Wat vind je hier?

The Temple Holy & Beautiful

The Temple Holy & Beautiful heette voorheen Je Wilde Ware Zelf. De praktijk staat nog wel onder de oude naam geregistreerd (dus Je Wilde Ware Zelf) en bevindt zich in Leiden, Zuid-Holland.  Er worden verschillende activiteiten aangeboden, waaronder begeleiding bij spirituele transformaties, begeleiding bij ascentie, hypnotherapie, regressie/reïncarnatietherapie en geestelijke begeleiding.  Tevens vind je er veel blogs en informatie over het pad naar Meesterschap van de Ziel en Ascentie, omdat de therapeut/coach ook schrijfster, docent en mystica is. Haar leven is haar boodschap en ze wil alleen dingen de wereld in zetten die ze zelf ook naleeft of aan het leren/ontwikkelen is.

Haar grootste passie en wens is daarbij een ‘Sanctuary for the Divine Presence‘  te worden, een kanaal/ levend vat waardoorheen het Goddelijke/God zich kan manifesteren in deze wereld. Stappen op dat pad richting Meesterschap zijn o.a. de integratie van zowel het Heilige Vrouwelijke als het Heilige Mannelijke in onszelf, het leren leven vanuit het hart en het belichamen van (=een woonplaats aanbieden aan) de Goddelijke Aanwezigheid in ons Hart. Sinds 2010 wordt zij hierin begeleid door de Opgevaren Meesters (Broeder- en Zusterschap van het Licht), de Aartsengelen en de Devische rijken en is het de bedoeling dat zij haar kennis en ervaring ook doorgeeft aan anderen. Want zoals haar de hand werd aangereikt door de Meesters van het Licht, zo reikt zij nu ook graag de hand aan diegenen die eenzelfde pad van liefde, devotie & eenwording met het Goddelijke nastreven.

Wat is Ascentie?

Ascentie betekent letterlijk: opstijgen. Over het algemeen wordt hier niet een letterlijk fysiek opstijgen mee bedoeld, maar een opstijgen in trilling of frequentie: het toelaten, vasthouden en verspreiden van steeds meer goddelijk licht en liefde in en via je bewustzijn en je wezen.

Veel mensen zijn in deze tijd bezig met hun ascentie: ze zijn begonnen de weg terug af te leggen naar de Bron van Creatie en zich te verenigen met zowel het Hart van de Moeder als het Hart van de Vader. Ascentie volgt hierbij het patroon van de spiralende vorm die we op veel plekken op aarde terugvinden: eerst is er de weg omlaag, door de dimensies heen en dieper in de materie komend. Daarbij doorlopen we het proces van dualiteit, van yin en yang en alle complementair-tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht houden.

Deze beide krachten of polen met elkaar in balans brengen en integreren in onszelf -waardoor we ook licht en donker met elkaar integreren- is een van de belangrijkste voorwaarden voor spirituele groei voor onze planeet en (daaruit voortvloeiend) ascentie. We hebben vervolgens de dualiteit en de lessen hiervan niet meer nodig en zijn vanaf dat moment alleen nog maar in staat om goddelijke volmaaktheid naar elkaar te spiegelen. We zijn één geworden met de Wil van God en de Heilige (Kosmische) Wet en kunnen en willen niets anders dan deze goddelijke en volmaakte Levensbron uit te schenken aan de aarde en al wat op haar leeft (mensen, dieren, planten, mineralen enz.)

Kijk gerust op deze site rond en neem voor vragen contact met me op (zie: contact).

Kvk nr: 60343397 (onder naam van Isis Obstetrix)

NBVH-lidmaatschap: 14013

SRBAG registratienummer: 523840

AGB zorgverlenernr: 90049927

RBCZ licentienummer: 403156R