The Divine Feminine


Op deze verzamelpagina vind je een selectie van door mij geschreven artikelen en blogs over de bronnen en de rol van het Heilig Vrouwelijke vroeger, nu en in de toekomst. De artikelen zijn zoveel mogelijk ondergebracht in thema’s en werelddelen. Een groot deel van de teksten is geschreven in de periode tussen 2014 en 2018. Nieuwe teksten volgen, en zullen vergezeld gaan van een publicatiedatum.

Europa

Nyx, godin van de nacht 

nyxEen mooie afbeelding van Nyx of Νύξ (Grieks), de Griekse godin van de nacht. Haar naam zie je ook terug bij de Romeinen bij wie ze Nox heette- letterlijk nacht.
Nyx is een dochter van Chaos en zou regeren over de Slaap en de Dood. Samen met Erebus (Duisternis) kreeg ze twee kinderen. Lees meer

La Vierge Noire de Neuilly-sur-Seine

vierge noire

Op de foto een zwarte Madonna, de Zwarte Maagd van Parijs (la Vierge Noire) in Neuilly-sur-Seine, Parijs. Het beeld is ca. 1,5 meter hoog en zou stammen uit de 14e eeuw. Haar naam is ook wel Notre-Dame de Bonne Délivrance (délivrance = bevalling). Volgens een overlevering zouden haar magische krachten een keer geholpen hebben bij een voorspoedige bevalling, die mogelijk anders slecht zou zijn afgelopen. Lees meer...

Mokosh, een Slavische vruchtbaarheidsgodin

mokosh1Mokosh is de oude aarde- en vruchtbaarheidsgodin van Slavische volken in o.a. Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Polen, Tsjechië en Slowakije. Ook in Roemenië is ze bekend. In nog oudere tijden werd zij als Moeder Aarde zelf vereerd. Mokosh is later in o.a. Oekraïne opgegaan in de christelijke Maria en de heilige st. Paraskevia. Lees meer

Op zoek naar de Hongaarse Godin: deel 2

nagyboldogasszonyunk4De Hongaarse godin is springlevend voor wie haar wenst te vinden. Zij heeft namelijk precies dezelfde weg bewandeld als veel andere goden en godinnen vóór en na haar: zij is eerst aanwezig geweest als ‘energie’ (de bron van het Al, de ongedeelde eenheid van hemel en aarde), vervolgens geëerd als natuurfenomenen die als vrouwelijk opgevat werden (de maan, het water, de sterren, de aarde), daarna werd ze verpersoonlijkt als godin in een vrouwengestalte om vervolgens langzaamaan uit het bewustzijn weg te ebben en in plaats daarvan via haar symbolen haar mysterieuze afdruk achter te laten. Lees meer

Op zoek naar de Hongaarse Godin: deel 1

hon godinIn het hart van veel Hongaren leeft een vrouw… een moederlijke vrouw die als symbool van de goddelijke bemiddeling wordt gezien, en die voor velen van hen gelijk is aan Maria, de moeder van Jezus. Zij wordt echter weinig bij die naam genoemd…  Alles wijst erop dat zij een paar duizend jaar ouder is dan de christelijke Maria. Wie is zij, deze hartenvrouw der Hongaren? Lees meer

 

Een oud Hongaars gebed

Een Hongaars gebed uit ca. de 11e eeuw, waarin te zien is dat vrouwelijke goddelijke krachten hun plaats nog niet afgestaan hebben. Het gebed is sterk verwant aan het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Lees meer…

mother-of-the-world-1937The Mother of the World: Sophia in Rusland

Rusland is een land dat diep in zijn wortels zeer nauw verbonden is met Sophia, het Eeuwig Vrouwelijke Principe. In een oude Russische legende –de verdwenen Stad van Kitezh- is zij echter net als de stad Kitezh verdwenen of beter gezegd: onzichtbaar geworden en voortlevend in het spirituele rijk van de menselijke geest. Sophia is gesluierd geraakt en met haar het vrouwelijke principe en de mysteries van de mensheid. Lees meer…

