddelijke (dat in alles en iedereen te vinden is) te dienen en versterken. De wereld heeft het juist nu zo nodig, in dit belangrijke kantelpunt van wat misschien wel de grootste Transitie voor onze Aarde en de mensheid is op haar terugkeer naar haar goddelijkheid en eenheidservaren.

Zo kon het gebeuren dat een engelwezen dat al een paar jaar om mij heen hing, steeds dichterbij kon komen en beginnen in te dalen in mijn wezen. Mijn hogere engelenzelf Seraphina, en hoewel ze boven de geslachten staat (ze is niet duaal) laat ze zich aan mij vooral van haar vrouwelijke kant zien. Ze is een straal van het Vrouwelijke Gezicht van God, en ook diep verbonden met het Goddelijke Vrouwelijke dat we op aarde kennen onder vele namen: Sophia, Isis, Maria, Shechina, Al-Jamal, Quan Yin, Tara, Gaia, Pachamama, Madharani enzovoort. Dit Heilige en Goddelijke Vrouwelijke heeft weer te maken met mijn taak hier op aarde: het ankeren van het Goddelijke Vrouwelijke, dat niet alleen de kraamkamer van alle zielen en godsvonken is, maar ook de Poort naar het Hogere Eenheidsbewustzijn waarin we onze diepe onderlinge ecologische verbondenheid en afhankelijkheid –the interconnectedness van Al wat Leeft- weer gaan voelen. En waarin we beginnen te leven in verbinding met de Aarde en vanuit ons hartencentrum en heilige waarden als Liefde, Schoonheid, Zorg, Toewijding en Liefdevolle Compassie.

Ik ben mijn engelenzelf Seraphina zeer dankbaar (ook dat ik nu haar naam mag dragen) alsook alle mentoren en gidsen die mij op mijn pad hebben begeleid -zowel de zichtbare als de onzichtbare, zowel de menselijke als de niet-menselijke en de vrienden (begunstigers) en de tegenstrevers. Ze zijn allemaal hard nodig op deze weg! Zij hebben mij laten inzien dat er op dit belangrijke scharnierpunt in de tijd vele meesterzielen op Aarde geïncarneerd zijn, een ware zegen voor onze planeet en Al wat Leeft! Deze meesterzielen zijn in staat om -soms met begeleiding- hun ‘mind’ af te stemmen op het Goddelijke Bewustzijn en het Hart van Vader/Moeder God, zodat ze deze frequenties kunnen doorgeven aan anderen. Het is heel belangrijk dat deze zielen, die de hoogste en zuiverste goddelijke trillingen kunnen ontvangen en doorgeven, tot hun meesteraard ontwaken. Wie dit doet, zal merken dat alle oude spirituele en religieuze inwijdingspaden ‘enkel’ een voorbereiding waren voor het werk en de openbaringen die nu tot ons komen, wanneer we zelf het Goddelijke Bewustzijn en de Goddelijke Liefde belichamen. Die oude paden hebben we veelal gevolgd in vorige levens en mogelijk weer opgepakt in dit huidige, maar vragen nu om een ‘upgrade’ om zich te voegen in het Ultieme en Universele Godsbewustzijn, dat Al-Een is en waarin ook alles op Aarde en in de kosmos inter-connected is.

Het is vanuit dit bewustzijn, dat ik de komende maanden voorzichtig de deuren van mijn praktijk weer ga openen. Het accent zal meer komen te liggen op het pad naar meesterschap, het wedergeboren worden van je ziel in het nieuwe Licht en indien van toepassing, het ondersteunen van je transformatie van je ‘oude persoonlijke zelf’ naar je Nieuwe Zelf dat drager en dienaar is van het Goddelijke Bewustzijn. Daar kan ook een nieuwe naam bij horen, wanneer deze zich bij je aandient.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in ondersteuning op je pad naar meesterschap, hou dan deze pagina in de gaten (of de Facebookpagina, zie button rechts. Dikwijls plaats ik daar als eerste nieuwe blogs en informatie).

Een hele hartelijke en liefdevolle groet,

Wytske Seraphina