 

godinbeeldjeOude godinculturen rond de Donau

Ook in ons eigen Europa kennen we zeer oude culturen die matriarchaal of matrilineair (de lijn van de moeder volgend) georganiseerd waren. Deze culturen kenden een levendige Grote Godin- en natuurreligie, waarbij vruchtbaarheid, oogsten en heilige huwelijken een belangrijke rol speelden. Lees meer…

lancelotDe man als lustobject? Over de beroemde ridder Lancelot

Evengoed als vrouwen worden ook mannen ‘gemodelleerd’ naar een ideaalbeeld van het andere geslacht en heeft het aldus gecreëerde plaatje nauwelijks nog wat van doen met een man of vrouw in real life en van echt vlees en bloed; films, kunst en literatuur grossieren net zo hard in stereotypen van mannen als van vrouwen. Een mooi voorbeeld uit de literatuur is bijvoorbeeld Lancelot (12e-13e eeuw). Lancelot werd helemaal gekneed tot de perfecte ridder die hij moest zijn in de ogen van machtige vrouwen aan de Europese hoven. Lees meer…

hadewijchSoror mystica: Hadewijchs sensuele wijsheid

Vrouwelijke mystici als Hadewijch hadden heel goed door dat het vrouwelijke lichaam onontbeerlijk is voor de vereniging met God. Dit was in hun tijd een gewaagde visie, omdat het vrouwelijke lichaam toen juist als verderfelijk en tot zonde leidend werd gezien. Echter, het is door de ontvankelijkheid van haar vrouwelijke natuur -in haar heilige binnenste- dat een vrouw het god-bewustzijn ontvangt, en zwanger wordt van het goddelijke kind (of embryo). In die zalige vereniging, het ghebruken, lost de ene in de andere op en stroomt alleen nog maar goddelijke natuur door hen heen. Lees meer…

maria magdalena kruikjeFrankrijk en Maria Magdalena

Frankrijk en Maria Magdalena hebben een speciale band. Deze band gaat terug tot de eerste eeuwen van onze jaartelling en beleeft vervolgens tussen de elfde en dertiende eeuw een heropleving op vooral literair en cultureel gebied. Ook na de middeleeuwen blijft haar figuur vele schrijvers en kunstenaars inspireren en sinds het verschijnen van Dan Browns bestseller ‘De Da Vinci Code’ in 2003 is haar ster zelfs ongekend rijzende binnen met name esoterische kringen. Inmiddels zijn Franse plaatsen, die met Maria Magdalena’s verblijf in Frankrijk geassocieerd worden, populaire toeristenplaatsen en bedevaartsoorden geworden. Lees meer…

Inwijdsters en verleidsters

salomeEen paar duizend jaar geleden werden vrouwen gezien als inwijdsters en hoedsters van de kennis van de Andere Wereld, dood en wedergeboorte en onsterfelijkheid. Langzaam werd de tendens echter, dat vrouwen steeds meer werden gezien als aanstichtsters tot het kwaad of op zijn minst verleidsters tot de vleselijke genoegens. Dit is eeuwenlang de interpretatie van het verhaal van de vrouwen in de bijbel geweest: van Eva, die Adam verleid zou hebben tot het eten van de boom van kennis van goed en kwaad; van Delilah, die met haar zinnelijke listen door het afsnijden van diens lange haar tegelijk ook Samson afgesneden zou hebben van zijn verbinding met de goddelijke wereld; van Salome, die als beloning voor haar verleidelijke danskunsten het hoofd van Johannes de Doper eiste; en van Maria Magdalena, wier beeld heen en weer zwalkte van heilige naar zondares en terug naar heilige hoedster van Jezus’ leringen. Lees meer…

Egypte en het oude Midden-Oosten

Nut, Hathor, Isis en de geboorte van het licht (deel 3) nut hemelgodin

Behalve het moederschap van hun zonnekind, hebben de goddelijke moeders Nut, Hathor en Isis nog een aantal andere dingen gemeen.

• Allereerst worden zij vaak alle drie afgebeeld als Koegodin: de koe was het symbool van de grote levengevende en voedende Moeder. Tussen haar horens draagt zij de zon, als teken dat zij deze meeneemt naar de aarde voor de mensen. Daarmee lijken deze godinnen hetzelfde moederprincipe te belichamen. Het valt soms alleen aan de begeleidende hiëroglyfen af te lezen, om welke godin het precies gaat.

• Wat de drie moedergodinnen vervolgens ook delen, is dat zij de duisternis nodig hebben om het nieuwe leven voort te brengen. Deze duisternis kan gezien worden als de duisternis in de baarmoeder, waar het nieuwe leven en het nieuwe licht zorgzaam tot groei komen. Lees meer…

Nut, Hathor, Isis en de geboorte van het licht (deel 2)

isis met tekenDe Egyptische godinnen Nut, Hathor en Isis werden op een gegeven moment steeds meer met elkaar verbonden. Alle drie werden ze gezien als de moeder van het kind dat rond 25 december geboren zou worden: het zonnekind Horus of Ra. In deel 2 van deze blog wordt verder verkend in hoeverre deze drie grote godinnen model hebben kunnen staan voor Maria, de moeder van Jezus… Lees meer…

hathor goudeneNut, Hathor, Isis en de geboorte van het licht (deel 1)

Wat hebben de Egyptische godinnen Nut, Hathor en Isis met elkaar gemeen? Ze werden op een gegeven moment steeds meer met elkaar geassocieerd en alle drie gezien als de moeder van het kind dat rond 25 december geboren zou worden: het zonnekind Horus of Ra. Zouden zij daarmee gezamenlijk model hebben kunnen staan voor Maria, de moeder van Jezus? Lees meer…

De Syrische Aphrodite

atargatis2In Syrië zijn in de twintigste eeuw en tot het moment dat de oorlog uitbrak in 2011 veel godinnenbeeldjes opgegraven.* Aphrodite zou zelfs geïnspireerd zijn op de oorspronkelijke Syrische godin, de Dea Syria, de grote moedergodin uit de regio, die ook wel vereerd werd onder de namen Atargatis, Derceto, Isjtar, Astarte, Astoreth en nog enkele andere namen. Het oude Syrië besloeg vroeger een veel groter gebied en strekte zich uit over de gehele Levant (het huidige Libanon, Jordanië, Israël, Koerdistan). Voor de komst van de monotheïstische religies kende de regio een levendige godinverering. Lees meer…

Eva, Maria en Maria Magdalena

Eva, Maria en Maria Magdalena zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen zij een mystieke triniteit. Het Heilige Vrouwelijke bestaat niet alleen in de vorm van de maagdelijke ten hemel opgenomen Maria, maar ook in de vorm van de inwijdende Eva en de ingewijde Maria Magdalena. Samen vertegenwoordigen zij de Wijsheid die binnen de gnostiek bekend staat als Sophia. Lees meer…

De slangenvrouw Şahmeran Şahmeran3

Şahmeran (ook wel Şahmaran of Sahmeran) is een wijze slangenvrouw uit de Koerdische en Turkse folklore in Turkije, Iran en Irak. Boven haar middel is zij een vrouw, onder haar middel is zij een slang. De naam Şahmeran komt uit het Perzisch, waar het zoveel betekent als ‘sjah (koning)’ van de slangen. Haar verhaal vertoont overeenkomsten met de oorspronkelijke drakenlegenden uit Europa en de slangenvrouwen uit de Chinese mythologie. Lees meer…

Ar-rahman ar-rahim: de baarmoeder van God  الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

allat al oezza manatDe eerste soera uit de koran, die ‘Al Fatiha’ heet, wordt vaak als de moedersoera uit de koran gezien. Elke gelovige moslim kent deze wel uit zijn hoofd omdat zij als de belangrijkste geldt. De titel van de soera is voor velen van hen ook wel ‘Ar rahman ar-rahim’ omdat dit in de eerste regel genoemd wordt, en deze woorden betekenen ‘de meest barmhartige’ en ‘de meest genadevolle’. Genade en erbarmen komen van de stamletters R-H-M, rahma of rahim الرحم, wat baarmoeder betekent! Lees meer…

Een degelijke documentaire over Maria Magdalena binnen het gnostische christendom:

Rabi’a al-Basri, mystica uit Irak

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 3)

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 2)

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 1)

Liefdespoëzie uit het oude Egypte lilith collier

Beroepen van vrouwen in de bijbelse tijd

Eva, de slang en de gevaarlijk mooie haren van Lilith

De oervrouw: Tehom en Tiamat als kosmische oermoeders

Het nabije oosten, onze missing link?

Azië: India en China

De Wu: vrouwelijke sjamanen in het oude China

Kwan Yin en de universele symbooltaal van de goddelijke Moeder

Verbindster en hoedster: Quan Yin met de duizend armen

Verlichte vrouwen uit China (deel 4)

Verlichte vrouwen uit China (deel 3)

Verlichte vrouwen uit China (deel 2)

Verlichte vrouwen uit China (deel 1)

Twee gedichten van Li-Ho

wu cailuan

Tijgers, perziken en onsterfelijkheid: Xi wang Mu (deel 3)

Tijgers, perziken en onsterfelijkheid: Xi wang Mu (deel 2)

Tijgers, perziken en onsterfelijkheid: Xi Wang Mu (deel 1)

Vajrayogini, de vrouwelijke boeddha van wijsheid en haar pad

The ‘highest yoga tantra practice’ van Vajrayogini

Nu Kua, een Chinese scheppergodin

9 taoïstisch geïnspireerde wenken voor vrouwen

Gevallen, verstoten en onsterfelijke vrouwen in de Chinese literatuur (3)

Gevallen, verstoten en onsterfelijke vrouwen in de Chinese literatuur (2)

Gevallen, verstoten en onsterfelijke vrouwen in de Chinese literatuur (1) Yeshe_Tsogyal

Vrouwen in het (tantrisch) boeddhisme

Vrouwen binnen het (tantrisch) boeddhisme

Sexual wisdom

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 3)

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 2)

Tijgers, perziken en onsterfelijkheid: Xi wang Mu (deel 3)

Het heilig huwelijk in het oude Egypte en Midden-Oosten (deel 1)

Onze emoties en seksualiteit als poorten naar verlichting

Als de vleugels van een dansende vlinder

Mystiek

De liefde en het licht van Xi Wang Mu

De rebellie van het goddelijke vrouwelijke

De sluier van Isis starwoman

Het pad van licht

Mystiek: hip of oubollig?

Soror mystica: Hadewijchs sensuele wijsheid

Twee gedichten van Li-Ho

Rabi’a al-Basri, mystica uit Irak

Spiritualia & Divers

Terug in Atlantis: over magie

Hypogeum deel 3 (slot): dansend door de onderwereld

Hypogeum deel 2: fatale vrouwen en de onderwereld

Hypogeum deel 1: de zwarte godin en de onderwereld

Birthing your new self & nurturing the baby (deel 1 en 2)

Over innerlijke versus uiterlijke leiding

De zwarte Isis van de alchemie

Strijdbare vrouwen in volksverhalen en mythen (deel 1) hua mulan2

Strijdbare vrouwen in volksverhalen en mythen (deel 2)

Godinnen van oorlog en vruchtbaarheid

In den beginne was er de vrouw?